Ring iplik Makinesinde Kops Kontrolü
 • Ring iplik Makinesinde Kops Kontrolü

  Kops Kontrolünün Amacı Kops üzerindeki ipliğin belirlenen standartlarda sarılıp sarılmadığını belirlemek için yapılır. İplik makinesinden numune iplikler alınır. İplikler iplik standının bulunduğu araba ile laboratuvara getirilir.

   

  Test için kullanılan aparat ve cihazlar;

   

  Kops kontrolünde dijital kumpas ve hassas terazi kullanılmaktadır.

   

  Kops Sarım Hatalarının Nedenleri

   

  1-Anormal pütürlü kops,

  2-Aşınmış kops,

  3-Kopsun iğ üzerinde sıkı oturtulmaması,

  4-İplik gerginliğinin az olması,

  5-Kopça numarasının yanlış seçilmesi,

  6-İğ devrinin düşük oluşu,

  7-Sarım hızının normal çalışmaması,

  8-Hatalı sarılmış üst ve alt konikli masura,

  9-Sık sık iplik kopmaları,

  10-Çekim bölgesinde sık sık silindirlere sarma,

  11-Yer yer kalın sarımlar,

  12-Klima şartları,

  13-Elyafın kalitesi hatalı sarıma neden olmaktadır.

   

  Bu tür hataları önlemek için iplik numarası kontrol edilmeli, tırnak dişlisi ayarları ve sarım hızı ayarları kontrol edilmelidir.

   

  İplik işletmesinde;

   

  >>> Ham madde seçimine,

  >>> Uygun hız ve ayara,

  >>> Tüm makinelerin genel temizliğine ve bakımlarına dikkat edilirse iplik hataları asgariye inecektir.

   

  Masura Üzerindeki İplik Miktarını Belirlemek

   

  1-Dijital kumpas ile önce kops dibi ölçülür.

  2-Kops başı ölçülür.

  3-Daha sonra konik yükseklik ölçülür.

  4-Kopsun orta kısmı (bilezik çapı) dijital kumpas ile ölçülür, kumpas üzerindeki değerler kops çapı takip formuna kaydedilir.

  5-Hassas terazide masuranın dolu hali tartılır.

  6-Masuranın darasını almak için boş masura tartılır.

  7-Daha sonra masura üzerindeki iplik miktarı hesaplanır.

   

  Örnek: Ne10/1 iplik için;

   

  Tartım sonucu iplik ağırlığı;  191.77 g

  Boş masura ağırlığı;  52 g

   

  Formül

   

  Sade iplik ağırlığı = Toplam dolu masura - Boş Masura Sade iplik ağırlığı =191.77-52 Sade iplik ağırlığı =139.71 Kopstaki iplik miktarı=139.71x10/1x1.693 Kopstaki iplik miktarı=2365.2903m olarak bulunur.

   

   

   

  Yazan %PM, %11 %853 %2016 %22:%May in Kalite Kontrol Okunma 5816 defa

Ring İplik Makinesinde Kops Kontrolü

?<