İplik (59)

Perşembe, 03 Mart 2016 19:34

Harman Hallaç makinesi

Öğeyi Oyla
(0 oy)
 
 
Harman-hallaç dairesi birbirine bağlı makinelerden oluşur.Sistem görevine çırçırlanmış presli balyaların açılmasıyla başlar.Hazırlanan harman reçetesi gereği pamuk balyaları daireye alındıktan sonra balya hâlindeki bu pamukların işletme şartlarında rahat çalışabilmesi için klima şartlarında 20 – 24 ºC sıcaklıkta ve %50-65 rutubette 24–48 saat süreyle bekletilmesi gerekir.Harman reçetesi hazırlanırken aynı yöre pamuklarından oluşan partilerin belirli bir oran dahilinde karıştırılarak aynı zamanda bitmesi hedeflenir.Böylece o parti ipliğin birinci metresinden sonuncu metresine kadar elyaf özelliklerinin her yerde aynı kalması sağlanmış olur.
Pamuk yetiştiren ülkeler arasında önemli bir yeri olar ülkemizde pamuk hasadı elle yapılmakta ve çırçırlama işlemi sırasında da genellikle Roller Gin metodu kullanılmaktadır.İplikhanede çalışacak pamuğun yabancı maddelerden temizlenmiş olması tüm işletmecilerin ortak dileğidir.
 
 
ipl36
 
HARMAN-HALLAÇ DAİRESİ :
 
1-Lif topaklarının açılmasını
2-Çepel ve çiğit kırığı gibi yabancı maddelerin pamuktan temizlenmesini
3-Hammadde kütlelerinin homojenleştirilmesi ve karıştırılmasını
4-Tozlardan arındırılmasını sağlar.
Harman hallaç bu görevleri yerine getirirken liflerin en az derecede zedelenmesi gerektiği ve temizlemenin yüksek çalışma hızlarında gerçekleşeceği gözönünde bulundurulmalıdır.Harman Hallaç dairesinde  temizleme dereceni etkileyen parametreler şöyle sıralanabilir ;
 
1-Hammaddenin etkisi :
 
a-Hammadde içindeki yabancı madde miktarı
b-Hammaddenin temizlenme işlemine karşı göstereceği direnç
 
2-Makinenin etkisi :
 
a-Makinenin temizleme etkinliği.
b-Makinenin saatte temizleyeceği hammadde miktarı,yani kapasitesi.
 
3-İşletmenin etkisi :
 
a-Temizleme işlemi sırasında hammaddeyi yani elyafı açma kademeleri
4-Klimanın etkisi :
a-Elyafın harman hallaçta çalışması sırasında sahip olduğu rutubet.
İplik işletmesinde çalışan pamuk bugün için eskiye göre daha değişik görüntüler sergilemektedir.Özellikle temiz pamuğa karşı olan talep arttıkça ve kalite sıralamasında çok temiz pamuğa prim tanıdıkça,çırçır tesislerinde kullanılan testere dişli temizleme sistemlerinin ( cleaner) pasaj sayısının arttırılması sonucu pamuktaki yabancı maddeler çok belirgin şekilde azalmıştır.
Fakat bu arada pamuğun tarladan makineler vasıtasıyla toplanması esnasında pamuğun kırılması,ezilmesi,ufalanması ve içine yabancı maddelerin karışması ayıklama işlemini zorlaştırmıştır.
 
AÇMA VE TEMİZLEME İŞLEMİ :
 
Lif topaklarının açılması ve içindeki yabancı maddelerin temizlenmesi sırasında özellikle iki prensip kullanılmaktadır.
Bunlardan serbest haldeki pamuk kütlesine vurma prensibine göre çalışan makinelerde büyük lif topaklarının açılması ve büyük ve ağır yabancı maddelerin temizlenmesi hedeflenmektedir.
Lif tutarak vurma prensibine göre çalışan makinelerin ilk açma ve temizleme kademesi olarak yerleştirilmesi halinde liflerde büyük oranda zedelenme tehlikesini beraberinde getirmektedir.
 
