• Dokuma Operatörlüğü Soruları

  S.1. Haşıllama ve haşıl ne demektir, niçin ve hangi işlemden sonra yapılır, nedenini açıklayınız?

  C.1. Çözgü ipliklerine dokumadaki darbeli ve gerilimli çalışmaya dayanabilecek şekilde mukavemet kazandırmak, dokumadaki çalışma sırasındaki yan yana hareket eden ipliklerin birbirlerine dolaşmamaları için dokumada çalışma kolaylığını sağlama açısından düzgün bir çözgü iplik gövdesi elde etmeyehaşıllama denir.

  Dokumada kullanılacak olan çözgü ipliklerine mukavemetlerini artırmak amacı ile yapılır. Haşıl işlemi; özellikle tek kat çözgü ipliklerinin ve puntasız bükümsüz filament ipliklerinin dokuma esnasında etkileneceği mekanik sürtünmelere karşı dayanıklılığının artırılmasıdır.

  Çözgü ipliklerine dokumadaki darbeli ve gerilimli çalışmaya dayanabilecek şekilde mukavemet kazandırmak, dokumadaki çalışma sırasındaki yan yana hareket eden ipliklerin birbirlerine dolaşmamaları için dokumada çalışma kolaylığını sağlama açısından düzgün bir çözgü iplik gövdesi elde etmeyi sağlayan sıvıya haşıldenir

  Çözgü ipliklerinin yapıştırıcı özelliği bulunan viskoz sıvı içerisinden geçirilerek fiziksel ve kimyasal özelliklerini iyileştirmek veya korumak amacıyla koruyucu bir polimerik film ile kaplanması işlemidir.

  Haşıllama işlemi çözgü hazırlama işleminden sonra, haşıl makinelerinde yapılır. Seri çözgü makinelerinde hazırlanmış leventler haşıl makinelerinde aynı anda haşıl ve birleştirme işlemine maruz kalır. Haşıllama işlemi aynı zamanda ipliklerin kimyasal özelliklerinin korunmasına yardımcı olur. İpliklerin üzerindeki elyaf uçlarının iplik üzerinde kalmasına sebep olarak lif döküntülerini de azaltmaktadır.

  Çözgü ipliklerinin sürtünme ve gerilim kuvvetlerine dokuma işlemi sırasında mukavemet kazandırmak amacı ile yapılan haşıl işlemi, iplik yüzeyinin haşıl adı verilen madde ile kaplanarak sürtünmeyi en aza indirmeyi sağlayarak olabilecek ipliğin fiziksel ve yapısal olarak etkilenmemesine dayanan dokuma hazırlık işlemidir.

  S.2.Haşıllama işleminin amaçları nedir, maddeler halinde yazınız?

  C.2.    

  A-Çözgü ipliğine mukavemet kazandırmak

  B-Çözgü ipliğine elastikiyet kazandırmak

  C-Çözgü ipliğine kayganlık kazandırmak

  Ç-Statik elektriklenmeyi önlemek

  D-Çözgü ipliğinin yüzeyindeki lifleri iplik gövdesine yapıştırmak 

  E-Çözgü ipliğinde düzgün ve esnek bir film tabakası oluşturmak 

  F-Çözgü ipliği cinsine göre gereken nemi ipliğe kazandırmak

  G-okuma sırasında ipliklerin birbirlerine sürtünerek pamuklaşmasını önlemek 

  H-İmal edilecek kumaşın cinsine göre çözgü makinesinde çözgüsü yapılan çözgü leventlerinin birleştirilerek tek bir levent hâline getirmek.

  I-Çözgü ipliklerini dokuma levendine optimum ve eşit gerginlikte sarmak

  İ-Dokuma makinesinin randımanını ve kumaş kalitesini artırmak için çözgü ipliğinin özelliklerini iyileştirmek

  J-Haşıllamanın esas amacı dokuma işleminin yapılması sırasında çözgü kopuşlarını ortadan kaldırmak veya en aza indirmektir.

  S.3.Çözgü makinesi ne demektir?

  C.3.Çözgü ipliklerini, istenilen özelliklere göre, levent denilen büyük makaralara aktarılması işleminde kullanılan dokuma hazırlık makinelerine çözgü makineleri denir.

  S.4.Çözgü Makineleri kaça ayrılır, isimleri nelerdir?

  C.4.Bu makineler konik çözgü ve düz ( seri ) çözgü makineleri olmak üzere ikiye ayrılırlar.

  S.5. Konik ve seri çözgü makineleri arasındaki en belirgin fark nedir?

  C.5.Konik ve seri çözgü makineleri arasındaki en belirgin fark makine donanımı olarak seri çözgü makinelerinde çözgü iplikleri direkt olarak levent üzerine sarılır. Konik çözgü makinelerinde ise iplikler önce tambur (silindir) üzerine kalba denilen çözgü grupları hâlinde sarılır, daha sonra levent üzerine aktarılır.

  S.6.Çözgü makinelerinde cağlığın görevi nedir?

  C.6.Cağlık, çözgü makinelerinde bobinlerin üzerine dizildiği metal sehpadır. Cağlık, bobinlerden gelen iplik uçlarının eşit gerginlikte, birbirine paralel ve düzgün bir şekilde levent üzerine aktarılmasını sağlayan en önemli elemandır. Günümüzde kullanılan cağlıklarda konik bobinler kullanılmaktadır. Bu da hem daha fazla iplik üzerinde bulundurmasına hem de sağımının kolay olmasına sebep olur.

