• İplik Numaralarının birbirlerine Çevirilmesi
  Yazan

  İplik numaralarının birbirlerine dönüştürülmesi kumaş analiz ve kumaş tasarım hesapları açından önemli bir konudur. Çünkü hesaplamalarda iplik numarasının Numara Metrik cinsinden olması gereklidir. Yani; kullanacağınız iplik numarası 40 Ne, 60 Nd,40 Nike,40 Ntex veya değişik numara, cins ve birimlerinde olabilir.

  Uzunluk Numaralama sisteminde numaralanan iplikler

  1000 metresi 1000 gram gelen iplik 1 Numara Metriktir. ( Nm ) 

  1000 Metresi 500 gram gelen iplik 1 Numara Fransız’dır. ( Nf )

  512 metresi 453,6 Gram gelen iplik 1 Numara İngiliz Kamgarn’dır. ( Nik) 

  234 Metresi 453,6 Gram gelen iplik 1 Numara İngiliz Ştrayhgarn ’dır. ( Nişt )

  768 Metresi 453,6 Gram gelen iplik 1 Numara İngiliz Pamuk'tur. ( Nip) 

  274 Metresi,453,6 Gram gelen iplik Numara İngiliz Keten’dir.( Nike )

  Bu sistemde uzunluk değişken ağırlık sabit olduğundan örneğin 20.1000 metresi 1000 gram gelen ipliğin numarası 20 Nm ( Numara Metrik ) tir.

  Yukarıdaki bilgilere göre ;

  20 Nm ipliğin Nip olarak numarası bulmak için şu orantıyı yaparız.

  20.1000 metresi 1000 gram gelen iplik 20 Nm’tir.

  X.768 metresi 453,6 gram gelen iplik kaç Nip’tir.

  Buna göre;

  20.1000 metresi 1000 gram

  X.768 metresi 453,6 gram

  ---------------------------------

  X = 20.1000.453,6 / 768.1000 = 11,8 Nip

  20 Nm = 11,8 Nip eder.

  Veya iplik numara dönüşüm formülünü kullanarak 20 Nm ipliğin kaç Nip olduğunu hesaplarız.       

  Nip = Nm.0,905 = 20.0,5905 = 11,8 Nm

  Ağırlık Numaralama sisteminde numaralanan iplikler

  9000 Metresi 1 Gram gelen iplik 1 Numara Denye’dir. (Nd )

  1000 Metresi 1 Gram gelen iplik 1 Numara Tex’tir. ( Ntex)

  Bu sistemde Uzunluk sabit ağırlık değişken olduğundan örneğin 9000 metresi 20 gram gelen ipliğin numarası 20 Nd ( Numara Denye ) dir.

  Yukarıdaki bilgilere göre;

  40 Nd ipliğin Nm olarak numarası bulmak için şu orantıyı yaparız.

  9000 metresi 40 gram gelen iplik 40 Nd’dir.

  x.1000 metresi 1000 gram gelen iplik kaç Nm’tir.

  X= 9000,1000 / 1000,40 = 225 Nm

  40 Nd = 225 Nm eder.

  Veya iplik numara dönüşüm formülünü kullanarak 40 Nd ipliğin kaç Nm olduğunu hesaplarız.

  Nm = 9000 / Nd = 9000 / 40 = 225 Nm

    

  ipnodon1

  Yazan Cumartesi, 23 Şubat 2019 20:25 in İplik Üretimi Okunma 172 defa

İplik Numaralarının birbirlerine Çevirilmesi