• Tekstil Terimleri K

  Kişisel koruyucu donanım (KKD)

  Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan tüm alet, araç, gereç ve cihazlardır.

   

  Kalender

  Oluşturulan dokunun (tülbendin) sabit hale getirilmesi için gereken, desenli ve/veya düz sıcak silindirdir.

   

  Kapiler kopma

  İpliğin düzeden çıkışı sırasında bir flamanın kopması edeniyle meydana gelen hatadır.

   

  Kaplama ( covering ) metodu

  Kaplama işlemi, elastik olmayan filament ya da kısa stapel ipliğin, merkezdeki elastan filament üzerine sarılması esasına dayanan bir prosestir.

   

  Kısa kesilmiş lif ( short-cut fibre)

  Hav (tüy) kaplama ve yaş proseslerle non-woven üretiminde kullanılan sentetik liflerdir.

   

  Kopuk lif

  Çırçırlama esnasında kopan lif parçacığıdır.

   

  Kütlü pamuk

  Çiğitli pamuktur.

   

  Kütlü verimi

  Tek bitkiden veya birim alandan (genellikle dekardan) alınan kütlü pamuk miktarıdır.

   

  Katlama makinesi

  İki veya daha fazla ipliğin üst üste katlandığı makinedir.

   

  Kılavuz

  İpliğin, koniğe sarımı esnasında kontrolden çıkışını engelleyen parçadır.

   

   

  Klips

  Fitil ya da şeridin geçtiği çekim bölgesindeki orta baskı silindirlerinin arasını uygun bir mesafede açmaya yarayan makine yardımcı parçasıdır.

   

  Kopça

  İpliğe büküm verilmesine ve masuraya sarılmasına yardımcı olan parçadır.

   

  Konik (patron)

  İpliğin üzerine sarılarak bobin oluşturulmasında kullanılan konik veya silindir biçiminde olup karton, tahta, plastik vb.den yapılan gereçtir.

   

   

  Kops

  Ring makinesinde üzerine iplik sarılmış masuradır.

   

  Kops kutusu

  Kopsların taşınması/depolanması için kullanılan gereçtir.

   

  Kova

  Şeridin/Bandın bir makineden diğer makineye taşınması için kullanılan gereçtir.

   

  Kulak tıkacı

  Makine gürültüsünden etkilenmemek için kullanılır.

   

   

  Kartela

  Boya, kumaş, halı gibi ürünlerin çeşit ve renklerini küçük parçalar halinde gösteren listedir.

   

  Kaplama payı

  Pat kenarı ile giysi ortası arasındaki mesafedir.

   

  Kap (cup) ölçüsü

  Sütyen beden tanımlamalarında kullanılan göğüs çevresi ile göğüs altı çevresi arasındaki ölçü farkına göre oluşturulan tablodur.

   

  Kapitone

  En az iki tekstil malzemesinin üst üste konularak düzlemsel olarak birleştirilmesi işlemi

   

  Kavadora

  Dikişte omuz ve kolun birleştiği yeri, kol oyuntusudur.

   

  Kazayağı

  Çapraz dikiştir.

   

  Kemer

  Giysinin bel kısmına dikilen temizleme ve form amaçlı parçadır.

   

  Kibrit çıma

  0,3 cm genişliğinde dikilen üst dikiştir.

   

  K.K.

  Kumaş katı

   

   

  Kolevi

  Giyside kolun takıldığı bölümdür.

   

  Kontre

  İki kumaşın karşı karşıya getirilmesidir.

   

   

  Kopça ( agraf )

  Eteklere /pantolon vb. giysilerin iki yanını bitiştirmeye yarayan ve metal bir halka ile bir çengelden oluşan araçtır.

   

  Köprü

  Pantolon /etekte kemer takılan yerdir.

   

  Korsaj

  Üst bedende; göğüs altından belin bitimine kadar, alt bedende; bel hattı ile kalça düşüklüğü arasındaki, bedeni saran yapıda şekillendirilmiş enine kesiklerdir.