SERBEST HALDE VURMA :
 
Bu prensibe göre çalışan temizleyicilerde pamuk topaklarına vurucu kollar veya pimler vasıtasıyla serbest halde vurulur.İvme ve atalet kuvvetlerini dönüşümlü etkileri sonucu lif topakları açılmaya başlar.Yabancı maddelerin temizlenmesi hem elyafa göre daha ağır olmaları ve hem de ızgaralar üzerinde gerçekleşen savurma kuvvetiyle gerçekleşir.
 
Harman hallaç sistemindeki takip eden gelişmeleri etkileyecek faktörler aşağıdaki gibi sıralanabilir ;
 
1-Açma ve temizleme etkinliğinin arttırılması vurucuların arttırılmasıyla değil,vurucu organların randımanlı çalışmasıyla sağlanmalıdır.
2-Harman hallaç sistemi kısaltılmalıdır.
3-Çalışma sırasında lifler zedelenmemelidir.
4-Metallerin ayrılması ve yangın alarm sistemleri vasıtasıyla işletme emniyeti arttırılmalıdır.
5-Makine yerleşim alanı ve enerji ihtiyacı en aza indirilmelidir.
6-Toz ve kirler emilmelidir.
7-Havanın temizlenerek yeniden işletmeye verilmesi merkezi olmalıdır.
8-Makinelerde ayar değişiklikleri kolayca gerçekleşmelidir.
9-Çeşitli hammadde tiplerine kolayca uyum sağlayabilmelidir.
10-Harman hallaç dairesinde çalışan personel periyodik zamanlarda ve gerektikçe sürekli eğitime alınmalıdır.
 
HARMANLAMA İŞLEMİNİN AMAÇLARI
 
1- Farklı tip ve kalitedeki elyafları karıştırmak
2-Farklı ham madde türlerini karıştırmak
3-Büyük elyaf kütlelerini ince tutamlar hâlinde açmak.
4-Elyaf içinde bulunan yabancı maddeleri temizlemek.
 
HALLAÇ MAKİNESİNİN GÖREVLERİ
 
1-Yün lifini olabildiğince açmak, birbirinden ayırmak ve hacim kazandırmak.
2-Açılan lif içinde bulunan yabancı maddeleri temizlemek.
3- Liflerin homojen bir şekilde karışmasını sağlamak.
4-Elyafı makineden çıkışta yağlamak
 
 
 
 
Son Düzenlenme Cumartesi, 12 Mart 2022 14:54
Perşembe, 03 Mart 2016 17:34

İplik Makineleri Görevleri

Öğeyi Oyla
(1 Oyla)
 
 
HALLAÇ MAKİNESİ
Görevleri
*Yün lifini olabildiğince açmak birbirinden ayırmak ve hacim kazandırmak.
*Açılan lif içinde bulunan yabancı maddeleri temizlemek.
*Liflerin homojen bir şekilde karışmasını sağlamak.
*Elyafı makineden çıkışta yağlamak.
OTOMATİK BALYA AÇMA MAKİNESİ
Görevleri
1-Elyafı açmak
2-Elyafı karıştırmak
3-Elyafı yabancı maddelerden(kabuk, çöp, metal parçacıkları, toz vb.) temizlemek.
 
 
 
ipl128
 
 
 
BALYA AÇMA MAKİNESİ
Görevleri
A-Pamuk liflerini veya karışımlarını harmanlamak,
B-Lif tutamlarını açmak (karıştırmak),
C-Lifleri yabancı maddelerinden (kabuk, çöp, metal parçacıkları, toz vb.) temizlemektir.
 
ÇOK SİLİNDİRLİ BALYA AÇICI MAKİNESİ
 
Görevleri
 
1-Balya açıcıdan gelen elyafı etkin bir şekilde karıştırmak
2-Elyafı açmak
3-Etkin bir temizleme yapmak.
 
