Tekstil Terimleri (49)

Salı, 31 Ocak 2017 13:51

Terimler12

Yazan

Harç

Giysilere süs için dikilen hazır şerit

Hav

Kısa kalan liflerdir (1-4 mm arası lifler)..

Hava Jetli Tekstüre

Hava jetli tekstüre metodu, basınçlı hava yardımı ile filament ipliklerin karıştırılarak tekstüre edilmesi esasına dayanır. Hava jetli tekstüre metodunda iplikler çekim silindirleri arasına yerleştirilmiş hava jetine gönderilir. Hava jetinin türbülans bölgesinde basınçlı hava akımının etkisi ile iplikler kıvrımlı hâle gelir. İplikler yavaş dönen çekim silindirleri yardımı ile hava jetinden bobin tamburuna sevk edilerek bobinlenir.

High-count

Dpf denye/filaman) oranının 1 ve 2 arasında olduğu iplikler.

Haslık

Kumaşın günlük hayattaki bazı şartlara (yıkama, ter, güneş ışığı gibi) dayanımının ölçülmesi

Hav

Kumaş yüzeyindeki tüycükler ve bunların uçuntuları

Havya

Tül perdeyi ısıyla kesmeye yarayan sivri uçlu araç

Hızar band bıçaklı makine

Sabit ya da hareket ettirilebilen, genellikle serim masalarının uç kısımlarında ya da ayrı bir kesim masasında yer alan kumaş katlarının kesimci tarafından el ile kontrol edilerek kesildiği bant bıçağa sahip kesim makinesi

Ht

Yüksek sıcaklık ve basınçta boyama

Hava geçirgenliği

Kumaşın yapısından hava geçirebilme kabiliyeti

Halı konstrüksiyonu

Tufted ya da dokuma gibi üretim metotları kullanılarak üretilen halının iplik ve dolgu malzemelerinin teknik özelliklere uygun olarak yapılan son düzenlemesidir.

Halı sıklığı

İki iğne deliği arasındaki mesafenin santimetre cinsinden ölçüsüdür.

Hav

Halının görünen üst yüzeyini oluşturan, bukle ya da kesik doku yapısıdır.

Hav ezilmesi

Yoğun trafik ya da ağır mobilyalar nedeniyle halı hav kalınlığındaki azalmadır. Eğer hav ipliğinin direnci yetersiz ya da hav yoğun trafik için yetersiz bir yoğunluğa sahipse geri dönüşümü olmayabilir. Düzenli vakumlama havın ezilmesini önleyeceği gibi halının ömrünü de uzatır.

Heat-set

İpliklerin zaman içinde daha sıkı olabilmeleri için düğümün ısı veya buharla sağlamlaştırılma işlemidir. Kesik havlı halılarda önemlidir. Kesik havlı naylon, olefin ve polyester halılar heat-set;tir.

Halat sistemi

Kumaşın halat (tüp) şeklinde boyanması

Harman-Hallaç

Elyaf açma, temizleme ve karıştırma işlemlerinin tamamı

Hacimsel yoğunluk

Bir cismin kütlesinin, aynı hacimdeki suyun kütlesine oranıdır.

Hoy ( higly oriented yarn )

Yüksek oranda yönlendirilmiş ipliktir. 4000 – 6500 m/dk. arasındaki sarım hızlarından elde edilmektedir.

Hammadde

İpliği oluşturmak için gerekli olan elyafın işlemeden önceki hali

Hava jeti iplik ( eğirme) makinesi

Hava lülesi kullanılarak iplik üretimi yapılan makine

Haslık

Renkli tekstil malzemesinin çeşitli etkilere karşı (ışık, sıvı, mekanik, vb) rengini koruyabilme özelliği / yeteneği

Hileli Pamuk

İç kısmında pamuğa karışmış, yabancı mahiyette maddeler ihtiva eden veya dış kısmından belli olmayacak ve olağan denetimle tespit edilemeyecek şekilde dış kısmında iyi pamuk, iç kısmında kasti şekilde alt kalite, linter, döküntü (telef) pamuk bulunan balyalanmış pamukları, pamuk lifinin özelliğini bozacak ve aslını değiştirecek nitelikte olumsuz dış müdahalelere maruz bırakılmış veya farklı bölgelerde üretilmiş ve birbirlerine karıştırılmış veya farklı grup ve sınıflarda olup birbirlerine karıştırılmış pamuklardır.

Harniş dizimi

Harniş iplerinin jakar makinesinin çengellerine bağlanıp oradan da harniş plakasından geçirilme düzenlerine harniş dizimi adı verilir. Bu düzenleme, jakar ve hamişin dokuma maki­nesinde bulundukları duruma göre düz dizim ve çapraz dizim ismi ile anılır.

Hacimli iplikler

Hacimli iplik üretiminde dişli çark, yığma metodu, örme sökme, hava teksturesi yöntemi kullanılmaktadır. Diğer ipliklere göre daha yüksek hacimlilik özelliğine sahiptir.

Pazartesi, 30 Ocak 2017 09:20

Terimler11

Yazan

Göz

Boyama makinelerinin kapaklı her bir bölümü

Granül

Filament üretimi için gereken kimyasalların, eritilmeden önceki katı hali

Godet

Yapay elyafı üretimi sırasında hı ve gerginliği ayarlamak için etrafında flamentlerin geçtiği genellikle bir flanşlı kasnaktır.

Gaze

0,5 cm ve üstü genişlikte dikilen üst dikiş

Gode/Volan

Üstü dar uca doğru genişleyerek açılan parça

Gönye

Açı çizim ve ölçümlerinde kullanılan araç

Gücü

Çözgü ipliklerinin tek tek içinden geçirildiği, çerçeve veya jakara bağlantı yapılan çelik teller

Furnisör

İpliği iğneye taşıyan pozitif besleme elemanı

Garnitür

İçi dolu metal silindirlerin oyulması ile hazılanan desenlerle yapılan baskı

Gaze

Pamuklu kumaşlardaki havların yakılma işlemi

Geçirgenlik

Kumaşın su, yağ, hava gibi akışkan malzemeleri geçirme özelliği

Gri skala

Boyalı tekstil malzemelerinin lekeleme ve renk değişimi davranışlarını değerlendirmeye yarayan standart renklerdeki skala.

 

Pazartesi, 30 Ocak 2017 09:12

Terimler10

Yazan

Filtre

Parça ürünlerin ana kazandan, pompaya gitmesini engelleyen süzme tertibat

Flament

Kesiksiz lif veya ipliği.Çok büyük uzunluklara sahip sentetik liflere filament denir (örneğin 1-2-3 km). Üretim prosesi esnasında düvenin her bir deliğinden çıkan, bir araya geldiğinde iplik oluşturan, tanımsız uzunluklarda işlenmiş elyaf.

Flaman

Her bir düze deliğinden akan ve iplik meydana getiren iplikçiklerdir.

Flament iplik ( kesiksiz iplik )

Bir ya da daha fazla flamentten oluşan sentetik lif ipliğine filament iplik denir. Sonsuz iplikler diye de tanılanabilir.

Foy ( fully oriented yarn)

Tamamen yönlendirilmiş ipliktir. 6500 m/min üzerindeki sarım hızlarında elde edilmektedir.

Fikse işlemi

Tekstil malzemelerine kalıcı şekil değiştirmelerini sağlamak amacıyla buharlı ya da buharsız ısı verilmesi işlemi

Fikse kazanı

Fikselenecek mamulün yerleştirildiği kazan

Fitil

Bandın/şeridin iplik formuna en yakın haline kadar çekilip inceltilmesinden sonra ön iplik dairesinde aldığı son şekli

Fitil arabası

Fitilin diğer makinelere aktarılması için kullanılan araç

Fitil makarası

Üretilen fitilin sarıldığı plastikten yapılmış bir ucu tırnaklı silindirik araç

Fırfor / Farbela-Fabra

Giysinin değişik bölümlerine eklenen büzgülü parça:

Fleto cep

Kesikli (yarma) cep kenarlarına geçirilen farklı genişliklerdeki bant şeklindeki parça

Fulard

Sıvı emdirme teknesi

Furnisör

İpliği iğneye taşıyan pozitif besleme elemanı

Flat ( FDY )

Tekstüre edilmemiş düz, hacimsiz ve kaygan bir iplik çeşidi.

FT:

Yalancı büküm tekstüre yöntemi ile üretilmiş ve tekstüresi fikse edilmemiş hacimli muss iplik.

FTF

Yalancı büküm tekstüre yöntemi ile üretilebilen ve ipliğin tekstüresinin işlem sırasında fikse edildiği set iplik.

Faconne kumaşı

Çeşitli özelliklerde ve renkteki ipliklerin kullanılmasıyla elde edilmiş kabartma görünümlü basit desenli dokuma kumaş için kullanılan genel terimdir. Pamuklu, ipekli veya yünlü ipliklerden üretilir ve kadın giyiminde kullanılır.

Fair Isle Tekniği; Tersden aktarmalı örme tekniği

Kuzey ülkelerinin motifleri ile renkli desenli örme kumaştır. Örgü şişle elde veya örme makinesi ile yapılmış olabilir. Her iki teknikte de renkli iplikler kumaşın tersinden yürütülmekte veya aktarılmaktadır. Böylece kumaş daha kalınlaşmakta ve ısıl yalıtım özellikleri geliştirilmektedir

Frize halı

Bu halıda, iplikler çok düğümlü olduklarından bukleli bir yüzeye sahiptir. Resmi olmayan bir görüntüye sahip olan bu halı, aynı zamanda ayak ve elektrik süpürgesi kullanımıyla oluşan izleri en aza indirir.

Faison

Küçük basit motifleri olan bir desendir. Hafifçe biçimlenebilir. Değişik iplik veya dokumaların kombinasyonundan oluşturulur.

Fanila; kaşkorse

Tipik şekilde, yarı dairesel veya yuvarlak yaka çevresi elastik bantla temizlenmiş, kısa veya uzun kollu faniladır. İnce yivli örme makinelerde hafif gramajlı pamuklu örmeden üretilir.

Fanila; kaşkorse; atlet Örme kumaştan yakasız, bedeni örten iç giysi; kollu veya kolsuz olabilir ve bir gömlek, bluz veya elbisenin altında ten üstüne giyilir. Çocuklar ve yetişkinler tarafından kullanılır ve kolu farklı uzunluklarda olabilir. Önü ya boydan boya kapamalı ya da kapamasızdır ve başın üzerine çekilerek giyilir. Daha çok kış iç bir giyim öğesidir; fiziksel egzersiz için ve spor giysisi olarak da kullanılır.

Fanila;kaşkorse Dar veya geniş askılı, boyu kalçanın altına kadar uzanan, kadın ve genç kızların bedenini örten iç giysi. Çeşitli süslemelerle süslenebilir. Genellikle örme kumaştan üretilir. Kombinezondan farkı daha kısa olması ve göğüs kısmının modelli olmamasıdır.

