Örme Teknolojisi Soruları 12
 • Örme Teknolojisi Soruları 12

   

   

   

  S.336. Temel Örgü Elemanlarından olan İlmek yani Fiyonk aşağıda görülmektedir,nedir açıklayarak,şekil üzerinde kısımlarını belirtiniz

    

  3os3

   

   

  C.336. Örme iğnelerinin ipliklere oluşturduğu özel ters U şekilli iplik halkalarından meydana gelen form yapıya ilmek adı verilir. Bu form yapı fiyonk olarak da ifade edilmektedir. Bir ilmek baş, gövde ve ayak (bacak) olarak üç kısımdan meydana gelir.

  İlmek iğnenin tam hareketi ile oluşan örme kumaşın temel yüzey yapı elemanıdır. İlmeğin temel yüzey yapı elemanı olmasının nedeni, ilmeğin tüm örme kumaş yüzeyini tek olarak oluşturabilme özelliğidir. Diğer örgü elemanlarının tek başına örme kumaş yüzeyi oluşturabilmesi mümkün değildir. Bundan dolayı örme yüzey oluşumunda askı ve atlama elemanı ancak ilmekle birlikte kullanılır. İpliğin ilmek ile yüzey oluşturması örme kumaşların esnekliğinde temel faktördür. Sadece ilmekten oluşan örme kumaşlar, enine ve boyuna esnekliği homojen yapıdadır.  

   

   

  3os2

   

   

  S.337.Atkılı örmede ilmek yapılarını açıklayarak, çeşitlerini yazınız?

  C.337. Atkılı Örmede İlmek Yapıları Atkılı örmede ilmek görünümleri ilmek bağlantı noktalarında ilmek gövdesi üstte ilmek başı altta veya ilmek gövdesi altta ilmek başı üstte olmak üzere iki şekildedir. Bu görünümlerine göre ilmekler sağ ilmek (düz ilmek) veya sol ilmek (ters ilmek) olarak ifade edilir. Atkılı örmede düz ilmeklerin görüldüğü kısım kumaşın ön yüzü, ters ilmeklerin görüldüğü kısım kumaşın arka yüzü olarak algılanır. Atkılı örmede ilmekler enine yönde bağlantı yaparlar.

   

  S.338. Atkılı örmede Sağ ilmek ne demektir?

  C.338. Sağ ilmek İlmeğin gövde kısmı baş kısmının üstünde görünüyorsa buna sağ ilmek veya düz ilmek denir.

   

  S.339. Atkılı örmede Sol ilmek ne demektir?

  C.339. ilmeğin baş kısmı gövde kısmının üstünde görünüyorsa buna sol ilmek veya ters ilmek denir.

   

  S.340.Çözgülü örmede açık ilmek ne demektir?

  C.340. Açık ilmek Çözgülü örmede ilmekler, ilmek hareket yönü ile aynı yönde hareket ederek bir sonraki ilmeği oluşturuyorsa bu ilmek görüntüsüne açık ilmek denir.

   

  S.341.Aşağıda ilmek görülmektedir. Bu ilmek hangi tür örmenin bağlantı yönüdür?

   

   

  3os1

   

   

  C.341.Çözgülü örmede ilmek bağlantı yönüdür.

   

   

  3os4

   

   

  S.342. Aşağıda ilmek görülmektedir. Bu ilmek hangi tür örmenin bağlantı yönüdür?

   

   

  3os5

   

   

  C.342.Atkılı ilmek bağlantı yönüdür.

   

   

  3os6

   

   

  S.343. Aşağıda ilmek görülmektedir. Bu ilmek hangi tür örmede hangi tür ilmektir?

   

   

  3os7

   

   

  C.343. Çözgülü örmede açık ilmektir.

   

   

  3os8

   

   

  S.344. Aşağıda ilmek görülmektedir. Bu ilmek hangi tür örmede hangi tür ilmektir?

   

   

  3os9

   

   

  C.344. Çözgülü örmede kapalı ilmektir.

   

   

  3os10

   

   

  S.345.Çözgülü örmede kapalı ilmek ne demektir?

  C.345. Çözgülü örmede ilmekler ilmek hareket yönünün tersine hareket ederek bir sonraki ilmeği oluşturuyorsa bu ilmek görüntüsüne kapalı ilmek denir.

   

  S.346.Aşağıda çözgülü örme kumaş ilmekleri görülmektedir. İsimlerini yazınız?

   

   

  3os11

   

   

  C.346.

   

   

  3os12

   

   

  S.347.Atkılı örmede askı ne demektir ve kumaşın esnekliğine etkisi nedir?

  C.347. Askı Atkılı örme sistemli makinelerde kullanılan örgü elemanıdır. İpliğin iğnenin yarım hareketi ile iğne kancasında asılı kalarak oluşturduğu örgü elemanıdır. Temel örgü elemanı ilmekle beraber kullanılır. Değişik oranlarda ilmek ve atlama ile kullanılarak farklı örme yüzey görüntüleri oluşmasını sağlar. Kumaş esnekliğini enine ve boyuna yönde azaltan örgü elemanıdır.

   

  S.348. Atkılı örmede Örme yüzeyini oluşturan temel iplik hareketlerinden hangisi aşağıdaki şekilde görülmektedir?

   

   

  3os13

   

   

  C.348. Örme yüzeyi oluşturan temel iplik hareketleri askıdır.

   

  S.349.Atkılı örmede Örme yüzeyini oluşturan temel iplik hareketlerinden hangisi aşağıdaki şekilde görülmektedir?

   

   

  3os14

   

   

  C.349. Örme yüzeyi oluşturan temel iplik hareketleri atlamadır.

   

  S.350. Örücü elemanlardan iğnenin sembolik ifadesi nasıldır, çiziniz?

  C.350. Örücü elemanlardan iğnenin sembolik ifadesi üsten görünüş olarak nokta ve yandan görünüş olarak çizgidir

   

   

  Yazan %PM, %06 %650 %2017 %17:%May

Örme Teknolojisi Soruları 12

?<