liflerin kaliteye etkisi
 • liflerin kaliteye etkisi

   

  Lif boyu yani uzunluğu ;

   

  Tabii liflerde yetişmelerine bağlı ve kimyasal liflerde ise imalat metoduna bağlı olup kullanım yeri ile ilgilidir.Bu özellik  Farklı lif boyları iplik imalatında :

  1-Çekimi etkiler

  2-Bükümü etkiler

  3-İplik yapısını ve düzgünsüzlüğünü etkiler.

  4-İplik imalat metodunu etkiler.( uzun veya kısa lif iplikçiliği )

   

  Lif inceliği :

   

  Tabii liflerde yetişmelerine bağlı ve kimyasal liflerde ise imalat metoduna bağlı olup kullanım yeri ile ilgilidir.Bu özellik Farklı lif incelikleri iplik imalatında ;

  1-İplik eğirme kabiliyetini etkiler

  2-İplik düzgünsüzlüğünü etkiler.

   

  Esneme ve kopma uzaması ;

   

  Genellikle molekül zincirinin yapısıyla ilgilidir. Bu özellik ;

  1-Çalışma şartlarını etkiler.

  2-Maruz kalınan dış kuvvetlerden dolayı mamül maddenin kullanımını etkiler.

   

  Kıvrımlılk

   

  Tabii liflerin yetişmelerine bağlı ve kimyasal liflerde ise imalat metoduna bağlı olup kullanım yeri ile ilgilidir.

  1-Mamül Maddenin hacimliliğini.

  2-Tutunma yeteneğini ve elastikiyetini etkiler.

   

  Dış yüzey etkisi

   

  Tabii liflerin yetişmelerine bağlı ve kimyasal liflerde ise imalat metoduna bağlı olup kullanım yeri ile ilgilidir.

  1-Lifin band içindeki tutunma yeteneğini etkiler

  2-Mamül maddenin hava geçirgenliğini etkiler

  3-Mamül maddenin ısı tutma yeteneğini etkiler

  4-Mamül maddenin yıkanma şartlarını etkiler.

  5-Işığı yansıtma yeteneğini ( parlaklığını ) etkiler.

   

  Boya alma yeteneği

   

  Tekstil maddesinin kimyasal yapısı  ile ilgilidir.

  1-Boyamayı etkiler.

   

  Nem alma yeteneği

   

  Makromolekül yapıdaki boşluklar nemi emerler.

  1-Ağırlığı ve hacmi etkiler

  2-Mukavemeti etkiler

  3-Statik elektriklenmeyi etkiler

   

  Isı ( termik ) yeteneği

  Molekül zincirinin yapısı moleküller arasındaki kuvvetlerin etkisi ,molekül zincirinin oryantasyon ve polimerizasyon derecesi ile alakalıdır.

  1-Fiksaj ve form verme işlemleri ( Tekstüre vec ütü ) plastik derecesini ve form almayı etkiler.

  2-Işıl işlem esnasında parlaklığı etkiler.

  3-Mamül maddenin kullanım özelliklerini etkiler.

   

  Statik elektriklenme

  Düşük rutubet alma;düşük elektrik iletkenlik kabiliyeti ve sürtünme statik elektrik yüklenmesine sebep olur.

  1-Üretimi olumlu yönde etkiler.

  2-Mamül maddenin kullanımını etkiler.

   

  Kimyasal etkilere karşı özelliği

  Molekül zincirinin yapısı ile ilgilidir.

  1-Terbiye işleminde çalışma şartlarını etkiler.

  2-Temizleme işleminde mamül maddenin kullanım şartlarını etkiler.

   

  Ek Bilgi
  • Yüksek performanslı polietilen (HPPE) liflerine uygulanan terbiye işlemleri Yüksek performanslı polietilen (HPPE) liflerinin kimyasal yapısı neredeyse hiçbir kimyasal bağ oluşumuna izin vermemektedir. Bu sebeple bu liflerin boyanabilmesi oldukça güçtür. Renklendirme işlemi genellikle polimer çözeltisi içerisine boyarmaddelerin/pigmentlerin eklenmesi ile gerçekleştirilmektedir. Yüksek performanslı polietilen (HPPE) liflerinin suyu sevmeyen yapısından dolayı literatürde kimyasal modifikasyon, UV radyasyonu , elektron (demet) bombardımanı, sol-gel kaplama , aşılama, korona boşalması , ozon , plazma, süper kritik karbondioksit (scCO2) , ışınlama (x-𝛾) gibi yöntemlerle lif yüzeyinin modifiye edilerek yeni kimyasal grupların oluşumu sağlanmakta ve bunun sonucunda HPPE liflerinin özelliklerini (ıslanabilirlik, boyanabilirlik, vb.) iyileştirmeyi hedefleyen çalışmalar yapılmakta olup daha da geliştirilmektedir. Yüksek performanslı polietilen (HPPE) liflerinin en önemli kullanım formlarından biri kompozit malzemelerdir ve bu liflerin adezyon özelliklerinin zayıf olması kompozit malzemelerin oluşumunu da olumsuz etkilemektedir. Bu sebeple liflerin adezyonunu iyileştirmeyi ve kompozit yapılar için önemli bir parametre olan yüzeyler arası kayma dayanımını arttırmayı hedefleyen modifikasyon çalışmalarına da literatürde sıklıkla rastlanmaktadır. HPPE lifli yüzeylere uygulanan yüzey modifikasyonları sayesinde ıslanabilirlik artarken boyanabilirlik de geliştirebilmektedir. Ön işlem uygulanmış HPPE lifli yüzeylerin katyonik ve asit boyarmaddeler ile boyanabildiği belirlenmiştir. Ayrıca son yıllarda yapılan çalışmalarda yüksek performanslı polietilen (HPPE) liflerinin ön işlem uygulanmasına gerek olmadan dispers boyarmaddeler ile boyanabildiği de kaydedilmektedir.
  Yazan Cuma, 20 Mayıs 2016 20:17 in Tekstil Lifleri Okunma 1589 defa