Dokuma Desinatörlüğünde neler var
 • Dokuma Desinatörlüğünde neler var

  DOKUMA KUMAŞ ANALİZİ DERSİ

  Haftalık Ders Saati: 8

  Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği kurallarına ve kumaş analiz tekniğine uygun olarak dokuma kumaşların analizini yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

   

  dokdesin3

   

  Kazanım 1:

  İş sağlığı ve güvenliği kurallarına ve kumaş analiz tekniğine uygun olarak ana örgülü kumaşların analizini yapar.

  1-MODÜL ADI: ANA ÖRGÜLÜ KUMAŞ ANALİZİ

  Modülün Süresi: 80/56 ders saati

  Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

  • Analiz işlem sırasına ve gerekli malzemelere uygun olarak kumaş analizine hazırlık yapar.
  • Maliyet hesaplama verilerini elde ederek kumaş maliyet hesaplarını yapar.
  • Analiz işlem sırasına ve gerekli malzemelere uygun olarak bezayağı örgülü kumaşın analizini yapar.
  • Analiz işlem sırasına ve gerekli malzemelere uygun olarak dimi örgülü kumaşın analizini yapar.
  • Analiz işlem sırasına ve gerekli malzemelere uygun olarak saten örgülü kumaşın analizini yapar.

  Kazanım 2:

  İş sağlığı ve güvenliği kurallarına ve kumaş analizi tekniğine uygun olarak türetilmiş örgülü kumaşların analizini yapar.

  2-MODÜL ADI: TÜRETİLMİŞ ÖRGÜLÜ KUMAŞ ANALİZİ

  Modülün Süresi: 80/48 ders saati

  Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

  • Analiz işlem sırasına ve gerekli malzemelere uygun olarak bezayağı örgüsünden türeyen kumaşın analizini yapar.
  • Analiz işlem sırasına ve gerekli malzemelere uygun olarak dimi örgüsünden türeyen kumaşın analizini yapar.
  • Analiz işlem sırasına ve gerekli malzemelere uygun olarak saten örgüsünden türeyen kumaşın analizini yapar.

  Kazanım 3:

  İş sağlığı ve güvenliği kurallarına ve kumaş analiz tekniğine uygun olarak yollu örgülü kumaşların analizini yapar.

  3-MODÜL ADI: YOLLU ÖRGÜLÜ KUMAŞ ANALİZİ

  Modülün Süresi: 40/32 ders saati

  Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

  • Analiz işlem sırasına ve gerekli malzemelere uygun olarak enine yollu örgülü kumaş analizi yapar.
  • Analiz işlem sırasına ve gerekli malzemelere uygun olarak boyuna yollu örgülü kumaş analizi yapar.

  Kazanım 4:

  İş sağlığı ve güvenliği kurallarına ve kumaş analiz tekniğine uygun olarak krep örgülü kumaşların analizini yapar.

  4-MODÜL ADI: KREP ÖRGÜLÜ KUMAŞ ANALİZİ

  Modülün Süresi: 80/48 ders saati

  Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

  • Bağlantı noktası ekleyerek ya da eksilterek krep örgülü kumaş analizi yapar.
  • Motif çevirerek krep örgülü kumaş analizi yapar.
  • Seçilen örgü ve karışık tahar uygulamasıyla krep örgülü kumaş analizi yapar.

  Kazanım 5:

  İş sağlığı ve güvenliği kurallarına ve kumaş analiz tekniğine uygun olarak kuvvetlendirilmiş örgülü kumaşların analizini yapar.

  5-MODİL ADI: KUVVETLENDİRİLMİŞ ÖRGÜLÜ KUMAŞ ANALİZİ

  Modülün Süresi: 40/24 ders saati

  Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

  • Analiz işlem sırasına ve gerekli malzemelere uygun olarak kuvvetlendirilmiş örgülü kumaş analizi yapar. • Analiz işlem sırasına ve gerekli malzemelere uygun olarak pike örgülü kumaş analizi yapar.

  Kazanım 6:

  İş sağlığı ve güvenliği kurallarına ve kumaş analiz tekniğine uygun olarak kord örgülü kumaşların analizini yapar.

