Tekstil Terimleri R
 • Tekstil Terimleri R

   

  Refakat kartı

   

  Ürünün temel özellikleri ile birlikte boyanacak ürüne uygulanacak işlemlerin sırasıyla belirtildiği çizelgedir.

   

  Ralo

   

  Karton silindirlere sarılmış kumaştır.

   

  Reçete

   

  İstenilen ürünü elde etmek için gerekli malzemelerin renk ve tipine göre oransal olarak tanımlandığı listedir.

   

  Rejenere elyaf

   

  Elyafı temel maddesi olan polimerlerin, doğal kaynaklardan polimer bileşikler hâlinde elde edilerek bir takım fiziksel ve kimyasal yöntemlerin uygulanması ile oluşan liflere rejenere (suni) lifler denir.

   

  Ring iplik ( eğirme ) makinesi

   

  Bilezik, iğ ve kopça üçlüsü kullanılarak iplik üretimi yapılan makinedir.

   

  Risk

   

  Tehlikeli bir olayın meydana gelme olasılığı ile sonuçlarının bileşimidir.

   

  Rotor

   

  Open-End makinesinde taranan elyafa hava döngüsüyle büküm vererek iplik oluşturmayı sağlayan parçadır.

   

  Reglân

   

  Kol takım yerinin verev bir hat oluşturarak ön ve arka yaka oyuntusuyla birleştiği, kol üstü boydan dikişli veya dikişsiz kol türüdür.

   

  Regula

   

  Şablona göre kesilmiş parçaların dikiş paysız-paylı kalıplarla yeniden kesilip düzeltilmesidir.

   

  Riga

   

  1/1 ölçülerde kalıp çizimi yapılırken kavisli yerlerin düzgün çizilebilmesi için kullanılan değişik kavis şekilleri olan çizim aracıdır.

   

  Rivet

   

  Kotlarda genellikle cep kısımlarında kullanılan perçindir.

   

  Roba

   

  Gömlek/elbise üst bölümünde form vermek ya da model oluşturmak için kalıbın enine doğru bölünmesidir.

   

  Ram

   

  Kurutma, finiş makinesi

   

  Reaktif boya

   

  Pamukla reaksiyona giren çok dayanıklı bir boyadır.

   

  Reçme

   

  Bedendeki kumaş uçlarının içe kıvrılıp dikilmesidir.

   

  Red-Tag

   

  Üzerine elde mevcut olan her bir kumaş deseninin veya renginin yapıştırıldığı karttır.

   

  Ribana

   

  Düz ilmeklerden oluşan dikey sıraların ters ilmeklerden oluşan dikey sıralarla dönüşümlü olarak örüldüğü kumaşlardır.

   

  Rotasyon

   

  Yuvarlak şablonlarla çalışan bölümdür.

   

  Renso

   

  Fon perdeleri kenarlara eklemek için kuşak veya broçolların takıldığı, duvarlara monte edilen metal kancalardır.

   

  Rulet

   

  Kumaş perdelerin uçlarına dikilen, ray üzerinde hareketini sağlayan plastik taşıyıcılar.

   

  Rölfef halı

   

  Kesik ve düğümlü ipliklerin birleşiminden oluşan bu halılar birbirinden farklı pek çok çeşit yüzey dokuları oluşturur.

   

  Reçmeci

   

  Örme kumaşlarda lastik takan, etek bastıran ( Special makine ) reçme makinesi kullanan elemandır.

   

  Raport

   

  Kumaş üzerinde görülen desen tekrarıdır.

   

  Rayon

   

  Suni ipeklere verilen addır.

   

  Regola

   

  Kalıbın ya da kesilmiş kumaşın, dikiş paysız çizim kalıpları ile yeniden çizilmesi, düzeltilmesidir.

   

  Reklamasyon

   

  Siparişin hatalı çalışmasından dolayı verilen cezadır.

   

  Repete

   

  Tekrar sipariş verme

   

  Ribana

   

  Giysilerin kol ağzı, yaka ve etek ucuna geçirilen triko parçasıdır.

   

  Refakat bezi

   

  Numunenin farklı kumaşlara olan lekelemesini tespit etmek için kullanılan standart dokuma kumaştır.

   

  Risk

   

  Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma veya başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalidir.

   

  Risk değerlendirmesi

   

  İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gereken çalışmalardır.

   

  Rutubet

   

  Tekstil malzemesinin içerisindeki su buharının kuru ağırlığına oranının yüzde olarak ifadesidir.

   

  Yazan %AM, %25 %292 %2016 %09:%Eyl in Tekstil Terimleri Okunma 4231 defa

Tekstil Terimleri R

?<