Sentetik Lifler
 • Sentetik Lifler

   

   

  Sentetik lifler sentez yoluyla üretilen polimerlerden kimyasal lif çekim yöntemleri kullanılarak elde edilen liflerdir. Sentetik liflerin molekülleri doğada bulunmamaktadır. Önceleri doğal liflerin yerini tutması ve doğal liflerin ihtiyacı karşılamaması durumunda kullanılmak üzere üretilen sentetik lifler, daha sonraları tüketicinin farklı taleplerine yanıt vermek üzere çeşitli özellikleri geliştirilerek üretilmeye bağlanmıştır. Sentetik lifler birbirlerine benzer özellikler gösterirler.

   

  Sentetik lifler kimyasal yapılarına göre beş grupta incelenir.

   

  1-Poliamid lifleri : ( naylon 6, naylon 6,6, naylon 11 )

   

  2-Poliester lifleri : ( terilen, trevira)

   

  3-Polivinil lifleri : (Akrilik, modakrilik, polivinilklorür, polivinilidenklorür, polivinilalkol, polistiren )

   

  4-Poliolefin lifleri : (Polietilen, polipropilen ve politetrafluoroetilen lifleri [teflon)

   

  5-Poliuretan lifleri.

   

  Sentetik lifler üç farklı yöntemle üretilir. Bunlar yaş eğirme, kuru eğirme, yumuşak eğirme yöntemleridir.

   

  Poliamid Lifleri ( Naylon PA)

   

  Poliamid lifi dünyada üretilen ilk sentetik liftir. Poliamid lifleri için naylon sözcüğü genel bir ad olarak kullanılmaktadır. Naylon lifi ilk olarak kadın çoraplarının üretiminde kullanılmıştır.

   

  Poliamid lifleri içinde en çok üretilen ve tüketilen iki tür vardır. Bunlar naylon 6,6 ve naylon 6’dır.

   

  NAYLON 6,6

   

  Naylon 6,6’nın başlangıç maddeleri adipik asit ve heksametilen diamindir. Adipik asit ve heksametilen daiminde 6’şar karbon atomu bulunmaktadır.

   

  Naylon 6,6 Lifinin Elde Edilmesi

   

  Naylon 6,6 lifinin elde edilmesi için yapılacak ilk işlem bu iki maddenin uzun molekül zincirleri veya polimerler oluşturmasını sağlamaktır. Bu başlangıç maddeleri etil alkol içinde ısıtıldığında naylon 6.6 tuzu oluşur. Bu tuzun sudaki çözeltisi basınç altında buhar verilerek havasız bir ortamda 215 – 220 °C’de tutulduğunda polimerleşme başlar. Polimerizasyon derecesi istenilen seviyeye ulaştığında % 1 oranında asetik asit eklenerek polimerizasyon durdurulur. Süt beyaz renkte olan ve katılaşan naylon 6.6 polimeri küçük parçalar şeklinde kesilerek, yumuşak eğirme yöntemine göre filament hâline getirilir. Bu filamentlere daha sonra bir germe – çekme işlemi uygulanır.

  Naylon 6.6 filamentleri mat olarak elde edilmek isteniyorsa naylon 6.6 tuzu halindeyken % 1 oranında TiO2 eklenir.

   

  Naylon 6,6 Lifinin Kullanım Alanları

   

  Naylon 6,6 lifleri giyim, iç mekânda kullanılan döşemelik kumaşlar ve endüstriyel tekstiller gibi birçok alanda kullanılır.

  Giyim: Elbise, mayo, spor giysileri, kadın, erkek ve çocuk çorabı, iç giyim, ceket ve gömlek

  Ev tekstili: Yatak örtüsü, halı ve perdelik kumaşlar

  Endüstriyel alanlar: Çadır, uyku tulumu, balık ağı, şemsiyelik ve paraşüt kumaşlarında, otomobil lastiklerinde ve emniyet kemeri yapımında kullanılır.

   

  NAYLON 6

   

  Poliamid lifleri içerisinde en çok üretilen ikinci türüdür. Naylon 6 lifleri 1940 yılında Almanya’da Perlon L ticari adı ile üretilmiştir. Üretilen naylon 6,6 lifleri ve naylon 6 lifleri tüm naylon lif ihtiyacını karşılamaktadır.

