Tekstilde Lojistik Hizmetleri
 • Tekstilde Lojistik Hizmetleri

  loj1 

   

  Matematik, kimya, fizik ve biyoloji gibi fen bilimlerinin yanı sıra ekonomi, pazarlama, üretim yönetimi ve planlama gibi sosyal bilimleri ve teknik bilimlere dayanmak zorunda olan Tekstil;

  İlk madde (elyaf), iplik dokuma, örme, baskı, apre ,hazır giyim ( konfeksiyon ) ve dokusuz yüzeyler gibi her biri apayrı teknolojiyi gerektiren çok geniş bir alanı kapsamaktadır.

  Bunların her birinin hammaddesi, yarı mamulü, mamülü ve bunların üretiminde kullanılan makinelerin parçaları ve yedek parçaları ile tümünün stoklanması iş ve işlemleri ( İhracaatı ve ithalatı ) karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu lojistiği hizmetleri ile yapılmaktadır.

  İpliğin hammaddesi elyaf olup doğal yollardan ( bitkilerden, hayvanlardan ve madenlerden ) veya kimyasal yollardan ( suni rejenere ve sentetik ) olarak elde edilmektedir.

  Bitkisel elyaf olan pamuk bitkisinin tohumu, tarlada yetişen pamuğun hasat edilmesi ile elde edilen pamuk elyafının çırçır fabrikalarında çırçır makineleri ile temizlendikten sonra balyalanarak iplik fabrikalarına gönderilmek üzere stoklanması ve bu makinelerin yedek parça ve diğer teçhizatının temin edilmesi,personel sevkiyatı,yurtiçi ve yurtdışı ( gümrük işlemleri de dahil ),bunların muhasebe iş ve işlemleri ile sevkiyatı lojistik hizmetleri sayesinde gerçekleşmektedir.

  Unutulmaması ve göz ardı edilmemesi gereken en önemli faktörler içerisinde lojistik hizmetlerinin her alanda kaliteli olması, işletmelerin ve fabrikaların rekabet gücünü arttırır. Zira rekabet aynı malı üreten firmaların mallarını satmak için giriştikleri bir yarıştır.

  Kaliteli üretim yapmayan ve kaliteli lojistik hizmetlerini yapmayan ya da yapamayan firmalar,işletmeler ve fabrikalar zarar ederler ki bu da bunların piyasada varlığını sürdürememesi demektir.

  Özellikle yurt dışına ihraç edilecek herhangi bir Tekstil ürünü,üretildiği fabrikada veya işletmede fabrika dışından bağımsız hizmet veren kalite kontrol firmaları elemanlarınca çeşitli kalite testlerine tabi tutulur ve uyguluk var ise ürün ihraç edilebilir belgesi verilir.Bundan sonra gümrük işlemleri dahil nakliye ile ilgili (karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu ) iş ve işlemler yapılır. Burada ürünün kalite belgesi,hangi yolla ulaşım yapılacağı ve hangi tarihte teslimatın yapılması gerektiği çok önemli konular içerisindedir. Çünkü malı satın alacak müşteri ( şahıs,fabrika,mağaza gibi) ile bir sözleşme imzalanmıştır.

  Sözleşmede ise ürünün adetinin,parçasının,topunun veya kilogramının kaç dolar veya Euro olacağı,ürünün özelliklerinin nasıl olması gerektiği,hangi tarihte teslim edilmesi,ödemenin ne zaman yapılacağı gibi hususlar bulunmaktadır.

  Bu sözleşme hükümlerine aykırılık bulunması halinde ise tarafların birbirlerine maddi olarak tazminat vermek zorundadırlar ki bu da işletmenin veya fabrikanın zararıdır ya da müşterinin zararıdır.

   

  loj2

   

  Çünkü, artık ülkeler birbirlerine ulaşım araçları sayesinde çok yakınlaşmıştır. Her ülke kendi malını satmak için Dünya ülkelerinde Pazar aramak zorundadır ki ekonomik anlamda yüksek değerlere ulaşşın. Bu sayede de ülkelerinde bulunan yaşayan insanların milli gelirlerini yükseltsin. Bu şekilde de savunma dahil pek çok alanda en yüksek düzeylere ulaşabilsin. Bu açıdan satılacak Tekstil ürününün hem kaliteli,hem emsallerinden daha ucuz ve hem de lojistik hizmetlerinin çok kaliteli olması gerekmektedir. 

  Bir Tekstil alanının alt dalı olan dokuma fabrikasını ele alalım; Kumaş dokuyan bu fabrikada üretime katkısı olan her işlemi açılayalım.

  Bu fabrikada dokunacak kumaşın özelliğine göre kumaşın hammaddesi olan ipliğin satın alınması, stoklanması ve nakliyesi için lojistik hizmetlerinin tüm aşamaları gerçekleştirilir. Satın alınacak bir ipliğin bile ticaretteki nem miktarı bellidir.

  Örneğin pamuk ipliğinin ticaretteki nem miktarı %8,5 civarındadır.

  Satın alınacak ipliğin nem miktarının az veya çok olması ipliğin çözgü makinesinde, tahar makinesinde ve dokumada kalitesini düşürür yani sık sık makine duruşları olur,işçilik artar,enerji sarfiyatı artar,verim düşer.

  Elde dilecek dokuma kumaş ise istenilen kalitede olmaz.

