Ring İplik Makinesinde Tek Katlı İpliklerde Düzgünsüzlük Kontrolü
 • Ring İplik Makinesinde Tek Katlı İpliklerde Düzgünsüzlük Kontrolü

   

   

  Düzgünsüzlük, ölçülebilen herhangi bir iplik özelliğinin varyasyonu ya da doğrusal yoğunluktaki değişimi olarak ifade edilir.

  Liflerin incelik ve uzunluk özellikleri açısından geniş sınırlar içerisinde değişim göstermesi ve liflerin iplik uzunluğu boyunca tesadüfî yerleşimlerinden kaynaklanan düzgünsüz dağılışlar nedeniyle ipliğin numara, mukavemet, büküm vb. özelliklerinde iplik boyunca değişimler ortaya çıkar. Tekstil malzemesinde ortaya çıkan bu tip değişimler, bazen belli bir zaman periyodu ile tekrarlama eğilimi gösterirler ki, bu tip değişimlere “periyodik düzgünsüzlükler” veya “periyodik hatalar” adı verilir. Günümüzde bu hataların mümkün olduğu kadar erken aşamalarda tanınması ve giderilmesi amacıyla düzgünsüzlük kontrolü yapılır.

   

   

  İplik düzgünsüzlüğünün başlıca nedenleri

   

  1-Ham madde özellikleri ve tesadüfî elyaf düzeninden ileri gelen doğal düzgünsüzlükler.

   

  2-Çekim işlemi nedeniyle liflerin gruplaşması sonucu ortaya çıkan düzgünsüzlükler.

   

  3-Mekanik hatalar sonucu doğrusal yoğunluktaki periyodik düzgünsüzlükler.

   

  4-Tesadüfü değişiklikler sonucu oluşan düzgünsüzlükler.

   

  İplik düzgünsüzlüğünün işlemler sırasında neden olduğu faktörler

   

   

  1-Düzgün olmayan bir iplik, eğirme, bobinleme, dokuma ve örme veya ipliğe gerilim uygulanan diğer bütün işlemler esnasında kopma eğilimi gösterecektir. Bu da verimi düşürür.

   

  2-Kumaş yüzeyinde gözle görülebilen bariz hatalar oluşur.

   

  3-Deformasyona karşı dirençlerinin az olmasından dolayı iplikteki ince yerlerde daha fazla büküm toplanır.

   

  4-Boncuklanmaya karşı direnç, kire karşı tutum, rutubet emiş derecesi, ışık yansıtma ve parlaklık gibi kumaş özellikleri de iplik düzgünsüzlüğü tarafından etkilenmektedir.

   

  5-Örme kumaşlarda iplik düzgünsüzlüğü kendini kumaş üzerinde belli eder.İplikte düzgün bir şekilde devam eden numara varyasyonu yüzeyde açıklı koyulu bölgeler oluşturmuştur. İplikte kalın bölgeler örme kumaşta daha koyu, ince bölgeler ise açık renkteki yerleri meydana getirmiştir.

   

  6-Boyama işleminden sonra da iplikteki kalın bölgelerin ince bölgelerden daha çok boya almasından dolayı farklılıklar daha belirgin hal alır. Özellikle düz örgüler, diğer örgü türlerine göre iplik hatalarını daha belirgin olarak gösterirler.

   

  İplik Düzgünsüzlük Cihazı

   

  Bu cihazlardan en yaygın olarak kullanılanlardan biri “Uster Düzgünsüzlük Ölçme Cihazı”dır. Uster düzgünsüzlük ölçme cihazında elde edilen spektogramın analizi, bant, fitil ve ipliklerde periyodik değişimlere neden olan hataların incelenip kaynağının belirlenmesinde çok kullanışlı bir yöntemdir.

  Düzgünsüzlük cihazı, şerit, fitil ve ipliklerin kütle varyasyonlarını ölçmek için elektriksel kapasitif prensibini kullanmaktadır. Kapasitif ölçümde, iki paralel kondansatör (kanal) plakası arasından elektrik iletkenliği olmayan bir materyal geçmektedir. Test materyalinin kütle varyasyonları, sensörden gelen elektriksel sinyali değiştirecektir. Elektriksel sinyaller yükseltilir, analiz edilir ve kaydedilir. Bu yolla, test edilen materyalin kütle varyasyonları çok hızlı ve doğru bir şekilde ölçülmektedir.

   

  Uster düzgünsüzlük cihazının yararları

   

  1-Şerit, fitil ve ipliklerin düzgünsüzlüğü,

   

  2-Kalın yer, ince yer ve nepslerin frekansı,

   

  3-Nadir oluşan hataların frekansı,

   

  4-İpliklerin mukavemet ve uzaması,

   

  5-İplik numara değişimi,

   

  6-İplik tüylülüğü,

   

  7-İplik çapının değişimi,

   

  8-İpliklerdeki çepel ve toz,

   

  9-İpliklerin yuvarlaklığı tespit edilebilmektedir.

   

   

   

  Yazan %PM, %11 %728 %2016 %19:%May in İplik Okunma 5060 defa

Ring İplik Makinesinde Tek Katlı İpliklerde Düzgünsüzlük Kontrolü

 

...

?<