Fantazi büküm

Eşkenar dörtgenlere bölünen açık yüzeyli yumuşak fantezi iplikdir. Bu etki, kaba bir esas ipliğin, her biri zıt yönde esas iplik etrafında sarılmış olan iki ince ipliğin birlikte kıvrılmasıyla elde edilir.

Fantazi desen Renk düzenlemesi, dokuma raporu ve iplik seçimi atkı ve çözgü iplikleri sistemi tarafından bir desene göre yapılan belirgin olmayan desenli fantazi kumaş.

Fantazi iplik Yüzeyindeki değişik renk veya kabartma efektlerin yapısını oluşturduğu dekoratif iplik.

Fantazi kumaş Iki tarafı taraklanmış, flanele benzer, yumuşak, kalın pamuklu kumaş . Çözgü ipliğinde genellikle beyaz veya çuval kullanılır; atkısında melanj mermer gibi bir görünüm verir. Gömlek, bluz ve spor giysilerde kullanılır.

Fantazi melanj Farklı renklerdeki çeşitli liflerin karıştırılarak bükülmesiyle oluşturulan parlak, renkli görünümlü ipliktir.

Farbela; Fırfır

Tekstil kumaş şeridinin toplanmasından oluşan, uzun kenarından giysiye dikilen veya tutturulan, kadın elbise ve bluzlarının süslemesidir. Fırfır, kıvrılarak, pili veya büzgü yapılarak yada özel şekillerde kesilerek çalışılabilir. Giysilere genç görünüm kazandırması tipik özelliği olduğu için genç kadın ve kızların giysilerinde kullanılır.

Farklı iplik (uçuntu, yabancı madde)

Bir ya da fazla iplikler kumaşa hatalı olarak yerleşmiştir. İplikler gerilim, incelik, tepki, bölgesel şekil, kirlilik, renk, büküm sayısı veya kompozisyon açısından farklıdır.

Fast-drying bitim işlemi

Tipik olarak yüzme kıyafeti ve bu tür ürünlerin üretiminde kullanılan bir terbiye işlemidir. Eğer giysinin orijinal kalitesi ayarlanmışsa, kimyasal bir terbiyenin pamuklu liflere uygulanması bunların şişmeye dayanıklı olmasını ve daha az sıvı emmesini sağlar ve daha hızlı bir şekilde kurumasına yol açar.

Fay

Taftaya kıyasla daha sağlam, orta dereceli parlaklığı olan, ağırlığı orta ile ağır arasında değişen verev ripslerle dekore edilmiş, teknik olarak ripslive bezayağı dokumalı ipekli kumaştır. Çözgüde ipek iplik ve atkıda şap ipeği veya kamgarn iplik kullanılarak elde edilir. Atkı ve çözgü ipliklerimi farklı renklerde kullanarak yanar döner efekt elde edilir. Kumaşa transparan muare deseni de verilebilir.

Façone (façonné) patiska İnce, hafif gramajlı, yüzeyinde baskılı yada kendinden dokumalı küçük motifler bulunan pamuklu kumaştır . Bazen perfore dokumanın kenarı dikişlidir. Kadın elbiselerinde ve bluzlarında kullanılır.

Façonne tafta

Belirgin, ince, verev ribsleri ve metalik bir parlaklığı olan, bezayağı dokumalı, biraz sert ipekli kumaştır. Genellikle jakarlı desenlerle üretilir. Bayanların elbiselerinde kullanılır.

Fermuar kapama

Boydan kapamalı giysi açıklıkları veya mekanik giysi kapamaları için kullanılan tutturucu malzemedir. Açma ve kapama işlevini gören elcik ve kumaşın yüzeyinde birbirine bakacak şekilde yerleştirilen iki sıra dişliden oluşur. Çok geniş renk yelpazesinde metal ve plastikten üretilir.

Fermuarlı görünüm

Kadın giyiminde ceket, takım, etek, kaban ve elbiselere uygulanan, genç görünümlü moda tarzı. Fonksiyonel veya dekoratif amaçlı kullanılabilen geniş makine dikişli fermuarları ile dikkat çekicidir.

Fes Kesilmiş koni benzeri biçimine başlıktır.Genellikle bir püskülü vardır. Keçeleştirilmiş ve biçimlendirilmiş yünlü kumaştan üretilir. Orta Doğu da özellikle Türkiye’de, Arnavutluk ve Yunanistan’da popülerdir. Adını Fas’ın Fez kasabasından almıştır.

Fibril Fibril, zarar görmeksizin veya bozulmaksızın boyuna bölünemez. Rayonlar, genelde sonsuz uzunlukta çok sayıda fibrilden oluşur.

Fil a fil deseni Atkı ve çözgü ipliğinde iki kontrast rengin kombinasyonu ile, 1:1 veya 2:2 oranında, genellikle dimi , ikiye iki dimi , veya panama ile dokunan belirgin adımlı ve açılı dimi yerleşmeli desen. Bu terim Fransızca iplik ve iplik (koyu ve açık) anlamına gelen "fil a fil" den gelmektedir.

Fil a fil kumaş Genellikle kamgarn iplikten üretilmiş ve erkek takımlarında kullanılan, aralıklı ve açılı desen özelliğine sahip yünlü kumaş. Ana desen, çizgilerle veya belirgin olmayan ekose desenlerle çeşitlenebilir.

Filament Kimyasal ipekten sonsuz uzunlukta bir tekstil lifidir.

Filament; kesiksiz lif Tekstile uygun olarak üretilen sonsuz tekstil lifidir . Sonsuz lifler ipek, monofil (tek flament), keten ve kendir lifi ve düşük denyeli keten ve kendir lifi içerir.

File dokuma;ağ dokuma

1. kumaşın çözgüsünün ağ dokuması ilmekte oluşturulan açıklıkla birliktedir. Açıklık birbirine bağlanmamış komşu dikiş pervazları tarafından oluşturulur. 2. Bobin dantelâ/lake/oya işi ağ dokuma kare şeklinde ağ örgüsü özelliğindedir. Bu desen kare şeklindeki açıklıklarda doldurma ile oluşturulur ve ağ dolgu şeklinde de adlandırılır. 3. Ağ örgüsü dokuma perde makara makinelerinde ve kare ağ örgü şekli oluşturulur.

File kroşe

Filelerin düzenli bir ağı, değişik çift tığ dikişleri ve zincirle oluşturulan bu türden tığın ayırt edici özelliği. Kesiksiz fileler deseni oluşturur. Filelerin büyüklüğü, ipliğe ve çengel ölçülerine bağlıdır.

File kumaş (raşel) İnce pamuk iplikten bobinet gibi ağ dokumalardır. Çözgü ipleri atkı ipleri ile çeşitli bağlantılarla ağ deseni oluştururlar. El ve makinede yapılan süslemelerde kullanılan zemin kumaşıdır. Kadın şapkalarının yapımında kolalanarak kullanılmaktadır.

Filetolu cep; bantlı cep

Kenarları filetolu yarma cep.

Firkete işi; mekik

Göz şeklinde olta kurşununa benzer ilmek halkası kullanılarak oluşturulan karakteristik dairesel açıklığı olan atkılı örme kumaş desendir/kalıptır.

Fitil İpliği Bükülebilir liflerden üretilen dolgun dekoratif bir ipliktir.Her bir lifin kırılmadan korunması için bir bükümle güçlendirilir. Bazen ince kamgarn iplik veya ipekten dokuma anlamına da gelir; dokumayı kolaylaştırmayı sağlar.

Fitilli kadife

Atkı iplikleriyle elde edilen serbest havların boyuna fitil görüntüsü ortaya koyduğu, hafif ile orta gramajdaki pamuklu kumaşlara verilen addır. Zemin kumaşı üçlü dimi bezayağı dokuda olabilir. Fitilleri çeşitli genişliklerde olabilir. Hafif gramajdaki olanlar çocuk ve kadın giysilerinde, daha ağır gramajdakiler ise spor ve iş giysilerinde kullanılır.

Pazar, 29 Ocak 2017 11:31

terimler9

Yazan

Elyaf

Uzunluğunun inceliğine oranı en az yüz kat olan tekstil hammaddesidir. lif kelimesinin çoğulu olup, gerilebilme ve kopma mukavemeti ile bükülebilme (eğrilebilme), birbiri üzerine yapışabilme yeteneği olan ve boyu enine göre çok uzun olan renkli veya renksiz lif topluluğudur.

Eritici

Filament üretimi için, kimyasal granüllerinin eritilmesi işini yapan ısıtılabilen düzenek

Eldiven

Kullanılan malzemelerin ellere zarar vermemesi için kullanılır.

Elektronik / Mekanik temizleyici ayarları

İplik kusurlarını temizleyen cihazın ayarları

Emici kol

Kopan ipliğin bağlanması için kopan ucu bulan aparat

Etiket (1)

Ürün bilgilerinin yazılı olduğu yapışkanlı kağıt

Etiket(2)

Bobinlerin içine yapıştırılan ve bobinlenmiş ipliğin ve bobinin özelliklerini gösterir.

Eşel

Minyatür kalıp çizimlerinde kullanılan, metrenin belli oranlarında küçültülmüş ölçülerinin bulunduğu ölçme araç.

Ekstrafor (1)

Kumaşın esnemesini azaltmak için kullanılan dokuma şerit

Ekstrafor (2)

Giysinin omuz gibi esnemeye maruz kalan yerlerine takılan ince şerit

Elastan

Orjinal uzunluğuna göre 6-10 kat uzayabilen tekstil lifi.

Efektli iplik; ilmekli iplik

İlmeklerin verilen aralıklarda konumlandığı fantezi iplik. İlmeği açmak maksadıyla iki keskin bükümlü iplikle üretilir. Keskin bükümlü iplik, ilmekte dolanır böylece ilmekte karakteristik püskül oluşturur.

Ekose

Yün kumaşlardan başka kumaşlar üzerinde kullanılan ve İskoç ekosesine benzeyen ekoseli kumaş için genel ad.

Ekose Madras deseni Büyük ekose desen, tipik olarak düzensiz bir yapıdadır, beyaz bir arka plan üzerinde çok sayıda ince Hint doğal tonlarına sahiptir. Daha çok pamuklu kumaş türlerinde kullanılır. Adını, oldukça gelişmiş tekstil sanayine sahip Hindu şehri Madras’tan almıştır.

