Tekstil Terimleri R
 • Tekstil Terimleri R

  Refakat kartı

  Ürünün temel özellikleri ile birlikte boyanacak ürüne uygulanacak işlemlerin sırasıyla belirtildiği çizelgedir.

  Ralo

  Karton silindirlere sarılmış kumaştır.

  Reçete

  İstenilen ürünü elde etmek için gerekli malzemelerin renk ve tipine göre oransal olarak tanımlandığı listedir.

  Rejenere elyaf

  Elyafı temel maddesi olan polimerlerin, doğal kaynaklardan polimer bileşikler hâlinde elde edilerek bir takım fiziksel ve kimyasal yöntemlerin uygulanması ile oluşan liflere rejenere (suni) lifler denir.

  Ring iplik ( eğirme ) makinesi

  Bilezik, iğ ve kopça üçlüsü kullanılarak iplik üretimi yapılan makinedir.

  Risk

  Tehlikeli bir olayın meydana gelme olasılığı ile sonuçlarının bileşimidir.

  Rotor

  Open-End makinesinde taranan elyafa hava döngüsüyle büküm vererek iplik oluşturmayı sağlayan parçadır.

  Reglân

  Kol takım yerinin verev bir hat oluşturarak ön ve arka yaka oyuntusuyla birleştiği, kol üstü boydan dikişli veya dikişsiz kol türüdür.

  Regula

  Şablona göre kesilmiş parçaların dikiş paysız-paylı kalıplarla yeniden kesilip düzeltilmesidir.

  Riga

  1/1 ölçülerde kalıp çizimi yapılırken kavisli yerlerin düzgün çizilebilmesi için kullanılan değişik kavis şekilleri olan çizim aracıdır.

  Rivet

  Kotlarda genellikle cep kısımlarında kullanılan perçindir.

  Roba

  Gömlek/elbise üst bölümünde form vermek ya da model oluşturmak için kalıbın enine doğru bölünmesidir.

  Ram: Kurutma, finiş makinesi

  Reaktif boya: Pamukla reaksiyona giren çok dayanıklı bir boyadır.

  Reçme

  Bedendeki kumaş uçlarının içe kıvrılıp dikilmesidir.

  Red-Tag: Üzerine elde mevcut olan her bir kumaş deseninin veya renginin yapıştırıldığı karttır.

  Ribana

  Düz ilmeklerden oluşan dikey sıraların ters ilmeklerden oluşan dikey sıralarla dönüşümlü olarak örüldüğü kumaşlardır.

  Rotasyon

  Yuvarlak şablonlarla çalışan bölümdür.

  Renso

  Fon perdeleri kenarlara eklemek için kuşak veya broçolların takıldığı, duvarlara monte edilen metal kancalardır.

  Rulet

  Kumaş perdelerin uçlarına dikilen, ray üzerinde hareketini sağlayan plastik taşıyıcılar.

  Rölfef halı

  Kesik ve düğümlü ipliklerin birleşiminden oluşan bu halılar birbirinden farklı pek çok çeşit yüzey dokuları oluşturur.

  Reçmeci

  Örme kumaşlarda lastik takan, etek bastıran ( Special makine ) reçme makinesi kullanan elemandır.

  Raport

  Kumaş üzerinde görülen desen tekrarıdır.

  Rayon

  Suni ipeklere verilen addır.

  Regola

  Kalıbın ya da kesilmiş kumaşın, dikiş paysız çizim kalıpları ile yeniden çizilmesi, düzeltilmesidir.

  Reklamasyon

  Siparişin hatalı çalışmasından dolayı verilen cezadır.

  Repete

  Tekrar sipariş verme

  Ribana

  Giysilerin kol ağzı, yaka ve etek ucuna geçirilen triko parçasıdır.

  Refakat bezi

  Numunenin farklı kumaşlara olan lekelemesini tespit etmek için kullanılan standart dokuma kumaştır.

  Risk

  Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma veya başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalidir.

  Risk değerlendirmesi

  İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gereken çalışmalardır.

  Rutubet

  Tekstil malzemesinin içerisindeki su buharının kuru ağırlığına oranının yüzde olarak ifadesidir.

  Yazan %AM, %25 %292 %2016 %09:%Eyl in Tekstil Terimleri Okunma 1809 defa