  6-KORD ÖRGÜLÜ KUMAŞ ANALİZİ

  Modülün Süresi: 40/16 ders saati

  Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

  • Analiz işlem sırasına ve gerekli malzemelere uygun olarak atkı kord örgülü kumaş analizi yapar.
  • Analiz işlem sırasına ve gerekli malzemelere uygun olarak çözgü kord örgülü kumaş analizi yapar.

  Kazanım 7:

  İş sağlığı ve güvenliği kurallarına ve kumaş analiz tekniğine uygun olarak çift katlı örgülü kumaşların analizini yapar.

  7-MODÜL ADI: ÇİFT KATLI KUMAŞ ANALİZİ

  Modülün Süresi: 40/32 ders saati

  Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

  • Çözgüden ve atkıdan bağlantılı çift katlı kumaşların analizini yapar.
  • İlave iplik bağlantılı çift katlı kumaşların analizini yapar.
  • Değişen yüzlü çift katlı kumaşların analizini yapar.

  Kazanım 8:

  İş sağlığı ve güvenliği kurallarına ve kumaş analiz tekniğine uygun olarak jakar desenli kumaşların analizini yapar.

  8-MODÜL ADI: JAKAR DESENLİ KUMAŞ ANALİZİ

  Modülün Süresi: 40/32 ders saati

  Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

  • Analiz işlem sırasına ve gerekli malzemelere uygun olarak jakarlı dokuma kumaşların analizini yapar.
  • Kumaş hesaplaması için gerekli ön verileri elde ederek jakar hesaplarını yapar.

  HAVLI KUMAŞ ÖRGÜLERİ VE ANALİZİ DERSİ

  Bu derste öğrenciye; iş talimatı, iş sağlığı ve güvenliği ve kumaş analiz tekniği kurallarına uygun olarak havlı kumaş örgüleri ve analizi ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

  Önerilen Haftalık Ders Saati: 4

   

  dokdesin6

   

  Kazanım 1:

  İş sağlığı ve güvenliği kuralları ile havlu örgülerin tekniğine uygun olarak çizimini yapar.

  1-MODÜL ADI: HAVLU ÖRGÜLER

  Modülün Önerilen Süresi: 40/16 ders saati

  Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

  • Düz havlu örgüleri çizer.
  • Jakarlı havlu örgüsünü çizer.

  Kazanım 2:

  İş sağlığı ve güvenliği kuralları ile kumaş analiz tekniğine uygun olarak havlu kumaşların analizini yapar.

  2-MODÜL ADI: HAVLU KUMAŞ ANALİZİ

  Modülün Önerilen Süresi: 40/32 ders saati

  Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

  • Düz havlu örgülü kumaşların analiz işlem sırasına ve gerekli malzemelere uygun olarak düz havlu kumaş analizi yapar.
  • Desenli havlu örgülü kumaşların analiz işlem sırasına ve gerekli malzemelere uygun olarak desenli ( jakarlı )havlu kumaş analizi yapar.

  Kazanım 3:

  İş sağlığı ve güvenliği kurallarına ve kadife örgülerin tekniğine uygun olarak çizimini yapar.

  3-MODÜL ADI: KADİFE ÖRGÜLER

  Modülün Önerilen Süresi: 40/16 ders saati

  Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

  • Atkı kadife kumaş örgüleri çizer.
  • Çözgü kadife kumaş örgüleri çizer.

  Kazanım 4:

  İş sağlığı ve güvenliği kurallarına ve kumaş analiz tekniğine uygun olarak kadife kumaşların analizini yapar.

  4-MODÜL ADI: KADİFE KUMAŞ ANALİZİ

  Modülün Önerilen Süresi: 40/32 ders saati

  Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

  • Atkı kadife örgülü kumaşların analiz işlem sırasına ve gerekli malzemelere uygun olarak atkı kadife kumaşların analizini yapar.
  • Çözgü kadife kumaşların analiz işlem sırasına ve gerekli malzemelere uygun olarak tek ve çift katlı çözgü kadife kumaşların analizini yapar.

  Kazanım 5:

  İş sağlığı ve güvenliği kurallarına ve halı deseni çizme tekniğine uygun olarak çizim yapar.

  5-MODÜL ADI: HALI DESENİ

  Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati

  Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

  • Dokunmuş halıya bakarak halı deseni çizer.
  • Halı motiflerini birleştirerek halı deseni çizer.
  • Serbest desen tekniği ile halı desen motifi çizer.

