Örme Teknolojisi Soruları 8
 • Örme Teknolojisi Soruları 8

   

   

  S.254. İnterlok Örme Kumaşları Anlatınız?

   

  C.254. Bu kumaş, piyasada interlok kumaş adıyla tanınır. Kumaş çift katlı yapıdadır. RR örgü strüktüründedirler. Her iki yüzünde de ilmek R ilmek çubukları görülür. Kumaş enine esnetilirse L ilmekler görülmez.

  Bütün interlok kumaşlar çift plakalı yuvarlak örme makinesinde üretilirler. İnterlok kumaşlarda örme tekniği iğne düzenine bağlıdır. Her iki rayda iğneler karşılıklı pozisyondadırlar ve iğneler bir kısa bir uzun şeklinde dizilirler. Karşılıklı bulunan iğnelerden biri uzun biri kısadır. İnterlok örmede üretim yarı yarıya düşer. Çünkü iki kursda bir sıra örülmüş olur. Kumaşın her iki yüzüde dengeli ve homojendir.

  İlmek çubukları her iki yüzde de karşılıklıdır. Her iki yüzde kullanılabilir. Ön ve arka yüzü pürüzsüzdür. Sıkı bir yapıya sahiptir. Örgü raporu çift plakada ve karşılıklı oluştuğu için ve kullanılan hammaddelerinde aynı kalması kaydı ile üretilen en kalın tek iplikli kumaştır. Dikey yönde yatay yöne göre daha yüksek bir elastikiyet ve esneklik özelliğine sahiptir. Boyutsal stabilitesi ve şeklini koruma özelliği yüksektir. Kenarlarda kıvrılma gözlemlenmez.

  Ön ve arka yüzey arasında hava olduğundan daha iyi ısı yalıtım özelliğine sahiptirler. İç giyim ve özellikle spor üst giyimlerde geniş bir kullanıma sahiptirler. Sadece çift plakalı yuvarlak örme makinelerinde, silindir ve kapak iğnelerinin birbirlerine dik ve karşılıklı bir şekilde yerleştirilmeleriyle elde edilen çift katlı örme kumaş çeşitidir. İnterlok kumaşları enine yönde gerdirsek bile, iki yüzde de sadece sağ ilmikler görülür.

   

  S.255. İki İplikli Örme Kumaşlarda kaç tane, hangi numarada iplik kullanılarak kaç sistemde oluşturulur?

   

  C.255. Bu örgü iki farklı numarada iplik kullanılarak dört sistemde oluşturulur

   

  S.256. İki İplikli Örme Kumaşlar kaç plakalı ve hangi örme makinelerinde üretilir?

   

  C.256. İki iplik kumaşlar tek plakalı platin donatımlı yuvarlak örme makinelerinde üretilmektedirler.

   

  S.257. İki İplikli Örme Kumaşlarda kaç tane, hangi numarada iplik kullanılarak kaç plakalı ve hangi örme makinelerinde üretilir?

   

  C.257. Bu örgü yapımında üç iplik kullanılır. Kullanılan üç iplikten ikisi aynı numaralı, diğeri ise farklı numaralı ipliktir. Bunlardan birincisi kumaş yüzeyinde, diğeri arada dolgu görevi yapar. Üç iplik örme kumaşlar tek plakalı yuvarlak örme makinelerinde kullanılır.

   

  S.258. İnterlok Örme Kumaşlar kaç plakalı ve hangi örme makinelerinde üretilir?

   

  C.258. Bütün interlok kumaşlar çift plakalı yuvarlak örme makinesinde üretilirler

   

  S.259. İnterlok Örme Kumaşların üretiminde silindir ve kapak iğnelerinin yerleştirilmesi nasıldır?

   

  C.259. Sadece çift plakalı yuvarlak örme makinelerinde, silindir ve kapak iğnelerinin birbirlerine dik ve karşılıklı bir şekilde yerleştirilir. Elde edilen çift katlı örme kumaş türüdür..

   

  S.260. İnterlok kumaşların başlıca özelliklerini yazınız?

   

  C.260.

