Ring İplik Makinesinde İplikte Numara Kontrolü
 • Ring İplik Makinesinde İplikte Numara Kontrolü

   

  İplikçilikte numaranın belirlenmesi, yapılan ipliğin kalitesinin belirlenmesinde önemli rol oynar. Numara kontrolü, proses ile ilgili hataların belirlenmesi ve makine ayarlarının düzenlenmesini sağlamaktadır.İpliklerde numara tayini için, standart atmosfer şartları 20 ºC± 2 sıcaklık % 65 ±2 nispi rutubet olmalıdır.

  Numune iplikler önce standart atmosfer koşullarında an az 6 saat dinlendirilerek sabit nem dengesine gelmesi sağlanır. Standart atmosfer koşullarında bırakılan ipliğin 2 saat aralıkla yapılan tartısında ağırlık kaybı % 0,25‟den az ise numune ipliğin deney koşullarına geldiği yani kondisyonlandığı kabul edilir.İplik numarasının tespiti için teslime hazır bir iplik partisinden veya işletmede çalışan makinelerden laboratuvar numunesi alınır. Bu laboratuvar numunelerinden deney numuneleri seçilir. İplik numarasının tespiti için teslime hazır bir iplik partisinden veya işletmede çalışan makinelerden laboratuvar numunesi alınır ve deney numuneleri seçilir.

   

  Numune alınırken dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır;

   

   

  1-Numune bir bütünü temsil edecek şekilde alınmalıdır.

   

  2-Tam dolu kopslarla deney yapılmalıdır.

   

  3-Kopslar üzerinde işletmeden gelen toz, yağ gibi maddeler bulunmamalıdır.

   

  4-Alınan kopslardan bir miktar iplik sağılarak kontrole başlanmalıdır.

   

  5-Kops sonlarındaki ipliklerden kontrol yapılmamalıdır.

  Yazan %PM, %11 %716 %2016 %19:%May in Kalite Kontrol Okunma 4590 defa

Ring İplik Makinesinde İplikte Numara Kontrolü

?<