• İplik Üretim Teknolojisi Soruları

  S.1.İplikçilikte Harman ne demektir?

  C.1. Farklı cins ve özellikteki ham maddeyi ( elyaf )  bir araya getirerek homojen bir şekilde karıştırma işlemine harman denir?

  S.2.Harmanlama işleminin amaçları nedir?

  C.2.Harmanlama işleminin amaçları :

        1-Farklı tip ve kalitedeki elyafları karıştırmak

        2-Farlı ham madde türlerini karıştırmak

        3-Büyük elyaf kütlelerini ince tutamlar hâlinde açmak

        4-Elyaf içinde bulunan yabancı maddeleri temizlemek

  S.3. Harman (karışım) işleminin faydaları nelerdir?

  C.3.Harman (karışım) işleminin faydaları:

        1-Ürüne gerekli olan ve ondan beklenen özellikleri sağlamada yardımcı olmaktadır. Örnek: Bakım kolaylığı sağlamak amacıyla yapay ve doğal liflerin karışımı

        2-Ham maddenin sahip olduğu özelliklerin varyasyonunu dengeler.

        3-Ham madde maliyetinin azalmasına yardımcı olur.

        4-Üretim prosesi boyunca randımanı iyileştirmede avantaj sağlar. Örneğin; kısa stapelli materyalin  işlenmesi  sırasında harmana katılan uzun stapelli lifler, taşıyıcı görevi yaparak randıman ve kalitenin yükselmesini sağlar.

  S.4. Pamuk ve yün iplikçiliğinde yapılan harmanlama ve harman makineleri hangi sebeplerden farklıdır?

  C.4. Pamuk ve yün iplikçiliğinde yapılan harmanlama ve harman makineleri birbirinden farklılıklar gösterir. Çünkü elyafların fiziksel ve kimyasal özellikleri genel özelliklerinin yanında birbirine özgü özellikleri de vardır. Ayrıca bünyelerinde bulundurdukları kimyasal maddeler de birbirinden farklıdır.

  S.5. Pamuk iplikçiliği harman hallaç dairesi ve makineleri kaç grupta incelenir, maddeler halinde yazınız?

  C.5.Pamuk iplikçiliği harman hallaç dairesi ve makineleri üç grupta incelenebilir:

        1-Harman reçetesine göre balyaların harmana yerleştirilmesi

        2-Balyaların açılmasında kullanılan makineler

        3-Açma ve temizleme makineleri

  S.6. Harman reçetesine göre balyaların harmana yerleştirilmesi  nasıl yapılır, anlatınız?

  C.6.Yapılacak ipliğin özelliklerine bağlı olarak önceden hazırlanan harman reçetesine göre balyalar, harman makinesinin etrafına yerleştirilir. Harman-hallaç dairesine alınan balyaların etrafındaki çemberler kesilip kanaviçesi çıkarılır.

  S.7.Balya hâlindeki pamukların işletme şartları ( sıcaklık,Rutubet,süre ) nasıldır ?

  C.7.Klima: 20 – 24 ºC sıcaklıkta  Rutubet : %50-65  Süre :24–48 saat

  S.8. Balya hâlindeki pamukların işletme şartlarının sağlanmasının amacı nedir?

  C.8.Balyalama sırasında presten dolayı sıkışan pamuk kütlelerinin açılıp kabarması ve istenilen klima şartlarına sahip olmasıdır.

  S.9. Balya hâlindeki pamukların işletme şartlarının sağlanmasından sonra hangi işlemler yapılır?

  C.9.Balyaların istenilen özellikleri kazanmasından sonra balya açma makinesiyle açma, temizleme  işlemleri yapılır.

  S.10.Yün lifinin hangi özellikleri dikkate alınarak elde edilecek iplik özelliklerini göre harmanlanır?

  C.10.Yün lifi incelik, uzunluk, renk, fiyat, kirlilik gibi faktörler göz önüne alınarak elde edilecek iplik özelliklerine göre harmanlanır.

  S.11. Kamgarn iplikçiliğinde harman hangi kademelerde olur?

  C.11. 1-Yıkamadan önce

           2-Temiz yapak hâlinde taraktan önce

           3-Tarak ve çekme bandı hâlinde tarama işleminden önce

           4-Tops hâlinde

            5-Fitil hâlinde

  S.12.Yünü yağlamanın amaçları nelerdir?

