Pazar, 26 Mart 2017 13:29

Ders Soruları

Yazan

1-“Her bir lifin boyu birkaç santimetredir.” Cümlesi hangi tip lifleri tanımlar ?

a)Yün elyaf b) Ştapel elyaf c)Yapay elyaf d)Filament e) Kimyasal Elyaf

2-Lif incelikleri hangi birim ile tanımlanır ?

a) Metre b) Santimetre c) Mikron d) İnç e) Milimetre

3- Mat liflerin enine kesitleri aşağıdaki şekillerden hangisine benzer ?

a) Dairesel b) Oval c) Üçgen d) Fasulye e) Enine kesit mat olmasında bir faktör değildir.

4-Uzatıldığında çok fazla uzayabilen ve bırakıldığında eski boyutlarını alabilen lifler hangi deyim ile tanımlanır ?

a)Filament b)Ştapel elyaf c)Kimyasal elyaf d)Elastomer elyaf e) Doğal lif

5- Pamuk liflerinde KALİTE pamuğun hangi özelliği ile doğrudan bağlantılıdır ?

a) Çapı b)Kıvrımlılığı c)Nem çekme özelliği d)Renk e) Boyu

6-Pamuk hangi kimyasal maddeden en fazla zarar görür ?

a)Seyreltik asit b)Derişik asit c)Seyreltik baz d)Derişik baz e) Hiçbirinden etkilenmez.

7-Pamuk hücresinin tam olarak gelişemeden ölmesi hangi deyim ile tanımlanır ?

a)Lümen b) Primer zar c) Sekonder kısım d)Kütlü pamuk e) Ölü pamuk

8-Keten lifi eldesi sırasında odunsu kısımların yumuşatılması için yapılan işleme ne isim verilir ?

a)Yıkama b)Kırma c)Eğirme d)Islama e) Hallaç

9-Jüt bitkisinin geç hasatı lif de ne tür bir değişim gösterir ?

a) Elyaf dayanıksız olur. b) Kütikül tabakası gelişmez.  c) Sertleşir ve parlaklığını kaybeder.  d) Lif boyu uzar. e) Bir değişiklik olmaz.

10-Aşağıdakilerden hangisi koko liflerinin özelliklerinden biri değildir ?

a) Suya çok dayanıklıdır. b) Rengi koyu kahve ile açık kahve arasında değişir. c) Hasır,çuval,fırça yapımında kullanılır. d) Yeteri kadar esnek değildir. e) Hindistan cevizinin meyvesinden elde edilir.

11- Yün kalitesi hangi harf ile belirtilir ?

a) y b) k c) s d) m e) mm

12- Yün liflerinin inceliklerinin el ve göz yardımıyla belirlenmesi nasıl tanımlanır ?

a) Subjektif yöntem b)Objektif yöntem c) Mikroskopla ölçüm d)Lanametre ile ölçüm e) Mikroner ile ölçüm

13- Yün liflerinin kıvrımlılığı hangi aletle belirlenir ,*

a) Mikrokop b) Lanametre c) Mikroprojeksiyon d) Mikroner e) Krimpmetre

14- Yün lifinin iki ucundan tutulup çekilince ölçülen uzunluğu nasıl tanımlanır ?

a) Lüle uzunluğu b) Uzunluk c) Gerçek uzunluk d) Ondülasyon e) Subjektif uzunluk

15- Yün hangi kimyasal maddeden en fazla zarar görür ?

a)Seyreltik asit b)Derişik asit c)Seyreltik baz d)Derişik baz e) Hiçbirinden etkilenmez.

16- Tiftik liflerinin incelikleri aşağıdakilerden hangisi ile bağlantılıdır ?

a) Hayvanın boyu ile b) Hayvanın kilosu ile c) Hayvanın yaşadığı yer ile d) Hayvanın yaşı ile  e) Hayvanın dişi veya erkek olması ile

17- Böceği iyi gelişemeyen veya içinde ölen ipek böceği kozaları nasıl tanımlanır ?

a) Çipez koza b) Çifte koza c) Delik koza d) Kamçı başı e) Tava dibi

18- Deşe ipekten iplik üretiminde elde edilen % 100 ipek ipliklerine ne isim verilir ?

a) İpek ipliği b) Dupion ipeği c) Streichgarn iplik d) Büret e) Asbest

19- Asbest liflerinin en olumsuz özelliği hangisidir ?

a) Yanıcı olması b) Kolay boyanması c) Yüzeyinin pürüzlü olması d) Doğal haliyle renginin koyu olması e) Kanserojen olması

20- Yün liflerinde lif demetinin sıkıştırılıp bırakıldıktan sonra demetin eski biçim ve hacmini alması hangi fiziksel özelliği tanımlar ?

a) Yaylanma yeteneği b) Uzama ve esneklik c) Keçeleşme özelliği d) Biçimlenme yeteneği  e) Kıvrımlılık

21-Aşağıdaki özelliklerden hangisi bir tekstil ürününde aranan fiziksel özelliklerdendir?

a. Renk ve parlaklık b. Nem tutma c. Mukavemet d. Işık haslığı e. Kirlenme eğilimi

22-Aşağıdaki doğal bitkisel liflerden hangisi bitki yapraklarından elde edilen liflerindendir?

a. Pamuk b. Keten c. Jüt d. Kapok e. Sisal

23-Bir pamuk lifini oluşturan aşağıdaki elemanlardan hangisi primer duvarda yer alır?

a. Pektin tabakası b. Tek fibril c. Fibril tutamı d. Fibril kenarı e. Lümen

24-Aşağıdaki hayvansal liflerden en kalın olanı hangisidir?

a. Alpaka b. Merinos yünü c. Deve tüyü d. Angora e. Moher

25-Yün ve ipek liflerinin kimyasal bileşimleri karşılaştırıldığında; yünde olup ipekte ise çok az (neredeyse yok denecek kadar az) olan atom hangisidir?

a. Karbon b. Hidrojen c. Oksijen d. Kükürt e. Azot

26-Aşağıdaki farklı iplik sistemlerine göre aynı pamuk elyafından, aynı numarada üretilen pamuk ipliklerinden en düzgün yüzeyli (tüysüz) olanı hangi yönteme göre üretilen olur?

a. Ring b. Kompakt c. Open-end rotor d. Open-end friksiyon e. Hava jetli

27-Aşağıdaki kimyasal liflerden hangisi anorganik lif sınıfına girer?

a. Asetat b. Karbon c. Polipropilen d. Kupro e. Poliamid

28-Rejenere selüloz liflerinin üretiminde, selüloz maddesinin çözülmesi aşağıdaki liflerden hangisinde organik çözücü ile yapılır?

a. Kupro b. Polinozik c. Lyocell d. Modal e. Viskon

29-Bir yalancı bükümlü iplik tekstüre tesisinde aşağıdaki ünitelerden hangisi yer almaz?

a. Temaslı ısıtıcı b. Disk ünitesi c. Soğutma plakası d. Boru ısıtıcı e. Puntalama ünitesi

30-Bir ring iplik tesisi göz önüne alındığında, aşağıdaki makinelerden hangisi eğirme öncesi (eğirmeye hazırlık) makinelerinden değildir?

a. Penye makinesi b. İkinci cer makinesi c. Tarak d. Fitil makinesi e. Cer makinesi

31-Karde pamuk iplikçiliğindeki tarak makinesinin görevi kamgarn yün iplikçiliğinde hangi makine ile gerçekleştirilir?

a. Regüleli cer b. Karışım ceri c. Bantlı cer d. Krempel e. Tarama makinesi

32-Aşağıdaki iplik numara sistemlerinden hangilerinde numara değeri arttıkça iplik incelir?

a. Denye ve Tex b. Tex ve Nm c. Denye ve Nm d. Tex ve Ne e. Nm ve Ne

33-Numarası Nm 50 olan bir ipliğin, Tex cinsinden numarası kaç eder?

a. 20 Tex b. 50 Tex c. 90 Tex d. 180 Tex e. 5.5 Tex

34-Aşağıdaki özelliklerden hangisi bir ipliğin özelliklerini tanımlayan büyüklüklerden değildir?

a. İncelik b. Mukavemet c. Aşınma direnci d. Büküm e. Uzama (elastikiyet)

35-Aşağıdaki işlemlerden hangisi dokuma hazırlık işlemlerinden değildir?

a. Haşıllama b. İplik katlama c. Bobinleme d. Çözgü hazırlama e. Çözgü salma

36-Aşağıdaki yöntemlerden hangisi çözgü ipliklerinin haşıllanmasında kullanılmaz?

a. Kuru Haşıllama b. Katı parafinleme c. Çözgü mumlama d. Sıcak eriyik Haşıllama e. Çözücülü haşıllama

37-Atkı atma sistemlerine göre aşağıdaki dokuma makinelerinden üretim hızı en yüksek olan hangisidir?

a. Mekikli b. Mekikçikli c. Esnek kancalı d. Rijit (sert) kancalı e. Su jetli

38-Bir dokuma tezgâhında çalışma sırasında meydana gelen çözgü ipliği kopuşları aşağıdaki hangi parça/mekanizma tarafından algılanır?

a. Çözgü köprüsü b. Gücü telleri c. Çözgü salma sistemi d. Lamel e. Tarak

39-Dokuma makinelerinde her bir çerçeve hareketinin tipini ve zamanlamasını kontrol eden delikli kartların kullanıldığı ağızlık açma sistemi/sistemleri aşağıdakilerden hangisidir?

a. Eksantrikli b. Armürlü c. Jakarlı d. Armürlü ve Jakarlı e. Eksantrikli ve Armürlü

40-Örmecilikte atlama ve askı olması için ne gereklidir?

41-Örmecilikte kullanılan iğnelerin isimlerini belirtiniz ?

42-Tişört üretiminde kullanılan RL süprem örme kumaşlar hangi makinelerde üretilirler?

a. Yuvarlak örme makineleri b. Düz örme makineleri  c. Çözgülü örme otomatları d. Raşel örme makineleri e. Hakelgalon makineleri

43- Örme kumaşları dokuma kumaşlardan ayıran en belirgin özellik aşağıdakilerden hangisidir?

a. Mukavemet b. Gramaj c. Tüylülük d. Elastikiyet e. Aşınma dayanımı

44- Dokusuz (nonwoven) yüzeylerin üretiminde kullanılan tülbent oluşturma yöntemlerinden hangisi/hangileri ıslak (sulu) yöntemlerdendir?

a. Mekanik yöntem b. Aerodinamik c. Eriyikten tülbent oluşturma d. Hidrodinamik e. Aerodinamik ve hidrodinamik

45- Aşağıdaki yöntemlerden hangisi dokusuz (nonwoven) yüzeylerin üretiminde kullanılan tülbent sağlamlaştırma (bağlama) yöntemlerinden değildir?

a. Hava jeti b. İğneleme c. Dikme d. Kimyasal bağlama e. Termik bağlama

46- Dokusuz (nonwoven) yüzey kumaşların yüzeyinde kıvırcıklar oluşturmak amacıyla uygulanan özel bitim işlemi hangisidir?

a. Kalenderleme b. Kaplama c. Yüzey tekstüresi d. Kanallama e. Kalibreleme

47- Aşağıdaki kullanım alanlarından hangisinde dokusuz (nonwoven) yüzeylerin önemli bir kullanımı yoktur?

a. Yapışkan telalar b. Filtreler c. Çocuk bezleri d. Temizlik bezi e. Giysilik kumaşlar

48- Aşağıdakilerden hangisi tekstil terbiye efektlerinin eldesinde etkili parametrelerden değildir?

a. Terbiye makinesi . Terbiye kimyasalları c. Kimyasalların ekolojik olması d. Tekstil maddesinin (lifin) cinsi e. Uygulama ortamı (su, hava vb.)

