• Düz Havlı Örgüler
  Yazan

  Zemin kumaş yüzeyinde, tersinde, hem yüzey-hem tersinde bukle şeklinde hav (ilmek) tabakası oluşturan kumaş örgülere havlu kumaş örgüleri denir. Hav oluşumu hem örgü hem de makinenin özel sistemi sayesinde oluşur.

  havli055

  Zemin ve hav çözgülerinin özel havlu dokuma makinelerinde zemin kumaşın yüzünde, tersinde veya hem yüzü hem de tersinde hav oluşturmak için çözgülerin hareketini belirleyen örgülere havlu örgüler denir.

  Özellikleri

  • Havlu örgüler ilmekli yapıları sebebiyle kumaşa yumuşak bir tutum kazandırır.
  • Buruşma problemleri yoktur.
  • Pamuk ipliği ile dokunmaları ve ilmekli yapıları sebebiyle nem alma, ısı ve hava tutma yetenekleri yüksektir.
  • Sıcak suda ve sık sık yıkanmaya dayanıklıdır.
  • Havlu örgüleri zemin ve hav örgülerinin belirli oranlarda birleşmesi ile oluşur.
  • Dokuma tekniğine göre havlu örgüleri üç ve dört atkı gruplu olarak çizilir.
  • Havlı (ilmekli) yapı, havlu kumaşın yüzünde, tersinde veya her iki tarafında yer alabilir. Desen büyüklüğüne göre havlu örgülerini, armürlü ve jakarlı olmak üzere ikiye ayırmak mümkündür.
  • Havlu örgüleri, el ve banyo havlusu, bornoz, plaj havlusu, günlük ve spor giysi banyo aksesuarı, yatak örtüsü ve döşemelik kumaş olarak kullanılır.

  Havları Kumaşın Yüzünde Oluşan Havlı Örgüler

  Havlu örgüleri üç atkı ve dört atkı gruplu olmak üzere ikiye ayrılır.

  Zemin örgüsü Üç atkılıda

  havli01

  Dört atkılıda

  havli02

  Kullanılır.

  Üç atkılı havlu örgüsü çiziminde önce dizime göre örgünün çizileceği alan belirlenir (Dizim 1çözgü,1atkı şeklinde olacaktır.). İkinci aşamada zemin örgüsü olarak;

  havli01

  Zemin çözgü üzerine işaretlenir. Üçüncü aşamada hav çözgüsüne dolu-boş-dolu işaretlenerek örgü tamamlanır.

  havli03

  Dört atkılı havlu örgüsü çiziminde önce dizime göre örgünün çizileceği alan belirlenir. İkinci aşamada zemin örgüsü olarak;

  havli02

  Zemin çözgü üzerine işaretlenir. Üçüncü aşamada hav çözgüsüne ise dolu-boş-2 dolu işaretlenerek örgü tamamlanır.

  havli04

  Yüzeyde oluşan havlu örgüsünün taharı grup taharı olarak veya düz tahar olarak çizilebilir. Tahar kuralına göre üç çerçevede dokunabilir olsa da çerçevelere düşen çözgü ipliklerini azaltmak için rapor tekrarı da içine alınarak sekiz çerçevede dokunması daha doğrudur. Örgüde zemin kırmızı, hav mavi olarak çizilmiştir.

  havli05

   

  havli06

  Havları Kumaşın Tersinde Oluşan Havlı Örgüler

  Terste hav oluşumu, yüzeyde hav oluşumunda olduğu gibi zemin örgüsü;

  Üç atkılıda

  havli01

  Dört atkılıda

  havli02

  Kullanılır.

  Üç atkılı havlu örgüsü çiziminde önce dizime göre örgünün çizileceği alan belirlenir. İkinci aşamada zemin örgüsü olarak;

  havli01

  Zemin çözgü üzerine işaretlenir. Üçüncü aşamada hav çözgüsüne ise boş-dolu-boş işaretlenerek örgü tamamlanır.

  havli07

  Dört atkılı havlu örgüsü çiziminde önce dizime göre örgünün çizileceği alan belirlenir. İkinci aşamada zemin örgüsü olarak;

  havli02

  Zemin çözgü üzerine işaretlenir. Üçüncü aşamada hav çözgüsüne boş-dolu-2 boş işaretlenerek örgü tamamlanır.

  havli08

  Terste oluşan havlu örgüsünün taharı grup taharı olarak veya düz tahar olarak çizilebilir. Tahar kuralına göre üç çerçevede dokunabilir olsa da çerçevelere düşen çözgü ipliklerini azaltmak için rapor tekrarı da içine alınarak sekiz çerçevede dokunması daha doğrudur. Örgüde zemin kırmızı, hav mavi olarak çizilmiştir.

  havli09

  havli010

  Havları Kumaşın Yüzünde ve Tersinde Oluşan Havlı Örgüler

  Havlu örgüleri üç atkı ve dört atkı gruplu olmak üzere ikiye ayrılır. Zemin örgüsü ;

  Üç atkılıda

  havli01

  Dört atkılıda

  havli02

  Kullanılır. Üç atkılı havlu örgüsü çiziminde önce dizime göre örgünün çizileceği alan belirlenir. İkinci aşamada zemin örgüsü olarak;

  havli01

  Zemin çözgü üzerine işaretlenir. Üçüncü aşamada hav çözgüsünün üstte oluşacak olana dolu-boş-dolu çizilir. Altta oluşacak hav için ise boş- dolu- boş işaretlenerek örgü tamamlanır.

  havli011

  Dört atkılı havlu örgüsü çiziminde önce dizime göre örgünün çizileceği alan belirlenir. İkinci aşamada zemin örgüsü olarak;

  havli02

  Zemin çözgü üzerine işaretlenir. Üçüncü aşamada hav çözgüsünün üstte oluşacak olana dolu-boş-2 dolu çizilir. Altta oluşacak hav için ise boş-dolu-2 boş işaretlenerek örgü tamamlanır.

  havli012

  Havları kumaşın yüzünde ve tersinde oluşan havlu örgülerinin taharı grup taharı olarak veya düz tahar olarak çizilebilir. Tahar kuralına göre dört çerçevede dokunabilir olsa da çerçevelere düşen çözgü ipliklerini azaltmak için rapor tekrarı da içine alınarak sekiz çerçevede dokunması daha doğrudur. Örgüde zemin kırmızı, 1. hav mavi 2. Hav yeşil olarak çizilmiştir.

  havli013

  havli014

  Yazan Salı, 13 Kasım 2018 20:16 in Desen Okunma 194 defa