   

  Kruvaze

  Kapamalı giysi modellerinde, kapama payının gerekli olan ölçüden daha fazla pay verilerek çalışıldığı kapama çeşididir.

   

  Kup

  Giysiye beden formu vermek ve model özelliği kazandırmak için kalıbın üzerinde yapılan boyuna kesiklerin oluşturduğu parçadır.

   

  Kuşgözü

  Giysinin değişik bölümlerine yapılan/açılan deliklere takılan küçük madeni halkadır.

   

  Kalandırlama

  Tekstil mamul yüzeyinin yüksek sıcaklık ve basınca sahip silindirler arasından geçirilerek sıkıştırılması ve düzgün, parlak yüzeyli hale getirilmesidir.

   

  Kumaş açıcı

  Kumaş kontrol makinesinde kumaşın eni boyunca düzgün ilerlemesini sağlayan helisel silindirlerdir.

   

  Kürk (kürklü deri)

  İşlenmiş, yüzeyi kürklü/tüylü hayvan (av hayvanları hariç) derisidir.

   

   

  Kütlü (Çiğitli-Çekirdekli) Pamuk

  Kozasından ayrılmış, çırçırlanmamış pamuktur.

   

  Kopuk lif

  Çırçırlama esnasında kopan lif parçacığıdır. Sawgin işletmelerde çok görülür.

   

  Kütlü Verimi

  Tek bitkiden veya birim alandan (genellikle dekardan) alınan kütlü pamuk miktarıdır. Kozaları iri ve fazla olan varyeteler daha verimlidir.

   

  Katyonik

  Modifiye polyester, modifiye naylon, ve akrilik için kullanılan boya cinsi. Kumaşta katyonik boyanabilen iplikler ile standart iplikler bir arada kullanılarak desen oluşturulabilir ve iki boya banyosu ile iki iplik de boyanarak desen daha belirgin hale getirilebilir. Ayrıca bu iki iplik birleştirilip kumaşta farklı ve özel melanj renkleri elde edilebilir.

   

  Kaynama çekme

  Elyafın, ipliğin ya da kumaşın ıslanıp kuruduktan sonra veya yüksek sıcaklığa maruz kaldığında en veya boy yönünde çekmesidir.

   

  KDK

  Kıvrımlı yapıda bir ipliğin elde edildiği tekstüre yöntemidir. Bu proseste iplik önce örülür, sonra örülen kumaş fikselenir ve iplik tekrar örüldüğü halde geri sökülerek bobine sarılır. Fiksenin etkisiyle örgü ilmekleri ipliğin yapısında kalır.

   

  Kesikli elyaf

  Uzunluğu 1.25 cm. ile 45 cm. arasında değişen kısa elyafçıklara verilen ad. Yün, pamuk, keten gibi doğal elyaflar sadece kesik elyaf olarak vardırlar. Sentetik elyaflar ise kontinü filamanların belli uzunluklarda kesilmesi ile oluşturulur.

   

  Kesik elyaflı iplik

  Kesik elyafların beraber bükülerek tek bir iplik oluşturulmasıdır..Pamuk, yün gibi doğal iplikler, sentetik kesik elyaflı iplikler ve bunların karışımları örnekleridir.

   

  Kontinü flament iplik

  Bir ya da daha fazla filamandan oluşan sürekli ipliktir. Tek filamanlı iplikler monofilaman, daha fazla filamandan oluşan iplikler multifilaman olarak adlandırılır.

   

  Kırışma dayanımı

  Bir tekstil materyalinin kullanım sırasında oluşan buruşmaya dayanımı ve/veya düzelebilmesidir.

   

  Kalender makinesi

  Kumaşa parlaklık kazandıran makinedir.

   

  Kantara

  Bir polyester kumaş tipidir.