49- Kumaş yüzeyinden dışarı çıkan serbest lif uçlarının (tüylerin) giderilmesinde kullanılan kuru ön terbiye işlemi/işlemleri aşağıdakilerden hangisidir?

a. Fırçalama b. Yakma c. Şardonlama d. Şardonlama ve fırçalama e. Dövme

50- Günümüzde pamuklu mamullerin ağartılmasında en fazla kullanılan ağartma maddesi aşağıdakilerden hangisidir?

a. Sodyumhipoklorit b. Sodyum klorit c. Hidrojen peroksit d. Hidrosülfit e. Kükürtdioksit

51- Pamuklu kumaşlara uygulanan merserizasyon işlemi sonucunda, aşağıdaki özelliklerden hangisinde belirgin bir iyileşme meydana gelmez?

a. Hidrofilite b. Parlaklık c. Boyut stabilitesi d. Kumaş mukavemeti e. Boya alma yeteneği

52- Yünlü kumaşlara uygulanan karbonizasyon işlemi ile aşağıdakilerden hangi etki sağlanır?

a. Parlaklık kazandırma b. Boyut stabilitesi kazandırma (fiksaj) c. Keçeleşmezlik sağlama d. Keçeleştirme e. Bitkisel artıkları uzaklaştırma

53- Aşağıdakilerden hangisi bir boyama işleminin önemli proses parametrelerinden değildir?

a. Boyanan malzemenin miktarı b. Süre (zaman) c. pH d. Sıcaklık e. Banyonun bileşimi (reçete)

54-Kurutma işlemi sırasında kumaş eninin istenilen şekilde ayarlanabildiği kurutma makinesi aşağıdakilerden hangisidir?

a. Ramözler b. Infra-red (kızılötesi) kutucular c. Emme tamburlu kurutucular d. Silindirli kurutucular e. Döner tamburlu (Tumbler) kurutucular

55- Akrilik liflerinin boyanmasında aşağıdaki boyarmaddelerden hangisi kullanılır?

a. Asit b. Krom c. Reaktif d. Metal kompleks e. Katyonik

56- Günümüzde baskılı kumaş üretiminde kullanılan en yaygın (önemli) baskı makinesi aşağıdakilerden hangisidir?

a. Rulo baskı b. Düz şablonlu film baskı c. Rotasyon baskı d. Transfer baskı e. Ink Jet baskı

57- Yün liflerinin yüzeyindeki pul tabakasının kısmen veya tamamen giderilerek keçeleşme özelliğinin önlenmesi hangi işlemle gerçekleştirilir?

a. Karbonizasyon b. Krablama c. Yakma d. Yıkama e. Klorlama

58- Önceden boyanmış kumaşlar üzerinde beyaz ve renkli desenler elde etme prensibine dayanan baskı yöntemi hangisidir?

a. Direk baskı b. Aşındırma baskı c. Rezerve baskı d. Transfer baskı e. Kabartma baskı

59- İpek liflerinde serisinin uzaklaştırılması ile ipekli mamullerin hangi özelliği gelişmez?

a. Yumuşaklık b. Parlaklık c. Çekmezlik d. Nem alma yeteneği e. Boyanabilirlik

60- Pamuklu kumaşlara uygulanan yapay reçineler yardımıyla aşağıdaki bitim (apre) özelliklerinden hangisi kazandırılır?

a. Su geçirmezlik b. Güç tutuşurluk c. Yağ iticilik d. Buruşmazlık e. Yumuşaklık

61- Selülozik mamullerin boyanmasında aşağıdaki boyarmaddelerden hangisi kullanılmaz?

a. Direk b. Dispers c. Reaktif d. Küp e. Kükürt (sülfür)

62- Aşağıdaki kumaş boyama makinelerinden hangisinde kumaş halat halinde boyanır?

a. Haspel b. Jiger c. HT-Levent d. Yarı kontinü e. Kontinü

63- Aşağıdaki apre (bitim işlemleri) yöntemlerinden hangisi mekanik apre işlemleri sınıfından değildir?

a. Kalenderleme b. Şardonlama c. Makaslama d. Zımparalama e. Ağırlaştırma

64- Aşağıdaki yöntemlerden hangisi konfeksiyonda kumaşların kesiminde kullanılan bir teknik değildir?

a. Presli kesim b. Bıçaklı kesim c. Hava jetli kesim d. Lazerli kesim e. Plazmalı kesim

65- Aşağıdaki dikiş ilmeklerinden hangisi özel dikiş ilmeği sınıfına girer?

a. Reçme dikişi b. Tek iplikli düz dikiş c. Çift düz dikiş d. Üçlü düz dikiş e. Üçlü zincir dikiş

66- Aşağıdakilerden hangisi bir düz dikiş makinesinin dikiş ilmeğini oluşturan fonksiyonel parçalarındandır?

a. İğne mili b. Çağanoz c. Krank çubuğu d. El çarkı e. Kayış

67- Çift zincir dikişinde ilmek oluşumu kaç adımda (fazda) meydana gelir?

a. 1 b. 2 c. 3 d. 4 e. 6

68-Koruyucu teknik tekstiller, 12 temel tekstil alanından hangisine dâhildir?

a. Mometech b. Geotech c. Medtech d. Protech e. Clothtech

S.69.İplikçilikte Harman ne demektir ?

C.69. Farklı cins ve özellikteki ham maddeyi ( elyaf )  bir araya getirerek homojen bir şekilde karıştırma işlemine harman denir ?

S.70.Harmanlama işleminin amaçları nedir ?

C.70.Harmanlama işleminin amaçları :

      1-Farklı tip ve kalitedeki elyafları karıştırmak

      2-Farlı ham madde türlerini karıştırmak

      3-Büyük elyaf kütlelerini ince tutamlar hâlinde açmak

      4-Elyaf içinde bulunan yabancı maddeleri temizlemek

S.71. Harman (karışım) işleminin faydaları nelerdir ?

C.72.Harman (karışım) işleminin faydaları:

      1-Ürüne gerekli olan ve ondan beklenen özellikleri sağlamada yardımcı olmaktadır. Örnek: Bakım kolaylığı sağlamak amacıyla yapay ve doğal liflerin karışımı

      2-Ham maddenin sahip olduğu özelliklerin varyasyonunu dengeler.

      3-Ham madde maliyetinin azalmasına yardımcı olur.

      4-Üretim prosesi boyunca randımanı iyileştirmede avantaj sağlar. Örneğin; kısa stapelli materyalin  işlenmesi  sırasında harmana katılan uzun stapelli lifler, taşıyıcı görevi yaparak randıman ve kalitenin yükselmesini sağlar.

S.73.Kontrol ve vida sıkma aletleri nelerdir?

C.73.Faz kontrol kalemi, Düz tornavida, Yıldız uçlu tornavida, iki ağızlı tornavida.

S.74.Basit kesici ve şekillendirici aletler nelerdir?

C.74.Pense, Yan keski, Karaburun, Maket bıçağı, Düz uçlu keski, Cımbız, Metal çekiç, Eğe, Demir testeresi, Ağaç testeresi, Makas, Kablo soyma pensi.

S.75.Kesici ve delici aletler nelerdir ?

C.3.Darbeli breyz,Şarjlı el breyzi,şarjlı tornavida

S.75.Ölçüm aletleri nelerdir ?

C.75.Şerit metre,Katlanabilir metre,Kumpas.

S.76.El aletlerinde olan anahtarlar nelerdir ?

C.76.Kombine anahtar takımı,Kurbağacık anahtarı,Alyan anahtar,Lokma anahtar,Yıldız anahtar takımı,Ayarlı pense,Takım çantası

S.77.Tarak Makinelerin Görevleri nelerdir ?

C.77.Tarak Makinelerin Görevleri :

           1-Elyafı tek lif hâline gelinceye kadar açmak

           2-Yabancı madde ve ince tozları ayrıştırmak

           3-Kısa lifleri özellikle neps-nopeleri (düğüm) ayırmak

           4-Lifleri paralelleştirip uzunlamasına bir yön vermek

           5-Elyafın karışmasını sağlayarak harmanlamayı artırmak

           6-Lifleri bant formuna getirip kovalara istiflemek

           7-Makine çıkışında her noktadaki kalınlığı ve düzgünlüğü eşit olan bant elde edip kovalara istiflemek.

S.78. Yün iplikçilik sisteminde kullanılan yün tarak makineleri kullanılan lif boyuna kaça ayrılır,nelerdir ?

C.78. İkiye ayrılır : 1-Kamgarn veya yarı kamgarn tarak makinesi

                           2-Ştrayhgarn tarak makinesi.

S.79. Tarak makinesinin kısımları nelerdir ?

C.79.Tarak makinesinin kısımları

          1-Besleme kısmı

          2-Ön açma (avantren tertibatı) ve pıtrak çıkarma (Morel tertibatı)

         3-Esas tarak kısmı (büyük tamburlu garnitür telli açıcı)

         4-Çıkış kısmı (bant elde etme)

S.80- Cer Bandı yapmanın amacı nedir?

C.80. Taraktan alınan bandlar cer makinesine gelir. Bandların kalınlığı (çapı) her yerinde aynı değildir. band boyunca birbirini takip eden ince ve kalın yerler bulunur. Cer makinesinde, band düzgünsüzlüğünü gidermek ancak, 6–8 bandın birleştirilerek katlanmasıyla (dublaj) mümkündür. Böylece bazı bandların kalın yerinin, diğerlerinin ince yerine getirilmesiyle düzgünsüzlüğün büyük ölçüde ortadan kalktığı görülür. Dublajla kalınlaşan bandlara çekim (6-8) uygulanarak inceltilir. Bir şeridin çekilebileceği incelik için sınırlama olduğundan normal olarak mekanik çekim oranı, beslenen cer sayısına yakın tutulur.

S.81- Cer Makinelerin Görevleri nelerdir?

C.81.a- Taraktan alınan bandları paralelleştirip çekerek inceltmek

       b- Dublaj ile karışım homojenliğini ve düzgünlüğü sağlamak

       c-Tarama işleminin daha sağlıklı yapılabilmesi için lif uçlarındaki kancaların açılmasını sağlamak

       d-Band elde etmek. 

S.82- Pamuk iplikçiliğinde Fitil’in diğer adı nedir?

C.83. Pamuk iplikçiliğinde fitil, flayer olarak da adlandırılır.

S.84-Fitil ( Flayer ) Makinesi nedir ?

C.84. Cer makinelerinden, band olarak iplik makinesine besleme yapılamadığı için(O-E iplikçilik sistemi hariç ) bandların bir miktar daha incelmesi gerekir. Bandların çekilerek iplik makinesinde işlenebilecek forma getiren makinelere fitil (flayer) makinesi, denir ?

S.85-Fitil Şeridi hangi makineden elde edilir?

C.85. Cer makinelerinden, band olarak iplik makinesine besleme yapılamadığı için(O-E iplikçilik sistemi hariç ) bandların bir miktar daha incelmesi gerekir. Bandların çekilerek iplik makinesinde işlenebilecek forma getiren fitil (flayer) makinesinden elde edilen ürüne Fitil şeridi denir.

S.86-  Fitil ( Flayer ) Makinesinin görevleri NELERDİR?

C.86. a )Çekim işlemi ile cer bandını inceltmek ve fitil hâline getirmek

        b )Büküm ile fitili sağlamlaştırmak

        c )Fitili bobin hâlinde sararak ring iplik makinesinde eğirmeye uygun forma getirmek

S.87-Fitil ( Flayer ) makinesi sarım kısmında;

         a ) Arabanın görevi nedir?

         b ) İğlerin görevi nedir?

         c ) Kelebeğin görevi nedir?

         d ) Baskı Parmağının ( Pençenin ) görevi nedir?

C.87. a) İğleri ve kelebeği üzerinde taşıyan kısımdır. Aşağı yukarı hareket eder.Tam bir bobin sarımı yapmak ve bobindeki konikliği sağlamak için arabanın yaptığı kurs   hareketi, her devirde biraz azalmaktadır. Kurs boyu ile birlikte, araba hızının aynı oranda azalması gerekir. Bu işlemler şalter (kilit) tertibatı ile sağlanır.

          b ) Kelebekle birlikte çalışarak fitillerin, fitil kalemi üzerine sarılmasını gerçekleştirir.

          c ) Fitili düzgün bir şekilde fitil kalemine veren elemandır.

          d ) Rehber kısmıyla düzgün bir şekilde uygun gerginlikte sarım yapılır.

S.88-RİNG İPLİK MAKİNESİ NEDİR?

C.88. Ring iplik makinesi bilezikli iplik makinası olarak da isimlendirilir. İplik üretim hattında ipliğin elde edildiği makinedir.

S.89-İPLİK YAPMANIN AMACI NEDİR?

C.89. Eğrilebilen tekstil lifleri (bitkisel lifler, hayvansal lifler, kimyasal lifler) kullanım yerine uygun özelliklerde iplik makinesinde elde edilir.

S.90-İPLİK MAKİNESİNİN GÖREVLERİ NELERDİR?

C.90. Fitil şeridini istenilen numaraya kadar çekerek inceltmek,

        Çekilmiş elyaf kümesine büküm vererek mukavemet kazandırmak,

        Sarma tertibatı yardımıyla ipliği masura üzerine sararak kops elde etmek

S.91-İPLİK MAKİNESİ KAÇ KISIMDAN OLUŞMUŞTUR? İSİMLERİ NELERDİR?

C.91. İplik makinesi üç kısımdan oluşmuştur

       Besleme

       çekim kısmı

       Büküm kısmı

S.92-AÇIK UÇ ( OPEN-END ) EĞİRME SİSTEMİNE NEDEN DOLAYI İHTİYAÇ DUYULMUŞTUR?

C.92.Ring eğirme yöntemindeüretim hızının sınırlı kalmasından dolayı alternatif olarak ihtiyaç duyulan bir eğirme yöntemidir.

S.93-AÇIK UÇ ( OPEN-END ) EĞİRME SİSTEMİNDE KAÇ NUMARADAN KAÇ NUMARAYA KADAR İPLİK ELDE EDİLİR?

C.93.Açık uç iplik makinesinde, 12 tex’ten 150 tex’ e (Nm 85’e, Ne 4’ten Ne 50’ye) kadar iplik elde edilir.

S.94-Açık Uç ( Open-End ) Eğirme sisteminde temel prensip nedir ?

C.94.Açık uç eğirme makinelerinde temel prensip elyaf grubunu tek lif hâlinde ayırdıktan sonra düzenli bir şekilde tekrar toplayarak iplik formuna getirmektir.

Pazar, 26 Mart 2017 13:53

Sentetik Lifler Soruları

Yazan

S.1.Sentetik lif ne demektir ?

C.1. Sentetik lifler sentez yoluyla üretilen polimerlerden kimyasal lif çekim yöntemleri kullanılarak elde edilen liflerdir.

S.2. Sentetik lifler kimyasal yapılarına göre kaç grupta incelenir,grup isimlerini yazınız ?