  İnterlok kumaşların başlıca özellikleri aşağıda maddeler halinde gösterilmiştir;

   

  1)Ön ve arka yüzde aynı görünüme sahiptir, çift yüzlüdür,

   

  2)Desen ve yüzey dizaynı sınırlıdır,

   

  3)Ön ve arka yüzü pürüzsüzdür,

   

  4)Sık bir yapıya sahiptir,

   

  5)Dikey yönde, yatay yöne göre daha yüksek bir elastikiyet özelliğine sahiptir,

   

  6)Boyutsal stabilitesi ve şeklini koruma özelliği yüksektir,

   

  7)Diğer tek iplikli örme kumaşlara göre en yüksek gramajlı örme kumaşlar elde edilebilir,

   

  8)Gerilmeye maruz kaldığında ilmek bir uçtan kaçma eğilimi gösterir,

   

  9) Ön ve arka yüzey arasında hava olduğundan, daha iyi ısı yalıtım özelliğine sahiptir. Diğer tek iplikli örme kumaşlara göre daha sıcak tutar,

   

  10)İnterlok örme kumaşların hacimli yapısı nedeni ile nem alma özelliği iyidir,

   

  İç giyim yazlık-kışlık ve özellikle sportif, tıbbi üst giyimlerde geniş bir kullanım alanına sahiptir. Ayrıca teknik koruyucu tekstil olarak da kullanılabilmektedir,

   

  S.261.Bir kumaşın interlok mu yoksa ribana olduğu nasıl anlaşılır?

   

  C.261. Bir kumaşın interlok mu yoksa ribana mı olduğunu belirlemek için kumaşı enine gerdirip bakılır, eğer karşılıklı ilmekler birbirinin karşısında ise bu interloktur.

   

  S.262.Ribana örme kumaşların özelliğini anlatınız?

   

  C.262. Kumaş çift katlı yapıda olup her iki yüzde de R ilmek çubukları görülür. Kumaş enine esnetildiğinde çubuklar arasında L ilmekler görülür. Tipik RR  yapısındadır  ve iplik sırayla ön ve arka rayda örülür. Bu iplik örülme nedeniyle ribana kumaşların enine yönde yüksek büzülme ve elastikiyet özellikleri vardır. Kumaş dengeli bir yapıya sahiptir. Bu nedenle kesim kenarlarında kıvrılma görülmez. Yuvarlak örme penye ribana kumaşlar iç giyim, yazlık ve dış giyimde kullanılır.

   

  S.263.Selanik örme kumaşı anlatınız?

   

  C.263. Kumaşın arkasında, boyu yönünde belirgin fitil yapıları görülürken, ön tarafında birbirine bitişik R ilmek çubukları gözlemlenir. Selanik kumaşların örülmesinde örgü iki sırada bir sıra olarak yükselir.

  Yani arkada bir ilmek sırası önde iki ilmek sırasına denk gelir.Yuvarlak örme selanik kumaşların stabil, tok ve sıkı yapıları vardır. Ribana kumaşlar enine yönde %5-10 arasında bir esneme gösterir ağır bir kumaştır.Bayan, erkek, çocuk ve bebek dış giyiminde, ceket, hırka, kazak yapımında kullanılır. Kısmen iç giyimde de kullanıldıkları gözlemlenmiştir.Çift plakalı ribana ve interlok makinelerinde ilmek ve askı hareketlerinin örgü raporu içinde uygun bir şekilde yerleştirilmesi ile oluşturulan tek iplikli, iri örgülü ve incili görünümlü bir örme kumaştır. Sportif giyim, ceket, üst giyim vs. kullanılır.

   

  S.264. Kaşkorse örme kumaşı anlatınız?

   

  C.264. Kumaşın her iki yüzünde de R ilmekler mevcuttur. Kumaş esnetildiğinde aralarda kalmış L ilmekler görülür. Kaşkorsedeki oluşum tekniği, 2 iğne çalışır 2 iğne çalışmaz şeklindedir. Önde 2 iğne çalışmazken arkada 2 iğne çalışmaktadır.Böylece kumaş fitilli bir yapıya sahip olmaktadır. Kaşkorsede yapı özelliğinden kaynaklanan bir esneme söz konusudur. Süprem örgülere göre daha iyi enine esnemeye sahiptirler. Bu yüzden lastik örgü de denir. Kumaşın her iki yüzünde de R ilmekler hâkimdir. Homojen bir strüktüre sahiptir. Kumaşın her iki yüzündeki görüntü ve özellikleri aynıdır. Her iki yüzü de ön yüz olarak kullanılabilir. Kısmen iç giyimde olmakla beraber, dış giyimde de yazlık hırka ve yelek biçiminde kullanım alanı bulurlar.

