Varak Baskı
 • Varak Baskı
  Yazan

  Varak baskı, kalıpla desenin olduğu bölgeye yapıştırıcı aktarıldıktan sonra özel varak kâğıtlarının yapıştırıldığı bir baskı çeşididir.

  01varak01

  Varak baskıda, yapıştırıcı aktarılan kısma yapıştırılan ve deseni gösteren kâğıtlar (folyolar) kullanılır. Varak baskıda kullanılan varak kâğıtları, piyasada hazır olarak satılmaktadır.

  Varak kâğıtlarının piyasada düz renklerde olanlarıyla farklı desenlerde hazırlanmış olanlarını bulmak mümkündür.

  01varak02

  Varak kâğıtlarının en önemli özelliği, yüksek sıcaklıklara karşı dayanıklı olmasıdır. Baskı esnasında, yapıştırıcı üzerine yerleştirilen varak kâğıdının yapışabilmesi ve fikse olabilmesi için yüksek sıcaklıklarda, basınç altında preslenmesi gerekir.

  01varak03

  Varak baskıda kullanılacak varak kâğıtlarının yüksek sıcaklık ve basınca dayanıklı olması gerekmektedir.

  Varak baskıda varak kâğıdının yapışabilmesi için önce baskı kalıplarıyla kumaşa yapıştırıcı basılması gerekir. Varak baskıda kullanılan yapıştırıcılar şeffaftır. Beyaz ya da renkli kumaşa yapıştırıcıyla baskı yapıldığında yapıştırıcının aktarıldığı yerlerin görülebilmesi için işletmeler, yapıştırıcıya biraz boya karıştırırlar. Hafif renklendirilmiş yapıştırıcıyla baskı yapıldığında varak baskı kâğıdının yerleştirileceği bölge daha net görülmektedir.

  Varak baskıda kullanılan yapıştırıcılar, piyasada hazır olarak satılmaktadır. Yapıştırıcı aktarmada kullanılan baskı kalıplarıysa düz baskıda kullanılan baskılarla aynıdır. Önceden desen aktarılmış ve pozlandırılmış hazır kalıplar kullanılabilir. Baskı sonrasında yapıştırıcının kalıptan uzaklaştırılması gerekir.

  01varak04

  Varak baskı için kalıplarla, kumaşa yapıştırıcı aktarıldıktan sonra varak kâğıdı desenin üzerine düzgünce yerleştirilir.

  01varak05

  Varak kâğıdının yapıştırıcı olan desen bölgesine yapışabilmesi için sıcaklık ve basınç altında preslenmesi gerekir. 150-160 °C sıcaklıkta 5 saniye preslenmesi baskı için yeterlidir.

  01varak06

  Varak baskı parça kumaşa yapılırsa pres makinelerinde preslenir. Şayet metraj kumaşa varak baskı yapılırsa presleme kalandır makinesinde gerçekleşir.

  01varak07

  VARAK BASKININ YAPILIMASI

  1-Varak baskı için gerekli malzemeleri hazırlanır. ( Baskı yapılacak kumaş/parça -Baskı kalıbı -Rakle -Yapıştırıcı - Varak kâğıdı )

  2-Baskı yapılacak parça kumaşı, baskı masasına serilir.( Parçanın baskı esnasında kaymaması için masaya yapıştırılması gerekmektedir.)

  3-Baskı şablonunu parça kumaşın üzerine yerleştirilir.

  4-Şablonun pat garaj alanına yapıştırıcı dökülür.

  5-Rakle ile yapıştırıcı kumaşa aktarılır.

  01varak08

  6-Şablon parçanın üzerinden kaldırılır.

  7-Yapıştırıcı aktarılan desen bölgesine varak kâğıdı yerleştirilir. ( Burada Varak kâğıdının kumaş üzerine düzgün yerleştirilmesine dikkat edilmesi gerekmektedir.)

  01varak09

  8-Pres makinesi 150-160 °C’ye ayarlanır.

  9-Varak kâğıdı ile parça kumaş150-160 °C’ de 5 saniye preslenir.

  01varak010

  10-Makineden çıkan parça kumaşın üzerinden varak kâğıdı ayırılır.( Varak kâğıdının yırtılmayacak şekilde dikkatlice ayırılması gerekmektedir.)

  01varak011

   

  01varak012

  11-Baskı işlemi yapıldıktan sonra, baskı yapılan alanın ve baskı şablonunun temizlenmesi gerekmektedir.

  Yazan Cumartesi, 01 Nisan 2017 12:01 in Baskı Okunma 817 defa

BASKI TEKNİĞİNİN ÖNEMİ

Baskı tekniğiyle desen oluşturma işlemi kolaylık ve ucuzluk bakımından dokuma ve örgü tekniğiyle desen oluşturmaya göre daha üstündür.

Dokuma tekniğine göre, renkli desenler elde etmek için önce beyaz ipliklerin boyanması ve bundan sonra dokuma tezgâhında dokunması gerekir. İpliklerin boyanması, birçok durumda kolay olmadığı gibi bazı tezgâhların dokuma verimi de düşüktür. Ayrıca baskı tekniği ile elde edilebilen birçok desenin dokuma tekniği ile elde edilmesi güç ve bazı durumlarda olanaksızdır.

Baskıcılık, bölgesel bir renklendirme veya bölgesel bir renk aşındırmasıdır. Boyamacılıkta kumaşın her tarafının aynı renge boyanmasına (üni boyama) karşılık, baskıcılıkta desenin bulunduğu alanlar boyanır. Baskıcılığın bütün özelliği, bu bölgesel renklendirmeyi sağlamaktadır.

Boyacılıkta kullanılan cihaz ve yöntemler, baskıcılıkta kullanılamayacağı gibi suyla hazırlanmış viskozitesi düşük boyama flotteleri de baskıcılık için uygun değildir.

Boyama ve baskı arasındaki en belirgin fark, boyar madde ve kimyasal maddelerin düşük konsantrasyonlarda bir baskı patı içinde dağılmış olmalarıdır. Baskı boyası içeren baskı patı, tekstil yüzeylerine silindirleri veya şablonları olan uygun bir makine yardımı ile aktarılır. Böylece kumaş üzerinde kesin sınırları olan desen efektleri elde edilir.