El Aletleri
 • El Aletleri

  Anahtarın ölçüsünün somun/cıvata ölçüsüyle uygun olduğundan emin olunuz.

  Tornavidaları, keski veya levye yerine kullanmayınız.

  Tornavidanın ölçüsü ve tipi ile vidanın ölçü ve tipinin birbirine uygun olduğundan emin olunuz.

  Kontrol kalemini amacına uygun olarak kullanınız, genel amaçlı tornavida olarak kullanmayınız.

  Özellikle pense-yankeski- T Allen gibi ürünleri çekiç niyetine kullanmayınız, sap ve çene kısımlarına vurmayınız.

  Sert çelik telleri pense ya da ince makaslarla kesmeyiniz.

  Çekici , kendi sertliğinden daha sert malzemelerde kullanmayınız ve çekicin köşe kısımları ile çalışmayınız.

  Hiçbir el aletine, daha fazla kuvvet elde etmek için uzatma kol takmayınız.

  Özellikle kurbağacık anahtarlarda ve boru anahtarlarında anahtarın döndürme yönüne dikkat ediniz. Bu tarz ürünlerde hareketli çeneye yük bindirilmemesi gerekmektedir.

  Dişleri aşınmış boru anahtarlarını kullanmayınız.

  Malzemenin çapına uygun bir boru anahtarı kullanınız.

  Lokma anahtarları havalı tabanca ile kullanmayınız. Havalı tabancalar için özel üretilen lokmaları tercih ediniz.

  Segman penslerinin uç kısımlarının yıpranmamasına özen gösteriniz.

  El aletlerini mutlaka amacına uygun olarak kullanınız.

  El aletlerine kimyasal işlemler, bileme ve kaynak işlemleri uygulamayınız. Aletlerin şeklinde değişiklik yapmayınız.

  Yıpranmış ve hatalı el aletlerini kullanmayınız.

  Tekerlekli tamir dolaplarını bir yerden bir yere taşırken mutlaka çekmecelerinin kapalı ve dolabın kilitli olduğundan emin olunuz.

  Çalışma esnasında, tekerlekli tamir dolaplarının tüm çekmecelerinin aynı anda açık olmamasına dikkat ediniz. Aksi takdirde dolabın denge dağılımı bozulacak ve devrilmesi söz konusu olabilecektir.

  El aletlerini kullandıktan sonra mutlaka temizliğini ve bakımını yaparak muhafaza ediniz.

  Mutlaka çalışma şartlarınıza uygun kişisel koruma teçhizatı kullanınız.

    

  Teknolojinin gün geçtikçe sürekli gelişmesi ile malzeme şekillendirme ve montaj gibi işlemler, bilgisayarlarla ya da kontrol sistemleri ile kumanda edilen makineler yardımıyla yapılmaktadır. Ancak bir prototip (ilk ürün) yapılmak istendiğinde her zaman el ve güç aletlerine ihtiyaç duyulacak ve bu ekipmanlar hiçbir zaman yerlerini tamamen otomatik makinelere bırakmayacaktır. Bu nedenle el ve güç aletlerini tanımak ve güvenli kullanım tekniklerini bilmek, teknoloji ile uğraşan insanlar için her zaman kaçınılmaz bir gerçektir.
  Yankeski, pense gibi kesici ağızlı aletler ile tel keserken sap veya çene kısımlarına çekiç ile vurulmamalı, alet çekiç niyetine kullanılmamalıdır. Bu aletler standartlarda da belirtildiği gibi aşınmaya karşı direncini artırmak için alaşımlı çeliklerden, ısıl işlemlerde sertleştirilerek üretilir. Sert oldukları için de darbeye maruz bırakıldığında kırılabilir ve iş kazalarına yol açabilir. Bu tür aletlerin kesici ağızları 57-58 HRC sertlikte olup, 50 HRC nin altındaki sertliklerde kullanılmalıdır. Bunlar bakır, alüminyum ve inşaat teli gibi malzemelerdir. Sert çelik telleri kesmede kullanılır ise aletin sağlıklı kullanım ömrü daha kısa sürede dolar. Sert çelik telleri kesmek için tel kesme makaslarının kullanılması daha uygun olur.
  İki malzemeden sert olan daha yumuşak olanı her koşulda çizer, keser veya deforme eder. Bu durum özellikle çekiçlerde ön plana çıkmaktadır. Çekiçlerin taban kısmı indiksiyon ile sertleştirilmiş olup 52-54 HRC?dir. Bu doğrultuda çekiç kendi sertliğinden daha sert malzemelere kullanılır ise deforme olur. Ayrıca çekicin kenar, uç ve köşe kısımları darbeye maruz kalmamalıdır. Çekiç kullanıldıkça, zamanla kenarlarında mantarlaşmalar oluşur, bu mantarlaşmaların kullanım esnasında koparak iş kazalarına neden olmaması için taşlanarak temizlenmesi gerekir. Taşlama sırasında sertliğin etkilenmemesi için soğutma sıvısı kullanılmalıdır.
    