Ekose desen

Tek renkli kumaşta renk tonları kullanılarak veya dokuma yoluyla yapılan genellikle küçük boyutlu ekose tasarım. Çözgü ve atkıda iki veya daha fazla renkte ipliğin kullanımıyla oluşturulan kareler veya dikdörtgenlerde renkli desenlerin oluştuğu kumaş deseni. Çoğu kez atkı yönünde ekose deseni hafifçe uzatılır. İplikte veya dokumada çok çeşitli renk kombinasyonları kullanılabilir. Ekose deseni, tüm kumaş türlerinde çok popülerdir; şekilleri ve renkleri modanın taleplerini karşılayacak şekilde uyarlanabilir

Ekose kumaş

Kompozisyonları ve renk orantılarıyla ilgili belli kurallara mutlak bağlılığı ile göze çarpan, tipik olarak yünlü kumaşlarda kullanılan, İskoç ulusal deseni. İskoç ekosesi, orijinini, antik İskoç kabilelerinin folk giysisinden alır; her kabile, giysilerindeki ekoselerin renk ve ölçüleriyle diğerlerinden ayrılır. Bazı kabileler, farklı olaylarda, farklı renk kombinasyonlarında giysiler giymişlerdir. İskoç ekosesi, klasik yünlü kumaş desenlerinin en eski ve en estetik olanlarından biridir; değişik türleri, hala kabilelerin orijinal isimleriyle anılır. Desenler kadın elbiseleri, etekler, pantolonlar, takım ve paltolarda kullanım için popülerdir; ayrıca spor ceketlerin astarları ve bavulların kaplamaları için kullanılır ve periyodik şekilde moda olurlar, örneğin, erkek ceket materyali olarak. Adı, İskoçlar tarafından “scotal tartan” (aile/kabile deseni) olarak verilmiştir. Diğer kaynaklar, terimin kökenini İspanyolca “tiritana” (ufak ekoseli kumaş) olarak verir

Ekose mendil deseni Hafif bir zemin üzerinde gruplu ekose deseniyle farklı özelliğe sahip parlak saten çizgileri ile çapraz ekoseli kumaş desenidir. Genellikle kadın giysileri üretiminde kullanılır

Ekose tafta (1)

Belirgin, ince, verev ribsleri ve metalik bir parlaklığı olan, bezayağı dokumalı, biraz sert ipekli kumaştır. Tipik olarak geniş, koyu bir İskoç kareli deseni vardır.

Ekose tafta (2)

Belirgin, ince, verev ribsleri ve metalik bir parlaklığı olan, bezayağı dokumalı, biraz sert ipekli kumaştır. Ekose desenlidir. Bayan elbiseleri için kullanılır.

Ekose şal

Tipik şekilde ağır gramajlı, ekose desenli yünlü kumaştan yapılan, kenarları saçaklı uzun eşarp.

Ekoseli havlı kumaş

Tipik olarak bir veya iki iplik ince, büyük veya orta ölçüde ekoseden oluşturulan sade bir arka plan üzerinde kumaş deseni. Bu kumaşın diğer bir özelliği, yapısının basitliği ve renk kombinasyonlarının kullanımıdır

Ekoseli kumaş

Beyaz veya kenevirden dokunmuş zemin üzerine, sadece canlı renkteki (kırmızı, kahverengi, yeşil) orta büyüklükte karelerin basit düzenlenmesiyle oluşturulan, giysi kumaşlarında kullanılan desen.

Ekstrafor şerit Genelde 6 mm – 60 mm genişliğinde olan tek atkılı kurdele veya kumaş; yüzeyinde kabartma yapı oluşturan tersinir kırık dimi, dört bağ çeşitli materyallerden üretilir. Kenarlar farklı bir renkte olabilir. Fermuar yapımında ve teknik amaçlarla elbiselerin süslenmesi için bir kenar bandı olarak kullanılır.

El dikimi takım Fransız orijinli, etek ve ceketten oluşan elde dikilmiş takım, özellikle cekettir. Genellikle tek renk veya desenli, kamgarn iplikle dokunmuş yünlü kumaştan üretilir. Önde gelen markalar onu günün modasına sadık kalarak uyarlarlar.

El dikişi

Dikiş yönergesi doğrultusunda elle yapılan dikiştir. Farklı dikiş tiplerine göre sınıflandırıldığı gibi, giysideki yerine göre ön, arka ve yan dikiş olarak ayrılır.

El dokuması kumaş

Genellikle bezayağı dokuma ile dokunan, iplikleri farklı incelikte olan ve Elde eğrilmiş görünüme sahip kumaştır. Kumaşın yüzeyi kabadır, bitim işlemi/terbiyesi yapılmamıştır.

El işi ipliği; teğel ipliği Genelde beyaz veya pastel tonlarda üretilmiş üç katlı karde ipliktir. Eğitim sürecinde el dikişlerinde kullanılır.

El nakışı

Elde yapılan bir el sanatıdır. Diğer nakışlardan görünüm olarak ayrılır, ayrıca doğadan motifler ve nakış malzemeleri temel olarak kullanılır. Çeşitli kısa dikişlerle bir hat, bir alan, doğrusal veya düz işleme oluşturulabilir. Katmanlı dikişlerle, iplik çekilerek veya kumaş iplikleri kesilerek açılan deliklerin işlenmesiyle dantel görünümlü (ajurlu) kumaş yüzeyleri oluşturturulabilir.

Altın işleme, saten, kadife, ipek gibi daha pahalı malzemeler üzerine metalik (sahte altın iplik) veya metalik görünümlü iplikler ile yapılır. İplikler sadece kumaşın yüzeyinde yer alır ve metalik renkte ince ipek iplikle tutturulur. Temel destekleme malzemesi ince pamuklu veya keten dokumadır. Nakış, işlenen motifin fırça darbesi benzeri gölgesi nedeniyle iğne işi olarak bilinen teknikle ve çoğunlukla boncuk ve pullarla tamamlanır.

Dantel işi efekti (ajur işi) - atkı veya çözgü ipliklerinin çekilmesiyle oluşturulur. Çekilen atkı veya çözgü ipliklerinin, ızgara veya kare dikişle gruplanarak güçlendirilmesi ve bağlama, birbirinden geçirme vs. gibi teknikler sonucunda dantel işi oluşur.

El yırtmacı

Bir giysinin ön parçası üzerindeki süslemeli kapama ile kapatılan açıklık; kollu elbiselerde ve kaplarda kolun giysinin içinden dışarı çıkmasını sağlar

Elastik bez tela

Bez ayağı dokumadan üretilmiş, kaliteli ipliklerden, ince veya orta kalınlıkta keten, oldukça dayanıklı elastik kumaş. Dış giyimin yakalarını desteklemek için kullanılır.

Elastik iç çamaşırı

Temel olarak jartiyer, iple bağlanan korse , korse ve sütyeni kapsayan bayan iç giyimi. Böyle bir giysinin amacı, giyim rahatlığı ve hareket özgürlüğü sağlarken, göğüs, bel ve kalça bölgelerinde dişiliği ön plana çıkartmaktır. Elastik materyallerden yapılır, kumaş veya örgü birlikte kullanılır

Elastik kumaş Yüksek elastikiyete sahip ipekli kumaş. Atkıda elastik ipliklerle orta veya ağır gramajlı olarak, değişik dokumalarda üretilir. Sutyen, korse ve yüzme giysilerinde kullanılır.

Elastik şerit

Delikli elastik şerit – uzunluğunun ayarlanmasını sağlayan düzenli aralıklarla deliklere sahiptir. Şapka elastik şeridi – elastomerli iplikle desteklenmiş dairesel kısımların delikli şerididir. Şapka, ayakkabı, oyuncak vb. üretiminde kullanılır. Düz elastik şerit – çift taraflı, düz yüzeyli, düz kenarlıdır. Kemer elastik şeridi – Kemerlerin üretimi için kullanılır. Omuz askısı elastik şeridi – genç kız veya bayanların iç giyim askılarında kullanılan düz, desenli elastik şerit. Jartiyer elastik şeridi –jartiyer üretiminde kullanılır. Bant elastik şeridi – bant üretiminde kullanılır. Desenli elastik şerit – desenli ve düz kenarları olan elastik şerit.

Elastik şerit; elastik kurdele

Çeşitli enlerde, bir ya da birden fazla çözgüsü pamuklu veya başka bir elyaftan ve diğer iplikleri elastik ipliklerden olan çeşitli dokuma teknikleriyle dokunmuş olan uzun elastik şerittir. Yüzeyi desenlidir. İç çamaşırlarda, dış giysilerde, yüzme giysilerinde, manşetlerde ve bandajlarda kullanılır

Elastomer lif Kimyasal lif grubunun belirgin özelliği aşırı esnekliğidir. Aşırı esneklik gerektiren ürünlerde kullanılır (elastik iç çamaşırı, kadın çorabı, çorap, spor gereçleri). Diğer liflerle kombine edilerek, dış giysi (daha çok pantolonlar) kumaşlarında ve örme yüzeylerinde kullanılır.

Elbise Bacakların üst kısmını ve bedeni örten, kadınların kollu giysisi ; dış giysi. Elbise, kadınların gardrobunun temelini oluşturur. Tek parça veya daha fazla parçadan oluşabilir. Tipik şekilde etek, bazen kolsuz ve yakasız olabilen, genellikle yakalı ve kollu bedenden oluşur. A silüetli elbise genellikle astarsızdır ve moda trendlerine göre biçimi değişiklik gösterir. Elbiseler, ampir robalı , kokteyl elbisesi , gömlek elbise , kuplu prenses elbise , resmi elbise , nikah elbisesi;gelinlik , dans elbisesi , gece elbisesi ve kuyruklu elbise olarak adlandırılır.

Elbise danteli

Açık, transparan düz kumaştır, dantel oluşturma teknikleriyle elde edilmiştir.

Elbise önlük Giysinin tümünü koruma amaçlı, bir etek ve beden kısmından oluşan giysi. Arkasındaki boydan kapaması nedeniyle diğer bedeni örten giysilerden farklıdır. Sadece belden tutturularak kullanılır.

Elde eğrilmiş iplik

Tuşesi sert, elastikiyeti ve parlaklığı ile diğerlerinden ayrılan en az iki katlı bükülmüş yün şevyot ipliktir.

Eldiven

Elleri soğuk havadan, kirlerden korumak için örten ve bir moda aksesuarı olarak kullanılan giyim aksesuarı. Kullanım amacına bağlı olarak; iş eldiveni, elbise eldiveni, spor eldiveni ve tören eldiveni olarak farklı türleri vardır. Eldiven bir çift olur ve yünlü kumaşlar, örme, deri, kürk, tül ve dantel gibi çok farklı malzemeden üretilebilir. Malzeme seçimi kullanım amacına bağlıdır. Eldiven parmaklı, sadece başparmağı olan veya parmaksız olabilir. Eldiven Mısır’daki Piramitlerde keşfedilmiştir. Orta çağlarda sıklıkla sembolik anlamı vardı. Kıymetli taşlarla süslenen eldivenler imtiyazlı sınıflar tarafından giyilen çok lüks aksesuarlar arasındaydı.

Cuma, 27 Ocak 2017 19:22

Terimler8

Yazan

Deş

Poliester ipliğin üretimi esnasında gerek bakım, arıza ve onarımlar sırasında gerekse iplik kopmalarında mamul hâle gelmeyen iplik veya erimiş poliestertir

Düze

Poliester eriğinin (polimerin) basınç altıda şekil verilmek için geçirildiği çeşitli filtreler, kum ve delikli plakadan oluşan düzenektir.

