S.1 -   HKE : 140 cm
Kıvrımlı atkı ipliği uzunluğu : 5,8 cm
Kıvrımları düzeltilmiş atkı ipliğinin uzunluğu : 6,2 cm
TE = ?
S.2 - MKE : 180 cm
Kıvrımlı atkı ipliği uzunluğu : 5,7 cm
Kıvrımları düzeltilmiş atkı ipliğinin uzunluğu : 6,3 cm
TE = ?
S.3 - MKE : 150 cm
Kıvrımlı atkı ipliği uzunluğu : 5,8 cm
Kıvrımları düzeltilmiş atkı ipliğinin uzunluğu : 6,2 cm
TE = ?
S.4-Toplam dişten geçen tel sayısı ( TDS ) = 1080 tel ve Tarak Numarası ( TNO ) : 70 ise Tarak Eni ( TE )  = ? cm.dir.
S.5- Toplam dişten geçen tel sayısı ( TDS ) = 1200 tel ve Tara Numarası ( TNO ) : 60 ise Tarak Eni ( TE )  = ? cm.dir.
S.6- Toplam dişten geçen tel sayısı ( TDS ) = 1200 tel ve Tarak Eni ( TE )  = 170 cm.ise  Tarak Numarası ( TNO ) : ?
S.7-TDS = 1200 Adet TE = 170 cm ise  TNO :  ?
S.8-TE = 160 cm TNO : 80 ise TDS = ?
S.9-TDS = 1200 Adet 1 cm.ki diş sayısı ; 5 ise  TE ?
S.10-MKE : 160 cm Mamül Kıvrımlı atkı ipliği uzunluğu :10 cm Mamül gerdirilmiş atkı ipliği uzunluğu :10,8 cm  ise TE = ? cm
S.11-TE : 170 cm. 1 cm.deki çözgü tel sayısı : 30  ise ÇTS ?
S.12- MKE = 150 cm 1 cm.deki ÇTS :23 ise ÇTS : ?
S.13-TE : 90 cm 1 cm.deki ÇTS :15  ise ÇTS =?
S.14- MKE:150 cm. ÇTS = 3450 1 cm.deki ÇTS ?
S.15- Çözgü renk raporu  ( ÇRR ) 48 tel Çözgü Rapor tekrarı ( ÇRT )  : 100  ise ÇTS ?
S.16-Tarakta 1 cm.de 26 çözgü teli DTS ;4 tel ise TNO = ?
S.17-Tarakta 1 cm.de 24 çözgü teli DTS ;3 tel ise TNO= ?
S.18-Tarakta 1 cm.de 24 çözgü teli DTS ;4 tel ise TNO =?
S.19- Kullanılan toplam diş sayısı :1020 TE : 170 cm ise No =? ( İpekli sanayide )
S.20-Kullanılan toplam diş sayısı 1040 TE :172 cm. ise TNO ? ( Pamuklu sanayide )
S.21-TNO ;60  TE:170 cm.ise  Kullanılan toplam diş sayısı = ?
S.22- ÇTS :4080 tel DTS :4 TE : 170 cm Toplam Diş sayısı : 1020 ise  TNO = ? ( Yünlü sanayide )
S.23- ÇTS = 4080 tel TE = 170 cm ise Çözgü Sıklığı ( ÇS ) = ?
S.24- ÇTS = 4080 tel HKE = 160 cm.ise  Çözgü sıklığı ( ÇS ) = ?
S.25- ÇTS = 4080 tel  MKE = 150 cm ise  ÇS = ?
S.26- 10 cm.de 240 çözgü teli var. TNO : 80 ise DTS =?
S.27- 10 cm.de 240 çözgü teli var. TNO : 60( 10 cm. ) ise DTS =?
S.28-Çözgü tel sayısı zeminde 4080 tel, kenarlarda 96 tel ve kenarlar taraktan zemine göre iki kat sık geçiriliyor ve toplam diş sayısı 1032 ise; DTS =?
S.29- ÇTS = 4080 tel Kenarlar = 96 tel TE = 172 cm TNO = 60 ( 10 cm.de ) ise DTS =?
S.30- ÇTS = 2040 tel Kenarlar = 48 tel TE = 66 cm TNO = 30 ( 10 cm.de ) ise DTS =?
S.31- Çözgü uzunluğu 424 cm Ham Kumaş Boyu = 155 cm ise Ham Kumaşta Çözgü Çek. %=?
S.32- ÇTS= 1360 tel Çözgü İplik Numarası (ÇİPNO) =36/2 Nm ise ÇA = ? gr.
S.33-Tarak eni = 170 cm. AS ( 1 cm.de ) =24 tel Kumaş boyu : 500 mt. Atkı iplik numarası ( AİPNO ) = 36/2 Nm  ise AA ?
S.34-Tarak Eni 176 cm. Ham Kumaş eni 160 cm ve Mamül Kumaş Eni :150 cm. ise HKÇ =?
S.35-Çözgü 36/2 Nm,4080 Tel,Çözgü çekmesi Hamda %8,Mamülde %10 atkısı 36/2 Nm ve sıklığı Hamda 1 cm.de 22,Mamülde 1 cm.24 ve Tarak Eni 170 cm.olan kumaşın ;Ham Kumaş Ağırlığı :? gramdır.
S.36-Kumaşın analizi sonucunda Mamül kumaşın 1 cm.sinde 30 tel sayılmıştıır.Gerekl ianaliz ve hesaplamalar yapılarak ta atkı ipliğinin % 6 çektiği tespit edilmiştir.Kumaş 160 metre mamül elde edilecektir.Buna göre Tarak Eni kaç cm. olmalıdır ?
S.37-  
nkd1
 
 
S.38-
 
 
nkd2