  Tesisatçıların daha çok kullandığı boru anahtarı grubundaki aletleri kullanırken dikkat edilmesi gereken birkaç nokta vardır. Yük uygulamadan önce sökülecek yada sıkılacak bağlantı elemanını tam olarak kavrayana dek ayar cıvatası yardımı ile anahtarın ayarlanması gerekir. Yük uygulandığında anahtarın ağız kısmının parçayı en geniş yüzeyinden kavraması gerekir ki, kaydırmasın. Bu tür aletleri kullanırken anahtarı iterek değil, kendimize çekerek çalışmalıyız. Ayrıca sap kısmına boru gibi uzatma kollar takılarak çalışılması anahtarın sağlıklı kullanım ömrünü kısaltacaktır. Anahtarın yine kullanım ömrünü kısaltacak bir durum çekiç gibi aletler ile darbeli olarak çalışmaktır. Boru takma veya çekiçle vurarak kullanma yerine paslı, sıkı bağlantıyı gevşetmek için, yağlamak ve pas sökücü kullanmak daha uygundur.
  En çok kullanılan el aletlerinden olan çatal, yıldız ve kombine anahtarların dayanmaları gereken yük miktarları ile ilgili TSE ve DIN normlarında üretimi yapılmaktadır. Standartlarda belirtilen bu değerlerin çok üzerine çıkılması durumunda el aletinin bozulma ihtimali yüksektir. Dikkat edilmesi gereken bir durum da metrik anahtarla metrik cıvataların, SAE (inch) anahtarla SAE cıvatanın kullanılması gerektiğidir. Birbirine yakın ebatlarda bile olsa metrik anahtarla SAE cıvata veya SAE anahtarla metrik cıvata kullanılmamalıdır. Aksi halde anahtar somunu (yada cıvatayı) tam kavrayamayacağı için kaydırma yapacaktır. Kaydırma sonucu cıvata yada anahtar deforme olacaktır. Cıvata zarar gördüğü zaman, daha sonra uygun anahtar ile çalışılsa bile kaydıracağı için o anahtara da zarar verecektir. Bağlantı sökülemez bir hale gelecektir. Onun için anahtarı kullanmadan önce sıkılacak veya sökülecek somun-cıvata metrik ise, anahtarında metrik olduğundan emin olunmalıdır.
  Lokmalı torx ve allen anahtarların kullanımında dikkat edilecek en önemli noktalardan birisi darbeli yük uygulanmaması gerektiğidir. Darbeli yük uygulanması sonucu çatal-yıldız anahtarlardaki gibi kontrolsüz yük uygulanacağından anahtarın dayanım değerinin çok üzerine çıkılabilir. Buda anahtarı kırılarak kullanılamaz hale getirir. Bu tür uygulamalara örnek verecek olursak, havalı yada elektrikli matkap kullanımı, T kol ile çalışırken çekiç ile çalışma örnek olabilir. Anlaşılacağı üzere bu anahtarlar makine ile kullanıma uygun değildir, T kol ile çalışılması gerekir. T kol ile çalışırken ise uzatma kol ve çekiç kullanılmamalıdır. Bunların yanında lokmalı torx ve allen anahtarları kullanmadan önce anahtar ve cıvata ölçüsünü kontrol ediniz. Anahtar yuvaya girdikten sonra boşluk kalmaması gerekir.