Düzgünlük

Pamuğun içindeki nep, nap ve kopuk liflerin oranı ile ondülasyon durumu.

Düzgünsüzlük

İplikteki ince, kalın, nepsi ve iplik uzunluğu boyunca kütlesel değişkenliği.

D.B.İ.

Düz boy iplik

Dijit masası

Elde hazırlanan kalıpların çizgi ve işaretlerinin bilgisayara aktarılması sağlayan elektronik düzenek.

Dikiş payı

Kalıba dikim için gerekli fazlalıkların verilmesi

Dokuma kumaş

Çözgü ve atkı adı verilen iki iplik grubunun, birbirine dik bir şekilde kesişmesiyle oluşan tekstil yüzeyleri

Düz boy iplik

Kalıp üzerine işaretlenen, kumaşın çözgü yönünü gösteren çizgi

Drapaj

Kumaşın ya da kalıp kağıdının giysi konumundaki görünüşü

Drape

Kumaşa belirli bölgelerde katlı, dökümlü bir form ve görüntü kazandırma

Dekatür

Yünlü kumaşların istenilen tutum ve görünüme ulaşması için uygulanan ısıl işlem

Dinkleme

Ağırlıklı yün ihtiva eden kumaşların, mekanik, kimyasal ve sıcaklık etkisi ile keçeleştirilmesi

Dok

Kumaşın sarılması için kullanılan silindir

Dokuma

Çözgü ve atkı ipliklerinin örgü raporuna uygun olarak dik açı yapacak şekilde kesişmelerinden oluşan tekstil ürününün imalini

Desen

Görsel bir etki amacıyla yapılmış çizgi resimler

Düz örme/Triko

Triko makinelerinde üretilen düz örme tekstil yüzeyi

Deri ( zig )

İşlenmiş, yüzeyi düz hayvan (av hayvanları hariç) derisi

Değişim katsayısı

Bir veri kümesinde standart sapmanın ortalama değere bölünmesiyle elde edilen sayının yüzde olarak ifadesi

Damarlı, Mermer deseni

Genelde fantezi iplikler tarafından oluşturulan kumaş desenidir, ancak baskı ile veya jakar basım teknolojisiyle de elde edilebilir. En belirgin özelliği ince keskin, renk tonuna uygun tonlarda ve mermeri hatırlatan damarlarıdır. Desen hafif gramajlı kumaşlarda ve yazlık bayan giysilerinde kullanılan trikolarda kullanılır.

Damasko; Şam ipeği Sık dokulu, ince iplikten üretilmiş parlak kumaş. Saten dokuma tekniği ve jakar desenleme teknolojisi kullanılarak dokunmuş pamuklu bazen keten kumaştır. Atkı ve çözgü gruplarının değişmesiyle büyük ölçekli desenler oluşturulur. Nevresim kumaşı olarak kullanılır.

Damasko kumaşı ; Şam ipeği

Kalın, ipekli, orta gramajlı, kimyasal ipekten jakar desenleme teknolojisi ile dokunmuş ve zengin şekilde desenlenmiş, çift yüzlü kumaş . Zemini beşli çözgü sateni dokumadır. Desenlerinde kumaşın yüzünde bir atkı ipliği, tersinde bir diğeri vardır ve bezayağı dokuma ile dokunur. Dekoratif amaçlı ve astar olarak kullanılır.

Dandy-look; şık- sade görünüm Kadın tayyörleri ve üç parçadan oluşan erkek takımlarında sade fakat ayrıntılarda bütünlük sağlayan bir tarz. Tek tamamlayıcısı kravat veya kurdeledir.

Dantel

Tığ ve bir ip ile yapılan yüzey çeşididir. Tek, çift, üçlü ilmek tekniklerinin, ilmek toplamaların, zikzak, zincir ve diğer fantazi ilmek tekniklerinin bir karışımı olarak elde edilir. Giysilerin üzerinde ve ev içi dekorasyonlarda kullanılır.,

Dantel deseni

Çeşitli figürleri oluşturacak şekilde tek yüzlü atkılı örme kumaşta açılmalar oluşturur. Kullanılan dokuma ve üretim sürecine bağlı olarak, dantel desen, dantel dikiş desenlerine ve asılı bağlantılı ilmikli desenlere ayrılır.

Dantel kumaş Birden fazla iplik sistemi birlikte dokunarak oluşturulmuş, hafif , delikli, desenlendirilmiş, örme veya dokuma kumaş . Kadın iç çamaşırlarında ve törensel giysilerin üretiminde kullanılır.

Dantel örgü

Sola veya sağa bir iğneyle, ilmiklerin üzerine taşımayla oluşturulan kırık delinmiş desenli tek yüzlü örgü. İlmeklerin bu şekilde taşınması örgüde bir açılma oluşturur. Bireysel ilmekler veya bütün ilmek grupları taşınabilir, yani birçok desen yaratılabilir. Ayrıca ilmeklerin yarısı da taşınabilir (yarı dantel ilmek); bu durumda, oluşturulan açılmalar düzenli dantel örgüden daha küçüktür.

Dar en-Bölgesel daralma (çekme)

Kumaşın bir bölgesi, kumaşın komşu bölgeleriyle karşılaştırıldığında daha dar ise buna bölgesel daralma denir.

Defo; hata

Bir giysi veya kumaşta çeşitli nedenlerle oluşmuş hatalı nokta. Defolar tüm parçada veya bölgesel olabilir.

Degrade desen Sürekli şekilde ışık kırılması ve keskin renk geçişi ile açıktan koyuya doğru ton geçişi olan renk gruplarının oluşturduğu kumaş deseni. En efektif kullanımı ekose desenli baskılı kumaşlardadır.

Dekatür Yün kumaşlara bitirme işlemi uygulamak için kullanılan teknoloji. Ya kumaş sıkıca delikli silindirin çevresine sarılır ve sıcak suya daldırılır (ayrıca kumaş içinde dolaştırılır)-Yaş dekatür; yada kumaşa sıcak buhar uygulanır- kuru dekatür. Baskı ve sıcak nem tarafından kumaşın tuşesi ve genel görünümü değer kazanırken, kumaş sağlamlaştırılır ve parlaklığı azaltılır (özellikle kamgarn iplikli kumaşlarda).

Dekolte Kadın giysilerinde sırt ve göğüs üstünü ortaya çıkaracak biçimde, boyun çevresindeki yaka açıklığı. Gece giysilerinde ve resmi giysilerde, bluzlarda, simetrik veya asimetrik şekilde farklı tasarlanmış kazaklarda çok yaygın olarak kullanılır; güncel moda tarzlarının dekolteyi kullanma eğilimi, dekolteye ayrıca tipik bir özellik kazandırabilir.

Dekoratif Dikişler

Elbise süslemelerinde kullanılan dikişler; el veya makinede yapılan süslemelerdir. Elde yapılan süsleme dikişlerini, çapraz dikiş, zincir dikiş, sap işi, elde makine dikişi, punto dikişi oluşturur. Makinede yapılan süsleme dikişlerinde çoğunlukla kapalı zikzak dikişi ve tek iplik zincir dikişi kullanılır

Dekoratif yama

Örme, kumaş veya deri bir giysinin, kolay aşınabilen diz, dirsek, kalça gibi kısımlarına, giysi dikilirken veya sonradan eklenen yamaya benzer parçası. Aynı zamanda günlük,iş ve spor giysilerinin bir moda elemanıdır.

Delik

Kumaş yüzeyinde iplik sıklığının bozulmasının büyük veya küçük açıklıkların oluşmasına neden olduğu bölge.

Delikli ağ

Boş zaman için tasarlanan genellikle krep kumaştan yazlık pamuklu pantolonlar, pantolonlardan daha çok günlük giysidir , fakat kotlardan daha resmidir. Blazer ceket ve birlikte kullanılır.

Delikli kumaş, ajurlu kumaş, perfore dokuma

Hafif gramajlılık, hava geçirgenlik, gözeneklilik ve her şeyden önemli olarak birim atkı çözgü yoğunluğunda seyrek alanlardan kaynaklanan deliklerin oluşturduğu çeşitlerle öne çıkan bir kumaştır. Bu seyrek alanlar geometrik desenler, çizgiler ve şekiller oluştururlar ve bu kompleks desen uygun bir dokumanın seçimi ile oluşturulur. Bu efekt aynı zamanda leno dokuma ile ya da istenilen deliklerin oluşturulması için belirlenen alanların yakılması yada deliklendirilmesi (perforasyonu) gibi çeşitli kimyasal metodlarla da elde edilebilir. Delikli kumaş pamuklu, ipekli veya yünlü olabilir. Hafif gramajlı kadın giysilerinde, bluzlarında ve dekoratif amaçlarda kullanılır. Adı, kumaşta bulunan deliklerden de anlaşılacağı gibi kırmak kelimesinin Fransızca karşılığı olan ajur kelimesinden gelmektedir.

Denim Genellikle pamuklu nadiren de yünlü tekstil kumaşıdır . Tuşesi toktur ve oldukça dayanıklıdır. Atkı ve çözgü iplikleri farklı olan renklerle ( genellikle mavi çözgü ve beyaz atkı) kumaşın yüzeyinde belli belirsiz yivler oluşturan dimi dokumadır . Spor tarzı pantolon ve kadın, erkek ve çocukların kullandığı kot giysi.“Denim“ terimi fransızca „da Nimes“ – „Nimes‘den „ gelmektedir( ilk kez işçiler için üretilen giysinin kullanıldığı kasabadır).

Denizaltı biçimli yaka

Yaka oyuntusu ön ve arkada düz, omuzlarda ovalleşen biçimdedir. Omuzların çoğunu kapatır. Kadınların hafif süeter ve bluzlarında kullanılır.

Denizci tarzı Siyah ve beyaz kombinasyonlu, dikdörtgen biçimli denizci yakalı , denizcilerin üniformasının öğelerini taşıyan giyim tarzı. Altın rengi düğmeleri, şeritleri ve bağlaması ile vurgulanan yakası tipik özelliğidir.

Desen; dizayn; tasarım

Dekoratif bir öğe olarak hizmet eden örme veya dokuma kumaş için teknik ressamların kullandığı terim. Bir desen, bir bitkinin, hayvanın, geometrik veya başka şekilde motifin küçük figürü veya grafik betimlemesi, bir çizgi formunu alma, ekose, baskı, veya örme dokuma teknikleriyle yapılır. İki veya daha fazla renkte oluşturulur.

Desenli kurdele

Tek-atkı, çift-atkı, çok atkı veya çok çözgülü kurdele; 10 mm ve 100 mm arasında genişliklerdedir; pamuk veya viskoz ipliktendir ve yüzünde jakar desenli ve kabarık ve solgun kabartma dizaynında suni ipek veya Sim sırma iplik ipliktendir. İç çamaşırı ve diğer giyim, etiket, ölçü/numara etiketleri, monogramlar, marka ve giysi etiketleri gibi çok çeşitli dekoratif amaçlar için kullanılır

Desenli örme kumaş

Arzu edilen görsel etkiyi elde etmek için, dokumasının yüzeyi çok çeşitli kabartma, renk ve dantel desenlerinde parçalara ayrılır.