C.2. 1-Poliester lifleri

       2-Poliamid lifleri

       3-Polivinil lifleri

       4-Poliolefin lifleri

       5-Poliuretan lifleri.

S.3. Poliester lifleri nelerdir ,isimlerini yazınız ?

C.3. 1-Terilen

       2-Trevira

S.4. Poliamid lifleri nelerdir ,isimlerini yazınız ?

C.4. 1-Naylon6

       2- Naylon 6.6

       3- Naylon 11

S.5. Polivinil lifleri nelerdir ,isimlerini yazınız ?

C.5. 1-Akrilik

       2-Modakrilik

       3-polivinilklorür

       4-polivinilidenklorür

       5- polivinilalkol

       6-polistiren

S.6. Poliolefin lifleri nelerdir ,isimlerini yazınız ?

C.6. 1-Polietilen lifleri

       2-polipropilen lifleri

       3-politetrafluoroetilen lifleri [teflon ]

S.7. Dünyada üretilen ilk sentetik lifin adı nedir ?

C.7.Poliamid lifi ( Naylon PA )

S.8.Poliamid lifleri içinde en çok üretilen kaç tane türü vardır,isimleri nelerdir ?

C.8.İki adettir : Naylon 6.6 ve Naylon 6

S.9. Naylon 6.6 Lifinin Elde Edilmesini anlatınız ?

C.9.Naylon 6.6’nın başlangıç maddeleri adipik asit ve heksametilen diamindir. Adipik asit ve heksametilen daiminde 6’şar karbon atomu bulunmaktadır. Naylon 6.6 lifinin elde edilmesi için yapılacak ilk işlem bu iki maddenin uzun molekül zincirleri veya polimerler oluşturmasını sağlamaktır. Bu başlangıç maddeleri etil alkol içinde ısıtıldığında naylon 6.6 tuzu oluşur. Bu tuzun sudaki çözeltisi basınç altında buhar verilerek havasız bir ortamda 215 – 220 °C de tutulduğunda polimerleşme başlar. Polimerizasyon derecesi istenilen seviyeye ulaştığında % 1 oranında asetik asit eklenerek polimerizasyon durdurulur. Süt beyaz renkte olan ve katılaşan naylon 6.6 polimeri küçük parçalar şeklinde kesilerek, yumuşak eğirme yöntemine göre filament haline getirilir. Bu filamentlere daha sonra bir germe – çekme işlemi uygulanır. Naylon 6.6 filamentleri mat olarak elde edilmek isteniyorsa naylon 6.6 tuzu halindeyken % 1 oranında TiO2 eklenir.

S.10. Naylon 6.6 Lifinin enine kesiti ve boyuna görünüşü nasıldır ?

C.10. Naylon 6.6 lifleri mikroskop altında düzgün bir silindir, cam bir çubuk görünümündedir. Enine kesiti ise yuvarlaktır.

S.11. Naylon 6.6 Lifinin renk ve parlaklığı nasıldır ?

C.11.Naylon 6.6 lifleri parlaktır, istenildiğinde titantum dioksit (TiO2) ilavesi ile yarı mat veya mat olarak elde edilebilir.

S.12. Naylon 6.6 Lifinin incelik ve uzunluğu nasıldır ?

C.12.Naylon 6.6 lifleri çeşitli uzunluklarda üretilebilir. Kullanım alanına bağlı olarak filament halde olabileceği gibi kesikli ( stapel ) şeklinde de olabilir.

S.13. Naylon 6.6 Lifinin mukavemeti nasıldır ?

C.13.Naylon 6.6 liflerinin mukavemeti çok yüksektir. Naylon 6.6 liflerinin mukavemeti kuru halde 4.5 – 6 gr/denye, ıslak halde ise 4.1 – 5.2 gr/denye arasındadır. Islak halde iken mukavemetlerinde az bir düşüş

görülmektedir.

S.14. Naylon 6.6 Lifinin nem çekme özelliği nasıldır ?

C.14.Naylon 6.6 liflerinin nem çekme özelliği doğal lifle oranla düşüktür. Bu oran normal şartlarda % 4 – 4.5 arasında değişmektedir.

S.15. Naylon 6.6 Lifinin sürtünmeye karşı dayanıklılığı nasıldır ?

C.15.Naylon 6.6 liflerinin sürtünmeye karşı dayanıklılığı oldukça iyidir. Ancak tüylenme problemi ile karşılaşılabilir.

S.16. Naylon 6.6 Lifinin boyut değiştirmezlik özelliği nasıldır ?

C.16.Naylon 6.6 ürünlerinin boyut değiştirmezliği, düşük ve ılık sıcaklıklarda yıkandığında iyidir. Yüksek sıcaklıklarda yıkanan ürünler büzüşmeye bağlı olarak çeker.

S.17. Naylon 6.6 Lifinin esneklik ve yaylanma özelliği nasıldır ?

C.17.Naylon 6.6 liflerinin esneklik özelliği yüksek , yaylanma özelliği iyidir. Naylon 6.6 lifleri % 8 oranında uzatıldıklarında eski hallerine dönebilir. Filament halindeki Naylon 6.6 liflerinin uzama oranı kuru halde % 26 – 32, yaş halde % 30 – 37 arasında değişmektedir.

S.18. Naylon 6.6 Lifinin hacimsel yoğunluk özelliği nasıldır ?

C.18.Naylon 6.6 lifleri oldukça hafif bir lif olup, özgül ağırlığı 1.14 gr/cm³ tür.

S.19. Naylon 6.6 Lifinin kimyasal maddelerden etkilenme özelliği nasıldır ?

C.19.Naylon 6.6 lifleri kimyasal maddelere karşı dayanıklıdır. Sulu asitlerin liflere olumsuz bir etkisi olmazken, sülfürik asit ve nitrik asit gibi kuvvetli asitler lifi parçalar. Sıcak ve soğuk hidroklorik asit life zarar verir. Alkalilere karşı oldukça dayanıklıdır. Kuru temizlemede kullanılan fenol, kresol ve formik asit hariç diğer çözücüler life zarar vermez.

S.20. Naylon 6.6 Lifinin çevresel faktörlere karşı dayanıklılık özelliği nasıldır ?

C.20.Naylon 6.6 lifleri güneş ışığına karşı dayanıklıdır. Ancak uzun süre güneş ışığı etkisi altında kalırsa mukavemetlerinde biraz azalma olur. Bakteri, mantar, güve ve diğer zararlı

böcekler liflere zarar vermez.

S.21. Naylon 6.6 Lifinin elektriklenme özelliği nasıldır ?

C.21.Naylon 6.6 liflerinin elektrik iletme özelliği çok zayıf olduğundan statik elektrikle yüklenir. Elektrik iletme özelliği çok düşük olduğundan lifler, elektrik malzemelerinde izolasyon amaçlı da kullanılır.

S.22. Naylon 6.6 Lifinin ısıdan etkilenme özelliği nasıldır ?

C.22.Naylon 6.6 lifleri 150 °C de sararır. 230 °C de yumuşar. Naylon 6.6 liflerinin erime noktası ise 260 °C civarındadır.

S.23. Naylon 6.6 Lifinin yanma özelliği nasıldır ?

C.23.Naylon 6.6 lifleri alevle karşılaştığında hemen tutuşmaz, ancak yanmaya başladığında alevle yanar. Termoplastik özelliğinden dolayı lifler önce yumuşar, daha sonra damlayarak erir. Külü ise krem renginde, boncuk şeklinde ve serttir.

S.24. Naylon 6.6 Lifinin kullanım alanları nelerdir ?

C.24.Naylon 6.6 lifleri giyim, iç mekânda kullanılan döşemelik kumaşlar ve endüstriyel tekstiller gibi bir çok alanda kullanılır.Elbise, mayo, spor giysileri, kadın, erkek ve çocuk çorabı, iç giyim, ceket ve gömlek .Yatak örtüsü, halı ve perdelik kumaşlar.Çadır, uyku tulumu, balık ağı, şemsiyelik ve paraşüt kumaşlarında, otomobil lastiklerinde ve emniyet kemeri yapımında kullanılır.

S.25.Naylon 6 liflerinin 1940 yılında Almanya’da piyasaya sürülen ticari adı nedir ?

C.25. Perlon L

S.26. Naylon 6 Lifinin Elde Edilmesini anlatınız ?

C.26.Naylon’nın başlangıç maddesi 6 karbonlu amino kaproik asittir NH2(CH2)5 COOH. Bu madde 260 °C de basınç altında ve katalizör olarak naylon 6.6 tuzu kullanılmak kaydıyla polimerleştirilir. Naylon 6 polimeri 220 °C de eritilerek yumuşak eğirme yöntemi ile filament haline getirilir. Bu filamentlere daha sonra mukavemetlerinin artması için bir germe – çekme işlemi uygulanır.

S.27. Naylon 6 Lifinin enine kesiti ve boyuna görünüşü nasıldır ?

C.27.Naylon 6 lifleri mikroskop altında düzgün bir silindir, cam bir çubuk görünümündedir. Enine kesiti ise yuvarlaktır.

S.28. Naylon 6 Lifinin renk ve parlaklığı nasıldır ?

C.28.Naylon 6 lifleri parlaktır, istenildiğinde titan dioksit (TiO2) ilavesi ile yarı mat veya mat olarak elde edilebilir.

S.29. Naylon 6 Lifinin incelik ve uzunluğu nasıldır ?

C.29.Naylon 6 lifleri çeşitli uzunluklarda üretilebilir. Kullanım alanına bağlı olarak filament halde olabileceği gibi kesikli ( stapel ) şeklinde de olabilir.

S.30. Naylon 6 Lifinin mukavemeti nasıldır ?

C.30.Naylon 6 liflerinin mukavemeti naylon 6.6’ya göre biraz daha yüksektir. Naylon 6 liflerinin mukavemeti kuru halde 4.5 – 7 gr/denye, ıslak halde ise 4.1 – 6 gr/denye arasındadır. Islak halde iken mukavemetlerinde çok az bir düşüş görülmektedir.

S.31. Naylon 6 Lifinin nem çekme özelliği nasıldır ?

C.31.Naylon 6 liflerinin nem çekme özelliği doğal liflerden daha düşüktür. Naylon 6.6 lifleri ile aynı özelliği gösterir. Bu oran normal şartlarda % 4 – 4.5 arasında değişmektedir.

S.32. Naylon 6 Lifinin sürtünmeye karşı dayanıklılığı nasıldır ?

C.32.Naylon 6 liflerinin sürtünmeye karşı dayanıklılığı oldukça iyidir.

S.34. Naylon 6 Lifinin boyut değiştirmezlik özelliği nasıldır ?

C.34.Naylon 6 ürünlerinin boyut değiştirmezliği, düşük ve ılık sıcaklıklarda yıkandığında iyidir. Yüksek sıcaklıklarda yıkanan ürünler büzüşmeye bağlı olarak çekerler.

S.35. Naylon 6 Lifinin esneklik ve yaylanma özelliği nasıldır ?

C.35.Naylon 6 liflerinin esneklik özelliği yüksek , yaylanma özelliği iyidir. Naylon 6 lifleri % 8 oranında uzatıldıklarında eski hallerine dönebilirler. Filament halindeki Naylon 6 liflerinin uzama oranı kuru halde % 23 – 43, yaş halde % 27 – 34 arasında değişmektedir.

S.36. Naylon 6 Lifinin hacimsel yoğunluk özelliği nasıldır ?

C.36.Naylon 6 lifleri oldukça hafif bir lif olup, özgül ağırlığı 1.14 gr/cm³ tür.

S.37. Naylon 6 Lifinin kimyasal maddelerden etkilenme özelliği nasıldır ?

C.37.Naylon 6 lifleri kimyasal maddelere karşı dayanıklıdır. Sulu asitlerin liflere olumsuz bir etkisi olmazken, sülfürik asit ve nitrik asit gibi kuvvetli asitler lifi parçalar. Sıcak ve soğuk hidroklorik asit life zarar verir. Alkalilere karşı dayanıklılığı naylon 6.6’ ya göre daha iyidir. Kuru temizlemede kullanılan fenol, kresol ve formik asit hariç diğer çözücüler life zarar vermez.

Pazar, 26 Mart 2017 14:14

El Aletleri Soruları

Yazan

S.1.Kontrol ve vida sıkma aletleri nelerdir?

C.1.Faz kontrol kalemi, Düz tornavida, Yıldız uçlu tornavida, iki ağızlı tornavida.

S.2.Basit kesici ve şekillendirici aletler nelerdir?

C.2.Pense, Yan keski, Karaburun, Maket bıçağı, Düz uçlu keski, Cımbız, Metal çekiç, Eğe, Demir testeresi, Ağaç testeresi, Makas, Kablo soyma pensi.

S.3.Kesici ve delici aletler nelerdir ?

C.3.Darbeli breyz,Şarjlı el breyzi,şarjlı tornavida

S.4.Ölçüm aletleri nelerdir ?

C.4.Şerit metre,Katlanabilir metre,Kumpas.

S.5.El aletlerinde olan anahtarlar nelerdir ?

C.5.Kombine anahtar takımı,Kurbağacık anahtarı,Alyan anahtar,Lokma anahtar,Yıldız anahtar takımı,Ayarlı pense,Takım çantası

S.6.El aletlerinden olan diğer faydalı ekipmanlar nelerdir ?

