Baskı Desen Raportlama
 • Baskı Desen Raportlama
  Yazan

  Kumaş üzerindeki desen motiflerinin eşit aralıklarla enine ve boyuna tekrar eden en küçük parçasına RAPORT denir.

  Desen üzerindeki motiflerin birbirine yakınlığı, uzaklığı, büyüklüğü, renk sıralamaları ve gruplaşmaları, biçim dengesizliklerinin ortadan kaldırılarak farklı şekillerde düzenlenmesi işlemine RAPORTLAMA denir.

  Bir desenin metraj üretim aŞamasına geçebilmesi için raportlanması gerekmektedir. Aksi halde tasarımı estetik değer taŞısa da üretimde kullanılamadığından kumaş deseni olarak bir anlam ifade etmez.

  Raportlama işlemine başlamadan önce desenin basılacağı makine (rotasyon, film druck vs), baskıda kullanılacak boyarmadde grubu ve makinenin çalışabildiği en fazla renk sayısı bilinmelidir. Makine belirlendikten sonra şablon ölçüleri dikkate alınarak birim raport ölçüleri belirlenir. Birim raport ölçüleri şablon ölçülerinin, tam sayıya bölünebilir ast katları olmalıdır. Örneğin rotasyon şablonlar genelde 64 cm ebatlarında olduğundan birim raport ölçüsü 64 sayısının bölünebilir ast katları dikkate alınarak belirlenmelidir. Tasarımcı raport tekniklerini bu bilgileri dikkate alarak doğru biçimde uygulayabilmelidir. Kumaş tasarımı süreci ancak raportlamadan sonra tamamlanmış olur.

  1raport10 

  Desen raportu hazırlamak için Gerekli malzemeler

  1-Farklı yumuşaklıklara kurşun kalem

  2-Eskiz kâğıdı

  3-Silgi

  4-Cetvel

  5-Şeffaf bant

  6-Makas

  7-Guaj boya

  8-Değişik numaralarda fırça

  9-Resim paleti

  10-Su kabı

  11-Boya paleti

  12-Resim kâğıdı

  Kullanılan raport çeşitleri şunlardır:

  1-Tam veya düz raport

  2-Yarım veya soter raport

  3-Diyagonal veya üslup raport

  4-Çevirme raport

  5-Kapaklama rapor 

  Yazan Çarşamba, 08 Şubat 2017 23:01 in Baskı Okunma 959 defa
Tam veya Düz Raport
 • Tam veya Düz Raport
  Yazan

  Düz (Tam) Raport Sistemi ve Özellikleri

  Uygulaması en kolay olan raportlama şeklidir. Kumaşın atkı ve çözgü yönünde, desen motiflerinin dik açı yapacak şekilde tekrarı ile elde edilen raport sistemidir. Genellikle yol oluşturmayacak desenlerde tercih edilir.

  1raport1

  Düz (Tam) Raport Sistemine Göre Desen Uygulaması

  1-Birim raport ölçüleri belirlenir.

  2-Çizim araç gereçleri yardımıyla raport karesi dört aks olarak çizilir. Aks çiziminin doğruluğu karşılıklı kenarlardaki aksların üst üste getirilmesiyle kontrol edilir (A ile C, B ile D). Akslardaki kaymalar raport tekrarında desende kaymalara neden olacağından doğru oturtulmalıdır.

  1raport2

  Yazan Perşembe, 09 Şubat 2017 09:49 in Baskı Okunma 1584 defa Devamını oku...
Yarm veya Soter Raport
 • Yarım veya Soter Raport
  Yazan
  Yarım veya Soter Raport

  Yarım (Soter) Raport Sistemi ve Özellikleri

  Birim raport karesinin bir yöne doğru 1/2 oranında (atkı yönünde), diğer yöne doğru ise (çözgü yönünde) dik açı yapacak şekilde sıralanması ile oluşan raport sistemidir. Bir raport karesi altı akstan meydana gelir. Düz raporttaki gibi dört köşe aksı, buna ilâve olarak da tam ortada iki aks daha vardır. Yani desen bir yönde düz raport sistemine uygun giderken diğer yönde 1/2 kayarak kumaş üzerine yerleşir. Kayma birim raportun sağına ya da soluna doğru olabilir. Yarım raporttaki kayma atkı yönünde ya da çözgü yönünde olabileceği gibi sağa ya da sola doğru da olabilir. Şablonun boyu kumaşın enine baskı yapar. Üretim sürecinde şablonda enine soter olarak görülen çalışma kumaşın boyuna soter baskı yapar. Şablonda boyuna soter olarak görülen çalışma kumaşın enine baskı yapar.

  Genellikle büyük hacimli desenlerde uygulanır. İşletmelerde sıkça tercih edilen raportlama tekniklerinden biridir. Bu rapor sistemi motif tekrarının daha aralıklı sıralanmasını sağlar.

  1raporta6a

  Yarım (Soter) Raport Sistemine Göre Desen Uygulaması

  1-Birim raport ölçüleri belirlenir.

  2-Milimetrik kâğıt yardımıyla raport karesi dört aks olarak çizilir. Daha sonra raportun tam ortasından karşılıklı iki aks daha alınır. Toplamda altı adet aks alınmış olur. Önce karşılıklı kenarlardaki akslar üst üste getirilerek kontrol edilir. (A B aksları ile E F aksları üst üste getirilir.) Daha sonra desen bir yönde 1/2 oranında kayarak ilerleyeceğinden çapraz akslar üst üste getirilir. (A C ile D F - B D ile C E aksları üst üste getirilir.) Akslar oturtulurken dikkat edilmelidir. Yapılacak bir hata desende kaymalara neden olacaktır.

