• İplik Mukavemetinin Ölçülmesi
  Yazan
  İplik Mukavemetinin Ölçülmesi :Mukavemet; elyafın bir ucu sabit, diğer ucu hareketli çekme kuvvetine tabi tutulduğunda kopma noktasına kadar gösterdiği dirençtir. Mukavemet birimi gramdır.İpliği oluşturan liflerden istenilen özelliklerden biri de mukavemettir.
  Yazan Perşembe, 19 Mayıs 2016 11:01 in Kalite Kontrol Okunma 991 defa
 • Çift Katlı İpliklerde Büküm Tayini
  Yazan
  Çift Katlı İpliklerde BükümTayini: Büküm,genel anlamda ipliğin kumaş oluşumu sırasında uğrayacağı gerilim kuvvetlerine karşı mukavemeti sağlayabilmesi amacıyla liflerinin bir eksen etrafında ( iplik ekseni ) birbirleri üzerine dolanmaları olarak tamımlanır.Kullanılan iplik numaralama sistemine göre 1 metrede ya 1 inçte, yani bir birim ölçüde belirlenen büküm miktarı başta ipliğin ve ona bağlı olarak kumaşın mukavemetini, üşesini görünümünü ve ekonomikliğini olmak üzere kumaşın hemen tüm özelliklerini etkileyen en önemli faktörlerinden biridir
  Yazan Perşembe, 19 Mayıs 2016 11:21 in Kalite Kontrol Okunma 1033 defa
 • İpliklerde Numara Tayini (Çile Metodu)
  Yazan
  İpliklerde Numara Tayini (Çile Metodu) : İplikçilikte numara kontrolü, süreç ile ilgili hataların belirlenmesini ve makinede gerekli ayarların yapılmasını sağlar. İpliğin istenilen değerlerde oluşması için ipliğe kadar tüm üretim aşamalarında yarı mamul ve mamulün numara kontrolü yapılır. İpliğin fiziksel kontrolleri, işletmelerin fiziksel testler laboratuvarında yapılır. Laboratuvarda yapılacak olan testlerin güvenilir olabilmesi için bazı şartlar gereklidir.
  Yazan Perşembe, 19 Mayıs 2016 12:06 in Kalite Kontrol Okunma 1100 defa