Desenli şerit

Viskoz reyonundan ve pamuk ipliğinden yassı, desenli örme şerittir. Düzenli aralıklarda tutturulan kenar oluşturan verev tek bir iplik sisteminde örülmüştür. Renkli ve yumuşaktır, genellikle 4 ile 10 mm genişliğinde ve tersli yüzlüdür. Giysileri süslemek için kullanılır

Destekleme; sertleştirme;telalama

Giyside istenen görünüm, kalite ve etkiyi elde etmek amacıyla kumaşa farklı yöntemlerle tutturulan bir ara katmandır. Uygulandığı bölgeye hacim ve direnç kazandırıp, giysiye verilecek biçime katkıda bulunarak, kumaşa; dikim, yıkama, ütüleme gibi karşılaşabileceği işlemlerde destek işlevi görür. Görevleri, giysinin ön, yaka, manşet, cep ağzı, omuz vb. yerlerinde biçim ve dayanıklılığı korumak, buruşmaya yatkınlığı azaltmak ve belli bir sertlik ve form kazandırmaktır.

Perşembe, 26 Ocak 2017 14:36

Terimler7

Yazan

Deş

Poliester ipliğin üretimi esnasında gerek bakım, arıza ve onarımlar sırasında gerekse iplik kopmalarında mamul hâle gelmeyen iplik veya erimiş poliestertir

Düze

Poliester eriğinin (polimerin) basınç altıda şekil verilmek için geçirildiği çeşitli filtreler, kum ve delikli plakadan oluşan düzenektir.

Düzgünlük

Pamuğun içindeki nep, nap ve kopuk liflerin oranı ile ondülasyon durumu.

Düzgünsüzlük

İplikteki ince, kalın, nepsi ve iplik uzunluğu boyunca kütlesel değişkenliği.

D.B.İ.

Düz boy iplik

Dijit masası

Elde hazırlanan kalıpların çizgi ve işaretlerinin bilgisayara aktarılması sağlayan elektronik düzenek.

Dikiş payı

Kalıba dikim için gerekli fazlalıkların verilmesi

Dokuma kumaş

Çözgü ve atkı adı verilen iki iplik grubunun, birbirine dik bir şekilde kesişmesiyle oluşan tekstil yüzeyleri

Düz boy iplik

Kalıp üzerine işaretlenen, kumaşın çözgü yönünü gösteren çizgi

Drapaj

Kumaşın ya da kalıp kağıdının giysi konumundaki görünüşü

Drape

Kumaşa belirli bölgelerde katlı, dökümlü bir form ve görüntü kazandırma

Dekatür

Yünlü kumaşların istenilen tutum ve görünüme ulaşması için uygulanan ısıl işlem

Dinkleme

Ağırlıklı yün ihtiva eden kumaşların, mekanik, kimyasal ve sıcaklık etkisi ile keçeleştirilmesi

Dok

Kumaşın sarılması için kullanılan silindir

Dokuma

Çözgü ve atkı ipliklerinin örgü raporuna uygun olarak dik açı yapacak şekilde kesişmelerinden oluşan tekstil ürününün imalini

Desen

Görsel bir etki amacıyla yapılmış çizgi resimler

Düz örme/Triko

Triko makinelerinde üretilen düz örme tekstil yüzeyi

Deri ( zig )

İşlenmiş, yüzeyi düz hayvan (av hayvanları hariç) derisi

Değişim katsayısı

Bir veri kümesinde standart sapmanın ortalama değere bölünmesiyle elde edilen sayının yüzde olarak ifadesi

Damarlı, Mermer deseni

Genelde fantezi iplikler tarafından oluşturulan kumaş desenidir, ancak baskı ile veya jakar basım teknolojisiyle de elde edilebilir. En belirgin özelliği ince keskin, renk tonuna uygun tonlarda ve mermeri hatırlatan damarlarıdır. Desen hafif gramajlı kumaşlarda ve yazlık bayan giysilerinde kullanılan trikolarda kullanılır.

Damasko; Şam ipeği Sık dokulu, ince iplikten üretilmiş parlak kumaş. Saten dokuma tekniği ve jakar desenleme teknolojisi kullanılarak dokunmuş pamuklu bazen keten kumaştır. Atkı ve çözgü gruplarının değişmesiyle büyük ölçekli desenler oluşturulur. Nevresim kumaşı olarak kullanılır.

Damasko kumaşı ; Şam ipeği

Kalın, ipekli, orta gramajlı, kimyasal ipekten jakar desenleme teknolojisi ile dokunmuş ve zengin şekilde desenlenmiş, çift yüzlü kumaş . Zemini beşli çözgü sateni dokumadır. Desenlerinde kumaşın yüzünde bir atkı ipliği, tersinde bir diğeri vardır ve bezayağı dokuma ile dokunur. Dekoratif amaçlı ve astar olarak kullanılır.

Dandy-look; şık- sade görünüm Kadın tayyörleri ve üç parçadan oluşan erkek takımlarında sade fakat ayrıntılarda bütünlük sağlayan bir tarz. Tek tamamlayıcısı kravat veya kurdeledir.

Dantel

Tığ ve bir ip ile yapılan yüzey çeşididir. Tek, çift, üçlü ilmek tekniklerinin, ilmek toplamaların, zikzak, zincir ve diğer fantazi ilmek tekniklerinin bir karışımı olarak elde edilir. Giysilerin üzerinde ve ev içi dekorasyonlarda kullanılır.,

Dantel deseni

Çeşitli figürleri oluşturacak şekilde tek yüzlü atkılı örme kumaşta açılmalar oluşturur. Kullanılan dokuma ve üretim sürecine bağlı olarak, dantel desen, dantel dikiş desenlerine ve asılı bağlantılı ilmikli desenlere ayrılır.

Dantel kumaş Birden fazla iplik sistemi birlikte dokunarak oluşturulmuş, hafif , delikli, desenlendirilmiş, örme veya dokuma kumaş . Kadın iç çamaşırlarında ve törensel giysilerin üretiminde kullanılır.

Dantel örgü

Sola veya sağa bir iğneyle, ilmiklerin üzerine taşımayla oluşturulan kırık delinmiş desenli tek yüzlü örgü. İlmeklerin bu şekilde taşınması örgüde bir açılma oluşturur. Bireysel ilmekler veya bütün ilmek grupları taşınabilir, yani birçok desen yaratılabilir. Ayrıca ilmeklerin yarısı da taşınabilir (yarı dantel ilmek); bu durumda, oluşturulan açılmalar düzenli dantel örgüden daha küçüktür.

Dar en-Bölgesel daralma (çekme)

Kumaşın bir bölgesi, kumaşın komşu bölgeleriyle karşılaştırıldığında daha dar ise buna bölgesel daralma denir.

Defo; hata

Bir giysi veya kumaşta çeşitli nedenlerle oluşmuş hatalı nokta. Defolar tüm parçada veya bölgesel olabilir.

Degrade desen Sürekli şekilde ışık kırılması ve keskin renk geçişi ile açıktan koyuya doğru ton geçişi olan renk gruplarının oluşturduğu kumaş deseni. En efektif kullanımı ekose desenli baskılı kumaşlardadır.

Dekatür Yün kumaşlara bitirme işlemi uygulamak için kullanılan teknoloji. Ya kumaş sıkıca delikli silindirin çevresine sarılır ve sıcak suya daldırılır (ayrıca kumaş içinde dolaştırılır)-Yaş dekatür; yada kumaşa sıcak buhar uygulanır- kuru dekatür. Baskı ve sıcak nem tarafından kumaşın tuşesi ve genel görünümü değer kazanırken, kumaş sağlamlaştırılır ve parlaklığı azaltılır (özellikle kamgarn iplikli kumaşlarda).

Dekolte Kadın giysilerinde sırt ve göğüs üstünü ortaya çıkaracak biçimde, boyun çevresindeki yaka açıklığı. Gece giysilerinde ve resmi giysilerde, bluzlarda, simetrik veya asimetrik şekilde farklı tasarlanmış kazaklarda çok yaygın olarak kullanılır; güncel moda tarzlarının dekolteyi kullanma eğilimi, dekolteye ayrıca tipik bir özellik kazandırabilir.

Dekoratif Dikişler

Elbise süslemelerinde kullanılan dikişler; el veya makinede yapılan süslemelerdir. Elde yapılan süsleme dikişlerini, çapraz dikiş, zincir dikiş, sap işi, elde makine dikişi, punto dikişi oluşturur. Makinede yapılan süsleme dikişlerinde çoğunlukla kapalı zikzak dikişi ve tek iplik zincir dikişi kullanılır

Dekoratif yama

Örme, kumaş veya deri bir giysinin, kolay aşınabilen diz, dirsek, kalça gibi kısımlarına, giysi dikilirken veya sonradan eklenen yamaya benzer parçası. Aynı zamanda günlük,iş ve spor giysilerinin bir moda elemanıdır.

Delik

Kumaş yüzeyinde iplik sıklığının bozulmasının büyük veya küçük açıklıkların oluşmasına neden olduğu bölge.

Delikli ağ

Boş zaman için tasarlanan genellikle krep kumaştan yazlık pamuklu pantolonlar, pantolonlardan daha çok günlük giysidir , fakat kotlardan daha resmidir. Blazer ceket ve birlikte kullanılır.

Delikli kumaş, ajurlu kumaş, perfore dokuma

Hafif gramajlılık, hava geçirgenlik, gözeneklilik ve her şeyden önemli olarak birim atkı çözgü yoğunluğunda seyrek alanlardan kaynaklanan deliklerin oluşturduğu çeşitlerle öne çıkan bir kumaştır. Bu seyrek alanlar geometrik desenler, çizgiler ve şekiller oluştururlar ve bu kompleks desen uygun bir dokumanın seçimi ile oluşturulur. Bu efekt aynı zamanda leno dokuma ile ya da istenilen deliklerin oluşturulması için belirlenen alanların yakılması yada deliklendirilmesi (perforasyonu) gibi çeşitli kimyasal metodlarla da elde edilebilir. Delikli kumaş pamuklu, ipekli veya yünlü olabilir. Hafif gramajlı kadın giysilerinde, bluzlarında ve dekoratif amaçlarda kullanılır. Adı, kumaşta bulunan deliklerden de anlaşılacağı gibi kırmak kelimesinin Fransızca karşılığı olan ajur kelimesinden gelmektedir.