   

  Genellikle bayan iç ve dış giyiminde tercih edilir. 1 x 1 ribana kumaşlara göre daha az esnek ve dolgun bir yapısı vardır. Sıhhi ve rahat bir kullanımı vardır. Bakımı problemsizdir. Ütülenirken enine yönde gerdirilmeden işlem yapılmalıdır.

   

  Kaşkorse kumaşlar; Çift plakalı örme makinelerinde her iki iğne yatağındaki üç iğneden birinin iptal edilmesi ile yapılan RR örgü çeşitidir. Bir çeşit ribana örgü çeşitidir. Enine yönde elastik olduğu için bant, kenar, kazak, bayan giyimi vs. yerlerde kullanılır.Kaşkorse olarak bilinen bu kumaşın ön ve arka yüzünde belirgin fitiller vardır. Çift plakalı yuvarlak örme makinesinde üretilmiştir. Çok iyi esneme özelliği vardır, bu yüzden lastik örgüde denir. Kumaşın her iki yüzü de ön yüz olarak kullanılabilir. Genellikle bayan iç ve dış giyiminde tercih edilirler.

   

  S.265.Atkılı örme makineleri nedir, ne yapar?

   

  C.265.

   

  Tek iplikli (atkı) örme makineleri tek bir iplik bobiniyle bile ilmek yüzeyi oluşturabilen ve tek tek iğne hareketli veya topluca iğne hareketli olarak örme işlemini yapabilen düz veya yuvarlak yapılı örme makineleridir.

   

  1-Örme iğnelerinin topluca hareket ettiği iplik hareketli, iğne sabit atkı örme makineleri; 2-Düz iğne, raylı cotton (kulier) örme makineleri (esnek iğneli düz örme mak.)

   

  3-Dairesel iğne raylı yuvarlak mayözlü-esnek iğneli-(kulier) örme makineleri

   

  Olarak sınıflandırılmaktadır

   

  S.266. Atkılı örme makinelerini sınıflandırınız?

   

  C.266.

   

  1-Örme iğnelerinin topluca hareket ettiği iplik hareketli, iğne sabit atkı örme makineleri;

   

  2-Düz iğne, raylı cotton (kulier) örme makineleri (esnek iğneli düz örme mak.)

   

  3-Dairesel iğne raylı yuvarlak mayözlü-esnek iğneli-(kulier) örme makineleri

   

  Olarak sınıflandırılmaktadır.

   

  S.267. Yuvarlak örme makinesi nedir, ne yapar?

   

  C.267. Yuvarlak örme makineleri üretim hızını artırmak için silindirlerin çevresine iğnelerin dizilmesiyle oluşmaktadır.Genellikle iplik sabit, iğneler hareketli prensiple çalışmaktadır. Tek iplik yerine birden fazla iplik ile beslendiğinde üretim daha hızlı olmakta ve düz örme makinelerine göre daha ince makine oldukları için elde edilen kumaşlarda daha ince üretilmektedir. Yuvarlak örme makinelerinde örme işlemi, ipliklerin iğne yatağı çevresine belirli aralıklarla sıralanmış çalışma yerlerinde bu iğneler topluca dönüş hareketi yaparken aynı zamanda sabit olan kilit sistemlerinden uygun hareketleri almaları ve üzerlerine yatırılan iplikleri çekerek ilmek oluşturmaları ile gerçekleşmektedir.

   

  S.268.Örme tekniklerine göre yuvarlak örme makineleri kaç grupta toplanır, nelerdir?

   

  C.268.

   

  1-Tek Plaka Yuvarlak Örme Makineleri

   

  2-Çift Plaka Ribana Yuvarlak Örme Makineleri

   

  3- Çift Plaka İnterlok Yuvarlak Örme Makineleri

   

  4-Tek Silindirli Yuvarlak Çorap Örme Makineleri

   

  5- Çift Silindirli Yuvarlak Çorap Örme Makineleri

   

  Olmak üzere 5 grupta toplanır.

   

  S.269. Bir örme yüzeyi oluşturmak için mekanik araçların kullanımına ilk kez kaç yılında, nerede ve kim tarafından başlanmıştır?

   

  C.269. Bir örme yüzeyi oluşturmak için mekanik araçların kullanımına ilk kez 1589 yılında İngiltere’de William Lee tarafından başlanmıştır.

