Kumaşlarda patlatma mukavemetinin ölçülmesi
 • Kumaşlarda patlatma mukavemetinin ölçülmesi

   

   

   

  Patlama mukavemeti, aynı anda çeşitli yönlerden kuvvet etkisi altında kalan tekstil ürünlerinin mukavemetini ölçebilecek bir test metodudur. Örgü kumaşları, dokunmuş kumaşlar, dokusuz yüzeylere ve lamine kumaşlara uygulanabilir. Özellikle paraşüt kumaşları,filtre bezleri, çuval ve ağ gibi bezler için patlama mukavemeti son derece önemlidir. Ayrıca şartlandırılmış veya ıslatılmış deney numuneleri için uygundur.( TS EN ISO 13938-2, TS 393/Mart1975, TS 393 EN ISO 13938-1, BS EN ISO 13938-2 )

   

  Kullanılan Malzemeler

   

  Standart atmosfer koşulları, patlama dayanımı test cihazı, makas, ve test numuneleri. Patlama dayanımı test cihazın özellikleri; Cihaz kumaşların patlama mukavemetinin ve patlama yüzey gerilmesinin tayini için pnömatik veya hidrolik basınç metoduyla çalışır.

   

   

  041lab

   

   

  Patlama mukavemet testi uygulanırken kumaşa yüklenen elastik bir diyafram kullanılır, kumaş üzerindeki gerilimi ölçmek için diyaframın gerisinde basınçlı bir akışkan kullanılır. Cihazın genel görünümü aşağıda görülmektedir.

   

   

  039lab

   

   

  Diyafram, kalınlığı 2 mm’ye kadar ve yüksek genleşme sahip olmalıdır.

   

  Numune Hazırlama

   

  Kumaş numunesi için verilmiş bir özelliğin olmaması durumunda Şekil 2.’de verilen örnek kullanılmalıdır. Islak şartlarda yapılan deneyler için deney numunesi sıcaklığı 20 ºC ± 2 ºC olan su içine bir saat süreyle daldırılır. Su yerine 1 litrede en fazla 1 gram ıslatma reaktifi içeren sulu çözeltiler kullanılabilir. Deney numunesi sudan çıkarıldıktan hemen sonra fazla suyu almak için bir kurutma kağıdının üzerine kısa bir süre konulur ve deneye geçilir.

   

   

  040lab

   

   

  Deneyin Yapılışı

   

  Bu deneyde patlama mukavemetinin ve patlama yüzey gerilmesinin tayini pnömatik basınç metoduyla ölçülmektedir. Bu ölçüm TSE EN ISO 13938-2 standardına göre yapılmaktadır. Deneyden önce numune kondüsyonlama yapılır. Standarda göre örülmüş kumaşlar için deney alanı 50 cm2 (79,8 mm çap) seçilmektedir. Fakat, yüksek veya düşük kumaş genleşmesi veya diğer kumaş özellikleri söz konusu ise 100 cm2 (112,8 mm çap), 10 cm2 (37,7 mm çap) ve 7,3 cm2 (30,5 mm çap) lik deney alanları da kullanılabilir. Bu ebatların herhangi birinde hazırlanan deney parçası diyaframın üzerine, herhangi bir gerilim uygulamadan yerleştirilir.Deney numunesi dairesel tutturucu ile sıkıca tutturulur. Cihaz sıfıra ayarlanır ve emniyet mahfazası yerine yerleştirilir. Deney numunesinin patlatılması için çalışma hızının 20 ± 5 saniye olacak şekilde ayarlanır. Kumaş patlayıncaya kadar belirtilen çalışma hızında numuneye basınç uygulanır. Kumaş patladıktan sonra diyafram eski konumuna geri gelir. Patlama anındaki yükseklik (mm) ve/veya patlama hacmi, patlama basıncı (kg/ cm2, N/ cm2 ) ve deney süresi (saniye) kaydedilir. Tutturma çizgisinin 2 mm içinde oluşan tutucu çene kopmaları kabul edilmez. Böyle bir durumda deney kumaşın farklı yerlerinden en az 4 defa tekrarlanır.

   

   

  Kumaşlarda patlatma mukavemetinin ölçülmesi
  Yazan %PM, %26 %721 %2016 %19:%May in Kalite Kontrol Okunma 3641 defa