Atkı Yönünde Kırık Dimi Örgüsü
 • Atkı Yönünde Kırık Dimi Örgüsü

  Herhangi dimi örgüsü raporunun atkı istikametinde bir rapor büyütülmesi ile oluşan örgülerdir. Birinci alana; verilmiş olan Dimi örgüsü raporu tekniğine uygun olarak çizilir. İkinci alana; birinci örgü raporunun dimi yolunun tersi istikamette yol oluşturacak şekilde çizilir.

  050ATKİ KİRİK dimi

  Atkı yönünde KIRIK DİMİ örgüsüne esas teşkil edecek olan Dimi örgüsünün; Rapor içerisinde bulunması gereken çözgü tel sayısı 4 ve atkı tel sayısı 4 telden meydana gelmektedir. Önce bu dimi örgüsünün rapor alanını belirleriz.

  051ATKİ KİRİK dimi

  Atkı yönünde KIRIK DİMİ örgüsünün; Çözgü tel sayısı 4 teldir. Atkı tel sayısı ise ;Esas örgünün Atkı tel sayısının 2 katıdır.Yani;4x2 = 8 teldir.

  052ATKİ KİRİK dimi

  Önce; ATKI yönünde KIRIK DİMİ örgüsüne esas teşkil eden Dimi örgüsünü çizeriz.

  053ATKİ KİRİK dimi

  Bundan sonra;5.Atkı ipliğine, soldan sağa doğru 3.Atkı ipliğinin hareketi yazılır.

  056ATKİ KİRİK dimi

  6.Atkı ipliğine, soldan sağa doğru 2.Atkı ipliğinin hareketi yazılır.

  057ATKİ KİRİK dimi

  7.Atkı ipliğine, soldan sağa doğru 1.Atkı ipliğinin hareketi yazılır.

  058ATKİ KİRİK dimi

  8.Atkı ipliğine, soldan sağa doğru 4.Atkı ipliğinin hareketi yazılır.

  059ATKİ KİRİK dimi

  Bu şekilde ATKI YÖNÜNDE KIRIK DİMİ Örgünün çizimi tamamlanmış olur.

  059ATKİ KİRİK dimi

  ATKI yönünde KIRIK DİMİ Örgüsünün çözgüde 8 rapor, atkıda 4 rapor çizimi görülmektedir.

  055ATKİ KİRİK dimi

    Şimdi de aşağıda görülen dimi örgüsünden ATKI YÖNÜNDE KIRIK DİMİ ÖRGÜSÜNÜN çizimini yapalım.

  060 0ATKİ KİRİK dimi

  ATKI yönünde KIRIK DİMİ örgüsüne esas teşkil edecek olan Dimi örgüsünün;Rapor içerisinde bulunması gereken Çözgü tel sayısı 5 ve atkı tel sayısı 5 telden meydana gelmektedir. Önce bu dimi örgüsünün rapor alanını belirleriz.

  051ATKİ KİRİK dimi

  ATKI yönünde KIRIK DİMİ örgüsünün; ÇÖZGÜ tel sayısı 4 teldir. ATKI tel sayısı ise ;Esas örgünün Atkı tel sayısının 2 katıdır.Yani;5x2 = 10 teldir.  

  062ATKİ KİRİK dimi

  Önce;ATKI yönünde esas KIRIK DİMİ örgüsüne esas teşkil eden Dimi örgüsünü çizeriz.

  063ATKİ KİRİK dimi

  Bundan sonra; 6.Atkı ipliğine, soldan sağa doğru 4.atkı ipliğinin hareketi yazılır.

  066ATKİ KİRİK dimi

  7.Atkı ipliğine, soldan sağa doğru 3.Atkı ipliğinin hareketi yazılır.

  067ATKİ KİRİK dimi

  8.Atkı ipliğine, soldan sağa doğru 2.Atkı ipliğinin hareketi yazılır.

  068ATKİ KİRİK dimi

  9.Atkı ipliğine, soldan sağa doğru 1.Atkı ipliğinin hareketi yazılır.

  069ATKİ KİRİK dimi

  10.Atkı ipliğine, soldan sağa doğru 5.Atkı ipliğinin hareketi yazılır.

  069ATKİ KİRİK dimi

  Bu şekilde ATKI YÖNÜNDE KIRIK DİMİ Örgünün çizimi tamamlanmış olur.

  069ATKİ KİRİK dimi

  ATKI yönünde KIRIK DİMİ Örgüsünün çözgüde 6 rapor, atkıda 2 rapor çizimi görülmektedir.

  065ATKİ KİRİK dimi 

  Yazan %PM, %30 %658 %2016 %17:%Eki in Desen Okunma 1963 defa
Dimi Örgüsünden Türetilen Örgüler