  Allen grubu anahtarla kullanılırken boru veya uzatma kolları takılarak fazla yük uygulanması uygun değildir. Ayrıca metrik cıvatalarda metrik allenlerin, SAE (inch) cıvatalarda SAE (inch) allenlerin kullanılması gerekir.
  Kurbağacık ve armatür anahtarı kullanırken şekilden de anlaşılacağı gibi, anahtarı döndürme yönü önemlidir. Bu anahtarlarda üst çene, ayar çenesine göre daha dayanıklıdır. Yani ayar çenesine mümkünse yük bindirilmemelidir. Yük üst çeneye binmeli, ayar çenesi ise destek görevi görmelidir. Bu doğru bir kullanım şeklidir. Yük ayar çenesine biniyor, üst çene destek görevi görüyorsa bu tavsiye edilen bir kullanım şekli değildir.
  Kayış zımbayı kullanırken, kesici ağzın bozulmaması için sert zeminde çalışılmamalıdır. Ağızların bozulmasını önlemek için, zımba ile kesilecek malzemenin altına lastik, mukavva vb. malzemeler konulmalıdır. Ayrıca kayış zımba ile çalışırken, zımba dik tutulmalıdır. Pim zımbayı kullanır iken dikkat edilecek nokta, zımbanın çapı ile kullanılacak pim çapı arasındaki fark fazla olamamalıdır. Pim çapına uygun pim zımba kullanılmalıdır.
  Perçin tabancasında kullanım esnasında sıkıntı yaşanmaması için, perçin ölçüsüne uygun kılavuz kullanılmalı. Perçin küçük kılavuz büyük seçilirse, perçin pimini ya kavrayamayacaktır, yada pimi kavrayınca perçin kılavuzda sıkışacaktır. Eğer perçin büyük kılavuz küçük seçilirse, ya perçin kılavuza girmeyecek, yada girse bile perçinin pimini kavrayan çeneler arasında sıkışacaktır. Bunların önüne geçmek için perçine uygun kılavuz seçilmelidir.
  Bijon anahtarını kullanırken, uzatma kol takılarak aşırı yük uygulanmamalıdır. Bu durumda standartta belirtilen yük değerlerinden çok daha fazla yük uygulandığından istavroz anahtar zarar görebilir. Ayrıca cıvata ve somunlarda belirli standartlara göre yapıldığı için hepsinin belirli bir dayanım değerleri vardır. Eğer bu dayanım değerleri üzerinde bir kuvvet uygulanırsa bijon da kırılabilir. Dinamik yüklerden ve çevre koşullarından dolayı paslanmış, iyice sıkılaşmış bijonları sökerken pas sökücü kullanılmalı, yada sökme işlemini kolaylaştırmak için yağlanmalıdır.