   

  S.270. El örmeciliği hangi yüzyılda ve nerede keşfedilmiştir?

   

  C.270. el örmeciliği M.S. 600’lü yıllarda Mısır’da keşfedilmiştir.

   

  S.271. Örmeciliğin tanımını yapınız?

   

  C.271. İpliklerin tek başına ya da topluca (çözgüler halinde) örücü iğne ve yardımcı elemanlar vasıtasıyla ilmekler haline getirilmesi, bunlar arasında da yan yana ve boylamasına bağlantılar oluşturulması ile bir tekstil yüzeyi elde etme işlemine örmecilik adı verilir.

   

  S.272. örme sistemi ile üretilen kumaşların, diğer tekstil yüzeylerine göre farkları nelerdir?

   

  C.272. Örme ile yüzey oluşturma işlemi ipliğin en hızlı şekilde kumaş yapısına dönüştürüldüğü sistemdir. Ayrıca örme sistemi ile üretilen kumaşlarda, diğer tekstil yüzeylerine göre boyut stabilitesi yönünden daha esnek, daha elastik, daha yumuşak ve daha dolgun bir yapı elde edilir.

   

  S.273. Örme yüzeyler, ilmek oluşum tipine göre kaç ana sınıfa ayrılır  ve bunlar nelerdir?

   

  C.273.

   

  Örme yüzeyler, ilmek oluşum tipine göre iki ana sınıfa ayrılır:

   

  1- Atkılı örme (Atkılı örme sistemli makinelerde üretilir.)

   

  2-Çözgülü örme (Çözgülü örme sistemli makinelerde üretilir.)

   

  S.274.Aşağıda görülen tekstil yüzeyi nasıl bir kumaştır, neden?

   

   

   

   

   

  orme274soru

   

   

  C.274.Dokuma kumaştır. Çünkü iki iplik vardır. Biri çözgü ipliği diğeri ise atkı ipliğidir.

   

  S.275.Atkılı örmeciliğin özellikleri nelerdir?

   

  C.275. Atkılı örmecilik Tek iplik besleme sistemine göre ilmeklerin enine yönde hareket ederek bağlantı yapması ile yüzey oluşturma tekniğine dayalı örmedir. Atkılı örmede yuvarlak örme sisteminin en önemli özelliği iplik sabit, iğnelerin hareketli olması ve esnekliği yüksek kumaşların üretimine olanak sağlamasıdır. Atkılı örmede düz örme üretiminde iğneler sabit, iplik ve sistemler hareketlidir.

   

  S.276.Atkılı örmede; yuvarlak örme sistemi ile düz örme sistemi arasındaki en önemli fark nedir?

   

  C.276. Atkılı örmede yuvarlak örme sisteminin en önemli özelliği iplik sabit, iğnelerin hareketli olması ve esnekliği yüksek kumaşların üretimine olanak sağlamasıdır. Atkılı örmede düz örme üretiminde iğneler sabit, iplik ve sistemler hareketlidir.

   

  S.277. Çözgülü örmeciliğin özellikleri nelerdir?

   

  C.277. Çözgülü Örmecilik Çok iplik besleme sistemine göre ilmeklerin boyuna yönde hareket ederek bağlantı yapması ile yüzey oluşturması tekniğine dayalı örmedir. Çözgülü örme sisteminin en önemli özelliği iplik hareketli iğneler sabit olmasıdır. Çözgülü örmede; dokuma kumaşlar kadar stabil, atkılı örme kumaşlar kadar esnek kumaş yapıları elde edilebilir.

   

  S.278.Aşağıdaki yüzey görünüşü nedir?

   

   

   

   

   

  orme278soru

   

   

   

  C.278. Dokuma yüzey görüntüsüdür?

   

  S.279. Aşağıdaki yüzey görünüşü nedir?

   

   

   

   

  orme279soru

   

   

   

  C.279. Atkılı örme yüzey görüntüsüdür?

   

  S.280. Aşağıdaki yüzey görünüşü nedir?

   

   

   

   

   

  orme280soru

   

   

   

  C.280. Çözgülü örme yüzey görüntüsüdür.

   

   

   

   

  Yazan %PM, %06 %566 %2017 %15:%May Okunma 4501 defa

Örme Teknolojisi Soruları 8

?<