Denim Genellikle pamuklu nadiren de yünlü tekstil kumaşıdır . Tuşesi toktur ve oldukça dayanıklıdır. Atkı ve çözgü iplikleri farklı olan renklerle ( genellikle mavi çözgü ve beyaz atkı) kumaşın yüzeyinde belli belirsiz yivler oluşturan dimi dokumadır . Spor tarzı pantolon ve kadın, erkek ve çocukların kullandığı kot giysi.“Denim“ terimi fransızca „da Nimes“ – „Nimes‘den „ gelmektedir( ilk kez işçiler için üretilen giysinin kullanıldığı kasabadır).

Denizaltı biçimli yaka

Yaka oyuntusu ön ve arkada düz, omuzlarda ovalleşen biçimdedir. Omuzların çoğunu kapatır. Kadınların hafif süeter ve bluzlarında kullanılır.

Denizci tarzı Siyah ve beyaz kombinasyonlu, dikdörtgen biçimli denizci yakalı , denizcilerin üniformasının öğelerini taşıyan giyim tarzı. Altın rengi düğmeleri, şeritleri ve bağlaması ile vurgulanan yakası tipik özelliğidir.

Desen; dizayn; tasarım

Dekoratif bir öğe olarak hizmet eden örme veya dokuma kumaş için teknik ressamların kullandığı terim. Bir desen, bir bitkinin, hayvanın, geometrik veya başka şekilde motifin küçük figürü veya grafik betimlemesi, bir çizgi formunu alma, ekose, baskı, veya örme dokuma teknikleriyle yapılır. İki veya daha fazla renkte oluşturulur.

Desenli kurdele

Tek-atkı, çift-atkı, çok atkı veya çok çözgülü kurdele; 10 mm ve 100 mm arasında genişliklerdedir; pamuk veya viskoz ipliktendir ve yüzünde jakar desenli ve kabarık ve solgun kabartma dizaynında suni ipek veya Sim sırma iplik ipliktendir. İç çamaşırı ve diğer giyim, etiket, ölçü/numara etiketleri, monogramlar, marka ve giysi etiketleri gibi çok çeşitli dekoratif amaçlar için kullanılır

Desenli örme kumaş

Arzu edilen görsel etkiyi elde etmek için, dokumasının yüzeyi çok çeşitli kabartma, renk ve dantel desenlerinde parçalara ayrılır.

Desenli şerit

Viskoz reyonundan ve pamuk ipliğinden yassı, desenli örme şerittir. Düzenli aralıklarda tutturulan kenar oluşturan verev tek bir iplik sisteminde örülmüştür. Renkli ve yumuşaktır, genellikle 4 ile 10 mm genişliğinde ve tersli yüzlüdür. Giysileri süslemek için kullanılır

Destekleme; sertleştirme;telalama

Giyside istenen görünüm, kalite ve etkiyi elde etmek amacıyla kumaşa farklı yöntemlerle tutturulan bir ara katmandır. Uygulandığı bölgeye hacim ve direnç kazandırıp, giysiye verilecek biçime katkıda bulunarak, kumaşa; dikim, yıkama, ütüleme gibi karşılaşabileceği işlemlerde destek işlevi görür. Görevleri, giysinin ön, yaka, manşet, cep ağzı, omuz vb. yerlerinde biçim ve dayanıklılığı korumak, buruşmaya yatkınlığı azaltmak ve belli bir sertlik ve form kazandırmaktır.

Perşembe, 26 Ocak 2017 14:30

Terimler6

Yazan

Çok filament iplik

30000 dtex’e kadar çok sayıda flamentten oluşmuş flament ipliktir(30000 dtex’ten üzeri = tow).

Çiğit (pamuk tohumu - pamuk çekirdeği)

Liflerinden ayrılmış havlı (ince tüylü) veya havsız pamuk tohumunu,

Çırçırlama

Çiğitli (kütlü-çekirdekli) pamuk elyafının, çırçır makineleri yardımıyla çekirdeğinden ayrılması, linter pamuğunun ise linter makineleri yardımıyla çekirdek üzerinden sıyrılması veya kazanılması işlemidir.

Çırçır randımanı

Elyafın kütlü pamuğa oranıdır.

Çekik

Parça ürünlerin, makinede fiziksel zorlanmalar ile yüzeysel bozunmalar (ilmek çekmeleri-iplik çekmeleri vb.)

Çubuk

Presleme makinesinde kullanılan yuvarlak ya da köşeli, belirli yüksekliği olan metal parça

Çıkrık

İplik numarasını tespit etmek amacıyla ipliğin üzerine sarıldığı çember

Çile

Çevresi belirli bir uzunlukta olan çıkrığa sarılarak oluşturulan iplik kümesi :

Çubuk/sıra yönü

Örme kumaşta ipliğin enine/boyuna (üretim yönünde ve buna dik yönde) yerleşim yönü

Çatmak

İki parçanın dikilerek birleştirilmesi

Çıma

0 - 2 mm genişlikte dikilen üst dikiş

Çıt

Dikiş birleşimini gösteren işaret ve çentikler

Çizgi taşı

Kumaşı çizmeye yarayan sabun

Çift iğne makinesi

Belli aralıklı iki iğne ve bunlara ait dikiş mekanizması ile donatılmış, aynı anda iki paralel düz dikiş sırası oluşturan makineler

Çapraz alma

Çözgü çözülmesinden sonraki işlemlerde (tahar, düğüm) ipliklerin sırasını takip edebilmek için yapılan işlem

Çapraz çıtası

Levend ile lamel arası ipliklerin paralel geçmemesi

Çerçeve

Gücü tellerini taşıyan aparat

Çözgü ipliği

Kumaşın boyu yönünde yerleştirilmiş iplikler

Çağanoz

Remayöz makinesinin alt ipliğini hareket ettiren mekanizma

Çorap desen programı

Ürün tasarımında/siparişinde belirtilen modellerin bilgisayar ortamında hazırlanmasını sağlayan yazılımlar

Çözgü

Kumaşın boyuna yerleştirilmiş iplikler

Çözgülü örme

Boyuna sütun yönünde ilerleyen iplik kullanarak birbirine bağlanmış ilmekler oluşturmak suretiyle yapılan örme kumaş imalatı şekli

Çuha Düz ve yüksek derecede parlak yüzeye sahip pamuklu kumaştır. Orta ağırlıkta, ince keskin bir şekilde döndürülmüş çözgü ipliğinden sıkı dokumalıdır. Atkı iplikleri daha yumuşak bir şekilde ve gevşek bükülmüştür. Atkıda saten dokumadır. Çoğunlukla siyahtır. Fakat aynı zamanda koyu pastel tonlarda da olabilir. Jimnastik şortlarında/pantolonlarında, iş ceketlerinde, önlüklerde ve kapitone battaniyelerde kullanılır.

Çadır bezi Kalın numara iplikten bir bez ayağı dokuma ile dokunmuş ve çözgüde daha geniş atkıyla sağlanan enine rölyef çentikli pamuklu kumaş. Emdirilmiş olduğu için çadır üretiminde kullanılır.

Çadır tarzı moda silueti Küçük, düz yakalı, dar omuzlu, bir bel hattı yükseltilmiş ve çarpıcı etek uçları ile kabarık etekli, gençler için manto ve elbise moda tarzı.

Çan biçimli pantolon; İspanyol paça pantolon

Paçaları diz hattından sonra oldukça genişleyerek çan biçimini alan pantolon moda tarzı. Paça genişlikleri 30cm’den daha fazladır.

Çan etek; evaze etek

Etek ucu çevresi kalçadan daha geniş olan, kalçadan aşağıya doğru genişleyerek dökülen etek. Birden fazla parçadan oluşur.

Çan etek;parçalı etek

Katların kalça çevresinde çan şeklini oluşturması için yan hatlardan etek uçlarına doğru belirgin şekilde genişleyen etek; tipik özelliği birden çok parçadan oluşmasıdır ve bazen açı oluşturacak şekilde kesilir

Çan silüet

Üst kısmı dar, alt kısmı etek ucuna doğru çan biçiminde genişleyen kadın giyimi moda tarzı. Doğal görünümü dikkat çekici özelliğidir.

Çan şeklinde kırma

Giysinin bol kısmına geçişi sağlayan katlanmamış, ütülenmemiş kırma ; giysinin yüzeyinde dalgalanma oluşturur. Genellikle süsleme amaçlıdır, fakat elbise, etek palto gibi kadın giysilerinin fonksiyonel bir öğesidir.

Çapraz Dimi

Farklı yönlere doğru yükselen iki uçlu dimi dokumanın çarpı şekli oluşturan yivler halinde tekrarlı bir şekilde dokunması ile elde edilen dimi örgüsünden türetilen örüdür.Bu dokuma, pamuklu ve yünlü kumaşlarda kullanılır. Fantazi çapraz dimi dokumalar ise kumaşta dokuma efekti oluşturan desen tekrarının sabitlenmemiş orta kısmı ile takviyeli veya tekli bağlama yapan çapraz dimilerden elde edilmektedir. Bu dokuma bayanların pamuklu kumaşlarından oluşturulan elbiselerinde ve modaya uygun yünlü mantolarının kumaşlarında kullanılır.

Çapraz desenli tafta

Biraz sert tuşeli, metalik parlaklığa ve ince, çapraz görünümü olan, iplik sıklığı fazla ipek tipi kumaş; farklı çapraz desenli bir bez ayağı dokumadadır. Bayan elbiseleri için kullanılır.

Çapraz çizgili kumaş deseni

Atkı renginden oluşmuş aynı veya farklı genişliklerde ve renklerde çapraz çizgili, dokuma veya baskı kumaş deseni.

Çarliston (charleston) giyim tarzı 1920’lerde oldukça popüler olarak kullanılan bir giyim tarzıdır. Elbisenin düz hatları, bedeni sıkı şekilde sarması ve büzgülü etek kısmı bu tarzın en belirgin özellikleridir. Genellikle kadın elbiselerinde kullanılmıştır. 1980’lerin başında bu tarzın geri dönüşü görülmüştür.

Çarşaflık Orta gramajlı, orta kalınlıkta iplikten, yüzeyinde bariz şekilde görülebilen bezayağı dokumadan dokunmuş pamuklu kumaş . Tipik şekilde mavi, kırmızı, pembe ve mor dikey çizgilere sahiptir; bazen küçük ekose ve dokuma efektleri ile süslenir. Yatak takımlarında ve bazı desenleri kadın bluzları, yazlık elbiseler ve deniz giysilerinde kullanılır.

Çekici görünüm Daha çok elbisenin arka bölümünde bulunan geniş dekoltesiyle göze çarpan kadın modasıdır. Taklit taşlarla süslenmiş lüks kumaşların kullanımı dikkat çekici özelliğidir. Bayan vücut hatlarını dışa vuran dar çizgileri, 1950’lerin abiye giysilerinde moda tarafından esin kaynağı olmuştur. “Glamour” kelimesi, zamanın Hollywood film yıldızlarının yaşam tarzlarını açıklamak için kullanılmıştır.

Çekmeli kumaş

Bir ya da birden fazla tülbentten oluşan tekstil kumaşıdır. Çekme sırasında oluşan kimyasal etkilere karşı fiziksel olarak güçlendirilmiştir.