  Süper izole ve rod izoleli pense, yankeski ve kargaburunlar TS EN ISO 60900 standardı  kapsamında bu aletlere 5000 Volt gerilim altında delme testi, 10000 Volt gerilim altında elektrik geçirgenliği testi, -25ºC sıcaklıkta darbe testi, 70ºC de sap sıyırma testi vb. testler uygulanır. Bu ürünler yüksek gerilim değerlerinde, aşırı sıcaklarda, aşırı soğuklarda güvenle kullanılabilir. Ancak süper izole olanlarda saptaki izole kısmının deforme olması durumunda, özellikle kırmızı tabakanın altındaki sarı tabakanın gözle görülür olması durumunda süper izoleli aletleri elektrik akımında kullanmamak gerekir.
  Keskiler, nokta zımbalar, kayış zımbalar, pim zımbalar amacına uygun kullanılmalı, levye gibi kullanılmamalıdır. Aşırı sıkı pimler yağlandıktan sonra pim zımba ile çıkarılmalıdır. Bu tür el aletleri çeşitli ısıl işlemler ile sertleştirilmişlerdir. Bu aletleri kullanırken zaman içerisinde uç kısımlarında aşınmalar meydana gelir (körelme olur), uç kısımlarına sertliğini yitirtecek zımpara, taşlama işlemleri uygulamanız tavsiye edilmez. Eğer ki uygulamak gerekirse, soğutma sıvısı kullanarak taşlama veya zımpara işlemini yapınız.
  Kontrol kaleminde uç kısım düz tornavida olmakla beraber, aletin asıl işlevi elektrik akımının kontrolüdür. Bu nedenle aletin darbelere maruz kalması durumunda asıl özelliğini kaybedebilir. 
  Çektirmelerin millerinin darbeye, çarpmaya maruz kalmamaları gerekir. Vidalı kısım zarar görmemelidir. En sağlıklı yük dağılımı için mümkünse üç kollu çektirme kullanımı uygundur. Çektirmenin çekilecek parçaya düzgün yerleştiğinden emin olmanız gerekir ve çektirmenin önünde çalışılmamalıdır.
  Segman takıp çıkarmak için kullanılan segman penselerin fonksiyonel kısımları çok ince olan uç kısımları olup, alet uç kısımları üzerine düşürülmemelidir. Ayrıca kullanılacak segmanın çapına göre uygun segman pense kullanılmalıdır.
  Bir cıvata veya somunun belirli bir moment değeri ile sıkılması gerektiğinde veya çok sayıda cıvata veya somunun aynı moment değerine dengelenmesi gerektiğinden tork anahtarı kullanılır. Tork anahtarı kullanılarak ayarlanan moment değerinden daha fazlası veya azı uygulanmamış olunur. Ancak uzun süre bağlı kalmış, paslanmış, çok sıkı bağlantıların tork anahtarı ile çözülmesi uygun değildir. Bu sıkı bağlantıların çekiçlenerek gevşetilmeye çalışılması da uygun değildir. Böyle durumlarda bağlantıya yağ, pas sökücü veya gevşetici nitelikte sıvılar uygulanıp bir süre beklendikten sonra uygun anahtar ile cıvata ya da somun sökme işlemi gerçekleştirilmelidir. Ayrıca sökme işlemi kesinlikle tork anahtarı ile yapılmaz.
   