KADEMELİ BALYA AÇMA MAKİNESİ
 
Görevleri
Elyafı boşlukta açmak
Elyafı karıştırmak (harmanlamak)
Elyaf içerisinde bulunan kısa lif, toz, çiğit parçaları, çepel gibi yabancı maddelerinden etkin bir şekilde temizlemek 
 
TELEF AÇICI MAKİNESİ
 
Görevleri
1-İyi telefleri harmanlamak
2-Lif tutamlarını açmak.
3-Lifleri yabancı maddelerinden (pamuk koza kabuk parçaları, çöp, metal parçacıkları, toz vb.) temizlemek
 
TEK VEYA ÇOK SİLİNDİRLİ BALYA AÇMA MAKİNESİ
 
Görevleri
1-Elyafı en iyi şekilde açmak
2-Elyafı en iyi şekilde karıştırmak
3-Elyafı yabancı maddelerden (çiğit parçacıkları, çöp, metal parçacıkları, toz vb.) etkin şekilde temizlemek.
 

KAMGARN TARAK MAKİNESİ

Görevleri
*Yün liflerini tek lif hâline gelinceye kadar açmak ve paralelleştirmek.
*Elyaf içindeki kısa lifleri, toz, pıtrak gibi yabancı maddeleri temizlemek.nopeleri açmak,
*Yün liflerini harmanlayarak daha homojen bir bant elde etmek,çıkışta numarası belli bir bant elde ederek tops hâlinde sarmak veya kovalara doldurmak.
 
PAMUK TARAK MAKİNESİ
 
Görevleri
Harman hallaç dairesinde açılarak elyaf topakları hâline getirilen elyaf kütlelerini tek lif hâline gelinceye kadar açmak.
Pamuk kütlesinde bulunan kabuk ve çekirdek parçalarını, toz ve ölü elyafı uzaklaştırmak.
Kısa elyafı uzaklaştırmak.
Çırçırlama ve harman hallaçtaki taşımalar sırasında oluşan nepsleri gidermek.
Elyafa uzunlamasına yön vermek ve paralelleştirmek.
Numara varyasyonu olmayan düzgün bir tarak bandı teşkil etmek.
Elde edilen bandı muntazam bir şekilde kovaya istiflemek.
 
TARAK MAKİNESİ
 
Görevleri
*Kabuk ve çekirdek parçacıklarını,toz ve kırıntıları,ölü ve kısa lifleri ayırmak.
*Topak halindeki lif kümesini lifler tek tek hale gelinceye kadar açmak.
*Açılan lifleri paralelleştirmek.
*Tülbent teşkil etmek.
*Lifleri karıştırmak ve az da olsa çekim uygulamak.
*Numara varyasyonu olmayan,düzgün bir tarak bandı teşkil etmek.
*Teşkil edilen bandı muntazam bir şekilde kovaya yerleştirerek cer pasajına hazırlamak.
 
 
YÜN İPLİKÇİLİĞİNDE CER MAKİNESİ
 
Görevleri
*Katlama ( dublaj )yardımıyla tesadüfü olarak beslenen bandların inceli kalınlı yerlerinin bir araya gelmesi suretiyle düzgünsüzlüğü en aza indirerek numara sapmalarını azaltmak.
*Katlama yardımıyla birden fazla bandı bir araya getirerek karışımın homojen bir hâle gelmesini sağlamak.
*Farklı türdeki ve renkteki elyaf bandlarını, katlama yardımıyla bir araya getirerek karışımı sağlamak.
*Elyafı en az iki çekim makinesinden geçirerek her iki yöndeki elyaf kancalarını açmak.
*Çekim yardımıyla her aşamada bandları inceltmek.
*Band elde etmektir.
 
 
CER MAKİNESİ
 
Görevleri
 
*Dublajlama (katlama) aracılığı ile (en az iki – en fazla sekiz) bantları çapraz olarak birleştirerek homojen bir bant elde etmek
*Tarak bantlarını farklı hızlarda dönen silindir çiftleri vasıtasıyla çekip inceltmek veya yoğunlaştırmak.
*Lifin uçlarındaki çengelli yapıyı düzelterek (Birinci pasajda lifin arka ucu, ikinci pasajda lifin diğer arka ucu düzeltilir.)paralelleştirmek.
*İstenilen numarada cer bantları elde etmek.
*Elde edilen bandı koyler tertibatı ile kovalara helezonik şekilde istiflemek.
 
