Sentetik Lifler Soruları
 • Sentetik Lifler Soruları

  S.1.Sentetik lif ne demektir ?

  C.1. Sentetik lifler sentez yoluyla üretilen polimerlerden kimyasal lif çekim yöntemleri kullanılarak elde edilen liflerdir.

  S.2. Sentetik lifler kimyasal yapılarına göre kaç grupta incelenir,grup isimlerini yazınız ?

  C.2. 1-Poliester lifleri

         2-Poliamid lifleri

         3-Polivinil lifleri

         4-Poliolefin lifleri

         5-Poliuretan lifleri.

  S.3. Poliester lifleri nelerdir ,isimlerini yazınız ?

  C.3. 1-Terilen

         2-Trevira

  S.4. Poliamid lifleri nelerdir ,isimlerini yazınız ?

  C.4. 1-Naylon6

         2- Naylon 6.6

         3- Naylon 11

  S.5. Polivinil lifleri nelerdir ,isimlerini yazınız ?

  C.5. 1-Akrilik

         2-Modakrilik

         3-polivinilklorür

         4-polivinilidenklorür

         5- polivinilalkol

         6-polistiren

  S.6. Poliolefin lifleri nelerdir ,isimlerini yazınız ?

  C.6. 1-Polietilen lifleri

         2-polipropilen lifleri

         3-politetrafluoroetilen lifleri [teflon ]

  S.7. Dünyada üretilen ilk sentetik lifin adı nedir ?

  C.7.Poliamid lifi ( Naylon PA )

  S.8.Poliamid lifleri içinde en çok üretilen kaç tane türü vardır,isimleri nelerdir ?

  C.8.İki adettir : Naylon 6.6 ve Naylon 6

  S.9. Naylon 6.6 Lifinin Elde Edilmesini anlatınız ?

  C.9.Naylon 6.6’nın başlangıç maddeleri adipik asit ve heksametilen diamindir. Adipik asit ve heksametilen daiminde 6’şar karbon atomu bulunmaktadır. Naylon 6.6 lifinin elde edilmesi için yapılacak ilk işlem bu iki maddenin uzun molekül zincirleri veya polimerler oluşturmasını sağlamaktır. Bu başlangıç maddeleri etil alkol içinde ısıtıldığında naylon 6.6 tuzu oluşur. Bu tuzun sudaki çözeltisi basınç altında buhar verilerek havasız bir ortamda 215 – 220 °C de tutulduğunda polimerleşme başlar. Polimerizasyon derecesi istenilen seviyeye ulaştığında % 1 oranında asetik asit eklenerek polimerizasyon durdurulur. Süt beyaz renkte olan ve katılaşan naylon 6.6 polimeri küçük parçalar şeklinde kesilerek, yumuşak eğirme yöntemine göre filament haline getirilir. Bu filamentlere daha sonra bir germe – çekme işlemi uygulanır. Naylon 6.6 filamentleri mat olarak elde edilmek isteniyorsa naylon 6.6 tuzu halindeyken % 1 oranında TiO2 eklenir.

  S.10. Naylon 6.6 Lifinin enine kesiti ve boyuna görünüşü nasıldır ?

  C.10. Naylon 6.6 lifleri mikroskop altında düzgün bir silindir, cam bir çubuk görünümündedir. Enine kesiti ise yuvarlaktır.

  S.11. Naylon 6.6 Lifinin renk ve parlaklığı nasıldır ?

  C.11.Naylon 6.6 lifleri parlaktır, istenildiğinde titantum dioksit (TiO2) ilavesi ile yarı mat veya mat olarak elde edilebilir.

  S.12. Naylon 6.6 Lifinin incelik ve uzunluğu nasıldır ?

  C.12.Naylon 6.6 lifleri çeşitli uzunluklarda üretilebilir. Kullanım alanına bağlı olarak filament halde olabileceği gibi kesikli ( stapel ) şeklinde de olabilir.

  S.13. Naylon 6.6 Lifinin mukavemeti nasıldır ?

  C.13.Naylon 6.6 liflerinin mukavemeti çok yüksektir. Naylon 6.6 liflerinin mukavemeti kuru halde 4.5 – 6 gr/denye, ıslak halde ise 4.1 – 5.2 gr/denye arasındadır. Islak halde iken mukavemetlerinde az bir düşüş

  görülmektedir.

  S.14. Naylon 6.6 Lifinin nem çekme özelliği nasıldır ?