  Faz Kontrol Kalemi
  Kontrol kalemi, bir elektrik devresinde ya da sistemde gerilimin olup olmadığını anlamak için kullanılan bir test aletidir.
   
  03elal 
   
  Düz Tornavida
  Düz tornavida, düz vidaları (yassı kafasının merkezinde çap boyunca tek yarık olan vidalar) duvar, tahta gibi yüzeylere monte etmek ya da daha önceden bu vidalar için açılmış oyuklara vidaları döndürerek sürmek ve oyuklardan çıkarmak için kullanılan bir el aletidir.
   
  04elal
   
  Tornavidalar, kullanım amacına uygun olarak uçlardaki aşınmalara dayanımı artırmak için krom vanadyumlu alaşımlı çeliklerden ısıl işlemlerde sertleştirilerek imal edilirler. Uçlarda aşınmaları engelleyen bu yüksek sertlik değeri, tornavida eğilmeye maruz kaldığından ise kırılmalara sebep olur. Bu yüzden tornavidanızı keski ve levye niyetine kullanmayınız. Meydana gelebilecek kırılmalar istenmeyen iş kazalarına, yaralanmalara, iş kayıplarına yol açabilir.

  Yine tornavidaların kullanımında dikkat edilmesi gereken bir konu da tornavidaların uygun cıvatalarda kullanılması gerektiğidir. Düz, yıldız veya pozidriv uçlu tornavida vidanın anahtar ağzına tam olarak oturmalı ve en geniş yüzeyden kavramalıdır. Aksi halde kavrama yüzeyi (temas yüzeyi) dar olacağından tornavidanın sadece uç kısmına yük biner ve deforme olur. Pozidriv vida ile yıldız vida anahtar ağızları birbirine benzemesine rağmen, pozidriv uçlu tornavida yıldız başlı vidada kullanılırsa tornavida ucu vidanın anahtar ağzına tam olarak oturmayacağından deforme olacaktır. Ve bu aletleri kullanırken saptaki asama deliğinden uzatma kol geçirilerek kuvvet uygulanması, standartlardaki dayanım değerinin çok üstüne çıkacağından tornavidanın kırılmasına, deforme olmasına yol açar.

  Yıldız Uçlu Tornavida
  Yıldız uçlu tornavida düz tornavida ile aynı işleve sahiptir. Tek fark, yıldız uçlu tornavidanın metal uç kısmı yıldız vidaları (yassı kafasının merkezinde, çap boyunca birbirini 90 derecelik açılarla kesen iki yarık olan vidalar) döndürerek sürmek için kullanılır.
  İki Ağızlı Tornavida
  İki ağızlı tornavidalar, basit vida sıkma ve gevşetme işlemlerini yapabilmek için iki farklı tornavida taşımak yerine iki farklı uca sahip tek bir tornavida taşıma fikriyle üretilmiştir.
  Pense 
  Penseler, birbirinin aynısı, ancak birbirinin simetriği olan iki parçanın sabit bir noktada birbirine monte edilmesi ile imal edilir. Birbirine simetrik olan bu iki parça sabitlendikleri noktada yaklaşık 30 dereceye kadar açılabilir.
   
  02elal
   
  Yan Keski
  Yan keskilerin yapısı penselere benzer. Yine sabitleme noktasında birbirinin aynısı ancak simetriği olan iki parça, yaklaşık 15 dereceye kadar açılabilir. Penselerden farklı olarak yan keskilerin uç kısmında dişler yoktur. Sadece karşılıklı iki adet keskin metal bıçak vardır. Bu sayede yan keskiler ile tel ve kablo kesme ve kablo üzerindeki izoleyi soyma, yumuşak metal parçaların kesilmesi gibi işlemler gerçekleştirilebilir. 
   
  06elal
   
  Kargaburun
  Penseye benzer bir yapıya sahiptir. Penseden farklı olarak metal uç kısmı daha uzundur ve pense gibi küt değil sivridir. Bu şekli, kuşun gagasına benzediği için bu ismi almıştır. Kargaburun ile pensenin ulaşamayacağı yerlere ulaşılabilir ve özellikle elektronik devre elemanları kolaylıkla tutulabilir. Ayrıca lehimleme işlemi sırasında elektronik malzeme kargaburun ile tutularak havya ile malzemeye uygulanan sıcaklığın ele zarar vermesi de engellenmiş olur. Bunun yanında kargaburunların metal uçlarının orta kısmında bulunan keskin kısımlarla kablo soyma işlemi de yapılabilir.
   
  031elal
   
   
  Düz Uçlu Keski
  Düz uçlu keskiler, iyi cins karbonlu çelik malzemeden yapılmış ve tahta, metal, taş gibi maddelere şekil vermek için kullanılan el aletleridir.
   
  032elal
   
   
  Cımbız
  Cımbızlar, yüzey temaslı elektronik malzemeler ve çok küçük boyutlu vidalar vb. elle tutulamayacak kadar küçük boyutlu malzemeleri tutmak için kullanılan el aletleridir. Elektronik, kozmetik, optik ve kimya gibi alanlarda, çok çeşitli boylarda cımbızlar yaygın olarak kullanılmaktadır.
   
