Elektronik Düz Örme Makinesi Soruları
 • Elektronik Düz Örme Makinesi Soruları

   

   Aşağıdakiler doğru ve yanlış sorularıdır

  S.1. (Y ) Düz örme makinelerine desen yalnızca flash bellekle yüklenir.

  S.2. (D ) Örgü alanı; desen programında yer alan başlangıç ve bitiş iğnelerinin arasını temsil eder.

  S.3. (D ) Merdane çekiminin etkili olması için baskıların uygun sıkılıkta olması gerekir.
   
  S.4. (D ) Kalın numaralı makinelerde ince iplikler çok katlı olarak beslenir.
   
  S.5. (Y) Mekik raylarında mekikler gelişi güzel yerleştirilir.
   
  S.6. (Y ) Çardaklar üzerinde bulunan sayısal ifadeler büyüdükçe hassasiyet azalır.
   
  S.7. Ön ve arka plakadaki seçilen tüm iğnelerin karşılıklı örgü yapması tekniği ile oluşan örgülere ……………………. örgüler denir. ( Dolu İğne )
   
  S.8. Örgü parçalarında dokunma hissi de dediğimiz, örgü yumuşaklığı ayarına ……………… denir. ( Tuşe )
   
  S.9. Makine üzerinde mekikler arasında kalan başlangıç ve bitiş iğnelerinin aralığına ……………… denir. ( Örgü Alanı )
   
  S.10. …………………….. örgü alanına en uygun mesafede olması gerekir. ( Mekikler )
   
  S.11. Örgü parçanın örülmesi sırasında fazla merdane çekim ayarı verilirse ……………………. zarar görebilir. ( İğneler-Platinler-Çelikler )
   
  S.12. (D ) İmalatı yapılacak örgüde önce tuşe ayarlandıktan sonra ölçülendirme yapılır.
   
  S.13. (D ) Örgü programının test edilmesinin amaçlarından biri zaman kayıplarını önlemektir.
   
  S.14. (Y ) Tek çelikli örgülerin ön ve arka yüzeyleri aynı görünümlüdür.
   
  S.15. (Y ) Elektronik düz örme makinesinin örme hızı, may ayarı, merdane çekim ayarı gibi ayarları sadece örme programı üzerinden değiştirilebilir.
   
  S.16. (D ) Çardak ayarları düzgün yapılmazsa örgü yüzeyinde dalgalı bir görüntü oluşur.
   
  S.17. (Y ) Fitilli örgüler örgü parçası eninde kanal kanal görülmektedir.
   
  S.18. (Y ) Mekiklerin örgü alanına yakın konumlandırmak üretim hızını düşürür.
   
  S.19. (D ) Fitilli örgülerde enden çekme dolu iğne örgülerdeki enden çekmeden daha fazladır.
   
  S.20. (D ) Fürnisör ipliklerin mekiklere eşit gerilimde beslenmesini sağlamaktadır.
   
  S.21. (D ) Numune parçaları ölçme işlemi öncesi dinlendirilmiş, ütülenmiş veya yıkanmış olmalıdır.
   
   
  Boş yerlere doğru ifadeyi yazınız ?
   
   
  S.22. Sadece ön veya arka plakada örmek suretiyle elde edilen örgülere ………………örgüler denir.( Tek Plaka )
   
  S.23. Ana merdanenin örme parçasına etkili bir çekim uygulayabilmesi için, merdane üzerinde bulunan ……...... … silindirlerinin sıkılması gerekir. ( Baskı )
   
  S.24. Desen programının test edilmesi …………………………ve ……………. üzerinden yapılabilir.( Desen Bilgisayarı-Makine )
   
  S.25. Numune çalışmalarında en ve boy ayarlamalarına geçmeden önce ……… ayarının yapılması gerekir. ( Tuşe )
   
  S.26. Ön ve arka plakadaki seçilen tüm iğnelerin karşılıklı örgü yapması tekniği ile oluşan örgülere ……………………. örgüler denir. ( Dolu İğne )
   
  S.27. Örgüyü, iğnelerden ana merdaneye kadar taşıyan makine parçasına ………… denir. (Tarak )
   
  S.28. Merdane çekim ayarı ………… olursa iğne kapakları zarar görebilir. ( fazla )
   
  S.29. Test parçalarına yıkama veya ütüleme öncesi mutlaka ……………… yapılmalıdır. (Teyel)
   
  Aşağıdakiler doğru ve yanlış sorularıdır
   
   
  S.30. (D ) Örme iplikleri, örme işleminden önce parafinlenir.
   
  S.31. (Y ) Örme makinesinde sağ tarafta bulunan mekiklere sol taraftan besleme yapılır.
   
  S.32. (Y ) Bobin sehpası makinenin arka kısmında yer alır ve iplik bobinleri dizilir.
   
  S.33. (D ) Makinenin inceliğine göre çardak sayısı değişmektedir.
   
  S.34. (Y ) Üst çardaklar bobin sehpasından minimum 30 cm yüksek olmalıdır.
   
  S.35. (D) Mekik, cağlıktan gelen ipliğin, örgü alanına iletilmesini sağlayan makine elemanıdır.
   
  S.36. (D ) Her makineye, kendine ait işletim sistemine uygun şekilde desen yüklenir.
   
  S.37. (D ) Desen bilgisayarı ile makine arasındaki online bağlantıya SELAN denir.
   
  S.38. (Y ) Örme alanına parça tutturulurken sıkı örülmüş kumaş olmalıdır.
   
  S.39. (D ) Her makine numarasına göre iplik besleme numarası ve kat sayısı değişir.
   
  S.40. (D ) Örülen numune orijinal numune parça ile karşılaştırılarak programda gereken düzeltmeler yapılarak ikinci bir test parçası örülmelidir.
   
