• Pike Örgüsü
  Yazan

  İlave çözgü veya atkı iplikleri kullanılarak kumaş yüzeyinde kabarık yollar ve motifler oluşturulmasına olanak sağlayan örgülerdir.

  Pike örgülerin dokumasında genellikle pamuk, ipek ya da suni ipek iplikleri tercih edilir.Desenin daha belirgin hâle getirilmesi için ilave dolgu atkısı veya dolgu çözgüsü kullanılabilir.Zemin ve pike örgüsü olmak üzere farklı iki örgü birleşmesinden oluşur. Zemin örgüsü olarak bezayağı örgüsü kullanılır.Desen büyüklüğüne göre armür ya da jakarlı dokuma makinelerinde dokunabilir.Pike örgüleri genellikle döşemelik, yatak örtüsü, masa örtüsü ve bayan giysilik kumaşların üretiminde tercih edilir.

  Pike örgüleri atkı pike ve çözgü pike olmak üzere ikiye ayrılır.

  1-Çözgü pike örgüleri

  2-Atkı pike örgüleri

  ÇÖZGÜ PİKE ÖRGÜSÜ

  Çözgü pike örgüleri zemin çözgüsü ve pike çözgüsü olmak üzere iki grup çözgü ipliğinden oluşur.

  Uygulanan desenin daha belirgin olabilmesi için dolgu atkısı kullanımı uygundur.Çözgü pike örgülerinde kullanılan zemin ve pike çözgülerinin kullanım oranları eşit olmadığı için iki farklı levent kullanımı gerekmektedir.Çözgü pike örgülerinde kullanılan dizim genellikle 2 zemin / 1 pike, 3 zemin / 1 pike, 4 zemin / 1 pike şeklinde olmaktadır.

  Zemin örgüsü: Bezayağı

  Dizim: 2 Z / 1 P

  Motif:

  pike1

  Yukarıdaki verilere göre;

  Rapordaki toplam atkı tel sayısı: 6 tel

  Rapordaki toplam çözgü tel sayısı : ( 6 x 2 ) + 6 = 18 tel olacaktır.

  Önce çözgü pike örgüsünün çözgü ve atkı tel sayılarının sınırları belirlenir ve çözgüden dizim oranı 2 Zemin örgüsü / 1 Pike motifi işaretlenir.

  pike2

  Sonra zemin çözgü ipliklerine zemin örgüsü çizilir.

  pike3

  Sonra ise pike motifi çizilir.

  pike4

  Zemin örgüsü: Bezayağı

  Dizim: 2 Z / 1 P

  Motif:

  pike5

  Yukarıdaki verilere göre;

  Rapordaki toplam atkı tel sayısı: 8 tel

  Rapordaki toplam çözgü tel sayısı : ( 8 x 2 ) + 8 = 24 tel olacaktır.

  Önce çözgü pike örgüsünün çözgü ve atkı tel sayılarının sınırları belirlenir ve çözgüden dizim oranı 2 Zemin örgüsü / 1 Pike motifi işaretlenir.

  pike6

  Sonra zemin çözgü ipliklerine zemin örgüsü çizilir.

  pike7

  Sonra ise pike motifi çizilir.

  pike8

  Çözgü pike örgüleri farklı iki çözgü grubundan oluştuğu için grup taharı yapılması uygun olur.

  pike9

  pike10

  Çözgü pike örgülerinin kesit görüntüleri çizilirken dikkat edilmesi gereken husus kesit görüntüsünün çözgü hareketini gösterecek şekilde alınmasıdır. Bu sebeple atkı kesitinin alınması gerekmektedir.Kesit alırken zemin çözgüsü ile pike çözgüsünün etkileşimi inceleneceği için kesit görüntüsü içinde her iki çözgünün de yer alması gerekmektedir. Genellikle ilk iki çözgü ipliği tercih edilmektedir.Çözgü ipliğinin üstte olduğu durumlarda atkı ipliği olarak gösterilen noktanın sol tarafından, altta olduğu durumlarda ise sağ tarafından geçirilir.

  pike11

  pike12

  ATKI PİKE ÖRGÜSÜ

  Atkı pike örgüleri zemin örgüsü ve pike atkısı olmak üzere iki grup atkı ipliğinin kullanıldığı örgülerdir. Zemin çözgüsüne ilave dolgu çözgüsü de kullanılabilir. Kumaşın tersinde yüzme yapan pike atkıları belli noktalarda kumaş yüzeyine çıkarak bağlantı yapar.Bu durum kumaşın yüzeyinde boyuna yollar oluşmasına neden olur. Yapısal olarak kord örgülerine benzer özellik gösterir.

  Zemin örgüsü: Bezayağı

  Pike atkısının hareketi: 7 / 1

  Dizim: 1 Z / 1 P

  Önce atkı pike örgüsünün çözgü ve atkı tel sayılarının sınırları belirlenir ve atkıdan dizim oranı 1 Zemin örgüsü / 1 Pike motifi işaretlenir.

  pike13

  Sonra zemin örgüsü çizilir.

  pike14

  Sonra ise pike atkısının hareketi çizilir.

  pike15 

  Zemin örgüsü: Bezayağı

  Pike atkısının hareketi: 8 / 2

  Dizim: 1 Z / 1 P

  Önce atkı pike örgüsünün çözgü ve atkı tel sayılarının sınırları belirlenir ve atkıdan dizim oranı 1 Zemin örgüsü / 1 Pike motifi işaretlenir.

  pike16

  Sonra zemin örgüsü çizilir.

  pike17

  Sonra ise pike atkısının hareketi çizilir.

  pike18

  Yazan Salı, 10 Nisan 2018 22:46 in Desen Okunma 412 defa Devamını oku...