C.6.Yağdanlık,Merdiven,Murç,Mengene,Çektirme,Zımpara ve Bileme taşı

S.7. El aletlerinden olan Mengene’nin görevi nedir ?

C.7. Mengeneler; delme, kesme, vidalama ve eğeleme gibi işlemlerin doğru bir şekilde yapılabilmesi için iş parçasını tutmak ya da sabitlemek için kullanılan bir gereçtir.

S.8. El aletlerinden olan Murç’un görevi nedir ?

C.8. Murç, çoğunlukla beton yüzeyleri parçalamak ve breyiz ile delinecek yüzeylere iz açmak için kullanılan el aletidir.

S.9. El aletlerinden olan Alyan Anahtar’ın görevi nedir ?

C.9. Alyan anahtarları altıgen soket şeklinde vidaları söküp takabilmek için kullanılan bir anahtar şeşididir.

S.10. El aletlerinden olan Ayarlı Pense’ningörevi nedir ?

C.10. Ayarlı penselerde üst çene, alt çene üstünde bir düzlem boyunca aşağı yukarı kaydırılarak farklı konumlara hareket ettirilebilir. Bu tasarımın avantajı, pense ile geniş ve farklı boyutlarda cıvata ve somunların istenilen pozisyondan tek bir el aleti ile sökülüp takılabilmesidir.

S.11. El aletlerinden olan Kumpas’ın görevi nedir ?

C.11. Bu aletle 20 santimetreye kadar derinlik, genişlik ve kalınlık ölçebilir. Milimetrenin yüzde onu, yüzde beşi ve yüzde ikisi oranında hassas ölçmeler yapılabilir.

S.12. El aletlerinden olan Kombine Anahtar Takımı’nın görevi nedir ?

C.12. Kombine anahtar takımları, bir açık ağızlı (çatal) anahtar ve bir de yıldız anahtarın birleĢiminden oluşmuştur. Anahtar uzunluğu, ağız büyüklüğüne göre değişir. Kombine anahtar takımları, somun ve cıvata söküp takmak için kullanılır.

S.13. El aletlerinden olan Kurbaağacık anahtarı’ın görevi nedir ?

C.13. Kurbağacık anahtarda bir sabit ve bir de hareketli ve ayarlanabilir çene vardır. Ayarlanabilir çene bir dişli tarafından çevrilerek somun büyüklüğüne göre ayarlanır. Cıvata ya da somun üzerine fazla kuvvet uygulandığında kurbağacık üzerindeki dişli düzenek zarar görebileceğinden bu gibi durumlarda kombine anahtar takımları kullanılmalıdır. Kurbağacık anahtarlar, sadece doğru boyutlu anahtar veya soket bulunamadığı durumlarda kullanılmalıdır.

S.14. El aletlerinden olan Lokma Anahtar’ın görevi nedir ?

C.14. Kombine anahtar takımının yaptığı işi yapar ancak kombine anahtar takımlarının ulaşamayacağı, cıvatanın bir yuva içinde kaldığı ya da cıvata yanlarında döndürme işlemi için yeterli alan kalmadığı durumlarda kullanılır.

S.15. El aletlerinden olan Kablo Sıyırma Pensi’nin görevi nedir ?

C.15. Kablo soyucu pensler, değişik çaplardaki kabloların dış kısmında bulunan ve elektriksel yalıtkanlığı sağlayan izole malzemeyi kablodan ayırmak için kullanılan el aletleridir.

S.16. El aletlerinden olan Eğe’nin görevi nedir ve çeşitleri nelerdir ?

C.16.Üzerindeki dişler yardımıyla talaş kaldırarak iş parçasını istenen biçim ve ölçüye getirmeye, yüzeyleri düzeltmeye ve bilemeye yarayan bir el aletidir. Birçok çeşidi vardır. Bunlar: Sivri uçlu yassı eğe ,Küt uçlu yassı eğe ,Yarım yuvarlak eğe ,Kılıç eğe ,Üç köşe eğe ,Yuvarlak eğe ,Dört köşe eğe ,Yarık eğesi ,Bıçak eğesi ,Hızar eğesi ,Kuşdili eğe ,Baret eğesi

S.17. ………………………… bir elektrik devresinde ya da sistemde gerilimin olup olmadığını anlamak için kullanılan bir test aletidir.

S.18. …………………… tornavidalarda döndürme işlemi sırasında kuvvet vida kafasına iki noktadan uygulanır.

S.19. Tornavidalar …………………… ceplerinde taşınmamalıdır.

S.20. Tornavida bir başkasına verilirken önce …………………… kısmı uzatılmalıdır.

S21. Aşağıdakilerden hangisi kablo kesmek için kullanılmaz?

A) Pense  B) Cımbız  C) Kargaburun  D) Yan keski

S.22. Değişik çaplardaki kabloların dış kısmında bulunan ve elektriksel yalıtkanlığı sağlayan izole malzemeyi kablodan ayırmak için kullanılan el aleti aşağıdakilerden hangisidir?

A) Testere  B) Bıçak  C) Kablo soyma pensi  D) Maket bıçağı

S.23. İyi cins karbonlu çelik malzemeden yapılmış ve tahta, metal, taş gibi maddelere şekil vermek için kullanılan el aleti aşağıdakilerden hangisidir?

A) Düz uçlu keski  B) Kargaburun  C) Testere  D) Pense

S,24. Yüzey temaslı elektronik malzemeler ve çok küçük boyutlu vidalar vb. elle tutulamayacak kadar küçük boyutlu malzemeleri tutmak için kullanılan el aleti aşağıdakilerden hangisidir?

A)Kargaburun  B) Cımbız  C) Makas  D) Çakı

S.25. Aşağıdakilerden hangisi bir çekiç türü değildir?

A) Metal çekiç  B) Lastik çekiç  C) Plastik çekiç  D) Cam çekiç

S26. Üzerindeki dişler yardımıyla talaş kaldırarak iş parçasını istenen biçim ve ölçüye getirmeye, yüzeyleri düzeltmeye ve bilemeye yarayan el aleti aşağıdakilerden hangisidir?

A)Eğe  B) Çekiç  C) Makas  D) Testere

S.27. ( ) Darbeli breyiz, temel olarak metal bir kılıf içerisine yerleştirilmiş bir elektrik motorudur.

S.28. ( ) Breyizlerin tutma kısmına mandren denir.

S.29. ( ) Şarjlı el breyizleri 220V AC gerilim ile çalışır.

S.30. ( ) Şarjlı tornavidaların uçları değiştirilebilir.

S.31. ( ) Metreler ile kullanılacak kablo uzunluğu, döşenecek borunun uzunluğu gibi işlerimizde kullanmalıyız.

S.32. ( ) Katlanabilir metreler ile uzun mesafelerin ölçümünü bir seferde yapabiliriz.

S.33. ( ) Kumpaslar ile kullanılacak malzeme kalınlıklarını ölçebiliriz.

S.34. Kombine anahtar takımları, bir açık ağızlı (çatal) anahtar ve bir de ………………………….. anahtarın birleşiminden oluşmuştur.

S.35. ………………………….. anahtarlar, sadece doğru boyutlu anahtar veya soket bulunamadığı durumlarda kullanılmalıdır.

S.36. …………………………..anahtarları altıgen soket şeklinde vidaları söküp takabilmek için kullanılan bir anahtar çeşididir.

S.37. ………………………….. anahtarlarında, soketler döndürülecek cıvatanın kafasına oturtulduktan sonra soketin üst kısmına tutma aparatı takılarak cıvata gevşetilir ya da sıkılır.

S.38. …………………………..anahtarlar somun ya da cıvata başlarını her taraftan kuşatır. Anahtar ağızlarında 6 noktadan ve 12 noktadan kavrayan tipleri mevcuttur.

S.39. Takım çantasının kullanım amacı …………………………..bir arada ve düzenli bir şekilde muhafaza edilmesidir.

S.40. ( ) Yağdanlık, yapısında dişli ya da piston bulunan (motor vb.) ve sürtünmeyi en aza indirmek için makinelere tatbik edilen yağı saklamak için kullanılan bir gereçtir.

S.41. ( ) Merdiven, çalışılacak yerin yüksekliğinin insan boyunu aşmadığı durumlarda kullanılan ve üzerinde basamaklar olan bir gereçtir.

S.42. ( ) Murç, çeşitli inşaat işlerinde sıva, macun gibi malzemeleri yüzeylere yaymak ya da bu malzemeleri bulundukları yüzeyden kazımak için kullanılan bir el aletidir.

S.43. ( ) Çektirmeler; delme, kesme, vidalama ve eğeleme gibi işlemlerin doğru bir şekilde yapılabilmesi için iş parçasını tutmak ya da sabitlemek için kullanılan bir gereçtir.

S.44. ( ) Zımpara, ahşap gibi şekillendirilmesi kolay malzemelerin yüzeyinde bulunan boya gibi maddeleri kaldırmak ya da ahşap malzemeye, yüzeyinden aşındırarak şekil vermeye yarayan bir gereçtir.

S.45. ( ) Taşlama makinelerinin hangi hızda döneceği genellikle ayakla kontrol edilen bir pedal yardımıyla yapılır.

S.46. ( ) Kontrol kalemi bir vida sıkma aleti değildir. Bu nedenle özellikle güç gerektiren vida sıkma işlemlerinde kullanılmaz.

S.47. ( ) Tornavidalar elbise ya da önlük ceplerinde taşınmalıdır.

S.48. ( ) Tornavida bir başkasına verilirken önce metal kısmı uzatılmalıdır.

S.49. ( ) Pense cıvata ve vida sökmek için kullanılmamalıdır.

S.50. ( ) Çekiçlerin sap kısmı tutmayı kolaylaştırmak için iyice yağlanır.

S.51. ( ) Eğe, kaybolmaması için iş yapılan parça üzerinde bırakılmalıdır.

S.52. ( ) Anahtarlar somun ya da cıvata başlarına iyi yerleştirilmeli ve mümkün olduğunca boĢta kalan uca yakın bir yerden kavranmalıdır.

S.53. ( ) Somun ya da cıvata başları çekiçle vurularak gevşetildikten sonra anahtarla gevşetme işlemi yapılır.

S.54. ( ) Alyan anahtarlar “T” şeklindedir ve iki ucu farklı büyüklükteki soket vidaları sökmek için kullanılır.

S.55. ( ) Takım çantasının kullanım amacı el aletlerinin bir arada ve düzenli bir şekilde muhafaza edilmesidir.

S.56. ( ) Murç, çoğunlukla beton yüzeyleri boyamak için kullanılan el aletidir.

S.57. ( ) Rulmanların, rulman yataklarının, burçların ve yağ conta halkalarının çıkarılması için kullanılan el aletine çektirme denir.

S.58. El aletlerinden olan Faz Kontrol Kalemi ‘nin görevi nedir ?

C.58. Kontrol kalemi, bir elektrik devresinde ya da sistemde gerilimin olup olmadığını anlamak için kullanılan bir test aletidir.

S.59. Kontrol kalemi kullanırken dikkat edilecek hususlar nelerdir ?

C.59. Kontrol kalemi kullanırken dikkat edilecek hususlar şunlardır:

--Kontrol kalemi bir vida sıkma aleti değildir. Bu nedenle özellikle güç gerektiren vida sıkma işlemlerinde kullanılmaz.

--Kontrol kalemi kullanırken yalıtılmış kısımlar ve tutma kısmının üstünde bulunan iletken parça dışında kalan kısımlara dokunulmamalıdır.

--Kontrol kalemi test edilecek noktaya tam olarak değdirilmeli ve temas yüzey alanı azaltılmamalıdır.

S.60. El aletlerinden olan Yıldız Uçlu Tornavida’nın görevi nedir ?

C.60. Yıldız uçlu tornavida düz tornavida ile aynı işleve sahiptir. Tek fark, yıldız uçlu tornavidanın metal uç kısmı yıldız vidaları (yassı kafasının merkezinde, çap boyunca birbirini 90 derecelik açılarla kesen iki yarık olan vidalar) döndürerek sürmek için kullanılır.

S.61.El Testeresi çeşitleri nelerdir ?

C.61. Pala testere  ,Sırtlı testere  ,Alıştırma testeresi  ,Çekme testere  ,Kaplama testeresi  ,Fare kuyruğu testere

S.62.Kol Testere çeşitleri nelerdir ?

C.62. Kaptırma testeresi , Zıvana testeresi ,Zemin testeresi

S.63.Ağaç testeresi ne işe yarar ?

C.63.Üzerinde ince düz dişleri olan bir bıçağa ve bu bıçağın vida ile tutturulduğu plastik ya da ağaçtan yapılmış bir sapa sahip olan ve ağaç, tahta kesmekte kullanılan bir el aletidir.

S.64.Testere kullanırken nelere dikkat etmeliyiz ?

C.64. Kesmeye başlamadan önce kesilecek düzleme önce iz açılır. Kesme işlemi sırasında testere boyunca uzun hareketlerden ziyade testerenin belli kısmını kullanan kısa hareketlerle işlem yapılmalıdır.

S.65.Kablo sıyırma pensi ne işe yarar ?