   

  Naylon 6 Lifinin Elde Edilmesi

   

  Naylon’un başlangıç maddesi 6 karbonlu amino kaproik asittir NH2(CH2)5 COOH. Bu madde 260 °C de basınç altında ve katalizör olarak naylon 6,6 tuzu kullanılmak kaydıyla polimerleştirilir. Naylon 6 polimeri 220 °C’de eritilerek yumuşak eğirme yöntemi ile filament hâline getirilir. Bu filamentlere daha sonra mukavemetlerinin artması için bir germe – çekme işlemi uygulanır.

   

  Naylon 6 Lifinin Kullanım Alanları

   

  Naylon 6,6 lifleri ile kullanım alanları benzese de bazı özellikleri nedeniyle ayrıldığı noktalar vardır. Erime noktaları farklı olduğu için uygulanacak ütüleme sıcaklığı da farklıdır.

  Nem çekme özellikleri aynı olsa da naylon 6 lifi bazı boyalarda daha kolay boyandığından daha parlak ve canlı renkler elde edilebilir. Güneş ışığına karşı dayanıklılığı daha düşük olduğundan perde yapımında kullanılmaz.

  Naylon 6’nın tutumu, naylon 6,6’ya göre daha yumuşak olduğundan özellikle trikolarda ve tekstüre ipliklerin yapımında daha çok kullanılır.

  Giyim: Elbise, kadın ve çocuk çorabı, iç giyim, gömlek

  Ev tekstili: Yatak örtüsü, halı

  Endüstriyel alanlar: Çadır, balık ağı ve otomobil lastiklerinde kullanılır.

   

  Poliester Lifleri ( PES)

   

  İngiltere’de Terylene, Trevira, ABD’de Dacron, Almanya’da Diolen ve Türkiye’de Perilen ticari adları ile üretilen poliester lifleri günümüzde en çok kullanılan sentetik lif konumundadır. Poliester lifi diğer liflerde de karıştırılarak kullanılabilir.

  Bir dialkol ile dikarboksilik asidin kondenzasyonu sonucunda elde edilen poliester, kimyasal yapısı bakımından 3 grupta incelenir.

   

  1. Grup; PET ( polietilen tereftalat ) lifleri

   

  2. Grup PCDT ( poli- 1,4 sikloheksil – dimetilen – tereftalat ) lifleri

   

  3. Grup Modifiye ( yeni ) poliester lifleri

   

  POLİESTER LİFLERİ ( PES )

   

  PET poliester lifleri iki yönteme göre elde edilir. Birincisinde başlangıç maddesi olarak etilen glikol ve dimetiltereftalat alınır. İkinci yöntemde ise başlangıç maddesi olarak etilen glikol ve tereftalik asit alınır.

  Polimerleştirilen ham madde, polimerleştirme kazanında soğutularak alınır ve küçük parçalar hâlinde kesilerek üretilir. Polimerler, erime noktası olan 260 °C’de eritilerek yumuşak eğirme yöntemine ile filament hâline getirilir. Bu filamentlere daha sonra mukavemetlerinin artması için bir germe çekme işlemi uygulanır.

   

  Poliester Liflerinin Fiziksel Özellikleri

   

  Enine kesit ve boyuna görünüş: Poliester lifleri mikroskop altında düzgün bir çubuk şeklinde görülür. Enine kesiti ise yuvarlaktır.

   

  Renk ve parlaklık: Poliester lifleri genelde beyaz olarak üretilir. Poliester lifi parlaktır, istenildiğinde yarı mat veya mat olarak da elde edilebilirler.

   

  İncelik ve uzunluk:  Poliester lifleri çeşitli uzunluklarda üretilebilir. Kullanım alanına bağlı olarak filament hâlde olabileceği gibi kesikli (stapel) şeklinde de olabilir.

   

  Mukavemet: Poliester liflerinin mukavemeti üretim şekline göre değişiklik gösterir. Filament hâlde bulunan poliester liflerinin mukavemeti 4–7 gr/denye, arasındadır

   

  Nem çekme özelliği: Poliester liflerinin nem çekme özelliği çok düşüktür. Bu oran normal şartlarda % 0.2–0.8 arasında değişmektedir. Poliester lifleri nemi bünyelerine çekmeden yüzeyde tutabildikleri için üretilen ürünlerin sıcak havalarda giyilebilmesi sağlanır.