  C.12, 1-Açma, taraklama, çekme, tarama ve eğirme işlemleri sırasında lifin esnekliğini artırarak kırılmasını önlemek.

  2-Tozlanmayı ve uçuntuları azaltmak.

  3-Döküntüyü önlemek.

  4-Lifler arası sürtünmeyi azaltmak; çekme, ovalama ve eğirme işlemleri sırasında liflerin birbiri üzerinde kolayca ama kontrollü olarak kaymasını sağlamak.

  5-Yüne kayganlık kazandırarak daha ince iplik eğrilmesini sağlamak.

  6-Statik elektriklenmeyi önlemek.

  S.13.Hallaç makinesinin görevleri nelerdir?

  C.13.1-Yün lifini olabildiğince açmak, birbirinden ayırmak ve hacim kazandırmak

          2-Açılan lif içinde bulunan yabancı maddeleri temizlemek

          3-Liflerin homojen bir şekilde karışmasını sağlamak

          4-Elyafı makineden çıkışta yağlamak

  S.14. Ştrayhgarn iplikçiliğinde harmanlamayı anlatınız?

  C.14.Ştrayhgarn iplikçiliğinde harmanlama: Ştrayhgarn iplik üretiminde harmanlama genellikle taraklamadan önce yapılır. Kullanılan elyafın özelliğine göre yıkamadan önce ve temiz yapak hâlinde de harmanlama yapılabilir. Ştrayhgarn iplikçiliğinde farklı özellikte ve çok çeşitli ham maddeler kullanıldığı için harman çok önemlidir. Yapılacak ipliğin kalitesine göre harmanda kısa ve kaba yünler ile kamgarn iplikçiliğindeki döküntüler ve çok çeşitli yeni, eski kumaş, triko parçalarından elde edilen yünler kullanılabilir.

  S.15. Çeşitli elyaf guruplarını alıp makinelerde istenilen numara ve kalitede iplik yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişiye ne denir?

  A) Dokumacı B) Boyacı C) İplikçi D) Örmeci

  S.16. Aşağıdakilerden hangisi, iplikçilerin görevleri arasındadır?

  A) Yıkama işlemini yapmak B) Kurutma işlemini yapmak C) Elyafı boyama işlemini yapmak D) Elyafı harmanlamak

  S.17. Aşağıdakilerden hangisi, iplik dairesinde yapılan işlemdir?

  A) Elyafı taramak B) Elyafı yıkamak C) Elyafı kurutmak D) Elyafı boyamak

  S.18. İplikçi olarak çalışmak isteyen bir kişide aranan özellikler nelerdir?

  A) Ruhen sağlıksız olmak B) Gözlerini ve ellerini eş güdümlü kullanabilmek C) El becerisinin az olması D) Boya yapabilmesi

  S.19. Aşağıdakilerden hangisi, doğal veya sentetik liflerin bir dizi işlem sonrasında birbirlerine paralel bir şekilde bükümlü veya bükümsüz olarak bir araya getirilmiş ve bu sayede mukavemet kazandırılmış hâli olarak tanımlanabilir?

  A) İplik B) Kumaş C) Elyaf D) Lif

  S.20. Aşağıdakilerden hangisi, kullanılan ham maddeye göre iplikçiliğin sınıflandırmasını gösterir?

  A) Pamuk iplikçiliği - Penye iplikçiliği - Suni ve sentetik iplikçilik B) Kamgarn iplikçiliği - Yün iplikçiliği - Suni ve sentetik iplikçilik C) Pamuk iplikçiliği - Yün iplikçiliği - ştrayhgarn iplikçiliği D) Pamuk iplikçiliği - Yün iplikçiliği - Suni ve sentetik iplikçilik

  S.21. Bitkisel bir tekstil ürününün işletmelerde kabartılıp açılması, yabancı maddelerden (toz, toprak, kabuk, çiğit vb.) büyük ölçüde arındırılıp taranarak şerit hâline gelmesi ve istenilen inceliğe kadar çekildikten sonra arzulanan büküm verilerek iplik hâline dönüştürülmesine ne denir?