C.65.Değişik çaplardaki kabloların dış kısmında bulunan ve elektriksel yalıtkanlığı sağlayan izole malzemeyi kablodan ayırmak için kullanılan el aletleridir. Bu işlem için kullanılan kablo soyucular, iki grupta incelenebilir. Bunlar, el ile ayarlamalı kablo soyucular ve otomatik kablo soyuculardır. El ile ayarlamalı kablo soyucularda kablo çapı göz kararı ve el yordamı ile belirlenirken, otomatik kablo soyucularda kablo çapları soyucunun üzerinde yazar ve sadece kullanıcının uygun çapı seçmesi gerekir.

S.66.Darbeli breyz ne işe yarar?

C.66. Temel olarak metal bir kılıf içerisine yerleştirilmiş bir elektrik motorudur. Bu elektrik motorunun hareketli miline tutturulmuş mandren adı verilen bir breyiz yuvası vardır ve bu yuvaya breyiz uçları ya da diğer kesici, delici donanımlar takılabilir. Arka kısmında ise tutma kısmı bulunur ve bu hâliyle darbeli breyiz bir silahı andırır. Darbeli breyizlerin esas kullanım amacı duvar, tahta ve metal yüzeylere istenen çaplarda delikler açmaktır. Ancak yuvaya bağlanan çeşitli uçlarla biçme, cilalama, parlatma gibi işlemler de gerçekleştirilebilir.

S.67.Şarjlı el breyzi ne işe yarar ?

C.67.Şarjlı el breyzinin tutma kısmının altında bir bataryası vardır. Metal kılıfının içinde bulunan ve dönme hareketini sağlayan motor enerjisini bu bataryadan alır. Bataryalar DC gerilim kaynaklarıdır. Gerilim değerleri 15V, 18V, 24V, 28V ve 32V olabilir. Batarya gerilimi yükseldikçe matkabın torku (kuvvet momenti) da artar. Şebeke gerilimi ile çalışan darbeli breyizler kadar güçlü değildirler. Bu nedenle çoğunlukla ahşap ve plastik delme işlemlerinde kullanılır. Mandrenleri el ile gevşetilip breyiz uçları takıldıktan sonra yine el ile sıkılır.

S.68.Bileme taşının görevi nedir ?

C.68.Taşlama işlemi veya demir el aletlerinin yüzeylerini keskinleştirmek için kullanılan, bir elektrik motoru ya da insan gücüyle döndürülen daire şeklinde bir gereçtir. Genellikle kum taşından yapılır. Taşlama makinelerinin hangi hızda döneceği genellikle ayakla kontrol edilen bir pedal yardımıyla yapılır.

S.69.El aletlerinden olan zımpara ne işe yarar ?

C.69.Ahşap gibi şekillendirilmesi kolay malzemelerin yüzeyinde bulunan boya gibi maddeleri kaldırmak ya da ahşap malzemeye, yüzeyinden aşındırarak şekil vermeye yarayan bir gereçtir.

S.70. El aletlerinden olan Çektirme ne işe yarar ?

C.70.Rulmanların, rulman yataklarının, burçların ve yağ conta halkalarının çıkarılması için kullanılan el aletidir.

S.71.Ayarlı pense ne işe yarar ?

C.71. Ayarlı penselerde üst çene, alt çene üstünde bir düzlem boyunca aşağı yukarı kaydırılarak farklı konumlara hareket ettirilebilir. Bu tasarımın avantajı, pense ile geniş ve farklı boyutlarda civata ve somunların istenilen pozisyondan tek bir el aleti ile sökülüp takılabilmesidir.

S.72.Yıldız anahtar  ne işe yarar ?

C.72. Yıldız anahtarlar, somun ya da cıvata başlarını her taraftan kuşatır. Anahtar ağızlarında 6 noktadan ve 12 noktadan kavrayan tipleri mevcuttur. Kare ve altıgen cıvata başlarını döndürmek için kullanılabilir. Avantajı hem kullanıcı hem de teçhizat için en iyi koruma sağlamasıdır. Dezavantajı ise sıkma ya da gevşetme işlemi için cıvata ve somunun yukarısında ve etrafında yeterli açıklık olması zorunluluğudur.

 

Pazar, 26 Mart 2017 18:25

Harman-Hallaç Makinesi Soruları

Yazan

S.1.İplikçilikte Harman ne demektir ?

C.1. Farklı cins ve özellikteki ham maddeyi ( elyaf )  bir araya getirerek homojen bir şekilde karıştırma işlemine harman denir ?

S.2.Harmanlama işleminin amaçları nedir ?

C.2.Harmanlama işleminin amaçları :

      1-Farklı tip ve kalitedeki elyafları karıştırmak

      2-Farlı ham madde türlerini karıştırmak

      3-Büyük elyaf kütlelerini ince tutamlar hâlinde açmak

      4-Elyaf içinde bulunan yabancı maddeleri temizlemek

S.3. Harman (karışım) işleminin faydaları nelerdir ?

C.3.Harman (karışım) işleminin faydaları:

      1-Ürüne gerekli olan ve ondan beklenen özellikleri sağlamada yardımcı olmaktadır. Örnek: Bakım kolaylığı sağlamak amacıyla yapay ve doğal liflerin karışımı

      2-Ham maddenin sahip olduğu özelliklerin varyasyonunu dengeler.

      3-Ham madde maliyetinin azalmasına yardımcı olur.

      4-Üretim prosesi boyunca randımanı iyileştirmede avantaj sağlar. Örneğin; kısa stapelli materyalin  işlenmesi  sırasında harmana katılan uzun stapelli lifler, taşıyıcı görevi yaparak randıman ve kalitenin yükselmesini sağlar.

S.4. Pamuk ve yün iplikçiliğinde yapılan harmanlama ve harman makineleri hangi sebeplerden farklıdır ?

C.4. Pamuk ve yün iplikçiliğinde yapılan harmanlama ve harman makineleri birbirinden farklılıklar gösterir. Çünkü elyafların fiziksel ve kimyasal özellikleri genel özelliklerinin yanında birbirine özgü özellikleri de vardır. Ayrıca bünyelerinde bulundurdukları kimyasal maddeler de birbirinden farklıdır.

S.5. Pamuk iplikçiliği harman hallaç dairesi ve makineleri kaç grupta incelenir,maddeler halinde yazınız ?

C.5.Pamuk iplikçiliği harman hallaç dairesi ve makineleri üç grupta incelenebilir:

      1-Harman reçetesine göre balyaların harmana yerleştirilmesi

      2-Balyaların açılmasında kullanılan makineler

      3-Açma ve temizleme makineleri

S.6. Harman reçetesine göre balyaların harmana yerleştirilmesi  nasıl yapılır,anlatınız ?

C.6.Yapılacak ipliğin özelliklerine bağlı olarak önceden hazırlanan harman reçetesine göre balyalar, harman makinesinin etrafına yerleştirilir. Harman-hallaç dairesine alınan balyaların etrafındaki çemberler kesilip kanaviçesi çıkarılır.

S.7.Balya hâlindeki pamukların işletme şartları ( sıcaklık,Rutuben,süre ) nasıldır ?

C.7.Klima: 20 – 24 ºC sıcaklıkta  Rutubet : %50-65  Süre :24–48 saat

S.8. Balya hâlindeki pamukların işletme şartlarının sağlanmasının amacı nedir ?

C.8.Balyalama sırasında presten dolayı sıkışan pamuk kütlelerinin açılıp kabarması ve istenilen klima şartlarına sahip olmasıdır.

S.9. Balya hâlindeki pamukların işletme şartlarının sağlanmasından sonra hangi işlemler yapılır ?

C.9.Balyaların istenilen özellikleri kazanmasından sonra balya açma makinesiyle açma, temizleme  işlemleri yapılır.

S.10.Yün lifinin hangi özellikleri dikkate alınarak elde edilecek iplik özelliklerini göre harmanlanır.?

C.10.Yün lifi incelik, uzunluk, renk, fiyat, kirlilik gibi faktörler göz önüne alınarak elde edilecek iplik özelliklerine göre harmanlanır.

S.11. Kamgarn iplikçiliğinde harman hangi kademelerde olur ?

C.11. 1-Yıkamadan önce

         2-Temiz yapak hâlinde taraktan önce

         3-Tarak ve çekme bandı hâlinde tarama işleminden önce

         4-Tops hâlinde

          5-Fitil hâlinde

S.12.Yünü yağlamanın amaçları nelerdir ?

C.12, 1-Açma, taraklama, çekme, tarama ve eğirme işlemleri sırasında lifin esnekliğini artırarak kırılmasını önlemek.

2-Tozlanmayı ve uçuntuları azaltmak.

3-Döküntüyü önlemek.

4-Lifler arası sürtünmeyi azaltmak; çekme, ovalama ve eğirme işlemleri sırasında liflerin birbiri üzerinde kolayca ama kontrollü olarak kaymasını sağlamak.

5-Yüne kayganlık kazandırarak daha ince iplik eğrilmesini sağlamak.

6-Statik elektriklenmeyi önlemek.

S.13.Hallaç makinesinin görevleri nelerdir ?

C.13.1-Yün lifini olabildiğince açmak, birbirinden ayırmak ve hacim kazandırmak

        2-Açılan lif içinde bulunan yabancı maddeleri temizlemek

        3-Liflerin homojen bir şekilde karışmasını sağlamak

        4-Elyafı makineden çıkışta yağlamak

S.14. Ştrayhgarn iplikçiliğinde harmanlamayı anlatınız ?

C.14.Ştrayhgarn iplikçiliğinde harmanlama :Ştrayhgarn iplik üretiminde harmanlama genellikle taraklamadan önce yapılır. Kullanılan elyafın özelliğine göre yıkamadan önce ve temiz yapak hâlinde de harmanlama yapılabilir. Ştrayhgarn iplikçiliğinde farklı özellikte ve çok çeşitli ham maddeler kullanıldığı için harman çok önemlidir. Yapılacak ipliğin kalitesine göre harmanda kısa ve kaba yünler ile kamgarn iplikçiliğindeki döküntüler ve çok çeşitli yeni, eski kumaş, triko parçalarından elde edilen yünler kullanılabilir.

S.15. Çeşitli elyaf guruplarını alıp makinelerde istenilen numara ve kalitede iplik yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişiye ne denir?

A) Dokumacı B) Boyacı C) İplikçi D) Örmeci

S.16. Aşağıdakilerden hangisi, iplikçilerin görevleri arasındadır?

A) Yıkama işlemini yapmak B) Kurutma işlemini yapmak C) Elyafı boyama işlemini yapmak D) Elyafı harmanlamak

S.17. Aşağıdakilerden hangisi, iplik dairesinde yapılan işlemdir?

A) Elyafı taramak B) Elyafı yıkamak C) Elyafı kurutmak D) Elyafı boyamak

S.18. İplikçi olarak çalışmak isteyen bir kişide aranan özellikler nelerdir?

A) Ruhen sağlıksız olmak B) Gözlerini ve ellerini eş güdümlü kullanabilmek C) El becerisinin az olması D) Boya yapabilmesi

S.19. Aşağıdakilerden hangisi, doğal veya sentetik liflerin bir dizi işlem sonrasında birbirlerine paralel bir şekilde bükümlü veya bükümsüz olarak bir araya getirilmiş ve bu sayede mukavemet kazandırılmış hâli olarak tanımlanabilir?

A) İplik B) Kumaş C) Elyaf D) Lif

S.20. Aşağıdakilerden hangisi, kullanılan ham maddeye göre iplikçiliğin sınıflandırmasını gösterir?

A) Pamuk iplikçiliği - Penye iplikçiliği - Suni ve sentetik iplikçilik B) Kamgarn iplikçiliği - Yün iplikçiliği - Suni ve sentetik iplikçilik C) Pamuk iplikçiliği - Yün iplikçiliği - ştrayhgarn iplikçiliği D) Pamuk iplikçiliği - Yün iplikçiliği - Suni ve sentetik iplikçilik

S.21. Bitkisel bir tekstil ürününün işletmelerde kabartılıp açılması, yabancı maddelerden (toz, toprak, kabuk, çiğit vb.) büyük ölçüde arındırılıp taranarak şerit hâline gelmesi ve istenilen inceliğe kadar çekildikten sonra arzulanan büküm verilerek iplik hâline dönüştürülmesine ne denir?

A) Yün iplikçiliği B) Pamuk iplikçiliği C) İpek iplikçiliği D) Sentetik iplikçilik

S.22. Hayvansal bir tekstil ürünü olan yünün işletmelerde kabartılıp açılması, yabancı maddelerden (toz, çöp, pıtrak vb.) büyük ölçüde arındırılıp taranarak şerit hâline gelmesi ve istenilen inceliğe kadar çekildikten sonra arzulanan büküm verilerek iplik hâline dönüştürülmesine ne denir?

A) Yün iplikçiliği B) Pamuk iplikçiliği C) Keten iplikçiliği D) Sentetik iplikçilik

S.23. İpliğin tüm uzunluğu boyunca bulunan bir veya birden fazla kesiksiz liften oluşturan iplikçiliğe ne denir?

A) Yün iplikçiliği B) Pamuk iplikçiliği C) Keten iplikçiliği D) Filament iplikçiliği

S.24. Farklı cins ve özellikteki ham maddeyi bir araya getirerek homojen bir şekilde karıştırma işlemine ne denir?

A) Kumaş B) Bobin C) Harman D) Boyama

S.25.Harman ne demektir ?

C.25. Farklı cins ve özellikteki ham maddeyi bir araya getirerek homojen bir şekilde karıştırma işlemine harman denir.

