Elektronik Çorap Makinelerinin Sınıflandırılması
 • Elektronik Çorap Makinelerinin Sınıflandırılması

   

  Elektronik çorap örme makineleri içerdikleri silindir sayısına veya çalıştıkları örgü türüne göre sınıflandırılmaktadır.

   

  Elektronik Çorap Örme Makineleri :

   

  1-Tek Silindirli Makine

     A-Düz örgü çalışan makine

     B-Jakar-Düz örgü çalışan makine

  2-Çift Silindirli Makine

     A-Links+Links+Düz Örgü makine

     B-Links+Liank+Links+Düz örgü çalışan makine

  Çorap örme makineleri içerdikleri silindir sayısına göre tek ve çift silinidirli olmak üzere iki ana başlık altında sınıflandırılabilir.

   

  Tek Silindirli Çorap Örme Makineleri

   

  Tek silindirden oluşan bu makinelerin ters ve düz örgü kabiliyeti yoktur. Sadece düz örgü çalışabilir. Üretilen çorapların esneklikleri ve dayanıklılıkları (Çabuk aşınır, boydan çekme görülür vb.) çift silindirli çorap örme makinelerinin ürettiği çoraplara göre daha düşüktür. Bu olumsuzluklara rağmen moda eğilimlerine hızlı cevap verebilecek yapısal esneklikte olmaları nedeniyle piyasada kabul görmektedir. Bu tip makineler arasında eski model çorap makineleri sınırlı örgü örme özelliğine sahipken yeni nesil makineler düz örgü haricinde, jakar pozisyonu da yapabilmektedir.

  Bu elektronik tek silindir çorap makinesi, yüksek kaliteli ve çok renkli desenli çoraplar üretmeye yönelik, muhtelif kalınlıklarda (gg), tek silindirli ve tek düşüşlü bir makinedir. Aynı sırada zemin+5 renk olmak üzere toplamda 15 renk +2 zemin renkli, çoraplar üretmek mümkündür. Desen çorabın geneline çizilebilir. Aynı zamanda 4 renk + lastikte zemin rengi kullanılarak çorap yapılabildiği gibi, 3 boyutlu çoraplar da yapılabilir.

   

  Çift Silindirli Çorap Örme Makineleri

   

  Üst üste yerleştirilen iki silindirden oluşan bu makinelerde üst silindir ters, alt silindir düz örgü yapmaktadır. İğneler hem alt hem de üst silindirde çalışabildiklerinden elde edilen kumaş yapısı oldukça esnek ve dayanıklıdır. Ayrıca çift silindirli çorap örme makinelerinde yapılacak uygun değişiklikler ile tek silindirli çorap örme makinelerinde üretilebilecek çorapları üretmek de mümkündür.

  Bu elektronik çift silindir çorap örme makinesi linkslinks (kabartma) desenli çoraplar üretmeye yönelik, muhtelif kalınlıklarda (gg) çift silindir ve çift düşüşlü bir makinedir. Üst üste yerleştirlmiş iki silindir bulunmaktadır.

  Elektronik çorap örme makineleri çalıştıkları örgü türüne göre

  1-Jakar pozisyonu çalışanlar

  2- links-Links çalışanlar

  3-Düz örgü çalışanlar

  olmak üzer üç ana başlık adı altında incelenebilir.

   

  1-Jakar Pozisyonu ile Çalışan Elektronik Çorap Örme Makineleri

   

  Farklı renkteki ipliklerin belli bir düzen dâhilinde kullanıldığı çorap makineleridir. Jakar pozisyonu; iğnelerin alt kovana düşürülmesi ve renk seçiminin alt kovanda desen topları yardımıyla gerçekleştirilmesidir. Jakar pozisyonunda çalışan çorap örme makineleri bir sıra üzerinde çoraba 2 veya 3 renk katma durumuna göre iki ayrı sınıfa ayrılabilir.

  Bir sırada 2 renk kullanarak çorap yapan jakar pozisyonlu makineler 2 sistemli (2 düşüşlü) makine olarak adlandırılır. Bir sırada kullanılan renk sayısı sabit kalmak şartı ile çorapta kullanılan renk sayısı mekik düşürme suretiyle 6’ya (veya daha fazla) çıkarılabilir.

  Çift silindirli, bir sıra üzerinde 2 renk kullanan jakar pozisyonlu çorap makinelerinde 2 adet desen topuna ihtiyaç duyulur. Bir sırada 3 renk kullanarak çorap yapan jakar pozisyonlu çorap örme makineleri 3 sistemli (düşüşlü) makineler olarak adlandırılır. Bir sırada kullanılan renk sayısı sabit kalmak şartı ile çorapta kullanılan renk sayısı mekik düşürerek 9’a (veya daha fazla) çıkarılabilir. 3 sistemli çoraplar 2 sistemli çoraplara göre daha az esnemektedir çünkü renk sayısındaki artış iğnelerin örme özelliğini azaltmaktadır. Jakar pozisyonlu makinelerde bazı değişiklikler (iki dilli iğnelerin tek dili çıkarılarak farklı kalınlıklarda iplik kullanılarak vb.) yapılarak linkslinks (kabartma) benzeri örgüler elde etmek mümkündür.