VATKALI CER MAKİNESİ
  
Görevleri   
*Şerit birleştirme makinesinden gelen vatkaları (6-8 adet) dublaj yaparak karışımı daha da homojenleştirmek ve düzgünsüzlüğü en alt seviyeye indirmek .  
*Dublaj kadar çekim (6-8) uygulayarak tekrar vatka (yumak) hâlinde sarmak .  
UNİLAP MAKİNESİ
  
Görevleri   
*Cer makinesinden gelen bantları (16–20–24–28 adet) birleştirmek.  
*Şeritteki düzgünlüğü artırmak .  
*Katlama görevini yaparken az bir çekimle (1,36 – 2,2 kat) lifleri boyuna paralel hâle getirmek .  
*Lifleri bant formundan yumak (vatka) hâline getirmek .
  
KAMGARN VE YARI KAMGARN YÜN İPLİKÇİLİĞİNDE ÇEKME MAKİNELERİ
  
Görevleri  
*Katlama yardımıyla tesadüfi olarak beslenen bantların inceli kalınlı yerlerinin bir araya gelmesi suretiyle düzgünsüzlüğü en aza indirerek numara sapmalarını azaltmak.  
*Katlama yardımıyla birden fazla bandı bir araya getirerek karışımın homojen bir hâle gelmesini sağlamak.Farklı türdeki ve renkteki elyaf bantlarını, katlama yardımıyla bir araya getirerek karışımı sağlamak.  
*Elyafı en az iki çekim makinesinden geçirerek her iki yöndeki elyaf kancalarını açmak.
  
FİNİSÖR FİTİL MAKİNESİ VE FLAYER FİTİL MAKİNESİ
  
Görevleri  
*Cer bandını çekim vererek ring iplik makinesinde kullanılabilecek inceliğe getirmektir,  
*Yalancı büküm de denilen az miktarda büküm vererek liflerin dağılmasını önleyerek mukavemet kazandırmaktır.  
*Kovalarla gelen cer bandını ring iplik makinesinde kullanılabilecek formda masuralara sarmaktır.
  
RİNG İPLİK MAKİNESİ
   
Görevleri  
*Fitil veya finisör makinesinden gelen fitilleri çekimle incelterek istenen numarada iplik elde etmek.  
*Çekimle inceltilmiş fitile büküm vererek mukavemet kazandırmak.  
*Elde edilen ipliği daha sonraki işlemlerde kolaylık sağlamak amacıyla masuralara sarmak.
 
 OPEN-END MAKİNESİ  
 
Görevleri   
*Band hâlinde gelen elyaf grubunu tek lif hâline gelinceye kadar açmak ve temizlemek  
*Lifleri düzenli bir şekilde bir araya getirmek ve bükmek  
*İstenilen numarada iplik elde etmek *Elde edilen ipliği bobin hâlinde sarmak.  
BOBİN MAKİNESİ  
 
Görevleri:  
*Ring iplik makinesinde kops hâlinde sarılmış iplikleri birleştirerek 1,8 kg – 2,0 kg ağırlığında bobinler hâline getirmek.  
*Dokuma-örme hatalarına ve makinelerde kopuklara neden olabilecek iplik düzgünsüzlüklerini (neps, balık, düğüm, kalınlık ve incelik vb.) gidermek .  
*Bobin olarak boyama işlemi görecek iplikler için boyanın ipliğe kolayca yayılmasını sağlayacak delikli boya bobinlerine sarmak .  
*Ring iplik makinesinde büküm kısa bir mesafede verildiği için büküm dağılımı düzgün değildir. İpliği, kopstan bobin hâline geçirirken büküm dağılımını düzgünleştirmek .  
KATLAMA VE BÜKÜM MAİKİNESİ  
 
Görevleri   
*Kullanılacağı alana uygun sayıda ipliği katlamak  
*Katlı ipliği bükerek mukavemet kazandırmak  
*Katlanmış ve bükülmüş ipliği masura üzerine sarmak.
VOLKMAN BÜKÜM (TWO FOR ONE ) MAKİNESİ
 
