İpekli Mamüllerde Ön Terbiye İşlemleri

Ön Terbiye İşlemi-Serisinin Uzaklaştırılması-İpek

Ön Terbiye İşlemi-Ağartma -İpek