Hayvansal Lifler
1-Deri Lifleri 
a-Yün ( Koyun ) Lifleri
b-Spesiyal Lifler
   * Keçi soyuna ait hayvanlardan elde edilenler : Tiftik, Kaşmir.v.b
   *Deve soyuna ait hayvanlardan elde edilenler : Deve, Alpaka.v.b
   *Tavşan soyuna ait hayvanlarda elde edilenler : Angora.v.b
2-Salgı Lifleri :
   a-İpek
   b-Yabani İpek
   c-Diğerleri 
c-Kıllar : At Kılı .v.b