  S.7.Çözgü makinesinde cağlığa bobinler nasıl dizilir?

  C.7. Çözgü makinesinde üretim planlamadan alınan iş emrine göre çözgü dairesini ilgilendiren bilgiler doğrultusunda bobinler ilk olarak cağlığa dizilecektir. Bu dizim işlemi cağlığın alt ve üst köşelerinden başlayarak üstten başlandıysa aşağıya doğru, alttan bağlandıysa üste doğru yapılmalıdır. Dizim sırasında yapılacak bir hata, hatalı kumaş çıkmasına sebep olacaktır. Çözgü makinesinin sorunsuz olarak çalışması için kontrol sistemlerinin hatasız çalışması gerekmektedir.

  S.8. Düzgün bir cağlıkta bulunması gereken özellikler nelerdir?

  C.8.

  A- Çözgü ipliğinin kopuşlarında ve bobin boşalmalarında makine durdurulmalı

  B- İplik frenleyicilerde eşit miktarda ağılı bulunmalı,

  C- İpliğin geçtiği yerler, sürtünmesi az ve pürüzsüz malzemeden yapılmalı,

  D-Cağlık kısmının temizliği robot temizleyicilerle sürekli yapılmalı,

  E-Kontrol sistemi ve sistemin uyarı sinyalleri üst seviyede olmalı

  F-Bobinlerin dizimi sırasında kolaylık sağlayacak Şekilde imal edilmelidir.

  S.9. Çözgü Makinesinde kullanılan cağlık çeşitleri nelerdir?

  C.9.A-Paralel cağlık B-( V ) tipi cağlık

  S.10.Cağlığa iş emrine göre dizilen bobinlerin alt ucu yedek bobinin üst ucuna bağlanır?

  C.10.Cağlıkta aynı çözgü ipliğinin devam edeceği makinelerde bobinler yedekli olarak hazırlanabilir. Yedek bobinin alt ucu diğer bobinin üst ucuna düğümlenir. Böylece birinci bobinin üzerindeki çözgü ipliği bittiğinde makine durdurulmadan diğer bobinin devreye girmesiyle işlem devam eder. Bobinlerin üzerine takıldığı iğler hareketli olduğu için biten bobin iği çevrilerek yerine bobin takılabilir.

  Yazan %AM, %03 %410 %2017 %11:%May in Ders Soruları Okunma 2361 defa Devamını oku...
 • Dokuma Operatörlüğü Soruları 1

  S.79. Haşıl karışımında bulunması gereken kayganlık özelliğini açıklayınız?

  C.79.Kayganlık: Haşılı ipliklerle çalışma esnasında sürtünme kuvvetlerine karşı kayganlık kazandırmak için haşıl karışımına bir miktar sabun, parafin vb. maddeler eklenir. Sabun ayrıca kumaş dokunduktan sonra da üzerindeki haşılı sökmek için yıkama işlemlerini kolaylaştırır.

  S.80. Haşıl karışımında bulunması gereken nem alma özelliğini açıklayınız?

  C.80.Nem alma: Tekstil ham maddeleri ile çalışma randımanının artması için belirli bir rutubetin olması zorunludur. Rutubet ipliğin esnekliğini ve mukavemetini artırır. Haşıllanmış ipliklerin üzerindeki film tabakası ortamdaki nemin ipliğe nüfuz etmesini engeller. Bunun için haşıl karışımı içine bazı kimyasallar eklenerek çözgü ipliklerinin çalışılan ortamdaki nemden faydalanması sağlanır. Gliserin, kavrulmuş tuz, magnezyum klorür gibi maddeler bu amaç için kullanılır. Genelde nem alma için kullanılan madde gliserindir. Çünkü gliserin ipliklere aynı zamanda yumuşaklık ve esneklik kazandırır.

  S.81. Haşıl karışımında bulunması gereken bozulmaya ve ekşimeye karşı dayanıklılık özelliğini açıklayınız?

  C.81.Bozulmaya ve ekşimeye karşı dayanıklılık: Haşıl karışımından dolayı çabuk bozulabilmektedir. Haşılı uzun süre bozulmadan korumak amacıyla haşıl içerisine genellikle çinko klorür, formelin ve fenol gibi maddeler karıştırılmaktadır.

  S.82.Haşıl reçetesinin hazırlanmasında önemli hususlar nelerdir?

  C.82.

  A-İplik ham maddesi (pamuk, polyester, reyon, yün veya karışımları) 

  B-İplik tüylülüğü 

  C-İplik yapısı (ring, open- end vb.) 

  D-Kullanılan su tipi (taze veya geri kazanılmış) 

  E-Dokuma makinesi tipi ve hızı 

  F-İlave maddelerin % oranı 

  G-Çözgü ipliğinin yoğunluğu 

  H-Haşıl sökme işlemleri 

  I-Haşılın geri kazanımı ve enzim kullanımı 

  İ-Haşıl makinesinin tasarımı ve tekne sayısı 

  J-Çevre ile ilgili sınırlamalar 

  K-Çözgü ve atkı ipliğinin numarası 

  L-Çözgü ipliğinin durumu (ham, boyanmış, yaş, kuru vb.) 

  M-Çözgü ve atkı sıklığı  N-Dokuma makinesinin cinsi ve hızı gibi parametreler göz önüne alınarak hazırlanır.

   

  Yazan %PM, %03 %474 %2017 %13:%May in Ders Soruları Okunma 1568 defa
Dokuma Operatörlüğü Soruları