  1raport6a

  Yazan Cumartesi, 11 Şubat 2017 09:41 in Baskı Okunma 1416 defa Devamını oku...
Diyagonal veya Üslup Raport
 • Diyagonal veya Üslup Raport
  Yazan
  Diyagonal veya Üslup Raport

  Diyagonal (Üslup) Raport Sistemi ve Özellikleri 

  Küçük alanlar içine dizilmesi gereken motiflerin kullanıldığı desenlerin raportlanmasında kullanılan diyagonal raport, temelde soter raportun aynısıdır. Tek farkı bir yöne doğru kaymalar sadece 1/2 değil, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 ve 1/7 oranlarında da yapılabilir. Aynı zamanda kayma raportun sağına ya da soluna doğru olabilir. Bu seçimler desenin yapısına göre tasarımı yapan kişi tarafından belirlenir.

  Diyagonal raport tekdüze ve aynı biçimi koruyan bloke desenler için uygun bir raport türüdür. Günümüzde düzensiz diyagonal raportlar da kullanılmaktadır. Bunlar tam olarak bölünmeyen sayı değerleriyle yapılır (Örneğin; 1/340, 1/520 gibi.).

   

  1raport7

   

  Diyagonal (Üslup) Raport Sistemine Göre Desen Uygulaması

  1-Birim raport ölçüleri belirlenir.

  2-Çizim araç gereçleri yardımıyla raport karesi dört aks olarak çizilir. Daha sonra raportun hangi oranda diyagonal olacağına göre ilave akslar çizilir. İlave akslar çizilirken desenin hangi tarafa doğru ve hangi oranda diyagonal kayacağı belirlenir. Bu orana göre ilave iki aks daha çizilir. Yarım raporttaki gibi toplam altı akstır ancak kayma oranı farklıdır.

  Önce karşılıklı kenarlardaki akslar üst üste getirilerek kontrol edilir (A B aksları ile E F aksları ile üst üste getirilir.). Daha sonra desenin kayacağı orana göre çapraz akslar üst üste getirilir (A C ile D F - B D ile C E aksları). Akslardaki kaymalar raport tekrarında desende kaymalara neden olacağından doğru oturtulmalıdır.

   

  1raport7a

   

  3-Birim raport alanı içerisine desen çizilir.

  Desende raport dışına taşan motiflerde daha önceki raport çizimlerinde olduğu gibi uygun düzenlemeler yapılır. Yalnız diyagonal kayma oranına dikkat edilerek karşılığı gelecek köşelere kaydırmalar dikkatli biçimde yapılmalıdır.

   

  1raport7b

   

  4-Desen uygulanan oranda yana doğru kaydırılır.

   

   1raport7c

   

  5-Daha sonra üste doğru tam raport gibi kaydırılır.

   

  1raport7d

   

  6-Raport enine ve boyuna doğru istenildiği kadar çoğaltılabilir.

   

  1raport7de

   

  1raport7e

   

  Yazan Cumartesi, 11 Şubat 2017 09:43 in Baskı Okunma 1280 defa
Çevirme Raport
 • Çevirme Raport
  Yazan
  Çevirme Raport

  Çevirme Sistemi ve Özellikleri

  Çevirme raport kapaklama raporta benzer. Ancak 1/4 oranında hazırlanmış kapaklama yoluyla tamamlanamayan desenler için uygun bir raportlama sistemidir. 1/4 oranında hazırlanan desenin bir kenarının öbür kenarla aynı merkez çevresinde 90° döndürülerek çakıştırılması esasına göre hazırlanır.

  1raport9

  Çevirme Sistemine Göre Desen Uygulaması

  1-Çevirme işlemi yapılacak birim raport ölçüleri belirlenerek desen tasarımı yapılır.

  1raport9a

  Yazan Cumartesi, 11 Şubat 2017 09:45 in Baskı Okunma 1244 defa Devamını oku...
Kapaklama Raport
 • Kapaklama Raport
  Yazan
  Kapaklama Raport

  Kapaklama Sistemi ve Özellikler

  Eşarp mendil gibi belirli sınırlar içine basılacak kumaşlarda kullanılan raport türüdür. Kapaklama raport tekniği uygulanacak desenlerde birim raport 1/2, 1/4 ve 1/8 oranlarında hazırlanır. Birim raport birbirine 180° açıyla kapaklanır. Bir anlamda motifin aynadaki görüntüsüyle karşılıklı gelmesidir.

  1raport8

  1raport8a

  1raport8b

  Kapaklama Sistemine Göre Desen Uygulaması

  1-Kapaklama işlemi yapılacak desen ve hangi oranlarda kapaklama işlemi yapılacağı belirlenir (1/2–1/4–1/8). Birim raport çizilir.

  1raport8c

  2-Raportlama oranı dikkate alınarak işlem adımları uygulanmaya başlar.

  3-Birim raport ilk önce 180° kapaklanır.

  1raport8d

  4- Birim raport tekrar karşı köşesine 180° kapaklanır.

  1raport8e

  1raport8f

   

   

   

  Yazan Cumartesi, 11 Şubat 2017 09:48 in Baskı Okunma 1016 defa