Çekmezlik apresi

Yıkama sırasında kumaşı buruşmadan korur; özellikle ipek veya viskoz liflerden üretilen kumaşlarda kullanılır. Temelinde özel hazırlanmış maddeler vardır.

Çift atkı ipliği; çift çözgü ipliği

Dokuma sırasında iki atkı / çözgü ipliğinin tekmiş gibi dokunmasıdır

Çift atkı ipliği ( atkı çekme)

Dokuma sırasında mevcut atkı ipliği ile ekstra bir atkı ipliğinin atılmasıyla oluşan hatadır. Dokuma genelinde bazı bölgelerde atkı ipliği çift atılmıştır.

Çift atkılı kumaş

Bir çözgü ve çift atkının (üst ve alt) dokunmasıyla oluşan kumaş, bunların her biri kumaşın kalınlığını artırmak veya yüze desen yapmak için farklı bir dokumada oluşturmaktadır.

Çift iplik

Bu iplik iki veya daha fazla iplik grubu veya tek ipliğin bükülerek üretimi sırasında başta örneğin ring iplik çekme makinesinde bükülmesiyle oluşturulur. Bükme her bir ipliğin plise bükme tarafından birlikte büküldüğü bir bükme makinesinde uygulanır. Her bir ipliğin bükülme sayısına bağlı olarak çift bükülmüş, üçlü bükülmüş vb. diye adlandırılır. Tek aşamada bükülmüş ipliklerden farklı olarak, çoklu aşamada bükülmüş iplikler tekrarlı bükülerek yapılır. Çiftli iplikler düzenli bir bükme yoluyla yapılabilir. Düz bükme veya farklı renk veya hacimlerdeki tekstüre ipliklerde olduğu gibi...

Çift plaka jarse

Ön ve arkasında düz 1.1 örgü bulunan kumaştır. Ön ilmek sıraları arka ilmek sıraları ile değiştirilir. Bu temel dokuma, iğnelerin gruplanmasıyla ve mevcut desenlere bağlı olarak çok değişik şekilde geliştirilebilir. Materyalin türüyle uyumlu olarak çok geniş yelpazede giyim çeşidinde kullanılır.

Çift yüzlü

Tek renkten fazla (genellikle iki) ağır çift taraflı ipekli kumaş; yüzü, arkası üzerinde olumsuz bir yapıya sahiptir; bezayağı dokuma ile çift taraflı kumaş üretim teknolojisi ile üretilmiştir. Bayan elbiseleri, takımlar ve paltolar için kullanılır. Adını Fransızcadan almıştır.

Çift yüzlü giysi

Giysinin hem iç ve hem dış yüzeyinin giyilebildiği giysilerdir. Giysinin iki tarafının renkleri, desenleri veya kullanılan kumaşlar farklı olabilir. Çift taraflı giyilebilir giysilerin iki tarafı da kullanılabilir kumaşlardan üretilir. Özellikle ceket, kaban gibi giyimler çift tarafı kullanılabilir olarak üretilen ürünlerdir

Çift yüzlü kumaş (1) Yumuşak tuşeli ve içi şardonlu, genellikle pamuklu, bazen de yünlü olan hacimli kumaş. Üretiminde bir çözgü ve iki atkı kullanılır. Yüzü ve tersi aynı dokumaya sahiptir fakat atkıların renkleri değişir, böylece yüz tarafındaki atkı bir renkli ve arka tarafındaki atkı ise iki renkli olur. Çözgü ve atkının bağlantı noktaları birbirini kapatmalıdır ki birbiri içinden gözükmesin. Çift atkı iplikli kumaş, sabahlık, ev elbisesi, vs.nin üretiminde kullanılır.

Çift yüzlü kumaş (2)

Yüzü ve tersi kullanılabilen kumaş için genel terim; Dublüfas kumaşta, oyuk dokuma bulunur ve tersli yüzlüdür. Yüz ve ters görünümündeki fark, özel dokuma teknolojisiyle elde edilir

Çift çözgülü kumaş

Orta gramajlı, iplik sıklığı, dokuma, renk ve kullanılan malzeme farklılıklarından kaynaklanarak ön ve arka yüzü aynı ya da farklı olabilen, bir atkı ve iki çözgü ipliğinin kullanılmasıyla elde edilen genellikle ipekli veya pamuklu kumaş. Az sayıda çözgü teli kullanılmasıyla yüzeyde daha küçük desenler elde edilebilmektedir.

Çile

Farklı çilelerden gelen ipliklerle bağlanan, genellikle uzunlukları önceden belirlenmiş onlu çile ipliklerinin bir koleksiyonudur

Çin Jütü Ebegümeci familyasına ait, bir yaş veya üzerindeki bitkilerin gövdesinden elde edilen liftir. Bir gövde %10 ile %30 arasında lif kapsar ve çuval ipi, halat ve kâğıt yapımında kullanılır. Aynı zamanda ticarette Çin jütü olarak bilinir. Bu bitki doğu Asya kökenlidir.

Çin bezi (nankeen) Kalın ve sağlam pamuklu kumaş ;koyu çözgü ve açık atkı ipliğinden bezayağı veya dimi dokuma tekniği ile üretilir. Yazlık giysi ve özellikle spor tarzda pantolon üretiminde ve cep astarı olarak kullanılır.

Çingene görünümlü; çingene tarzı giyim Birkaç kat farbela ve şerit dantelden oluşan, katları ve hareketli etek ucu ile ayırt edici özelliğe sahip, Çingene halk kostümünü yansıtan giyim tarzı. Büyük oval bir yakası olan bluzun göğüs altında bol kıvrımları vardır. Elbiseler canlı renklerdedir; aksesuar olarak gümüş ve yapay mücevherat bolca kullanılır.

Perşembe, 26 Ocak 2017 14:25

Terimler5

Yazan

Calico; Kaliko

Seyrek, düz, genellikle orta bükümlü ipliklerden bezayağı dokuma tekniği ile üretilen orta gramajlı pamuklu kumaştır. Piyasada baskılı hali de dahil olmak üzere pek çok çeşitleri bulunur. Ucuz maliyetli çocuk ve kadın giysilerinde, önlük, dekoratif eşya ve bayrak üretiminde kullanılır.

Cam tafta

Belirgin, ince, verev ribsleri ve metalik bir parlaklığı olan, bezayağı dokumalı, biraz sert ipekli kumaştır. Tipik olarak atkı ve çözgüde farklı renkler kullanılır. Bayan elbiselerinde kullanılır.

Camelot

Yumuşak, orta gramajlı(dimi yada saten dokumalı) dokumayı kapatan bir hav yüzeyi olan yünlü kumaştır. Karakteristiği rengi deve tüyüdür ve kamgarn yünlü ipliklerle farklı yüzdelerde deve tüyünün karıştırılmasıyla üretilir. Bayan ve erkek paltolarında kullanılır. Terim Almanca deve anlamına gelen ‚kamel‘ den gelmektedir.

Cannele ripsi; Yivli- oluklu rips kumaş Ripse benzer çeşitli genişliklerde yivleri olan, genelde yünlü kumaşlar için kullanılan ad. Yiv genişliği farklı şekilde gruplanabilir.

Canton kumaş Yumuşak bükümlü kamgarn ipliğinden bezayağı dokuma tekniği ile dokunmuş,hafif parlak, ince, şeffaf, hafif gramajlı pamuklu kumaş . Kadın giysilerinde ve iç giyim üretiminde kullanılır. Adı Çin’deki bir şehirden alınmıştır.

Cardigan; Örme hırka

Yakasız veya kayık yakalı, en az bir cepli, önden boydan düğmeli ve kollu örme ürün. Hırka, kırışmayı ortadan kaldıran düz sağlam bir kenar şeridine sahiptir. Yelekten ve düğmeli büyük boy polo tişörtten farklıdır. Genellikle uzun kolludur.

Ceket (1) Bedeni gevşek şekilde saran, boyu kalçaya kadar, açık veya kapalı bedeni örten kollu giysiler için ortak kullanılan ifadedir. Genellikle astarsız ve vatkasız basit şekilde çalışılır.

Ceket (2)

Erkek ve kadın takımlarının bir parçası olan, ön bedeni kapamalı, kollu, kısa üst giysi. Genellikle astarlıdır (yazlık ceketler yarım astarlıdır), fakat astarsız da olabilir. Daima uzun kollu, klapalı yakalı ve ceplidir. Boyu modaya göre şekillenir, ama genellikle belin altında bir boydadır. Mono (tek sıra düğmeli) veya kuruvaze (çift sıra düğmeli) kapamalı olabilir. İlk olarak 19. yüzyıl sonlarında İngiltere’de giyilmiştir. Bu ilk giyilen ceketler vücuda sıkı oturan, Gotik jerkin ceket tarzındayken, zaman içerisinde bir çok değişikliğe uğrayarak günümüzdeki şeklini almıştır.

Ceket takım

Takım ceketi, takım pantolonu ve bir de takım yeleği olmak üzere üç parçadan oluşan klasik erkek takımıdır. Çeşitli resmi faaliyetlerde giyilir. Dünyaya İngiltere’den yayılmıştır. Bir silindir şapka veya diğer siyah şapkalarla giyilir.

Cep Küçük kişisel eşyaları koymak için veya süsleme amaçlı kullanılan, giysiye açılan yarıklara dikilerek veya giysi üzerine eklenerek oluşturulan torba. Farklı biçimleri olan ceplerin belirli giysi türleri üzerinde standart biçimleri vardır. Bantlı cep , körüklü cep , aplike cep , bel cebi , kapaklı cep , uzunlamasına cep , yarık-yarma cep , uçları zımbalı cep , dikişten açılan cep , fletolu cep temel cep çeşitleridir.

Cep mendili

Modaya uygun olarak, ceket veya paltoların göğüs ceplerinde çeşitli şekillerde katlanarak kullanılan dekoratif mendiller. Renkleri giysilerle uyumludur. Kravat setinin bir parçasını oluşturabilirler, kravat ve mendilin rengi genellikle aynı veya kombinedir.

Cep torbası

Dikişten açılan cep veya yırtmaçlı cebin bir parçası. Bir veya iki parça olabilir.

Cepken Bazen kısa kollu olabilen hafif, uzun erkek ceketi;halk giysilerinin bir parçasını oluşturur, bazı durumlarda kadınlar tarafından da giyilir.

Ceplik

Parlak, dört bağlı çift yüzlü dimi dokumadan 2 ye 2 dimi olarak bilinen düz, hafif gramajlı pamuklu kumaştır. Astar olarak özellikle cep astarı olarak kullanılır.

Ceplik; cep kumaşı Orta incelikte iplikten, dimi veya bezayağı dokumadan dokunmuş, düz, parlak yüzeyli ipekli veya pamuklu kumaş için sıklıkla kullanılan isimdir. Cep torbaları için kullanılır.