S.26.Pamuk harmanı yapan makinin adı nedir?

C.26.Harman makinesi

S.27. Yün harmanı yapan makinin adı nedir?

C.27.Hallaç makinesi

S.28. Pamuk iplikçiliği harman hallaç dairesi ve makineleri üç grupta incelenir ve nelerdir ?

C.28.A-Harman reçetesine göre balyaların harmana yerleştirilmesi

         B-Balyaların açılmasında kullanılan makineler

        C-Açma ve temizleme makineleri

S.29. Unifloc makinesinin görevi nedir ?

C.29. Modern harman-hallaç dairelerinde balyalı pamuğun beslendiği ilk makinedir. Günümüz iplik işletmelerinde balya açma makinelerinin yerini bu makineler almaktadır. Balya yolma otomatı belirli sayıda balyadan elyafı küçük tutamlar hâlinde yolarak üniform (homojen) bir karışım sağlayan makinedir.

S.30. Balyaların açılmasında kullanılan makinelerin görevi nedir ?

C.30.Değişik veya aynı kökenli balyaların makineler vasıtasıyla açılması ve karıştırılması işlemidir. Amaç, lif grupları arasındaki farklılıkları gidermektir.

S.31.Açma ve temizleme makineleri nelerdir ?

C.31.A-Mono (tek) silindirli açıcı

          B- ERM açıcı makinesi

S.32. Açma (dövme)-temizleme ve yoğunlaştırma ne demektir ?

C.32.Tutamlar hâlindeki pamuk gruplarının mekanik yöntemlerle açılması ve içindeki yabancı maddelerin ayrıştırılması işlemidir. Bu işlem sonunda bir vatka formu oluşturulur ya da bu forma benzer bir yapı lif gruplarına kazandırılır (Örneğin; topak besleme sonunda yoğunlaştırma). Pamuk elyafının içinde yetiştirildiği ortamdan dolayı toz, çöp ve çekirdek kabukları gibi maddeleri üzerinde bulundurabilir. Bunların temizlenmesi açma ve temizleme makinelerinde gerçekleşir.

S.33. Mono (tek) silindirli açıcı görevi nedir?

C.33. Mono silindir açıcı otomatik balya açıcıdan (blendomat, unifloc) hemen sonra kullanılan etkin bir temizleme ve toz ayırma makinesidir.

S.34. ERM açıcı makinesinin görevi nedir?

C.34. ERM açıcı (uniflex-rieter), doğal elyaf için kullanılan bir ince temizleyicidir

S.35. Unimix harman makinesini anlatınız ?

C.35.Materyal, eş zamanlı ve uniform biçimde sekiz adet siloya beslenir. Taşıyıcı havadaki toz, sistematik olarak elyaftan ayrılır ve filtre ünitesine sevk edilir. Bu entegre toz alma metodu çok etkindir ve iplik makinelerinde iplik kopuşlarının azalmasını sağlar.Bu makine; depolama, orta ve çıkış kısmı olarak üç kısımdan oluşmuştur. Lif tutamları, besleme kanalından pnömatik olarak makineye, sekiz adet karışım odasına beslenir. Bir taşıyıcı bant üzerinde besleme odası sayısı kadar karışım sağlanır ve iğneli hasıra beslenir. şğneli hasır üzerindeki fazla materyal karışım, silindir tarafından karışım haznesine dökülür ve harman etkisi artırılır. Karışım haznesi bir optik yoklayıcı tarafından kontrol edilir ve doluluk oranı ayarlanır. Hasır üzerinde kalan elyaf tutamları, alıcı silindir tarafından alınır ve pnömatik taşıyıcı sistem ile bir sonraki makineye sevk edilir.Harman makinelerinde ardı ardına bağlanarak elyafın daha iyi karıştırılması sağlanır.

S.36. İnce temizleme (cleanomat) makinesini anlatınız ?

C.36.Cleanomat sisteminin bir temizleyicisinin çoklu karıştırıcı tarafından beslenmesi çok olumlu sonuçlar vermektedir. Çoklu karıştırıcı, temizleyiciye ideal ve homojen vatka sağlamaktadır.  Ham maddeye tam olarak uyum sağlayabilmek amacıyla bu sistem içinde 1-4 arasında açma ve temizleme silindiri mevcuttur. Cleanomat serisinde birinci silindirin altında 2 adet sıyırıcı bıçak, birinci bıçaktan sonra sabit tarama plakası ve her silindirin altında da 1 adet sıyırıcı bıçak, bir emiş başlığı ve bunun önünde yer alan bir rehber kanat vardır. Izgaralı sistemde pamuktan ayrılan çepellerin ızgaranın köşesinden tekrar içeri emildiği bilinmektedir. Doğrudan emiş sisteminde bu hata tamamen düzeltilmiştir. Pamuktan ayrılan telef ve toz, emiş havası tarafından anında emilip sistemden uzaklaştırılmaktadır. Rehber kanadın yönü bıçak yönüne karşı istenildiği gibi ayarlanabilmektedir. Bu şekilde çıkan telefin miktarı tespit edilebilmektedir. Bu silindirlerin ve dolayısıyla garnitürlerin seçimi ve konumlandırılması kullanılan pamuğun kalitesine bağlı olmakla beraber açma prensibinin temel kuralı gereği ham madde akış yönüne göre kaba garnitürlü silindirler önce, hassas garnitürlü silindirler sonra yer alır.

S.37. Toz emme makinesi (dustex) makinesini anlatınız ?

C.37.Pamuk çok iyi açılmışsa içindeki tozlar uzaklaştırılır. Bu yüzden dustex; hassas açıcıdan sonra, taraktan önce kullanılmalıdır. Dustex, vantilatörle beslenip vantilatörle emilir. OE iplikhanelerinde dustexin özel bir önemi vardır. Rotor oyuklarında toplanarak iplik kopuşlarına ve kalın yer şeklinde görülen iplik hatalarına sebep olan mikro tozlar, bu makinede emilebilmektedir.Pamuktaki kaba ve ince tozlar, pamuk ancak çok iyi açıldıktan sonra uzaklaştırılabilir. Bu yüzden toz emme makinesi, temizleme hattında ince açıcıdan sonra, yani tarak makinesinden hemen önce kullanılır. Elyaflar kanallar içinden geçerken veya çalışma esnasında hava emişiyle elyaf elementleri içinde bulunan toz, emilerek uzaklaştırılır. Buradan çıkan elyaf, tarağa gelmeden önce metal ayırıcılardan geçer. Malzeme bir metal dedektörün önünden geçer. Önceki proseslerde içinde metal kalan elyaf, başka bir hazneye düşürülür. Elyaftaki metallerin ayrılması, özellikle tarakta yangın ihtimalini ve tellerin zarar görmesini engeller.

S.38. Topak besleme makinesini anlatınız ?

C.38.İnce temizleme makinesinde temizlenip açılmış lifler, hava kanalından tarak makinesine entegre edilen sürekli elyaf besleyici makinesine ulaşır. Elyaf besleme makinesinin görevi, tarak makinesine sabit miktarda lif beslemesi yapmaktır. Yeni makine sistemlerinde lif besleme makinesinin tarak makinesine entegre edilmesi ile besleme masasının çıkış silindir tertibatı ve tarak makinesinin besleme silindiri ile aynı işlevi görür. Taşıma kanallarından gelen lifler, rezerve olarak kullanılan üst hazneye doldurulmakta; daha sonra liflerin arasında bulunan hava, dar rezerve kanalın içinde bulunan ızgaralar yardımıyla emilmekte; lifler yoğunlaşarak besleme silindirine doğru ilerlemektedir.Besleme silindiri, besleme masasındaki yaylı elemanlar vasıtası ile materyali sıkıştırmakta ve belli kalınlıkta bir lif katmanı hâline getirmektedir. Hemen arkasından tabaka hâlindeki materyal, açıcı silindire ulaştırılarak açma işlemi başlatılmaktadır. Açılmış lifler ikinci silodan geçerek ikinci hazne içinde vatka oluşmadan önce tekrar lifler arasındaki havanın ayrılma işlemi gerçekleştirilmektedir. Açılmış lifler, daha sonra yaylı olarak hareket eden besleme masası sayesinde vatka şeklinde yoğunlaştırılmaktadır. Besleme masasında yaylı elemanlarla bağlantılı olan ölçme kolu sayesinde vatkada meydana gelebilecek kütle sapmaları kontrol edilmektedir.Kontrol sonucunda vatka kalınlığında referans değerden farklı bir değer tespit edilecek olursa otomatik olarak regüle yapılmaktadır.Sistem, ayrıca vaka üzerinde görülebilecek ve tarak makinesinde hasara yol açabilecek metal parçalarını tespit ederek makinenin durmasını sağlayacak bir düzenekle donatılmıştır.Belirli incelikte vatka formunu alan pamuk lifleri, lif besleme makinesinden tarak makinesinin besleme silindirine verilmektedir.

Pazar, 26 Mart 2017 18:43

Tarak Makinesi Soruları

Yazan

S.1.Tarak Makinelerin Görevleri nelerdir ?

C.1.Tarak Makinelerin Görevleri :

1-Elyafı tek lif hâline gelinceye kadar açmak

2-Yabancı madde ve ince tozları ayrıştırmak

3-Kısa lifleri özellikle neps-nopeleri (düğüm) ayırmak

4-Lifleri paralelleştirip uzunlamasına bir yön vermek

5-Elyafın karışmasını sağlayarak harmanlamayı artırmak

6-Lifleri bant formuna getirip kovalara istiflemek

7-Makine çıkışında her noktadaki kalınlığı ve düzgünlüğü eşit olan bant elde edip kovalara istiflemek.

S.2. Yün iplikçilik sisteminde kullanılan yün tarak makineleri kullanılan lif boyuna kaça ayrılır,nelerdir ?

C.2. İkiye ayrılır : 1-Kamgarn veya yarı kamgarn tarak makinesi 2-Ştrayhgarn tarak makinesi.

S.3. Tarak makinesinin kısımları nelerdir ?

C.3.Tarak makinesinin kısımları

1-Besleme kısmı

2-Ön açma (avantren tertibatı) ve pıtrak çıkarma (Morel tertibatı)

3-Esas tarak kısmı (büyük tamburlu garnitür telli açıcı)

4-Çıkış kısmı (bant elde etme)

Pazar, 26 Mart 2017 19:00

Cer Makinesi Soruları

Yazan

1- Cer Bandı yapmanın amacı nedir?

C.1. Taraktan alınan bandlar cer makinesine gelir. Bandların kalınlığı (çapı) her yerinde aynı değildir. band boyunca birbirini takip eden ince ve kalın yerler bulunur. Cer makinesinde, band düzgünsüzlüğünü gidermek ancak, 6–8 bandın birleştirilerek katlanmasıyla (dublaj) mümkündür. Böylece bazı bandların kalın yerinin, diğerlerinin ince yerine getirilmesiyle düzgünsüzlüğün büyük ölçüde ortadan kalktığı görülür. Dublajla kalınlaşan bandlara çekim (6-8) uygulanarak inceltilir. Bir şeridin çekilebileceği incelik için sınırlama olduğundan normal olarak mekanik çekim oranı, beslenen cer sayısına yakın tutulur.

S.2- Cer Makinelerin Görevleri nelerdir?

C.2.a- Taraktan alınan bandları paralelleştirip çekerek inceltmek

       b- Dublaj ile karışım homojenliğini ve düzgünlüğü sağlamak

       c-Tarama işleminin daha sağlıklı yapılabilmesi için lif uçlarındaki kancaların açılmasını sağlamak

       d-Band elde etmek.

S.3- Yün İplikçiliğinde çekme bandı yapmanın amacı nedir? Anlatınız?

C.3.Yün iplikçiliğinde çekme bandı önemli bir yer tutar. Bu nedenle katlama ( dublaj ) sayıları direkt olarak önem kazanır. Bu da düzgünsüzlük üzerinde büyük bir rol oynar. Yün tarağından elde edilen bandlarla elyafa daha fazla yön vermek, lifleri düzeltmek ve taramayı kolaylaştırmak, bandların birim uzunluğuna isabet eden ağırlıklarını dengelemek ve düzgünleştirmek, belli incelikte bandlar elde etmek üzere uygulanan işleme çekme ve bu maksat için kullanılan makinelere çekme makineleri denir. Her tatbik edilen çekme işlemine de pasaj ismi verilir. Çekme makinelerine tarak makinesinden çıkan bandlar, tops olarak veya kovalarla beslenir; tarama makinesinden gelenler ise kovalarla beslenir.

S.4- Yün İplikçiliğinde çekme makinelerinin görevi nedir?

C.4.a ) Katlama ( dublaj )yardımıyla tesadüfü olarak beslenen bandların inceli kalınlı yerlerinin bir araya gelmesi suretiyle düzgünsüzlüğü en aza indirerek numara sapmalarını azaltmak

b ) Katlama yardımıyla birden fazla bandı bir araya getirerek karışımın homojen bir hâle gelmesini sağlamak

c ) Farklı türdeki ve renkteki elyaf bandlarını, katlama yardımıyla bir araya getirerek karışımı sağlamak

ç ) Elyafı en az iki çekim makinesinden geçirerek her iki yöndeki elyaf kancalarını açmak

d ) Çekim yardımıyla her aşamada bandları inceltmek

e ) Band elde etmektir.