  033elal
   
  Maket Bıçağı
  Maket bıçakları, çoğunlukla kâğıt, karton, duvar kâğıdı, muşamba, kumaş ve döşeme malzemelerini kesmek için kullanılan, plastik ya da alüminyumdan tutma kısmı olan ve keskin olan bıçağı bu tutma kısmının içine sürülerek gizlenebilen bir el aletidir.
  Metal Çekiç
  Metal çekiç, metal bir kafaya ve ağaçtan, fiberglastan ya da metalden bir sapa sahip ve vurma işlemleri için kullanılan bir el aletidir.
  Eğe 
  Eğe, üzerindeki dişler yardımıyla talaş kaldırarak iş parçasını istenen biçim ve ölçüye getirmeye, yüzeyleri düzeltmeye ve bilemeye yarayan bir el aletidir.
   
  014elal 
   
  Demir Testeresi
  Demir testeresi, her büyüklükte ve biçimde metal parçaları kesmek için kullanılan bir el aletidir.
  Ağaç Testeresi
  Ağaç testeresi, üzerinde ince düz dişleri olan bir bıçağa ve bu bıçağın vida ile tutturulduğu plastik ya da ağaçtan yapılmış bir sapa sahip olan ve ağaç, tahta kesmekte kullanılan bir el aletidir.
  Makas
  Makaslar, bir çift metal bıçağa ve iki parmağın geçebileceği bir tutma kısmına sahiptir. Parmaklar, açılıp kapandığında birbirine bir noktadan sabitlenmiş keskin bıçaklar üst üste gelerek kâğıt, kumaş, karton ve ince plastik gibi materyalleri keser.
  Kablo Soyma Pensi
  Kablo soyucu pensler, değişik çaplardaki kabloların dış kısmında bulunan ve elektriksel yalıtkanlığı sağlayan izole malzemeyi kablodan ayırmak için kullanılan el aletleridir.
   
  017elal
   
   
  Darbeli Breyiz
  Esas kullanım amacı duvar, tahta ve metal yüzeylere istenen çaplarda delikler açmaktır. Ancak yuvaya bağlanan çeşitli uçlarla biçme, cilalama, parlatma gibi işlemler de gerçekleştirilebilir.
  Şarjlı El Breyizi
  Gerilim değerleri 15V, 18V, 24V, 28V ve 32V olabilir. Batarya gerilimi yükseldikçe matkabın torku (kuvvet momenti) da artar. şebeke gerilimi ile çalışan darbeli breyizler kadar güçlü değildirler. Bu nedenle çoğunlukla ahşap ve plastik delme işlemlerinde kullanılır.
   
  019elal
   
  Şarjlı Tornavida
  Şarjlı tornavidalar, vida söküp takmak için kullanılan, bir motor ve bu motoru sürmek için şarj edilebilir bir bataryaya sahip el aletleridir.
  Şerit Metre
  Yaylı olarak 2, 3 ve 5 metrelik olarak yapılabilen bu metreler bırakıldığında ise kendiliğinden kutusu içine toplanabilir.
  Katlanabilir Metre
  20 santimetrelik cetvellerin birleştirilmiş haline benzeyen bu metreleri daha çok marangozlar kullanmakta, katlanabilir metreler 1 ve 2 metre boylarında yapılmaktadır.
  Kumpas
  Bu aletle 20 santimetreye kadar derinlik, genişlik ve kalınlık ölçebilir. Milimetrenin yüzde onu, yüzde beşi ve yüzde ikisi oranında hassas ölçmeler yapılabilir.
  Kombine Anahtar Takımı
  Bir açık ağızlı (çatal) anahtar ve bir de yıldız anahtarın birleşiminden oluşmuştur. Anahtar uzunluğu, ağız büyüklüğüne göre değişir. Kombine anahtar takımları, somun ve cıvata söküp takmak için kullanılır.
  Kurbağacık Anahtarı
  Kurbağacık anahtarda bir sabit ve bir de hareketli ve ayarlanabilir çene vardır. Ayarlanabilir çene bir dişli tarafından çevrilerek somun büyüklüğüne göre ayarlanır. Cıvata ya da somun üzerine fazla kuvvet uygulandığında kurbağacık üzerindeki dişli düzenek zarar görebileceğinden bu gibi durumlarda kombine anahtar takımları kullanılmalıdır. Kurbağacık anahtarlar, sadece doğru boyutlu anahtar veya soket bulunamadığı durumlarda kullanılmalıdır.
   