Görevleri   
*İpliğin her devrinde ipliğe iki büküm vermek  
*Farklı bobinlerden gelen iplikleri bükerek mukavemet kazandırmak  
*Bükülen iplikleri sabit gerginlikte ve uzun metrajlı bobin biçiminde sarmaktır. 
RİNG BÜKÜM MAKİNESİ ( KATLAMA VE BÜKÜM )  
 
Görevleri   
*İpliğin dayanıklılığını arttırmak,   
*Daha kalın iplik elde etmek.   
*Değişik özellikte iplik elde etmek.   
*Karışık renkli (fantezi vb.)iplik elde etmek.   
*İpliği meydana getiren lifleri bir arada tutmak. 
*İpliğin tüylenmesini önlemek. 
 
*Daha dayanıklı ve sağlam iplik elde etmek. 
 
*Dokumaya hazır iplik elde etmek. 
 
 
 
 
Son Düzenlenme Çarşamba, 02 Mart 2022 21:04
Perşembe, 21 Ocak 2016 09:21

İplik Üretimi Özel

Öğeyi Oyla
(0 oy)

 

ÇIRÇIR MAKİNELERİ

 

ipl100

 

 

Hasat edilen pamuklar depolanmadan veya çırçır fabrikalarının çalışma dönemine ve günlük iş verimine bağlı olarak belirli bir süre depolandıktan sonra çırçırlanarak, tohum ve lif kısmı birbirinden ayrılır.

Çırçırlama, Roleli ve Roller-gin çırçır, Testereli veya Saw-gin çırçır ve Linter-gin çırçır olmak üzere üç sisteme ayrılır.

Roleli veya Roller-gin çırçır makineleri çiğit üzerinden lifleri daha uzun olacak şekilde koparır. Dolayısı ile Roller-gin tesisinde çırçır randımanı %1-2 daha fazla, lifler ise 1-2 mm daha uzun olur. Roller-ginde çırçırlanan çekirdekli pamuklar, eğer sistemde kütlü ve lif pamuk temizleyicisi yok ise, daha çepelli olmakta ve yabancı maddenin nem durumuna göre beneklenebilmektedir. Testereli veya Saw-gin çırçır makineyle işlenen pamuklar yabancı madde yönünden daha temiz olmakla birlikte lif kalitesi daha düşüktür. Saw-gin pamuklarda lifler daha kısa ve nem oranı fazladır

Ülkemizde preslenerek balya haline getirilen lif pamuklar ortalama 210-215 kg. ağırlığındadır. Bu balyaların ambalajlanmasında çember, paslanmaz tel, kanaviçe veya pamuklu bez kullanılır. Balyalamada 5-6 çembere izin verilmelidir. Balyaların bombeli yüzlerinden birinci bombeye pamuğun grubu, ülke adı ve çırçırlama tipi, ikinci bombeye derecesi, üçüncü bombeye kontrol mührü, dördüncü bombeye standardizasyon birimi, çırçır prese fabrikalarının sıra numarası ve pamuk parti numarası işlenir. Beşinci bombeye ise, çırçırlama şekli ve üretim yılı yazılmalıdır.

 

 

ipl101

 

İPLİK İŞLETMESİNDEKİ MAKİNELERİN GÖREVLERİ
 
KLASİK BALYA AÇMA MAKİNESİ 
Görevleri
A-Pamuk liflerini veya karışımlarını harmanlamak,
B-Lif tutamlarını açmak (karıştırmak),
C-Lifleri yabancı maddelerinden (kabuk, çöp, metal parçacıkları, toz vb.) temizlemektir. 
 
ELYAF HARMANI
 
 
ipl102
 
 
  
 
Dokusuz yüzey üretiminde harmanın hazırlanmasında hareket noktası, elde edilmek istenen tekstil yüzeyinin sahip olması gereken kullanım özellikleri ve fiyatıdır. Buna göre harmana katılacak elyaf türü veya türleri tespit edilir. Harmanlama derecesinin mükemmel olabilmesi için aynı lif uzunluğuna sahip elyaf türlerinin seçimi, üretimin en erken safhasında yapılmalıdır. Pamuk elyafı ve pamukla birlikte kullanılan tekstil lifleri preslenmiş balyalar hâlinde dokusuz yüzey fabrikalarında harman hallaç dairesinin kapasitesine göre stoklanır. Pamukla günübirlik çalışmak zordur.
 