S.5- Laboratuvar Tipi Çekme Makinesi kaç kısımda incelenir? İsimleri nelerdir?

C.5. Üç kısımda incelenir. Bunlar;

a- ) Besleme kısmı b- ) Çekim kısmı c- ) Sarım kısmı

Pazar, 26 Mart 2017 19:51

Fitil Makinesi soruları

Yazan

S.1- Pamuk iplikçiliğinde Fitil’in diğer adı nedir?

C.1. Pamuk iplikçiliğinde fitil, flayer olarak da adlandırılır.

S.2-Fitil ( Flayer ) Makinesi nedir ?

C.2. Cer makinelerinden, band olarak iplik makinesine besleme yapılamadığı için(O-E iplikçilik sistemi hariç ) bandların bir miktar daha incelmesi gerekir. Bandların çekilerek iplik makinesinde işlenebilecek forma getiren makinelere fitil (flayer) makinesi, denir ?

S.3-Fitil Şeridi hangi makineden elde edilir?

C.3. Cer makinelerinden, band olarak iplik makinesine besleme yapılamadığı için(O-E iplikçilik sistemi hariç ) bandların bir miktar daha incelmesi gerekir. Bandların çekilerek iplik makinesinde işlenebilecek forma getiren fitil (flayer) makinesinden elde edilen ürüne Fitil şeridi denir.

S.4-  Fitil ( Flayer ) Makinesinin görevleri nelerdir?

C.4. a )Çekim işlemi ile cer bandını inceltmek ve fitil hâline getirmek

        b )Büküm ile fitili sağlamlaştırmak

        c )Fitili bobin hâlinde sararak ring iplik makinesinde eğirmeye uygun forma getirmek

S.5-Fitil ( Flayer ) makinesi sarım kısmında;

         a ) Arabanın görevi nedir?

         b ) İğlerin görevi nedir?

         c ) Kelebeğin görevi nedir?

         d ) Baskı Parmağının ( Pençenin ) görevi nedir?

C.5. a) İğleri ve kelebeği üzerinde taşıyan kısımdır. Aşağı yukarı hareket eder.Tam bir bobin sarımı yapmak ve bobindeki konikliği sağlamak için arabanın yaptığı kurs   hareketi, her devirde biraz azalmaktadır. Kurs boyu ile birlikte, araba hızının aynı oranda azalması gerekir. Bu işlemler şalter (kilit) tertibatı ile sağlanır.

          b ) Kelebekle birlikte çalışarak fitillerin, fitil kalemi üzerine sarılmasını gerçekleştirir.

          c ) Fitili düzgün bir şekilde fitil kalemine veren elemandır.

          d ) Rehber kısmıyla düzgün bir şekilde uygun gerginlikte sarım yapılır.

S.6- YÜN iplikçiliğinde Fitil’in diğer adı nedir?

C.6. Yün iplikçiliğinde fitil, finisör olarak da adlandırılır.

S.7-  Fitil (Finisör) Yapmanın Amacı NEDİR?

C.7.Çekme makinelerinden, band olarak iplik makinesine besleme yapılamadığı için bandların bir miktar daha incelmesi gerekir. Bandların çekilerek iplik makinesinde işlenebilecek forma getiren makinelere fitil (finisör) makinesi, elde edilene de fitil şeridi denir. Bu makinelerin en temel farklılığı, flayer makinesinde fitile mukavemet vermek için Kelebek ile büküm kullanılırken finisör makinesinde mukavemet vermek için ovalama Tekniğinin kullanılmasıdır. Flayer de bir fitil, bir kaleme sarılır. Finisör makinesinde iki tane fitil bir kaleme sarılır. Kamgarn ve yarı kamgarn yün iplikçiliğinde eğirmeden önce fitil işlemi vardır. Ştrayhgarn iplikçiliğinde ayrıca fitil makinesi olmayıp tarak makinesinin çıkışında fitil elde edilmektedir.

S.8- fitil (finisör) makinesi nedir?

C.8. Çekme makinelerinden, band olarak iplik makinesine besleme yapılamadığı için bandların bir miktar daha incelmesi gerekir. Bandların çekilerek iplik makinesinde işlenebilecek forma getiren makinelerdir.

S.9- flayer makinesinde fitile mukavemet vermek için hangi teknik kullanılır?

C.9. Kelebek ile büküm teknikleri kullanılır.

S.10- finisör makinesinde mukavemet vermek için hangi teknik kullanılır?

C.10.ovalama tekniği kullanılır.

Pazar, 26 Mart 2017 20:08

İplik Makinesi Soruları

Yazan

S.1-RİNG İPLİK MAKİNESİ NEDİR?

C.1. Ring iplik makinesi bilezikli iplik makinası olarak da isimlendirilir. İplik üretim hattında ipliğin elde edildiği makinedir.

S.2-İPLİK YAPMANIN AMACI NEDİR?

C.2. Eğrilebilen tekstil lifleri (bitkisel lifler, hayvansal lifler, kimyasal lifler) kullanım yerine uygun özelliklerde iplik makinesinde elde edilir.

S.3-İPLİK MAKİNESİNİN GÖREVLERİ NELERDİR?

C.3. Fitil şeridini istenilen numaraya kadar çekerek inceltmek,

        Çekilmiş elyaf kümesine büküm vererek mukavemet kazandırmak,

        Sarma tertibatı yardımıyla ipliği masura üzerine sararak kops elde etmek

S.4-İPLİK MAKİNESİ KAÇ KISIMDAN OLUŞMUŞTUR? İSİMLERİ NELERDİR?

C.4. İplik makinesi üç kısımdan oluşmuştur

       Besleme

       çekim kısmı

       Büküm kısmı

S.5.-RİNG İPLİK MAKİNESİNİN KISIMLARI NELERDİR?

Fitil Bobini

Fitil Askısı

Fitil Şeridi

Fitil Kılavuzu

Çekim Bölgesi

Büküm Bölgesi

İplik Kopsu

Sarım Tertibatı

S.6-RİNG İPLİK MAKİNESİNDE BESLEME KISMININ GÖREVİ NEDİR?

C.6 Besleme kısmı fitil yumaklarının cağlıktaki fitil askılarına takıldığı yerdir. Bu kısmın görevi çekim ile inceltilecek olan fitilin yumağına askılık yapmak ve kılavuzlar vasıtasıyla fitili, çekim silindirlerine doğru yönlendirmektir.

S.7- RİNG İPLİK MAKİNESİNDE ÇEKİM KISMININ GÖREVİ NEDİR?

C.7. İplik makinesindeki çekim sisteminin görevi, fitil şeridini istenilen oranlarda çekerek inceltmek (kesitteki lif sayısını azaltmak), elyaf kümesini büküme hazır hâle getirmektir.

Çekim işlemi, silindir çiftleri arasında hız farkından dolayı gerçekleşir. Silindir hızları girişten çıkışa doğru artar. Bu kısımda üç adet çekim silindiri, üç adet de baskı silindiri vardır. Çekim silindirleri metal ve yivlidir. Baskı silindirleri ise kauçuk kaplıdır ve hareketini çekim silindirlerinden alır. Ortadaki baskı silindiri üzerinde manşon vardır. Manşonlar elyafın daha iyi açılmasını ve çekilmesini sağlar. Orta (ikinci) silindirle çıkış silindiri arasında elyaf uçuntularını tutup temizleyen keçe kaplı bir silindir mevcuttur.

S.8- RİNG İPLİK MAKİNESİNDE BÜKÜM KISMININ GÖREVİ NEDİR?

C.8-Çekilerek inceltilmiş elyaf kümesine mukavemet kazandırmak amacıyla büküm verilmelidir. Bu da büküm işlemi ile gerçekleştirilir. Büküm, liflerin bir arada tutulması ve mukavemet kazandırılması için ipliğe verilen spiral dönmelerdir. Büküm işlemi, ring iplik makinesi çıkış silindiri ile iğ arasındaki mesafede, kopçanın bilezik etrafında dönmesiyle gerçekleşir. Bir ucu son çekim silindir çiftinde tutulan elyaf kütlesinin, diğer ucu kopça yardımıyla bilezik etrafında dönmektedir. Böylece bir ucu sabit, diğer ucu dönme hareketi yapan elyaf kütlesi, kopçanın bilezik etrafında bir devriyle bir büküm almış olur.

S.9- RİNG İPLİK MAKİNESİNDE SARIM KISMININ GÖREVİ NEDİR?

C.9. Fitil şeridindeki elyaf kütlesi, iplik makinesinde istenilen oranlarda çekilip inceltilir, liflerin dağılmadan bir arada durabilmesi için de bükülür ve iplik oluşur. Oluşan ipliğin de iplik kalemlerine sarılması gerekir. İpliğin kalemlere sarılarak kopsun oluşmasını sağlayan makine elemanları iğ, kopça, bilezik ve planga (araba) tertibatıdır.

S.10.RİNG İPLİK MAKİNESİNDE İĞ NEDİR VE GÖREVİ NEDİR?

C.10.İplik masurasının takıldığı ve belirli bir devirde dönme hareketi yapan elemandır. İğler, üzerine yerleştirilen masuralarla, dakikada 7000–20000 devir/dakika yaparak ipliğin arılmasını ve sarımdan önce de büküm kazanmasını gerçekleştirir.

S.11-RİNG İPLİK MAKİNESİNDE KOPÇA NEDİR VE GÖREVİ NEDİR?

C.11. Ring eğirme makinesinde ipliğin masuraya sarılırken içinden geçtiği, ipliğe gerginlik veren, iğle birlikte bükümü gerçekleştiren ve hareketini iplikten alan çelik veya plastik malzemedir. Yün iplikçiliğinde J tipi kopça kullanılırken pamuk iplikçiliğinde C tipi kopça kullanılmaktadır. Bilezik ile kopça arasındaki sürtünme, kopçayı iğ devrinden % 1–2 devir geri bırakır.

S.12- RİNG İPLİK MAKİNESİNDE İPLİĞİN MASURAYA SARILMASINDA HANGİ ŞART GEREKLİDİR?

C.12.İğ devrinin kopça devrinden daha fazla olması gereklidir.

S.13- RİNG İPLİK MAKİNESİNDE İPLİĞİN MASURAYA SARILMAMASI  NASIL OLUR?

C.13. İğ devri ile kopça devri eşit olsaydı sarım olmazdı.

S.14- RİNG İPLİK MAKİNESİNDE ARABANIN (PLANGA) GÖREVİ NEDİR?

C.14.Büküm verilen ipliği düzenli bir şekilde masura üzerine yerleştirerek kopsun oluşmasını sağlar.

S.15- RİNG İPLİK MAKİNESİNDE BALON KONTROL BİLEZİĞİNİN GÖREVİ NEDİR?

C.15.Balon kontrol bilezikleri iplikteki gerilmeyi azaltır ve iplik balonunu ikiye böler. Böylece kopça hızının artması sağlanır.

S.16- RİNG İPLİK MAKİNESİNDE DOMUZ KUYRUĞUNUN (İPLİK REHBERİ) GÖREVİ NEDİR?

C.16.Balon kırıcı bileziğin üzerinde yer alan domuz kuyruğu rehber, iplik gerilimini üstten sınırlayarak azaltır ve sarım sırasında ipliğin iğ ekseninde merkezlenmesini sağlar.

S.17- RİNG İPLİK MAKİNESİNDE BALON AYIRICI PLAKALARIN (SEPERATÖR) GÖREVİ NEDİR?

C.17.Seperatörler, iplik balonlarını birbirinden ayrı tutmaya yarayan plakalardır.

S.18- RİNG İPLİK MAKİNESİNDE MASURA VE KOPS NEDİR ?

C.18.Ring iplik makinesinde eğrilen ipliğin üzerine sarıldığı iplik patronuna masura, üzerine iplik sarılmış masuraya da kops denir.

S.19- RİNG İPLİK MAKİNESİNDE BİLEZİK NEDİR?

C.19.Bilezik kopçanın dönüş yolunu oluşturan sert çelikten yapılmış elemandır. Bilezikler makinenin temel elemanı iken kopçalar tüketim malzemesidir. Yün iplikçiliğinde yünün kırılgan olması nedeniyle yağlı bilezik kullanılır.

Pazar, 26 Mart 2017 20:23

Open End Makinesi soruları

Yazan

S.1-AÇIK UÇ ( OPEN-END ) EĞİRME SİSTEMİNE NEDEN DOLAYI İHTİYAÇ DUYULMUŞTUR?

C.1.Ring eğirme yöntemindeüretim hızının sınırlı kalmasından dolayı alternatif olarak ihtiyaç duyulan bir eğirme yöntemidir.

S.2-AÇIK UÇ ( OPEN-END ) EĞİRME SİSTEMİNDE KAÇ NUMARADAN KAÇ NUMARAYA KADAR İPLİK ELDE EDİLİR?

C.2.Açık uç iplik makinesinde, 12 tex’ten 150 tex’ e (Nm 85’e, Ne 4’ten Ne 50’ye) kadar iplik elde edilir.

S.3-Açık Uç ( Open-End ) Eğirme sisteminde temel prensip nedir ?

C.3.Açık uç eğirme makinelerinde temel prensip elyaf grubunu tek lif hâlinde ayırdıktan sonra düzenli bir şekilde tekrar toplayarak iplik formuna getirmektir.