  A) Yün iplikçiliği B) Pamuk iplikçiliği C) İpek iplikçiliği D) Sentetik iplikçilik

  S.22. Hayvansal bir tekstil ürünü olan yünün işletmelerde kabartılıp açılması, yabancı maddelerden (toz, çöp, pıtrak vb.) büyük ölçüde arındırılıp taranarak şerit hâline gelmesi ve istenilen inceliğe kadar çekildikten sonra arzulanan büküm verilerek iplik hâline dönüştürülmesine ne denir?

  A) Yün iplikçiliği B) Pamuk iplikçiliği C) Keten iplikçiliği D) Sentetik iplikçilik

  S.23. İpliğin tüm uzunluğu boyunca bulunan bir veya birden fazla kesiksiz liften oluşturan iplikçiliğe ne denir?

  A) Yün iplikçiliği B) Pamuk iplikçiliği C) Keten iplikçiliği D) Filament iplikçiliği

  S.24. Farklı cins ve özellikteki ham maddeyi bir araya getirerek homojen bir şekilde karıştırma işlemine ne denir?

  A) Kumaş B) Bobin C) Harman D) Boyama

  S.25.Harman ne demektir?

  C.25. Farklı cins ve özellikteki ham maddeyi bir araya getirerek homojen bir şekilde karıştırma işlemine harman denir.

  Yazan %AM, %03 %273 %2017 %08:%May in Ders Soruları Okunma 3578 defa Devamını oku...
İplik Üretim Teknolojisi Soruları
 • İplik Üretim Teknolojisi Soruları 2

  S.81.Bobinleme ne demektir?

  C.81.İpliklerin düzgün bir gerilim altında, bobin patronuna sarılarak daha sonraki işlemler için uygun hâle getirilmesine bobinleme denir.

  S.82.Bobin makinesi ne demektir?

  C.82. İpliklerin düzgün bir gerilim altında, bobin patronuna sarılarak daha sonraki işlemler için uygun hâle getiren makineye Bobin Makinesi denir.

  S.83.Kops ağırlığı ne kadardır?

  C.83. 100 ile 150 gramdır.

  S.84.Bobin üzerine iplik sarım şekli nedir?

  C.84.Bobin üzerine iplik çapraz sarılır.

  S.85.Bobin üzerine sarılan iplik kaç kg.dır?

  C.85. 2,5-3 kg.dır.

  S.86. Bobin Makinesinin Görevleri nelerdir?

  C.86.

  a) Ring iplik makinesinde kops hâlinde sarılmış olarak alınan iplikleri kopstan daha fazla uzunlukta bobinler hâlinde sarmak

  b) Dokuma ve örme hatalarına ve makinelerde kopuşlara neden olabilecek iplik Düzgünsüzlüklerini (neps, balık, düğüm, kalınlık ve incelik vb.) gidermek 

  c) Bobin olarak boyama işlemi görecek iplikler için boyanın ipliğe kolayca yayılmasını sağlayacak delikli boya bobinlerine sarmak.

  d) Ring iplik makinesinde büküm kısa bir mesafede verildiği için büküm dağılımı düzgün değildir. İpliği, kopstan bobin hâline geçirirken büküm dağılımını düzgünleştirmek

  S.87. Bobin Makineleri kaş çeşittir ve nelerdir?

  C.87. İki çeşittir. 1-Tam otomatik. 2-yarı otomatik.

  S.88. Bobin makinesinde ipliği parafinlemenin amacı nedir?

  C.88.Özellikle trikotajda kullanılacak az bükümlü ipliklerin örme makinesi makine parçalarından geçerken iplik kayganlığının arttırılması için ipliğin yüzeyi, bobinleme sırasında parafinlenir. Bu işlem için bobin makinesine bir aparat ilave edilmiştir. İplik kopstan çıkıp diğer bobin elemanlarından geçtikten sonra parafin kabinine girerek parafine temas eder. Parafinin sertliği, parafin aparatının baskı gücü, ortam ısısına göre değişen oranda parafin iplik üzerinde kalır.

  S.89.Tam otomatik bobin makinesi ile yarı otomatik bobin makinesinin arasındaki farlar nelerdir?

  C.89. Yarı otomatik bobin makinesinin çalışma prensibi, tam otomatik bobin makinesi ile kops besleme ve bobin değişimi haricinde aynıdır.Yarı otomatik bobin makinesine kopslar, kova arabaları ile getirilip magazinlere iplik uçları ayrılarak işçiler tarafından beslenir. Boş masuraların takılması ve dolu bobinlerin çıkarılması da işçiler tarafından yapılmaktadır.