  S.41. (D ) Örme makinelerinde ipliğin rahat çalışması için parafinleme yapılır.
   
  S.42. (D ) Örme makinelerinde harcanan iplik miktarını ölçen mekanizmaya enkoder denir.
   
  S.43. (Y ) Örme makinelerinde çardak sayısı değişmez.
   
  S.44. (Y ) Örme makinelerinde kullanılan ucunda iki delikten iki ipliğin ayrı geçmesini sağlayan mekik tipine intersia mekik denir.
   
  S.45. (Y ) Makine üzerinde iğnelerin çalışma alanına inch (inç) denir.
   
  S.46. (D) Tutturulacak parçanın merdaneye ulaşacak kadar uzun olması gerekir.
   
  S.47. (D) Çardak ayarı ipliğin düzenli ve belli bir gerginlikte makineye beslenmesini sağlar.
   
  S.48. (D ) Elektronik düz örme makineleri en çok 8 sistemlidir.
   
  S.49. (D ) Elektronik düz örme makinelerinin genel görünümünü meydana getiren, makine elemanlarını üzerinde taşıyan ana elemana makine iskeleti denir.
   
  S.50. (D ) Dört plakalı düz örme makineleri transferli ürünlerin çalışmasında kolaylık sağlayarak zamandan kazanç sağlar.
   
  S.51. (D ) Çelikten aldığı hareketi iğnelere ileten makine yardımcı elemanına platin denir.
   
  S.52. (Y ) Çift semerli makinelerin semerlerinin birleştirilerek çalıştırılmasına tandem denir.
   
  S.53. (Y) Mekikler çelikler tarafından taşınır.
   
  S.54. (D ) Elektronik düz örme makinelerinin hareketli aksamlarına (dişli, rulman) kalın gres yağı sürülür.
   
  S.55. (Y ) Elektronik düz örme makineleri elle yağlanmamalıdır.
   
  S.56. (D ) Elektronik düz örme makinelerinde iğne bıçağını sökmek için takoz kullanılır.
   
  S.57. (D ) Aşırı merdane çekimi, iğne dilinin bozulmasına neden olur.
   
  S.58. (Y ) Elektronik düz örme makinelerine sadece haftada bir bakım yapılır.
   
  S.59. (Y ) Örme makinesinde bulunan çeliklerin hepsi sabittir.
   
  S.60. (D ) İntersia mekiğin özelliği, örme işlemi bittikten sonra örgü alanı içinde kırılarak diğer mekiklerin rahat hareketine izin vermesidir.
   
  S.61. (D ) Kumanda ve güvenlik sistemleri, makinenin ve çalışanların güvenliği için çok önemlidir.
   
  S.63. (D ) Mekik rayı üzerinde bulunan mekik stobu ters takılırsa mekik takozu kırılabilir.
   
  S.64. (Y) Mekik ayarı düzgün yapılmadığı zaman mekik rayları zarar görür.
   
  S.65. (D) Yan gergi tertibatı mekiğin dönüşlerdeki iplik gerginliğinin sabit kalmasını sağlar.
   
  S.66. (D ) Bozulan plakada iğnelerin hareketi zorlaşır.
   
  S.67. (Y ) Merdane lastikleri sert kauçuktan yapıldığı için kolay kolay aşınmaz.
   
  S.69. (D ) Örme iplikleri, örme işleminden önce parafinlenir.
   
  S.70. (Y ) Örme makinesinde sağ tarafta bulunan mekiklere sol taraftan besleme yapılır.
   
  S.71. (Y ) Bobin sehpası makinenin arka kısmında yer alır ve iplik bobinleri dizilir.
   
  S.72. (D ) Makinenin inceliğine göre çardak sayısı değişmektedir.
   
  S.73. (Y ) Üst çardaklar bobin sehpasından minimum 30 cm yüksek olmalıdır.
   
  S.74. (D ) Mekik, cağlıktan gelen ipliğin, örgü alanına iletilmesini sağlayan makine elemanıdır.
   
  S.75. (D ) Her makineye, kendine ait işletim sistemine uygun şekilde desen yüklenir.
   
  S.76. (D) Desen bilgisayarı ile makine arasındaki online bağlantıya SELAN denir.
   
  S.77. (Y ) Örme alanına parça tutturulurken sıkı örülmüş kumaş olmalıdır.
   
  S.78. (D ) Her makine numarasına göre iplik besleme numarası ve kat sayısı değişir.
   
  S.79. (D ) Örülen numune orijinal numune parça ile karşılaştırılarak programda gereken düzeltmeler yapılarak ikinci bir test parçası örülmelidir.
   
  S.80. (D ) Örme makinelerinde ipliğin rahat çalışması için parafinleme yapılır.
   
  S.81. (D ) Örme makinelerinde harcanan iplik miktarını ölçen mekanizmaya enkoder denir.
   
  S.82. (Y ) Örme makinelerinde çardak sayısı değişmez.
   
  S.83. (Y ) Örme makinelerinde kullanılan ucunda iki delikten iki ipliğin ayrı geçmesini sağlayan mekik tipine intersia mekik denir.
   
  S.84. (Y ) Makine üzerinde iğnelerin çalışma alanına inç denir.
   
  S.85. (D ) Tutturulacak parçanın merdaneye ulaşacak kadar uzun olması gerekir.
   
  S.86. (D ) Çardak ayarı ipliğin düzenli ve belli bir gerginlikte makineye beslenmesini sağlar.
   
   
   
   
  Yazan %PM, %24 %874 %2022 %22:%Oca in Ders Soruları

Elektronik Düz Örme Makinesi Soruları

?<