  Kazanım 6:

  İş sağlığı ve güvenliği kurallarına ve kumaş analiz tekniğine uygun olarak halı analizi yapar.

  6-MODÜL ADI: HALI ANALİZİ

  Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati

  Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

  • Wilton tipi halı kumaşların analiz işlem sırasına ve gerekli malzemelere uygun olarak wilton tipi halı analizi yapar.
  • Axminster tipi halı kumaşların analiz işlem sırasına ve gerekli malzemelere uygun olarak axminster tipi halı analizi yapar.

  DOKUMA ÖRGÜLERİ DERSİ

  Bu derste öğrenciye; iş talimatına, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak dokuma örgüleri çizimi ve bilgisayar destekli desen hazırlama ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

  Önerilen Haftalık Ders Saati: 4

   

  dokdesin5

   

  Kazanım 1:

  İş sağlığı ve güvenliği kurallarına ve örgü tekniğine uygun olarak ana örgülerden türetilmiş örgüleri çizer

  1-MODÜL ADI: ANA ÖRGÜLERDEN TÜRETİLMİŞ ÖRGÜLER

  Modülün Önerilen Süresi: 40/28 ders saati

  Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

  • Bezayağı örgüsü çizer.
  • Bezayağı örgüsünden türetilmiş örgüleri çizer.
  • Dimi örgülerini çizer.
  • Dimi örgüsünden türetilmiş örgüleri çizer.
  • Saten örgüsü çizer.
  • Saten örgüsünden türetilmiş örgüleri çizer.

  Kazanım 2:

  İş sağlığı ve güvenliği kurallarına ve örgü tekniğine uygun olarak yollu örgüleri çizer.

  2-MODÜL ADI: YOLLU ÖRGÜLER

  Modülün Önerilen Süresi: 40/8 ders saati

  Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

  • Enine yollu örgüleri çizer.
  • Boyuna yollu örgüleri çizer.

  Kazanım 3:

  İş sağlığı ve güvenliği kurallarına ve örgü tekniğine uygun olarak krep örgüleri çizer.

  3-MODÜL ADI: KREP ÖRGÜLER

  Modülün Önerilen Süresi: 40/20 ders saati

  Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

  • Bağlantı noktası ekleyerek ya da eksilterek krep örgüleri çizer.
  • Motif çevirerek krep örgüyü çizer.
  • Seçilen örgü ve karışık tahar uygulamasıyla krep örgüleri çizer.
  • Bağlantı noktalarına motif ilavesi ile krep örgüyü çizer. • Örgüdeki hareketlerin yerini değiştirerek krep örgüleri çizer.

  Kazanım 4:

  İş sağlığı ve güvenliği kurallarına ve örgü tekniğine uygun olarak kord örgüleri çizer.

  4-MODÜL ADI: KORD ÖRGÜLER

  Modülün Önerilen Süresi: 40/8 ders saati

  Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

  • Atkı kord örgülerini çizer.
  • Çözgü kord örgülerini çizer.

  Kazanım 5:

  İş sağlığı ve güvenliği kurallarına ve örgü tekniğine uygun olarak kuvvetlendirilmiş örgüleri çizer.

  5-MODÜL ADI: KUVVETLENDİRİLMİŞ ÖRGÜLER

  Modülün Önerilen Süresi: 40/12 ders saati

  Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

  • Atkıdan kuvvetlendirilmiş örgüleri çizer.
  • Çözgüden kuvvetlendirilmiş örgüleri çizer.
  • Pike örgülerini çizer.

  Kazanım 6:

  İş sağlığı ve güvenliği kurallarına ve örgü tekniğine uygun olarak çift katlı kumaş örgüleri çizer.

  6-MODÜL ADI: ÇİFT KATLI KUMAŞ ÖRGÜLER

  Modülün Önerilen Süresi: 40/12 ders saati

  Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

  • Çözgüden ve atkıdan bağlantılı çift katlı kumaş örgüleri çizer.
  • İlave iplik bağlantılı çift katlı kumaş örgüleri çizer.
  • Değişen yüzlü çift katlı kumaş örgüleri çizer.

  Kazanım 7:

  İş sağlığı ve güvenliği kurallarına ve verilen rapora uygun olarak bilgisayar destekli armürlü desen hazırlar.

  Yazan Cumartesi, 16 Eylül 2017 15:41 Okunma 1150 defa Devamını oku...