Kumaşlarda sıcak prese karşı renk haslığının tespiti
 • Kumaşlarda sıcak prese karşı renk haslığının tespiti

   

   

  Boyalı ve baskılı tekstil mamullerinin ütü haslığı, boyaların ütülemeye veya imalat sırasında silindirleme işlemlerine dayanıklılık derecesini tayin için yapılır.

  Tekstil maddesinin kuru, nemli ve ıslak olması durumları için ayrı deneyler yapılır.( TS 472 EN ISO 105-X11 )

   

  Kullanılan Malzemeler

   

  Pres Ütüleme cihazı (Özellikleri; düzgün yüzeyli bir çift plakası olan, 4 kPa basınç uygulayabilen), Isıya dayanıklı tabaka, Dolgu (Özellikleri;ortalama 260gr/metre küp kütlesinde yünlü flanelden yapılmış),

  Pamuklu kumaş (Özellikleri; Boyanmamış,ağartılmış,100-130 gr/metre küp kütlesinde,düzgün yüzeyli )

  Pamuklu refakat bezi ( 100 mm x 40 mm ) boyutlarında), Gri skala, Sınıf 3 su.

   

  Numune hazırlama

   

  Deneyde kullanılacak olan kumaş numunesi 100 mm x 40 mm boyutlarında hazırlanır.

   

  Deneyin yapılışı

   

  Presleme sıcaklığı kumaşı oluşturan elyafın cinsine göre değişir. Kumaş farklı elyafların karışımdan oluşuyor ise ısı mukavemeti en düşük olan elyafa göre belirlenir. En çok kullanılan presleme sıcaklıkları:

   

  110 ± 2 ˚C

   

  150 ± 2 ˚C

   

  200 ± 2 ˚C

   

  Deney numuneleri deneye tabi tutulmadan önce standart ılıman atmosfer şartlarında (%65 ± 2 bağıl nem ve 20 ± 2 ˚C sıcaklık) kondüsyonlanır. Presleme cihazının alt tabakası ısıya dayanıklı tabaka, yünlü flanel dolgu ve boyasız kumaş ile kaplanır.

   

  Kuru Presleme:

   

  Kuru deney numunesi pamuklu kumaşın üzerine yerleştirilir. Presleme cihazının üst plakası indirilir ve kuru deney numunesi 15 saniye belirlenen sıcaklıkta işleme tabi tutulur. Deney numunesindeki renk değişimi iki farklı şekilde gri skala ile değerlendirilir.

   

  a) Deneyden hemen sonra,

   

  b) Standart atmosfer şartlarında 4 saat bekletildikten sonra.

   

  Boyasız kumaş üzerine renk akması gri skala ( gösterge çizelgesi ) ile tespit edilir.

   

  Nemli Presleme:

   

  100 mm x 40 mm boyutlarındaki refakat bezi suya daldırılır ve kendi ağırlığı kadar su tutacak kadar sıkılır. Kuru deney numunesi dolgu üzerindeki boyanmamış pamuklu kumaş üzerine yerleştirilir, ıslak refakat bezi de bunların üzerine yerleştirilir. Presleme cihazının üst plakası indirilir ve kuru deney numunesi 15 saniye belirlenen sıcaklıkta işleme tabi tutulur. Deney numunesindeki renk değişimi iki farklı şekilde gri skala ile değerlendirilir.

   

  a) Deneyden hemen sonra,

   

  b) Standart atmosfer şartlarında 4 saat bekletildikten sonra.

   

  Boyasız kumaş üzerine renk akması gri skala ile tespit edilir.

   

  Islak Presleme:

   

  Deney numunesi ve 100 mm x 40 mm boyutlarındaki refakat bezi suya daldırılır ve kendi ağırlığı kadar su tutacak kadar sıkılır. Islak deney numunesi dolgu üzerindeki boyanmamış pamuklu kumaş üzerine yerleştirilir, ıslak refakat bezi de bunların üzerine yerleştirilir. Presleme cihazının üst plakası indirilir ve ıslak deney numunesi 15 saniye belirlenen sıcaklıkta işleme tabi tutulur. Deney numunesindeki renk değişimi iki farklı şekilde gri skala ile değerlendirilir.

  a) Deneyden hemen sonra,

  b) Standart atmosfer şartlarında 4 saat bekletildikten sonra.

  Boyasız kumaş üzerine renk akması gri skala ile tespit edilir.

  Test edilen numunenin sürtme bezini lekelemesi Gri skala kullanılarak kontrol edilir ve değerlendirilir. Sürtme haslığı testi için 2 çeşit gri skala kullanılmaktadır. Bir tanesi 5 ölçeklidir. En düşük haslık değeri 1, en yüksek haslık değeri ise 5’tir. Diğer gri skala ise 9 ölçeklidir. Bu skalada da en düşük ve en yüksek haslık değerleri 5 ölçekli skalada olduğu gibidir. Ancak her bir değer arasında ara değerler bulunmaktadır. Bu yüzden daha hassas ölçümler yapılabilmektedir. 9 ölçekli gri skalada haslık değerleri aşağıdaki şekildedir.

   

  1 En düşük haslık değeri

  1-2

  2

  2-3

  3

  3-4

  4

  4-5

  5 En yüksek haslık değeri

   

  Kumaşlarda sıcak prese karşı renk haslığının tespiti
  Yazan %PM, %09 %806 %2016 %21:%Haz in Kalite Kontrol Okunma 5424 defa

Kumaşlarda sıcak prese karşı renk haslığının tespiti

?<