Tekstil Terimleri N
 • Tekstil Terimleri N

   

  Numara İngiliz Pamuk (Ne),(Nip ),(Neb)

  Uzunluğu 768 metre ağırlığı 453,6 gram gelen iplik demektir.( veya 840 yardası 1 libre gelen iplik demektir). Pamuk ipliklerinin numaralanması için İngiltere’ de gelişen bu sistem İngilizlerin başlangıçta tekstildeki üstünlükleri nedeni ile tüm dünyaya yayılmıştır. Ölçü birimlerindeki uyumsuzluğa rağmen günümüzde de egemenliğini sürdürmektedir. İngiliz pamuk numaralama sisteminde ağırlık birimi her zamanki gibi 1 Libre ( 453,6 g ), uzunluk birimi ise 1 Hank ( İngiliz Pamuk Sisteminde 1 Hank= 840 Yarda=768 metredir ).

  Numara Metrik ( Nm )

  Uzunluğu 1000 metre ağırlığı 1000 gram gelen iplik demektir. Başta kamgran ve streichgarn yün iplikleri olmak üzere pamuk, keten, viskon (viskos), poliester, akrilik ve bunların karışımlarından oluşan ve liflerden üretilen ipliklerin numaralanmasında genellikle Metrik Numaralama sistemi kullanılır.

  Numara Fransız ( Nf )

  1000 metresi 500 gram gelen iplik demektir. Kuzey Fransa ve Belçika’ da keten ve kenevir ipliklerindeki sınırlı kullanımı dışında genelde pamuk ipliklerinin numaralandırılmasında kullanılır

  Numara İngiliz Kamgarn ( Nek ),( Nik )

  512 metresi 453,6 gram gelen iplik demektir.( veya 560 yardası 1 libre gelen iplik demektir). Önceleri Metrik Numaralama Sistemine kıyasla çok daha yaygın kullanılmalarına rağmen günümüzde pamuk dışındaki İngiliz Numaralama Sistemlerinin geçerlilikleri oldukça azalmıştır. Ağırlık biriminin bir Libre ve uzunluk birimi olan Hank’ ın 560 Yarda olduğu İngiliz Yün Kamgarn Numaralama sisteminde numara ‘’NeK‘’ veya “NİK” olarak sembolize edilmektedir.

  Numara İngiliz Ştraygarn ( New ),( Nişt )

  234 metresi 453,6 gram gelen iplik demektir.( veya 256 yardası 1 libre gelen iplik demektir). Diğer İngiliz Numaralama Sistemleri gibi günümüzde az kullanılır olmuştur. ‘’ NeW ‘’ veya Nişt “ olarak sembolize edilir. Ağırlık birimi İngilizlin gereği olarak 1 Libre ve uzunluk birimi olarak Hank kullanılır. Bu numaralama sisteminde 1 Hank 256 Yarda’ dır

  Numara İngiliz Keten ( Nel ),( Nike )

  274 metresi 453,6 gram gelen iplik demektir.( veya 300 yardası 1 libre gelen iplik demektir). Metrik numaralama için yıllarca sürdürülen uğraşlara ve 1958 yılından bu yana da tex, sisteminin zorunlu olarak uygulanma kararlarına rağmen Fransa dışında tüm ülkelerde keten ipliği numaralamasında İngiliz sistemi yürürlükten kaldırılamamıştır. Günümüzde bu alanda tek olarak uygulanan bu sistemde ağırlık birimi tüm İngiliz numaralama sisteminde olduğu gibi gene 1 libre ve uzunluk birimi olan hank ise 300 yarda yani 274 metredir ve ‘’ NeL’’veya Nike “ ile sembolize edilir.

  Numara Denye ( Nd)

  9000 metresi 1 gram gelen iplik demektir. Başlangıcından bu yana ipek ipliklerinde kullanılırken, ilk yapay maddelerin ortaya çıkmasından sonra devamlı liflerden üretilen poliamid, poliester vb. tüm düz ve tekstüre ipliklerin numaralanmasında da tek sistem olarak kullanılmaktadır. ‘’ Nd ‘’ olarak sembolize edilir.

  Numara Tex ( Ntex)

  1000 metresi 1 gram demektir. Uygulamada pek çok yanlışlıklara ve anlaşmazlıklara neden olan bu ölçü birimlerini sadeleştirmek ve tüm tekstil kollarını içine alacak metrik ölçülere dayalı desimal düzeyde bir numaralama sistemi geliştirilmesi gereksinimi ve çabalarının başlangıcı Viyana Konferansına dayanmaktadır. Uluslararası Tekstil Standardizasyonu Organizasyonunun uzun süren çabaları sonucu bu amaçla uzunluk olcu birimi 1.000 metre ve ağırlık olcu birimi 1 gram olan ‘’ tex ‘’ numaralama sistemi geliştirilmiş ve tüm tekstil sektöründe uygulanması zorunlu kılınmıştır.

  Numara Skoç ( Nskoç)

  14400 yardası 1 libre gelen iplik demektir.Önceleri pamuk kaksam ve jüt ipliklerinde kullanılan ağırlığı 1 libre uzunluğu 14.400 yarda dan oluşan Hank olan Skoç sistemi artık çok ender olarak ve yalnızca jüt ipliklerinin numaralandırılmasında kullanılmaktadır.

  Numune

  Herhangi bir maddenin bütün özelliklerini içeren küçük bir örneğidir.

  Nap

  Pamukta nepten daha büyük ve kaba görünüşlü lif toplanmasıdır.

  Nem çekme özelliği

  Tekstil liflerinin, belli sıcaklık ve rutubette sıvıları emme(içine çekme) kabiliyetidir.

  Nep

  Pamukta toplu iğne başı büyüklüğünde veya daha küçük olan ve beyaz noktalar halinde görülen lif düğümcüğüdür

  Nakliye arabası

  Yarı mamül ve mamülün taşındığı araçtır.

  Naylon

  Karbon ve petrol esaslı sentetik polyamidlerden yapılan elyaflar için kullanılan genel terimdir. Yüksek mukavemeti ve mükemmel dayanımı ile bilinen naylon, üstün aşınma direnci ve yüksek esnekliğe sahiptir.

  Nakış/Brode

  Kumaş üzerine bir desen oluşturmak üzere renkli veya ekru ipliklerle işlenen dekoratif süsleme. Elde veya makinede yapılır.

  Nefes alma özelliği

  Bir kumaşın ya da dokunun yapısından hava buharı geçirebilme ve böylece ter buharlarının kumaşın içinden çıkmasına izin verme özelliğidir.

  Neps

  İplik kesitindeki kütle ortalama değerinin en az % 140-en çok % 400 'ü olan ortalama 1-4 mm uzunluktaki hatalı yerlerdir.

   

  Yazan %PM, %23 %783 %2016 %20:%Eyl in Tekstil Terimleri Okunma 4174 defa

Tekstil Terimleri N

?<