  Bu lojistiğin satın alma hizmetidir.

  Satın alınan ipliğin fabrikada stok yapılacak alanın, ipliğin özelliklerini bozmayacak şekilde,şartlarda ve düzende olması gereklidir( kondisyonlama şartları ) .

  Aksi takdirde iplik bobinleri deforme olur.iplik zayiatı olur,iplik rutubetlenir gibi.

  Bu lojistiğin depolama ve stok ile ilgili alanıdır.

  Satı alınan iplikten dokuma kumaş yapmak için ,kumaşın özelliklerine göre ( kumaş eni,kullanılacak ipliğin cinsine ve numarasına göre toplam çözgü tel sayısı,çözgü renk raporu,atkı ipliğinin cinsi ve numarası ile atkı renk raporu,kumaşın deseni gibi ) çözgü makinesinde çözgü hazırlanır.

  Kumaş deseni yani örgüsü raporuna göre yapılan tahar işlemleri,tarak dişlerinden çözgü ipliklerinin geçirilmesi gibi işlemler yapıldıktan sonra dokuma makinesinde kumaş dokunur.İşte burada da ;

  Makine yedek parçalarının alımı ile ilgili evrakların hazırlanması,muhasebe işlemleri de ( Yurt dışından ithal ediliyorsa gümrük işlemleri )Taşıma hizmetleri ile ilgili iş ve işlemler deLojistik hizmetleri çerçevesinde gerçekleşmektedir.Dokunan kumaş,ham kalite kontrol işlemlerinin ( kumaştaki halar gözlenir ve tamir edilebilecekler tamir edilir)yapılmasından sora boya-apre ilgili bir fabrikaya ulaştım araçları ile götürülecek ön terbiye,baskı,boya ve apre işlemleri yapılır.

  Özellikle yurt dışına ihraç edilecek kumaşlar fabrikada,bağımsız firmalara ait mühendisler tarafından kalite faktörleri yani üründe bulunması gereken özelliklerin bulunup bulunmadığına dair kontrolleri yapılır.Ürün yani dokuma kumaş istenilen özelliklerde ise sevkiyat onayı verilir.

  Fabrikada yapılması gereken iş ve işlemler (muhasebe işlemleri,ürün çıkış evrakları gibi ) yapıldıktan sonra gümrük işlemleri yapılarak ulaştırma araçları ile yurt dışına sevkiyatı yapılır.

  LOJİSTK PRENSİPLERİ

  Standartlık

  Desteklenen sistemlerde kullanılan lojistik hizmetlerin standart olması önemlidir. Malzemede, hizmetlerde ve usullerde standartlık sağlanmalıdır. Lojistikle ilgili uygulamalarda uluslararası standartların kullanılması önemlidir. Demir yolları, konteynerler, elleçleme ekipmanı, bilişim teknolojisi gibi temel lojistik unsurların standart olması küreselleşme sürecindeki lojistik aktörler için önem taşımaktadır. Standartlık konusunda müşterek çalışabilme, kullanılabilme, yönetilebilme asgari hedefler olmalıdır. Ekonomik olma: Ekonomide ifade edildiği gibi kaynaklar kıt ihtiyaçlar sonsuzdur. Ekonomi prensibi en az masrafla maliyet-etkin bir şekilde lojistik desteğin sağlanmasıdır. Kaynaklar ihtiyaçların tamamını karşılamak için yetersiz olduğundan kaynakların tahsis edilmesi ve önceliklerin belirlenmesinde ekonomi faktörüne gerek maliyet gerekse zaman açısından dikkat edilmelidir.

  Yeterlilik:

  Yeterli desteğin sağlanamaması lojistik operasyonlar için hayati öneme sahiptir. Lojistik kaynakların yeterlilik seviyesinde belli oranlar yakalanmalıdır. Yeterlilik prensibinde fazla stoktan yerine sürdürülebilirlik ve karşılanabilirlik esas alınmalıdır.

  Elastikiyet:

  Lojistik teşkilat ve usuller değişen durumlara, görevlere, konseptlere ve kavramlara uyum sağlayabilecek bir yapılanma içinde olmalıdır.

  Sadelik:

  Kompleks oluşumlar yerine hem planlamada hem de icrada lojistiğin tüm alanlarında sadelik esas alınmalıdır. Sadelik etkinliği artırır. Sadeliğin sağlanması neticesinde kaynakların etkin kullanımı sağlanır.

  İzlenebilirlik:

  Elektronik imkanlarla bilgi işlem teknolojisi kullanımı ile tüm operasyonların miktar, durum, zaman ve yer itibariyle en gerçekçi biçimde gerçek zamanlı izlenebilmesi; sorunların önceden veya en erken seviyede çözülmesi adına gereklidir.

  Koordinasyon:

  Lojistik desteğin etkinliğinin sağlanması koordinasyon sağlanması şartına bağlıdır. Lojistik planlamacılar ile icracılar ve müşteriler arasında mutlaka koordinasyon sağlanmalıdır.

  Planlama:

  Lojisitkte amaç sürecin önceden planlanması ve plan ile fiilî uygulama arasındaki farkın belirlenerek süreç iyileştirmesi yapılmasıdır.

   

  ulas102

  Yazan %AM, %26 %357 %2016 %10:%Kas in Dokuma Okunma 3203 defa

Tekstilde Lojistik Hizmetleri

Tekstilde Lojistik Hizmetleri

?<