Çarşamba, 03 Mayıs 2017 13:23

Dokuma Operatörlüğü Soruları 1 Özel

Yazan

S.79. Haşıl karışımında bulunması gereken kayganlık özelliğini açıklayınız?

C.79.Kayganlık: Haşılı ipliklerle çalışma esnasında sürtünme kuvvetlerine karşı kayganlık kazandırmak için haşıl karışımına bir miktar sabun, parafin vb. maddeler eklenir. Sabun ayrıca kumaş dokunduktan sonra da üzerindeki haşılı sökmek için yıkama işlemlerini kolaylaştırır.

S.80. Haşıl karışımında bulunması gereken nem alma özelliğini açıklayınız?

C.80.Nem alma: Tekstil ham maddeleri ile çalışma randımanının artması için belirli bir rutubetin olması zorunludur. Rutubet ipliğin esnekliğini ve mukavemetini artırır. Haşıllanmış ipliklerin üzerindeki film tabakası ortamdaki nemin ipliğe nüfuz etmesini engeller. Bunun için haşıl karışımı içine bazı kimyasallar eklenerek çözgü ipliklerinin çalışılan ortamdaki nemden faydalanması sağlanır. Gliserin, kavrulmuş tuz, magnezyum klorür gibi maddeler bu amaç için kullanılır. Genelde nem alma için kullanılan madde gliserindir. Çünkü gliserin ipliklere aynı zamanda yumuşaklık ve esneklik kazandırır.

S.81. Haşıl karışımında bulunması gereken bozulmaya ve ekşimeye karşı dayanıklılık özelliğini açıklayınız?

C.81.Bozulmaya ve ekşimeye karşı dayanıklılık: Haşıl karışımından dolayı çabuk bozulabilmektedir. Haşılı uzun süre bozulmadan korumak amacıyla haşıl içerisine genellikle çinko klorür, formelin ve fenol gibi maddeler karıştırılmaktadır.

S.82.Haşıl reçetesinin hazırlanmasında önemli hususlar nelerdir?

C.82.

A-İplik ham maddesi (pamuk, polyester, reyon, yün veya karışımları) 

B-İplik tüylülüğü 

C-İplik yapısı (ring, open- end vb.) 

D-Kullanılan su tipi (taze veya geri kazanılmış) 

E-Dokuma makinesi tipi ve hızı 

F-İlave maddelerin % oranı 

G-Çözgü ipliğinin yoğunluğu 

H-Haşıl sökme işlemleri 

I-Haşılın geri kazanımı ve enzim kullanımı 

İ-Haşıl makinesinin tasarımı ve tekne sayısı 

J-Çevre ile ilgili sınırlamalar 

K-Çözgü ve atkı ipliğinin numarası 

L-Çözgü ipliğinin durumu (ham, boyanmış, yaş, kuru vb.) 

M-Çözgü ve atkı sıklığı  N-Dokuma makinesinin cinsi ve hızı gibi parametreler göz önüne alınarak hazırlanır.

 

Okunma 959 defa Son Düzenlenme Çarşamba, 03 Mayıs 2017 13:24