   

  Sürtünmeye karşı dayanıklılık: Poliester liflerinin sürtünmeye karşı dayanıklılığı çok iyidir. Tüylenme sorunu ile karşılaşılabilir.

   

  Boyut değiştirmezlik: Sıcak fiksaj işlemi uygulanan poliester liflerinin boyut değiştirmezliği çok iyidir. Sıcak fiksaj uygulanmış poliester kumaşlar yüksek sıcaklıklarda çekebilir.

   

  Esneklik ve yaylanma özelliği: Poliester liflerinin esneklik özelliği genelde iyi, yaylanma özelliği çok iyidir. Filament halindeki Poliester liflerinin uzama oranı % 15–30, kesikli halde ise % 30–50 arasında değişmektedir.

   

  Hacimsel yoğunluk: Poliester lifleri hafif bir lif olup, özgül ağırlığı 1.38 gr/cm³tür.

   

  Poliester Liflerinin Kimyasal Özellikleri

   

  Kimyasal maddelerden etkilenme: Poliester lifleri asitlere, kuru temizlemede kullanılan çözücülere ve ağartıcılara karşı dayanıklıdır. Kuvvetli alkaliler ise liflere zarar verir.

   

  Çevresel faktörlere karşı dayanıklılık: Poliester liflerinin güneş ışığına karşı dayanıklılığı birçok sentetik liften daha iyidir. Uzun süre güneş ışığına maruz kalan liflere zarar verebilir. Perdelik kumaş olarak kullanılabilir. Bakteri, mantar, küf, güve ve diğer zararlı böcekler liflere zarar vermez.

   

  Elektriklenme özelliği: Poliester liflerinin elektrik iletme özelliği çok düşük olduğundan statik elektrikle yüklenir.

   

  Isıdan etkilenme özelliği: Poliester liflerinin erime noktası 250°C’dir. Poliester ürünleri pek fazla buruşmadığından bunları düşük ısılarda ütülemek gerekir. Ütüleme sıcaklığı 140 °C’dir.

   

  Yanma özelliği: Poliester lifleri alevle karşılaştığında çekerek erir. Kimyasal bir koku ve siyah bir is bırakır. Külü ise krem renginde, boncuk şeklinde ve serttir.

   

  Poliester Lifinin Kullanım Alanları

   

  Poliester lifleri tekstilde oldukça geniş bir kullanım alanı bulmuştur. Tek başına kullanılacağı gibi diğer liflerle de karıştırılarak kullanılan poliester lifinden tafta, organze ve saten gibi çeşitli kumaşlar üretilir. En çok pamuk lifiyle karıştırılan poliester lifleri yün, akrilik, ipek, viskoz ve keten lifi ile de kullanılabilir

  Giyim: Takım elbise, iç giyim, gömlek ve dış giyimde mont, kaban, pardösü

   

  Ev tekstili: Yatak örtüsü, masa örtüsü, yastık, nevresim, perdelik kumaş ve halı Endüstriyel alanlar: Balık ağı, otomobil lastikleri, halat, dikiş ipliği ve yelken bezi yapımında kullanılır.

   

  Polivinil Lifleri

   

  Polivinil lifleri 4 ana grupta toplanır:

   

  1-Poliakrilonitril lifleri: Akrilik, modakrilik lifler

   

  2-Polivinil klorür lifleri: % 100 PVC lifleri, Polivinil klorür kopolimerleri, modifiye edilmiş polivinil klorür lifleri 3-Poliviniliden klorür lifleri

   

  4-Povinilalkol lifleri

   

  Poliakrilonitril Lifleri (PAN)

   

  Poliakrilonitril lifleri akrilik ve modakrilik olmak üzere iki gruba ayrılır.

   

  AKRİLİK LİFLERİ

   

  Akrilik lifler % 85 oranında akrilonitril polimerleri ile % 15 oranında birden fazla monomerin karıştırılması ile elde edilmiştir. Sıvı akrilonitril çeşitli katalizörler kullanılarak polimerizasyon işleminden geçirilirler. Polimer içerisine katılan bir solvent ile eritilir ve %25–40 oranında bir polimer çözelti elde edilir.

  Sıcak hava ile karşılaşılan liflerin üzerindeki çözücü buharlaştırılır ve filament biçimindeki lifler sertleştirilir. Akrilik lifleri yaş veya kuru çekim yöntemine göre elde edilir. Bu filamentlere daha sonra mukavemetlerinin artması için bir germe çekme işlemi uygulanır.