S.4-AÇIK UÇ ( OPEN-END ) EĞİRME SİSTEMİNDE; RİNG İPLİK EĞİRME SİSTEMİNDE HANGİ AŞAMA YOKTUR?

C.4.Ring eğirme sistemindeki fitil aşaması yoktur.

S.5.Open End İpliği ile Ring İpliği arasındaki farklardan 4 tanesini açıklayınız ?

C.5.          

1-Open-End iplik eğirmede üretim hızı Ring eğirme sistemlerine nazaran daha yüksektir. Bu da üretimi artırırken maliyetin düşmesini sağlayan bir etkendir.

2-Open-End iplik eğirmede işlem aşamaları Ring eğirmeye göre daha kısadır. Bu da maliyeti düşürücü faktörlerdendir.

3-Open-End sisteminde üretilen iplik Ring ipliğinden daha hacimli, daha elastik, daha emicidir ve tüylülük azdır. Çok yüksek büküm verilmemişse tutumu da iyidir. Emicilik özelliğinin iyi olması haşıl alma yüzdesinin yüksek olmasını ve daha parlak tonların elde edilmesini sağlar.

4-Open-End sisteminde üretilen ipliğin bütününde özellikler Ring ipliğe nazaran daha az değişkendir. İncelik, düzgünsüzlük, dayanıklılık v.s. iplik boyunca daha az değişir.

5-İşlem gereği Open-End ipliklerinin kesitinde ortalama 70-100 lif olmak zorundadır. Bu yüzdendir ki Open-End iplikleri Ring iplikleri (kesitte ortalama 50-70 lif gerektirir) kadar ince numaralarda üretilemezler.

Örneğin Open-End sisteminde teorik olarak Ne40 iplik yapılabilse de pratikte Ne30 numara ipliğin üzerine çıkılmaz.

6-Open-End iplik eğirme işleminin bir teknolojik dezavantajı iplik yüzeyinde oluşan sarmal liflerdir. Eğrilmiş iplik, rotor oyuğu içerisine beslendiğinde liflerin bir kısmı ipliğin yüzeyine büküm yönünde sarılır. Bu özelliği Open-End iplikleri Ring ipliklerinden ayırmada kullanabiliriz. İpliği büküm yönünün tersi yönünde iki baş parmağımız ile açmaya çalıştığımızda Ring ipliklerin bükümünün açıldığını ve liflerin ortaya çıktığını farkedebiliriz, ancak Open-End ipliklerin yüzeyinde, yukarıda bahsedilen sarmal lifler ipliğin bükümünün açılmasına müsaade etmezler ve ipliğin kıvrılıp kaldığını görürüz.

7-Open-End ipliklerin mukavemeti Ring ipliklere göre % 15-20 daha düşüktür. Büküm daha çok artırılarak mukavemet artırılabilir. Fakat bu da tutumun sertleşmesine neden olur.

8-Open-End iplikler çoğunlukla kısa elyaftan üretilmiş ipliklerdir.

9-Open-End iplikler genellikle çok yüksek mukavemet gerektirmeyen birçok mamülün üretiminde kullanılmaktadır. Her geçen gün de kullanım alanı genişlemektedir.Teknolojik olarak, dokumada Open-End iplikleri atkı ve çözgü ipliği olarak kullanılabilir. Daha üniform, daha az ince yere sahip, elastik ve daha yüksek aşınma dayanımına sahip olması Ring ipliklere nazaran çözgüde kullanımı için avantaj teşkil eder. Emiciliğin iyi olması sebebiyle iyi de haşıl alırlar. Atkı ipliği olarak da üniformluğu ve sürtünme mukavemeti Open-End ipliklerine kullanımda avantaj sağlar. Örme kumaşların eldesinde de Open-End iplikleri kullanılabilmektedir. Open-End ipliklerin hacimli yapısı dolayısıyla, el ve makine ipliği olarak üretilmesi son derece uygundur. Fakat Open-End ipliklerin düşük mukavemetli oluşu olumsuz bir etki olarak kendini gösterir.

Çarşamba, 03 Mayıs 2017 08:33

İplik Üretim Teknolojisi Soruları

Yazan

S.1.İplikçilikte Harman ne demektir?

C.1. Farklı cins ve özellikteki ham maddeyi ( elyaf )  bir araya getirerek homojen bir şekilde karıştırma işlemine harman denir?

S.2.Harmanlama işleminin amaçları nedir?

C.2.Harmanlama işleminin amaçları :

      1-Farklı tip ve kalitedeki elyafları karıştırmak

      2-Farlı ham madde türlerini karıştırmak

      3-Büyük elyaf kütlelerini ince tutamlar hâlinde açmak

      4-Elyaf içinde bulunan yabancı maddeleri temizlemek

S.3. Harman (karışım) işleminin faydaları nelerdir?

C.3.Harman (karışım) işleminin faydaları:

      1-Ürüne gerekli olan ve ondan beklenen özellikleri sağlamada yardımcı olmaktadır. Örnek: Bakım kolaylığı sağlamak amacıyla yapay ve doğal liflerin karışımı

      2-Ham maddenin sahip olduğu özelliklerin varyasyonunu dengeler.

      3-Ham madde maliyetinin azalmasına yardımcı olur.

      4-Üretim prosesi boyunca randımanı iyileştirmede avantaj sağlar. Örneğin; kısa stapelli materyalin  işlenmesi  sırasında harmana katılan uzun stapelli lifler, taşıyıcı görevi yaparak randıman ve kalitenin yükselmesini sağlar.

S.4. Pamuk ve yün iplikçiliğinde yapılan harmanlama ve harman makineleri hangi sebeplerden farklıdır?

C.4. Pamuk ve yün iplikçiliğinde yapılan harmanlama ve harman makineleri birbirinden farklılıklar gösterir. Çünkü elyafların fiziksel ve kimyasal özellikleri genel özelliklerinin yanında birbirine özgü özellikleri de vardır. Ayrıca bünyelerinde bulundurdukları kimyasal maddeler de birbirinden farklıdır.

S.5. Pamuk iplikçiliği harman hallaç dairesi ve makineleri kaç grupta incelenir, maddeler halinde yazınız?

C.5.Pamuk iplikçiliği harman hallaç dairesi ve makineleri üç grupta incelenebilir:

      1-Harman reçetesine göre balyaların harmana yerleştirilmesi

      2-Balyaların açılmasında kullanılan makineler

      3-Açma ve temizleme makineleri

S.6. Harman reçetesine göre balyaların harmana yerleştirilmesi  nasıl yapılır, anlatınız?

C.6.Yapılacak ipliğin özelliklerine bağlı olarak önceden hazırlanan harman reçetesine göre balyalar, harman makinesinin etrafına yerleştirilir. Harman-hallaç dairesine alınan balyaların etrafındaki çemberler kesilip kanaviçesi çıkarılır.

S.7.Balya hâlindeki pamukların işletme şartları ( sıcaklık,Rutubet,süre ) nasıldır ?

C.7.Klima: 20 – 24 ºC sıcaklıkta  Rutubet : %50-65  Süre :24–48 saat

S.8. Balya hâlindeki pamukların işletme şartlarının sağlanmasının amacı nedir?

C.8.Balyalama sırasında presten dolayı sıkışan pamuk kütlelerinin açılıp kabarması ve istenilen klima şartlarına sahip olmasıdır.

S.9. Balya hâlindeki pamukların işletme şartlarının sağlanmasından sonra hangi işlemler yapılır?

C.9.Balyaların istenilen özellikleri kazanmasından sonra balya açma makinesiyle açma, temizleme  işlemleri yapılır.

S.10.Yün lifinin hangi özellikleri dikkate alınarak elde edilecek iplik özelliklerini göre harmanlanır?

C.10.Yün lifi incelik, uzunluk, renk, fiyat, kirlilik gibi faktörler göz önüne alınarak elde edilecek iplik özelliklerine göre harmanlanır.

S.11. Kamgarn iplikçiliğinde harman hangi kademelerde olur?

C.11. 1-Yıkamadan önce

         2-Temiz yapak hâlinde taraktan önce

         3-Tarak ve çekme bandı hâlinde tarama işleminden önce

         4-Tops hâlinde

          5-Fitil hâlinde

S.12.Yünü yağlamanın amaçları nelerdir?

C.12, 1-Açma, taraklama, çekme, tarama ve eğirme işlemleri sırasında lifin esnekliğini artırarak kırılmasını önlemek.

2-Tozlanmayı ve uçuntuları azaltmak.

3-Döküntüyü önlemek.

4-Lifler arası sürtünmeyi azaltmak; çekme, ovalama ve eğirme işlemleri sırasında liflerin birbiri üzerinde kolayca ama kontrollü olarak kaymasını sağlamak.

5-Yüne kayganlık kazandırarak daha ince iplik eğrilmesini sağlamak.

6-Statik elektriklenmeyi önlemek.

S.13.Hallaç makinesinin görevleri nelerdir?

C.13.1-Yün lifini olabildiğince açmak, birbirinden ayırmak ve hacim kazandırmak

        2-Açılan lif içinde bulunan yabancı maddeleri temizlemek

        3-Liflerin homojen bir şekilde karışmasını sağlamak

        4-Elyafı makineden çıkışta yağlamak

S.14. Ştrayhgarn iplikçiliğinde harmanlamayı anlatınız?

C.14.Ştrayhgarn iplikçiliğinde harmanlama: Ştrayhgarn iplik üretiminde harmanlama genellikle taraklamadan önce yapılır. Kullanılan elyafın özelliğine göre yıkamadan önce ve temiz yapak hâlinde de harmanlama yapılabilir. Ştrayhgarn iplikçiliğinde farklı özellikte ve çok çeşitli ham maddeler kullanıldığı için harman çok önemlidir. Yapılacak ipliğin kalitesine göre harmanda kısa ve kaba yünler ile kamgarn iplikçiliğindeki döküntüler ve çok çeşitli yeni, eski kumaş, triko parçalarından elde edilen yünler kullanılabilir.

S.15. Çeşitli elyaf guruplarını alıp makinelerde istenilen numara ve kalitede iplik yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişiye ne denir?

A) Dokumacı B) Boyacı C) İplikçi D) Örmeci

S.16. Aşağıdakilerden hangisi, iplikçilerin görevleri arasındadır?

A) Yıkama işlemini yapmak B) Kurutma işlemini yapmak C) Elyafı boyama işlemini yapmak D) Elyafı harmanlamak

S.17. Aşağıdakilerden hangisi, iplik dairesinde yapılan işlemdir?

A) Elyafı taramak B) Elyafı yıkamak C) Elyafı kurutmak D) Elyafı boyamak

S.18. İplikçi olarak çalışmak isteyen bir kişide aranan özellikler nelerdir?

A) Ruhen sağlıksız olmak B) Gözlerini ve ellerini eş güdümlü kullanabilmek C) El becerisinin az olması D) Boya yapabilmesi

S.19. Aşağıdakilerden hangisi, doğal veya sentetik liflerin bir dizi işlem sonrasında birbirlerine paralel bir şekilde bükümlü veya bükümsüz olarak bir araya getirilmiş ve bu sayede mukavemet kazandırılmış hâli olarak tanımlanabilir?

A) İplik B) Kumaş C) Elyaf D) Lif

S.20. Aşağıdakilerden hangisi, kullanılan ham maddeye göre iplikçiliğin sınıflandırmasını gösterir?

A) Pamuk iplikçiliği - Penye iplikçiliği - Suni ve sentetik iplikçilik B) Kamgarn iplikçiliği - Yün iplikçiliği - Suni ve sentetik iplikçilik C) Pamuk iplikçiliği - Yün iplikçiliği - ştrayhgarn iplikçiliği D) Pamuk iplikçiliği - Yün iplikçiliği - Suni ve sentetik iplikçilik

S.21. Bitkisel bir tekstil ürününün işletmelerde kabartılıp açılması, yabancı maddelerden (toz, toprak, kabuk, çiğit vb.) büyük ölçüde arındırılıp taranarak şerit hâline gelmesi ve istenilen inceliğe kadar çekildikten sonra arzulanan büküm verilerek iplik hâline dönüştürülmesine ne denir?

A) Yün iplikçiliği B) Pamuk iplikçiliği C) İpek iplikçiliği D) Sentetik iplikçilik

S.22. Hayvansal bir tekstil ürünü olan yünün işletmelerde kabartılıp açılması, yabancı maddelerden (toz, çöp, pıtrak vb.) büyük ölçüde arındırılıp taranarak şerit hâline gelmesi ve istenilen inceliğe kadar çekildikten sonra arzulanan büküm verilerek iplik hâline dönüştürülmesine ne denir?

A) Yün iplikçiliği B) Pamuk iplikçiliği C) Keten iplikçiliği D) Sentetik iplikçilik

S.23. İpliğin tüm uzunluğu boyunca bulunan bir veya birden fazla kesiksiz liften oluşturan iplikçiliğe ne denir?

A) Yün iplikçiliği B) Pamuk iplikçiliği C) Keten iplikçiliği D) Filament iplikçiliği

S.24. Farklı cins ve özellikteki ham maddeyi bir araya getirerek homojen bir şekilde karıştırma işlemine ne denir?

A) Kumaş B) Bobin C) Harman D) Boyama

S.25.Harman ne demektir?

C.25. Farklı cins ve özellikteki ham maddeyi bir araya getirerek homojen bir şekilde karıştırma işlemine harman denir.

Page 1 of 6