  023elal
   
  Alyan Anahtar 
  Altıgen soket şeklinde vidaları söküp takabilmek için kullanılan bir anahtar çeşididir. Bu tip anahtarlar “L” şeklindedir ve her iki ucu ile de aynı büyüklükteki altıgen soket vidalar sökülüp takılabilir.
   
   011elal
   
  Lokma Anahtar 
   
  013elal
   
   
  Yıldız Anahtar Takımı  
  Somun ya da cıvata başlarını her taraftan kuşatır. Anahtar ağızlarında 6 noktadan ve 12 noktadan kavrayan tipleri mevcuttur. Kare ve altıgen cıvata başlarını döndürmek için kullanılabilir. Avantajı hem kullanıcı hem de teçhizat için en iyi koruma sağlamasıdır. Dezavantajı ise sıkma ya da gevşetme işlemi için cıvata ve somunun yukarısında ve etrafında yeterli açıklık olması zorunluluğudur.
  Ayarlı Pense 
  Üst çene, alt çene üstünde bir düzlem boyunca aşağı yukarı kaydırılarak farklı konumlara hareket ettirilebilir. Bu tasarımın avantajı, pense ile geniş ve farklı boyutlarda cıvata ve somunların istenilen pozisyondan tek bir el aleti ile sökülüp takılabilmesidir.
   
  025elal
   
   
  Yağdanlık 
  Yapısında dişli ya da piston bulunan (motor vb.) ve sürtünmeyi en aza indirmek için makinelere tatbik edilen yağı saklamak ve uygulamak için kullanılan gereçtir.
  Murç 
  Çoğunlukla beton yüzeyleri parçalamak ve breyiz ile delinecek yüzeylere iz açmak için kullanılan el aletidir.
  Mengene
  Delme, kesme, vidalama ve eğeleme gibi işlemlerin doğru bir şekilde yapılabilmesi için iş parçasını tutmak ya da sabitlemek için kullanılan bir gereçtir. Mengene üzerinde iki çene bulunur ve bunlardan birisi sabittir. Diğer çene ise hareketlidir ve bir kolun döndürdüğü vida ile sabit çeneye yaklaştırılarak tutma ya da sabitleme işlemini gerçekleştirir.
  Çektirme 
  Rulmanların, rulman yataklarının, burçların ve yağ conta halkalarının çıkarılması için kullanılan el aletidir.
   
  028elal
   
   
  Zımpara 
  Ahşap gibi şekillendirilmesi kolay malzemelerin yüzeyinde bulunan boya gibi maddeleri kaldırmak ya da ahşap malzemeye, yüzeyinden aşındırarak şekil vermeye yarayan bir gereçtir.
  Bileme Taşı
  Bileme taşı, taşlama işlemi veya demir el aletlerinin yüzeylerini keskinleştirmek için kullanılan, bir elektrik motoru ya da insan gücüyle döndürülen daire şeklinde bir gereçtir.
   
   
   
   
  029elal
   
   
   
   
  Yazan %PM, %09 %793 %2019 %21:%Ağu in Dokuma Okunma 2781 defa

El Aletleri

 
?<