Yollu Örgüler
 • Yollu Örgüler

   

   

  Dokuma tekniği ile kumaş oluşturmada kullanılan dokuma örgülerinin üçüncü büyük grubu, ana ve türemiş örgülerden sonra gelen birleştirilmiş örgülerdir. Birleştirilmiş örgüler, ana örgülerin ya da basit ve küçük raporlu türetilmiş örgülerin bir araya gelmesiyle oluşan örgülerdir. Dokuma alanında, örgü tasarımıyla üretilen kumaşlarda geniş kullanım alanı bulmaktadır. Bir gömleklik kumaşta kullanılan boyuna yollu örgü, bir ceketlik kumaşta kullanılan krep örgü ya da masa örtüsü olarak kullanılacak bir kumaşta yer alan kord örgü bunlara örnek olarak verilebilir.

  İki veya daha fazla sayıda örgünün yan yana veya üst üste çizilerek belirli kurallara göre bir araya getirilmesiyle oluşan örgülere yollu örgüler denir. Yollu örgüler, enine yollu örgüler ve boyuna yollu örgüler olmak üzere iki grupta toplanır.

   

  Yollu Örgüler;

   

  Enine yollu örgüler

  Boyuna yollu örgüler olmak üzere iki çeşittir.

   

  Enine Yollu Örgüler

   

  Birden fazla örgünün kumaş yüzeyinde eni yönünde yollar oluşturacak şekilde ve tekniğine uygun olarak üst üste çizilmesiyle oluşan örgülere enine yollu örgüler denir.

   

  Örnek 1:

   

  Enine yönde yollu örgüyü yapmak için örnek olarak aşağıda görüldüğü gibi birinci örgü sağ yollu 2 dolu 2 boş yani diğer bir okunuşla 2 üst 2 alt dimi örgüsü ve ikinci örgü de 2 dolu 2 boş yani 2 üst 2 alt panama örgüsü seçimiştir.Enine yönde yollu örgünün planı ise önce DİMİ ÖRSÜSÜ ve bunun üzerine PANAMA ÖRGÜSÜ olarak düşünülmüştür.Önce rapor sınırları belirlenir.4 çözgü ve 4 atkı.

  Yani 1.örgü ile 2.örgünün rapor içersinde bulunması gereken çözgü ve atkı tel sayısı eşit olamlıdır.Eğer eşitlik sağlanmaz ise enine yollu örgü kuralı oluşmaz.

   

   

  01yollu

   

   

  02yollu

   

   

  03yollu

   

   

  05yollu

  Örnek 2:

   

   

  11yollu

   

   

  12yollu

   

   

  13yollu

   

   

  14yollu

   

   

  Örnek 3: 

  15yollu

   

   

  16yollu

   

   

  Örnek 4:

  18yollu

   

   

  Yukarıdak görülen 3 adet örgüden enine yollu örgü elde edelim ve yapacağımız enine yollu örgünün planı da aşağıdaki gibi olsun.

   

   

  22yollu

   

   

   Şimdi de yapavağım enine yollu örgünün verilen yerleşim planına göre rapor içerisinde bulunması gereken çözgü ve atkı tel sayısını bulalım.

  Birinci örgünün rapor içerisinde bulunması gereken çözgü ve atkı tel sayısı : 1+2= 3. ( 3 çözgü ve 3 atkı )

  İkinci örgünün rapor içerisinde bulunması gereken çözgü ve atkı tel sayısı : 2+2=4 ( 4 çözgü 4 atkı )

  Üçüncü örgünün rapor içerisinde bulunması gereken çözgü ve atkı tel sayısı : 3+3=6 ( 6 çözgü 6 atkı )

   

   

  26yollu

   

   

   27yollu

   

   

   23yollu

   

   

  24yollu

   

   

  25yollu

   

   

  Boyuna Yollu Örgüler

   

  Birden fazla örgünün kumaş yüzeyinde boyuna yönde yollar oluşturacak şekilde ve tekniğine uygun olarak yan yana çizilmesiyle oluşan örgülere boyuna yollu örgüler denir. 

   

  Örnek 1: 

   

   

   

  06yollu

   

   

  07yollu

   

   

  09yollu

   

   

  10yollu

   

   

   

   

   

   

  Yazan %AM, %03 %398 %2016 %11:%Ara in Desen Okunma 1330 defa