   

  Kaset

  Tasnif bölümünde düzenlenerek dikişe hazır hale getirilen demetlerin üretimde hareketliliğini sağlamak amacıyla kullanılan giysi türüne uygun malzemelerle donatılmış, altında rulmanlı tekerlek olan araçtır.

   

  Kaşkorse

  Bir ribana tipi Konveyör banttır.

   

  Taşıyıcı bant Kursör

  Nevresim veya yastıklarda fermuarı açık kapamaya yarayan plastik yada demir fermuar başlığıdır.

   

  Kuşe

  Paketteki desenin tamamını gösteren resimdir.

   

  Kaynama çekme

  Elyafın, ipliğin ya da kumaşın ıslanıp kuruduktan sonra veya yüksek sıcaklığa maruz kaldığında en veya boy yönünde çekmesidir.

   

  Kopma gücü

  Kopma testinde kumaşın yırtılana kadar taşıyabildiği maksimum güç.

   

  Kumaş dayanımı

  Kumaşın sürekli kullanımına karşı gösterdiği dayanıklılıktır.

   

  Kanaviçe

  El işleri için kullanılan seyrek dokunmuş keten bezidir.

   

  Kapsül

  Rüstikli perde modellerinde, kumaşlar üzerine belli kalıplarla delinen deliklerin üzerine takılan farklı renklerde metal veya plastikten yapılan yuvarlak aksesuarlardır.

   

  Koteks

  Amerikan bandı denilen cirt banttır.

   

  Koton

  Pamuk bitkisi ve bu bitkiden elde edilen pamuklu kumaştır.

   

  Kenar şeridi

  Halı kenarına, kenarları korumak ve sağlamlaştırmak ya da süslemek için dikilen bant ya da şerittir.

   

  Kesik havlı halı

  Kesik hav ipliklerinden oluşan yüzeye sahip halı dokusudur. Günümüzün en popüler üretim tekniklerinden biri olan kesik havlı halı, dayanıklılığını yapımda kullanılan ipliğin cinsi, kümelerin yoğunluğu ve düğüm miktarı gibi etmenlerle elde eder.

   

  Kesik ve bukle havlı halı

  Bir tür halı dokusu olup kesik uçlu hav iplikleri ve buklelerin kombinasyonundan oluşur.

   

  Kir önleyici

  Elyaf ya da halı yüzeylerine kirin yapışmasını önlemek amacıyla uygulanan kimyasal bir ciladır.

   

  Kapişon

  Bir çeşit başlıktır.

   

  Konfeksiyon

  Ölçülere göre seri halde yapılıp satılan hazır giyim eşyasıdır.

   

  Konsiye

  Satılmadığında iade edilen maldır.

   

  Klasik

  Hiçbir zaman modası geçmeyen değerli modeldir.

   

  Kloş

  Genişlemiş etek

   

  Korsaj

  Bel ile kalça düşüklüğü arasındaki kesittir.

   

  Komandatura Koza

  Olgunlaşmamış pamuk meyveleri. Beyaz pamuk lifleri kaplıdır.

   

  Kup

  Giysi üzerindeki kesiktir.

   

  Kulisan kemer

  Tünel şeklinde yapılıp içinden kordon veya lastik geçen kemerdir.

   

  Kesici mastar

  Test numunesi hazırlarken kumaşı belirli boyutta kesmeye yarayan alettir.

   

   

  Kılavuz

  Test cihazında iplik geçiş yollarını belirleyen rehberdir.

   

  Kondisyonlama

  Standart atmosfer şartlarında (izafi rutubet (%65 +/-4) ve sıcaklık (20 santigrat derece +/-2)) 2 saatte bir tartarak fark % 0,25 altına ininceye kadar olan işlemdir.

   

   

   

  Yazan %PM, %23 %778 %2016 %20:%Eyl in Tekstil Terimleri Okunma 1824 defa
Tekstil Terimleri