  S.90.İpliğin bobinlenmesi ile giderilen hatalar nelerdir ?

  C.90.

  1-iplikte ince-kalın yer: İplikteki kalın yerler az bükülmüş yerlerdir. Kalın yerler ipliğin mukavemetini düşürerek dokumada kopuşlara neden olmaktadır. İnce yerler ise iplikte elyafın az olduğu yerlerdir. Kopuşlara ve kumaşta hatalara neden olmaktadır.

  2- İplikte düğüm: İplik üzerindeki düğümler değişik büyüklüklerde olabilir. Düğüm bulunan çözgü iplikleri lamellerden geçmez, kopar. Örmecilikte ise iğne kırılmalarına neden olur.

  3-Ekleme hataları: İplik makinesinde kopuş sırasında eğrilmemiş kısımdan alınan uç, iplik sevk silindirinin altına diğer uçla beraber yerleştirilip sevk edildiği için ekleme hataları oluşur.

  4-İpliğe sarımı uçuntular: iplikhanedeki uçuntuların ipliğe sarılması ile oluşan hatalardır.

  5-Bitkisel ve hayvansal atıklar: Bitkisel ve hayvansal atılar balyadan ipliğe kadar ulaşabilen kalıntılardır. Dokuma sırasında hatalara neden olur.

  6-Çift iplik hatası: İplik makinesinde son çekim silindirinden çıkan iki ipliğin bir iğde bükülüp sarılması ile oluşur. Özellikle belirgin düzeyde yüzey hataları oluşturur.

  S.91. Büküm yapmanın amacı nedir?

  C.91.Büküm; ipliklerin mukavemetlerinin artırılması (düz büküm) veya değişik karakterler kazandırılması (fantezi büküm) için yapılır.

  S.92.Büküm makinesinin nedir?

  C.92.Genel olarak büküm işleminin yapıldığı makinelere büküm makineleri denir.

  S.93.Ring katlama ve büküm makinesin görevleri nelerdir?

  C.93.

  a-İpliğin dayanıklılığını arttırmak,  b-Daha kalın iplik elde etmek.  c-Değişik özellikte iplik elde etmek.  d-Karışık renkli (fantezi vb.)iplik elde etmek. 

  e-İpliği meydana getiren lifleri bir arada tutmak.  f-İpliğin tüylenmesini önlemek.  g-Daha dayanıklı ve sağlam iplik elde etmek.  h-Dokumaya hazır iplik elde etmek.

  S.94.Volkman büküm makinesinin görevleri nelerdir?

  C.94.

  1-İpliğin her devrinde ipliğe iki büküm vermek

  2- Farklı bobinlerden gelen iplikleri bükerek mukavemet kazandırmak

  3- Bükülen iplikleri sabit gerginlikte ve uzun metrajlı bobin biçiminde sarmaktır.

  İpliklerin önceden katlanması, bu makinede verimi artırır.

  S.95.Katlama makinesinin görevleri nelerdir?

  C.95.

  1-Bükülmesi gereken tek kat iplikleri aynı gerginlikte bir bobin üzerine katlayarak büküm makinesine hazırlamak

  2-Katlamadan önce iplikler temizlenmemiş ise süzme tertibatından geçirerek hatalı kısımları temizlemek

  3-Bobin biçiminde ve uzun metrajlı sararak sonraki tüm işlemlerde çalışma kolaylığı sağlamaktır.

  S.96.Katlı büküm makineleri ile katlama makineleri arasındaki fark nedir?

  C.96.Katlı büküm makineleri ile katlama makineleri arasındaki fark; katlı büküm makinelerinde büküm tertibatlarının bulunması ve ipliğe katlama işlemine ek olarak büküm de verilmesidir.

  S.97.Aşağıda görülen iplikler bir tekstil malzemesinin üzerine belirli bir tekniğe göre sarılmışlardır. Bunların isimlerini yazınız?

  iplik1soru

  C.97.

  iplik1asoru

   

  Yazan %AM, %03 %406 %2017 %11:%May in Ders Soruları Okunma 1968 defa
İplik Üretim Teknolojisi Soruları