HARMAN HALLAÇ MAKİNESİ
 
 
ipl103
 
 
Harman-hallaç dairesi birbirine bağlı makinelerden oluşur.Sistem görevine çırçırlanmış presli balyaların açılmasıyla başlar.Hazırlanan harman reçetesi gereği pamuk balyaları daireye alındıktan sonra balya hâlindeki bu pamukların işletme şartlarında rahat çalışabilmesi için klima şartlarında 20 – 24 ºC sıcaklıkta ve %50-65 rutubette 24–48 saat süreyle bekletilmesi gerekir. 
 
TARAK MAKİNESİ
 
 
ipl104
 
 
Tarak makinesi sadece topak ( lif kümesi ) halindeki pamuğun band haline geldiği kesişme noktasındaki bir makine olmakla kalmayıp hazırlama işleminin merkezinde bulunan,kalite ve prodüktiviteyi büyük oranda belirleyen bir makinedir. Temizliği ve düzgün yapısı iyi bir tarak bandının belirgin özellikleridir.Tarama sonucu paralelleştirilmiş çok sayıdaki lifler tarak bandını meydana getirir.
 
CER MAKİNESİ
Tarak makinesinden gelen bant düzgünsüzlüklerini gideren ve çekim sırasında oluşan uçuntuların temizlenmesini sağlayan makinedir.
 
 
ipl105
 
 
FİTİL MAKİNESİ 
 Pamuk iplikçiliğinde cer makinesinden gelen cer şeritleri ring iplik makinesinde kullanılabilecek incelikte değildir. Ring iplik makinesinde yüksek oranlarda çekim vermek mümkün olmadığından ara inceltme işlemine gerek duyulmuştur. Fitil makinesi bu ihtiyaca cevap vermek üzere tasarlanmıştır.
 
 
 
ipl106
 
 
 
İPLİK MAKİNESİ 
Ring iplik eğirme sistemi sürekli (kontinü) olarak ipliği eğiren ve masuralara saran bir sistemdir. Bu sistemde iplik, çıkış silindirlerini terk ettikten sonra dönen iğ ve kopçanın içinden geçerek büküm almakta, iğ üzerine takılı olarak dönmekte olan masuraya sarılmaktadır. Ana iplik eğirme elemanı iğdir. Fitil aynı sistemde inceltilerek büküm alıp masuralara sarıldığı için kontinü (devamlı) bir sistemdir.Ring iplik makinesinde fitil makinesinin prensibine benzer bir sistem kullanılmakta olup daha hassas bir işlem geçirilmektedir. 
 
 
ipl107
 
 
OPEN-END İPLİK MAKİNESİ 
Open-end (açık uç) iplikçiliği en önemli eğirme yöntemlerinden biridir. Ring iplik eğirmede üretim hızı sınırlı olduğundan alternatif olarak ortaya çıkan bir eğirme yöntemidir.
GÖREVLERİ
1-Band hâlinde gelen elyaf grubunu tek lif hâline gelinceye kadar açmak ve temizlemek.
2-Lifleri düzenli bir şekilde bir araya getirmek ve bükmek.
3- İstenilen numarada iplik elde etmek.
4-Elde edilen ipliğe bobin hâlinde sarmak. 
 
 
 
ipl108
 
 
 
RİNG BÜKÜM MAKİNESİNDE KATLAMA VE BÜKÜM 
Birden fazla ipliği katlayıp büküm veren makinelerdir. Büküm; ipliklerin mukavemetlerinin artırılması (düz büküm) veya değişik karakterler kazandırılması (fantezi büküm) için yapılır.
 
 
 
ipl109
 
 
 
 
 
 
Son Düzenlenme Pazar, 13 Kasım 2022 13:15
Sayfa 5 / 5