  C.14.Naylon 6.6 liflerinin nem çekme özelliği doğal lifle oranla düşüktür. Bu oran normal şartlarda % 4 – 4.5 arasında değişmektedir.

  S.15. Naylon 6.6 Lifinin sürtünmeye karşı dayanıklılığı nasıldır ?

  C.15.Naylon 6.6 liflerinin sürtünmeye karşı dayanıklılığı oldukça iyidir. Ancak tüylenme problemi ile karşılaşılabilir.

  S.16. Naylon 6.6 Lifinin boyut değiştirmezlik özelliği nasıldır ?

  C.16.Naylon 6.6 ürünlerinin boyut değiştirmezliği, düşük ve ılık sıcaklıklarda yıkandığında iyidir. Yüksek sıcaklıklarda yıkanan ürünler büzüşmeye bağlı olarak çeker.

  S.17. Naylon 6.6 Lifinin esneklik ve yaylanma özelliği nasıldır ?

  C.17.Naylon 6.6 liflerinin esneklik özelliği yüksek , yaylanma özelliği iyidir. Naylon 6.6 lifleri % 8 oranında uzatıldıklarında eski hallerine dönebilir. Filament halindeki Naylon 6.6 liflerinin uzama oranı kuru halde % 26 – 32, yaş halde % 30 – 37 arasında değişmektedir.

  S.18. Naylon 6.6 Lifinin hacimsel yoğunluk özelliği nasıldır ?

  C.18.Naylon 6.6 lifleri oldukça hafif bir lif olup, özgül ağırlığı 1.14 gr/cm³ tür.

  S.19. Naylon 6.6 Lifinin kimyasal maddelerden etkilenme özelliği nasıldır ?

  C.19.Naylon 6.6 lifleri kimyasal maddelere karşı dayanıklıdır. Sulu asitlerin liflere olumsuz bir etkisi olmazken, sülfürik asit ve nitrik asit gibi kuvvetli asitler lifi parçalar. Sıcak ve soğuk hidroklorik asit life zarar verir. Alkalilere karşı oldukça dayanıklıdır. Kuru temizlemede kullanılan fenol, kresol ve formik asit hariç diğer çözücüler life zarar vermez.

  S.20. Naylon 6.6 Lifinin çevresel faktörlere karşı dayanıklılık özelliği nasıldır ?

  C.20.Naylon 6.6 lifleri güneş ışığına karşı dayanıklıdır. Ancak uzun süre güneş ışığı etkisi altında kalırsa mukavemetlerinde biraz azalma olur. Bakteri, mantar, güve ve diğer zararlı

  böcekler liflere zarar vermez.

  S.21. Naylon 6.6 Lifinin elektriklenme özelliği nasıldır ?

  C.21.Naylon 6.6 liflerinin elektrik iletme özelliği çok zayıf olduğundan statik elektrikle yüklenir. Elektrik iletme özelliği çok düşük olduğundan lifler, elektrik malzemelerinde izolasyon amaçlı da kullanılır.

  S.22. Naylon 6.6 Lifinin ısıdan etkilenme özelliği nasıldır ?

  C.22.Naylon 6.6 lifleri 150 °C de sararır. 230 °C de yumuşar. Naylon 6.6 liflerinin erime noktası ise 260 °C civarındadır.

  S.23. Naylon 6.6 Lifinin yanma özelliği nasıldır ?

  C.23.Naylon 6.6 lifleri alevle karşılaştığında hemen tutuşmaz, ancak yanmaya başladığında alevle yanar. Termoplastik özelliğinden dolayı lifler önce yumuşar, daha sonra damlayarak erir. Külü ise krem renginde, boncuk şeklinde ve serttir.

  S.24. Naylon 6.6 Lifinin kullanım alanları nelerdir ?

  C.24.Naylon 6.6 lifleri giyim, iç mekânda kullanılan döşemelik kumaşlar ve endüstriyel tekstiller gibi bir çok alanda kullanılır.Elbise, mayo, spor giysileri, kadın, erkek ve çocuk çorabı, iç giyim, ceket ve gömlek .Yatak örtüsü, halı ve perdelik kumaşlar.Çadır, uyku tulumu, balık ağı, şemsiyelik ve paraşüt kumaşlarında, otomobil lastiklerinde ve emniyet kemeri yapımında kullanılır.

