• Düzensiz panama örgsü
  Yazan

  Farklı sayıda çözgü ve atkı ipliğinin bir arada hareketi ile oluĢan panama örgüleridir. En küçük raporu;

   

  dznszpan01

   

  Veya

  dznszpan02

   

  Rapor alanı içinde yer alan çözgü ve atkı iplikleri eşittir. Verilmiş olan rapor içinde yer alan rakamlar toplamı rapor alanını belirler. Buna göre en küçük düzensiz panama örgüsü 3 çözgü ve 3 atkı ipliğinden oluşmaktadır.

  Örnek

  dznszpan01

   

  1-Rapor içerisinde bulunması gereken çözgü ve atkı tel sayısının toplamı 2+1 = 3 tel. Yani 3 çözgü 3 atkı teli.

   

  dznszpan03

   

  2-Birinci çözgü ipliği ile birinci atkı ipliğinin kesiştiği kareyi aşağıdan yukarıya doğru 2 dolu bir boş yaparız.

  dznszpan04

   

  3- Birinci atkı ipliği ile birinci çözgü ipliğinin kesiştiği kareyi aşağıdan soldan sağa doğru 2 dolu bir boş yaparız.

  dznszpan05

  4-

   

  dznszpan06

  5-

   

  dznszpan07

  Örnek

   

  dznszpan02

   

  1-Rapor içerisinde bulunması gereken çözgü ve atkı tel sayısının toplamı 2+1 = 3 tel. Yani 3 çözgü 3 atkı teli.

  dznszpan08

  2-Birinci çözgü ipliği ile birinci atkı ipliğinin kesiştiği kareyi aşağıdan yukarıya doğru 1 dolu 2 boş yaparız.

   

  dznszpan09

  3- Birinci atkı ipliği ile birinci çözgü ipliğinin kesiştiği kareyi aşağıdan soldan sağa doğru 1 dolu iki boş yaparız. ( zaten 1 dolu 1 boş var. )

   

  dznszpan09

  4-

   

  dznszpan010

  5-

   

  dznszpan011

  6-

   

  dznszpan012

  Örnek

   

  dznszpan013

  1-Rapor içerisinde bulunması gereken çözgü ve atkı tel sayısının toplamı 3+2+1+1 = 7 tel. Yani 7 çözgü 7 atkı teli.

   

  dznszpan014

  2-Birinci çözgü ipliği ile birinci atkı ipliğinin kesiştiği kareyi aşağıdan yukarıya doğru 3 dolu 2 boş 1 dolu 1 boş yaparız.

   

  dznszpan015

  2-Birinci atkı ipliği ile birinci çözgü ipliğinin kesiştiği kareyi aşağıdan soldan sağa doğru 3 dolu 2 boş 1 dolu 1 boş yaparız.

   

  dznszpan016

  3-

   

  dznszpan017

  4-

   

  dznszpan018

  5-

   

  dznszpan019

  6-

   

  dznszpan020

  7-

   

  dznszpan021

  8-

   

  dznszpan023

  9-

   

  dznszpan024

  10-

   

  dznszpan025

  11-

   

  dznszpan026

  12-Tahar ve armür planı

   

  dznszpan028

  Veya ;

   

  dznszpan027

  Yazan Pazartesi, 14 Mayıs 2018 18:39 in Desen Okunma 291 defa