   

  2-Links-Links Çalışan Elektronik Çorap Örme Makineleri

   

  Desen topu ve yardımcı örme elemanları vasıtasıyla aynı renge desen verebilme özelliği gösteren makinelerdir. Links-links çalışan çorap örme makineleri çift silindirlidir. Hem jakar pozisyonlu hem de links-links çalışan çorap makineleri 2 kabiliyetli makineler olarak adlandırılmaktadır.

  Bu tip makinelerde 3 desen topu bulunmaktadır, desen toplarından iki tanesi jakar pozisyonu diğeri ise links-links örgü içindir. Links-Links ve 3 sistem jakar pozisyonu çalışan çorap makinelerinde ise 4 adet desen topu bulunmaktadır, bunlardan 3 tanesi jakar pozisyonu diğeri ise links-links örgü içindir.

   

  3-Düz Örgü Çalışan Elektronik Çorap Örme Makineleri

   

  Sadece düz örgü çalışan makinelerdir. Mekik değiştirerek çorapta renk sağlanabilir. Tüm makinelerde bu örgü çalışılabilir. Bu makinelerde ise çok renkli desenlendirme yapılabilir.

   

  Elektronik Çorap Örme Makinelerinin Sistem Sayıları

   

  Örme makinelerinde, örme işlemi sırasında bir sıra ilmek için gerekli ipliği veren aparata mekik veya besleme yeri denir. Yuvarlak örme makinelerinde sistem sayısı çifttir. Desen verebilme imkânı bakımından sistem sayısı bölünebilen bir sayı olmalıdır. Yuvarlak örme çorap makinelerinde, her bir iğneye gerekli iplik ile gerekli hareketi veren düzeneğe sistem denir. Bunların hepsi ayrı ayrı birer sıra örme işlemi yapar.

  Yuvarlak örme çorap makinelerinde, sistem sayısı belirlemek için

  1-Makinenin çapı,

  2-Makinenin çalışma hızı,

  3-Makinenin örme prensibi (RR, LL, RL),

  4-Makinenin desenlendirme donatımları göz önüne alınmalıdır.

  Yüksek sistemli makinelerde üretim çok, desenlendirme imkânı azdır. Küçük sistemli makinelerde sistem sayısı az, hız yüksektir. Sistem sayısının çift alınması genel bir kuraldır.

   

  Makine İnceliği (Gage-Geyç)

   

  Bir inçteki iğne sayısıdır (1 inç= 2,54 cm’dir.). İnçle ölçülen birimlere isabet eden iğne sayılarını ifade eder. Örneğin 1 inç, 1.5 inçtir veya 2 inçlik iğne kanalında bulunan iğne sayısı o makinenin inceliğini gösterir.

   

  Örneğin ;

  370x4’1/2: Silindirdeki iğne sayısı 370 ve silindir çapı 11.43 cm (4.5 inç) Makine inceliği hesaplamalarında göz önüne getirilecek başlıca faktörler şunlardır:

  1-Makinenin çapının ölçüsü

  2-Belli çaptaki iğne sayısı

  3-İğne taksimat değeri

   

  Elektronik Çorap Örme Makinelerinde Bulunan Kovan Çapları

   

  Yuvarlak örme makineleri çorap eni çok geniş olmadığından dar kovana sahiptir. Elektronik çorap örme makinelerinde aşağıdaki kovan çapları bulunmaktadır.

  3-3 ½-3 ¾-4-4 ½

   

  Makine Çapının Belirlenmesi

   

  Örme iğnelerinin üzerine dizildiği iğne yatağının (silindir – kovanın) dıştan dışa çap mesafesi makine çapıdır makine çapının yuvarlak örme makinelerin ifadesi pus, şekil olarak Q’dur. Yuvarlak örme çorap makinelerinde çalışma eni sabittir. Yuvarlak örme çorap makinelerinde, makine çapı makine enini belirleyen ana faktördür. Değişkenlik gösteren her çalışma, enine uygun makine çapı seçimi yapılmalıdır. Farklı enlere göre farklı makineler seçilmelidir. Çalışma enini belirlemeye yardımcı diğer faktörler:

  1-Yüzey oluşturan yüzeyin örgü çeşiti

  2- Makine inceliği (iğne sayısı)

  3-İplik numarası ve iplik ham madde cinsi

  4-May ilmek ayarı

  5-Bitim işlemlerinde yapılan en belirleme çalışmalar

   

  Elektronik Çorap Örme Makinelerinde Düşüş Sayıları

   

  Çorap sektöründe sistem sayısı düşüş olarak nitelendirilir. Elektronik çorap örme

  makinelerinde:

  1-Tek düşüşlü,

  2-Çift düşüşlü,

  3-Dört düşüşlü makineler bulunmaktadır.

  Bunlar arasında ise üretim için en çok tercih edilen tek ve çift düşüşlü makinelerdir.

   

  Yazan %PM, %19 %524 %2016 %13:%Mar in Örme Okunma 3269 defa