  S.25.Naylon 6 liflerinin 1940 yılında Almanya’da piyasaya sürülen ticari adı nedir ?

  C.25. Perlon L

  S.26. Naylon 6 Lifinin Elde Edilmesini anlatınız ?

  C.26.Naylon’nın başlangıç maddesi 6 karbonlu amino kaproik asittir NH2(CH2)5 COOH. Bu madde 260 °C de basınç altında ve katalizör olarak naylon 6.6 tuzu kullanılmak kaydıyla polimerleştirilir. Naylon 6 polimeri 220 °C de eritilerek yumuşak eğirme yöntemi ile filament haline getirilir. Bu filamentlere daha sonra mukavemetlerinin artması için bir germe – çekme işlemi uygulanır.

  S.27. Naylon 6 Lifinin enine kesiti ve boyuna görünüşü nasıldır ?

  C.27.Naylon 6 lifleri mikroskop altında düzgün bir silindir, cam bir çubuk görünümündedir. Enine kesiti ise yuvarlaktır.

  S.28. Naylon 6 Lifinin renk ve parlaklığı nasıldır ?

  C.28.Naylon 6 lifleri parlaktır, istenildiğinde titan dioksit (TiO2) ilavesi ile yarı mat veya mat olarak elde edilebilir.

  S.29. Naylon 6 Lifinin incelik ve uzunluğu nasıldır ?

  C.29.Naylon 6 lifleri çeşitli uzunluklarda üretilebilir. Kullanım alanına bağlı olarak filament halde olabileceği gibi kesikli ( stapel ) şeklinde de olabilir.

  S.30. Naylon 6 Lifinin mukavemeti nasıldır ?

  C.30.Naylon 6 liflerinin mukavemeti naylon 6.6’ya göre biraz daha yüksektir. Naylon 6 liflerinin mukavemeti kuru halde 4.5 – 7 gr/denye, ıslak halde ise 4.1 – 6 gr/denye arasındadır. Islak halde iken mukavemetlerinde çok az bir düşüş görülmektedir.

  S.31. Naylon 6 Lifinin nem çekme özelliği nasıldır ?

  C.31.Naylon 6 liflerinin nem çekme özelliği doğal liflerden daha düşüktür. Naylon 6.6 lifleri ile aynı özelliği gösterir. Bu oran normal şartlarda % 4 – 4.5 arasında değişmektedir.

  S.32. Naylon 6 Lifinin sürtünmeye karşı dayanıklılığı nasıldır ?

  C.32.Naylon 6 liflerinin sürtünmeye karşı dayanıklılığı oldukça iyidir.

  S.34. Naylon 6 Lifinin boyut değiştirmezlik özelliği nasıldır ?

  C.34.Naylon 6 ürünlerinin boyut değiştirmezliği, düşük ve ılık sıcaklıklarda yıkandığında iyidir. Yüksek sıcaklıklarda yıkanan ürünler büzüşmeye bağlı olarak çekerler.

  S.35. Naylon 6 Lifinin esneklik ve yaylanma özelliği nasıldır ?

  C.35.Naylon 6 liflerinin esneklik özelliği yüksek , yaylanma özelliği iyidir. Naylon 6 lifleri % 8 oranında uzatıldıklarında eski hallerine dönebilirler. Filament halindeki Naylon 6 liflerinin uzama oranı kuru halde % 23 – 43, yaş halde % 27 – 34 arasında değişmektedir.

  S.36. Naylon 6 Lifinin hacimsel yoğunluk özelliği nasıldır ?

  C.36.Naylon 6 lifleri oldukça hafif bir lif olup, özgül ağırlığı 1.14 gr/cm³ tür.

  S.37. Naylon 6 Lifinin kimyasal maddelerden etkilenme özelliği nasıldır ?

  C.37.Naylon 6 lifleri kimyasal maddelere karşı dayanıklıdır. Sulu asitlerin liflere olumsuz bir etkisi olmazken, sülfürik asit ve nitrik asit gibi kuvvetli asitler lifi parçalar. Sıcak ve soğuk hidroklorik asit life zarar verir. Alkalilere karşı dayanıklılığı naylon 6.6’ ya göre daha iyidir. Kuru temizlemede kullanılan fenol, kresol ve formik asit hariç diğer çözücüler life zarar vermez.

  Yazan %PM, %26 %495 %2017 %13:%Mar in Ders Soruları Okunma 1946 defa Devamını oku...
Tekstil Teknolojisi Soruları