Chanel boy; Chanel tarzı giysi boyu

kişiye özel giysi dikiminin (Haute Couture) kurucularından Paris‘li önde gelen tasarımcı Coco Chanel’in tasarımlarında uyguladığı ve diğer tasarımcılar tarafından oldukça yaygın olarak kullanılan bir elbise boyudur. Yaklaşık olarak dizin üç parmak altında etek boyudur.

Chanel tarzı giyim; Coco tarzı giyim Kamgarn iplikten üretilmiş (özellikle yünlü tüvit) kumaşlardan genellikle takımlara uygulanan kadın giyim tarzıdır. Ön kapama, cep, yaka, kol ağzı ve yırtmacının kenarlarına şerit(örgü şerit), kadife kurdele veya farklı kumaş bantlar ile süslenmesiyle kontrast oluşturan tasarımındaki sadelik ve konfor ile öne çıkan bu tarz tanınmış Paris’li moda tasarımcısı ve ünlü Haute Couture salonunun sahibi Coco Chanel tarafından yaratılmıştır. Chanel’in kanaatine göre bu takım her kadında olması gereken bir takımdır. Bu giysinin 50 yıldan daha uzun bir zamandır popüler olması da bunu kanıtlamaktadır

Chesterfield palto Tek sıra kapamalı, gizli patlı, bedene çok sıkı oturan düz şekilde biçimlenmiş erkek paltosudur. Boyu diz altında, açık veya koyu gri renkli kumaşlardan üretilen kasaba giysisidir. Lord Chesterfield’ın Hindistan valisi olduğu zamanlarda kullandığı giysi olduğundan bu isimle anılmaktadır.

Chinos pantolon

Boş zaman için tasarlanan genellikle krep kumaştan yazlık pamuklu pantolonlar, pantolonlardan daha çok günlük giysidir , fakat kotlardan daha resmidir. Blazer ceket ve [birlikte kullanılır.

Cımbar izi

Kenara yakın bölgelerde cımbar delikleridir.Bu Dokuma kumaşlarda istenmeyen hatalardan biridir.

Cool Wool Kamgarn iplikten üretilen 200g ve yukarı gramajlı, gözenekli, çok ince yüzde yüz yünlü çok hafif kumaşlar için Uluslararası Yün Birliği (IWS)tarafından öngörülen slogan terimdir. Bu kumaşlar mevsimlik erkek takımlarında ve kadın giysilerinde ve kadın takım elbiselerinde kullanılır.

Core-spun Optex ipliği

Spandeks elyaftan elastik bir nüvesi olan ve diğer tekstil materyallerinden bir kez veya iki kez etrafında dolanan iplikler olan nüveli ipliktir.

Côtelé kumaşı

Tuşesi kaba, sert, genellikle çözgü yerleştirmeli dimi sırtlı dokuma ile elde edilmiş geniş dikey ripsleri olan pamuklu veya yünlü kumaştır. Genellikle bayan mantoları ve kabanlarında kullanılır. Terim kumaşın yüzeyini ifade eden Fransızca "côtelé" (= yivli)kelimesinden gelmektedir.

Cağlık ( kafes )

Makineye beslenecek bobinlerin dizildiği sehpa.

Cetvel

Kullanıma uygun uzunlukta, düzgün kenarlı, cm aralıklı çizim araç

Cımbız

Çok iplikli makinelerde iplik geçirmeyi sağlayan küçük maşa

Conta

Pantolon arka parçasına form vermek için kalıbın bölünmesi

Caraskal

Yük kaldırmaya yarayan diferansiyel palanga

Caipo

Farklı renkteki fitillerin birleştirildiği bir çeşit fantezi iplik üretim makinesidir.

Perşembe, 26 Ocak 2017 14:18

Terimler4

Yazan

AÇIK EN BOYAMA SİSTEMİ: Kumaşın konfeksiyonda kullanılan eninde boyanması

BOBİN: Masuralar üzerine sarılı durumdaki belli bir miktar iplik

BOYA ÇÖZELTİSİ: Boyarmadde, kimyasal madde ve sudan oluşan boyama işlemine yarayan belirli bir pH değerine sahip karışım

BOYAMA KAZANI: Boyama makinesinde ürün, boyarmadde ve kimyasalların konulduğu yer

BOYAMA REÇETESİ: Boya banyosunun içindeki maddelerin isimlerini ve niceliklerini, boyama yöntemi ve koşullarını belirten yazılı kısa bilgi

CARASKAL: Yük kaldırmaya yarayan diferansiyel palanga

ÇEKİK: Parça ürünlerin, makinede fiziksel zorlanmalar ile yüzeysel bozunmalar (ilmek çekmeleri-iplik çekmeleri vb.)

ÇUBUK: Presleme makinesinde kullanılan yuvarlak ya da köşeli, belirli yüksekliği olan metal parça

DUBA: Pres makinesinde içi boş kalan tops/bobin taşıyıcılarında, boş kalan yerleri doldurmaya yarayan dolgu malzeme

FİLTRE: Parça ürünlerin ana kazandan, pompaya gitmesini engelleyen süzme tertibat

GÖZ: Boyama makinelerinin kapaklı her bir bölümü

HALAT SİSTEMİ: Kumaşın halat (tüp) şeklinde boyanması

ISG: İş sağlığı ve güvenliği

İLAVE KABI (KAZANI): Boyama makinesine aktarılmak üzere boyarmadde ve kimyasalların konulduğu yer

KANCA: Malzemeyi çekmeye yarayan ucu çengelli demir çubuk

KAP: Boyarmadde ve kimyasalların içine konulduğu kap

KILAVUZ BEZİ: Kontinü boyama makinelerinde boyanacak kumaşın makinenin uygun noktalarından geçmesi için sürekli olarak makine üzerinde tutulan kumaş

KIRIK: Boyanmış ürünlerde, basınç-sıcaklık gibi etmenlerle istenmeyen izlerin oluşması

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD): Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan tüm alet, araç, gereç ve cihazlar

KONTİNÜ SİSTEM: Emdirme metoduna göre boyama

LOT: Tanımlanmış tip ve kaliteye sahip malzeme grubu

NUMUNE: Herhangi bir maddenin bütün özelliklerini içeren küçük bir örneği

PARÇA: Boyanacak hazır giyim ürünü

PARTİLEME: Benzer özellikteki malzemeleri bir araya getirerek işlem için hazırlama

PARTİ NUMARASI: Bütün özellikleri aynı olan ve tek seferde üretilen ürünlerin fabrika içinde sahip olduğu numara

pH DEĞERİ: Bir sıvının asitlik, bazlık derecesini gösteren değer

pH METRE: pH değerini ölçen aleti veya kağıt

PRESLEMEK: Malzemeyi mekanik olarak sıkıştırma işlem

REFAKAT KARTI: Ürünün temel özellikleri ile birlikte boyanacak ürüne uygulanacak işlemlerin sırasıyla belirtildiği çizelge

RULO: Karton silindirlere sarılmış kumaş

SANTRİFÜJ: Boyanan veya yıkanan parça ürünlerin üzerinden fazla suyun döndürülerek atılması işlemi

SPEKTROFOTOMETRE: Bir rengin farklı dalga boylarındaki açıklık/koyuluk, derinlik ve parlaklık/matlık değerlerini nicel olarak gösteren cihaz

TOPS: Taranmış elyaf bantları

TOPS/BOBİN TAŞIYICISI: Bobinleri/topsları makinelere taşıyabilmek için kullanılan araç

Perşembe, 26 Ocak 2017 11:10

Terimler3

Yazan

Baby-doll Aynı isimdeki sineme filminden adını almıştır. Çocuksu, masum silueti ve giysideki oval yaka açıklığı ile diz boyu arasında, oluşturulan yoğun büzgü ile belirginleşmiştir. Kollar kısa ve genellikle kabarıktır. Bu tarz 1950’lerde genellikle bayan geceliklerinde popüler olmuştur.

Bahar giysisi Kadınlar ve erkekler için, genellikle hafif gramajda, serin tutan ve açık renkli, yapıştırılmış havlı tekstil kumaşlarından üretilmiş çeşitli giysilerdir. Bu giysiler yarım veya tam astarlı olabilir ve baharda giyilmek için tasarlanır.

Bahriyeli bluzu Omuzdan sırta kadar inen geniş, dikdörtgen veya kare biçiminde devrik yakalı bluz. Yakanın ön parçası sıkıca bağlanarak denizcilerin boyun bağına birleştirilir.

Bahriyeli yaka

Omuzdan sırta kadar uzanan geniş, dikdörtgen veya kare devrik yaka, genellikle bantlarla/şeritlerle süslenir. Yakanın ön parçası şal gibi bağlanarak birleşir. Kadın ve çocuk giysilerinde moda öğesi olarak kullanılır.

Bal peteği dokuma

Bir dimi dokumadan yaratılır, tipik olarak çapraz bir sıra veya dikişli dimidendir; isteğe bağlı kompozisyondan da oluşabilir. Kumaş üzerinde kabarık bir yüzey oluşturur, genellikle ufak kare şeklindedir, konturları yükseltilir ve merkezler derinleştirilir. Pamuk kumaşlarda (el havlusu gibi) ve yün kumaşlarda kullanılır.

Bal peteği kumaş

İyi emiş güçlü, derinleştirilmiş yüzeyli, kabarık, gevşek bal peteği dokumadan oluşturulan kabarık yüzeyli, geometrik şekilli, yumuşak pamuklu kumaş. El ve banyo havlusu ve bazı bayan moda giysilerinde kullanılır. İsmi, üretiminde kullanılan bal peteği dokumadan gelmektedir.

Balen; iç teli

Yaka , korse ve sutyenlerin desteklenmesi için kullanılan plastik materyal veya çelik yay.

Balon etek Belden veya kalçadan sonra genişleyen eteğin uçları toplanarak, balona benzeyen bir silüet kazandırılan ve belirli dönemlerde moda olan genç tarzı etektir.

Balıklı iplik; alevli iplik; nopeli iplik İplik boyunca efekt iplikleriyle aralıklarla oval (alev, düğüm) şeklinde, oluşturulmuş hacimli dekoratif efektli fantazi iplik

Balıksırtı deseni

Farklı genişliklerdeki kırık bir dimi dokumada oluşturulan kırık ribsli desendir. Sıklıkla atkı ve örgüde kontrast ipliklerin kullanımıyla vurgulanır. Bu desen yünlü ve pamuklu kumaşlarda sık kıllanılanlardan biridir.

Bandura mekanik tekstürizasyon

Sentetik liflerden elde edilen dokuma ve örme kumaşların, opak, esnek ve plastik güzel bir yüzeye sahip olmaları için uygulanan özel mekanik işlemdir. Konik ısıtıcı silindirler, su ve sıyırıcı plakalar aracılığı ile kumaş ezilir ve biçimlenir.

Bant

10mm’ye kadar genişliği olan, dar tekstil kumaşı ; çeşitli malzemelerden yapılır ve teknik amaçlar için kullanılır.

Page 1 of 4