   

  Akrilik Liflerinin Fiziksel Özellikleri

   

  Enine kesit ve boyuna görünüş: Yaş eğirme yöntemine göre üretilen akrilik liflerinin enine kesiti yuvarlak veya fasulye şeklindedir. Kuru eğirme yöntemine göre elde edilen akrilik liflerinin enine kesiti yer fıstığı şeklindedir. Yuvarlak veya fasulye şeklinde enine kesite sahip olan akrilik liflerinin yaylanma yeteneği, yer fıstığı şeklinde enine kesite sahip olan akrilik liflerinin de yumuşaklığı ve parlaklığı iyidir. Akrilik liflerinin boyuna görünüşleri pürüzsüz, büklümlü ve çizgilidir.

   

  İncelik ve uzunluk: Akrilik lifleri çeşitli uzunluklarda üretilebilir. Kullanım alanına bağlı olarak filament hâlde olabileceği gibi kesikli (stapel) şeklinde de olabilir. Kesikli (stapel) olarak kullanılacak liflerin daha hacimli olması için kıvrım kazandırılır.

   

  Mukavemet: Akrilik liflerinin mukavemeti diğer sentetik lifler (naylon, poliester, olefi) kadar yüksek değildir. Daha çok pamuk yün lifi gibi doğal liflere yakındır. Akrilik liflerinin mukavemeti 2 – 3,6 gr/denye, arasındadır.

   

  Nem çekme özelliği: Akrilik liflerinin nem çekme özelliği düşüktür. Bu oran normal şartlarda %1 – 2,6 arasında değişmektedir. Akrilik liflerinin nem çekme özelliği düşükse de, mikro liflerin yüzeylerinde su tutma özellikleri yüksektir.

   

  Sürtünmeye karşı dayanıklılık: Akrilik liflerinin sürtünmeye karşı dayanıklılığı iyi değildir.

   

  Boyut değiştirmezlik: Akrilik liflerinin boyut değiştirmezliği iyi değildir. Sıcak fiksaj işlemi uygulanan poliester liflerinin boyutlarında değişiklik olmaz. Buhar akrilik ürünlerinin boyutlarında değişikliğe neden olabilir.

   

  Esneklik ve yaylanma özelliği: Akrilik liflerinin esneklik özelliği diğer sentetik liflere oranla daha düşüktür. Yaylanma özelliği ise lifin türüne göre iyiden çok iyiye doğru farklılıklar gösterir. Akrilik liflerinin uzama oranı % 20 – 36 arasında değişir. Akrilik lifi % 1 uzatıldığında % 95 esneyebilir.

   

  Hacimsel yoğunluk: Akrilik liflerinin özgül ağırlığı 1,14–1,19 gr/cm³ arasında değişmektedir.

   

  Akrilik Liflerinin Kimyasal Özellikleri

   

  Kimyasal maddelerden etkilenme: Akrilik lifleri nitrik asit dışında diğer asitlere karşı dayanıklıdır. Özellikle yoğun ve sıcak haldeki alkaliler life zarar verir. Kuru temizlemede kullanılan çözücüler lifin sertleşmesine yol açabilir. Klorlu ağartıcılar dışındaki ağartıcılara karşı dayanıklıdır.

   

  Çevresel faktörlere karşı dayanıklılık: Akrilik liflerinin güneş ışığına karşı dayanıklılığı oldukça iyidir. Bakteri, mantar, küf, güve ve diğer zararlı böcekler liflere zarar vermez.

   

  Elektriklenme özelliği: Akrilik liflerinin elektrik iletme özelliği az nem çektiği için düşüktür. Bu nedenle akrilik ürünlerde statik elektriklenme problemi ile karşılaşılır.

   

  Isıdan etkilenme özelliği: Akrilik liflerinin belli bir erime noktası yoktur. Erime noktası 215 – 255 °C arasında değişir. Çok yüksek sıcaklıklar ürünlerin renginde değişikliğe neden olabilir. Ütüleme sıcaklığı 110 °C olmalıdır.

   

  Yanma özelliği: Akrilik liflerinin alevle karşılaştığında eriyerek yanar. Alev çekildikten sonrada yanmaya devam eder. Kimyasal bir koku ve siyah bir is bırakır. Külü sert, siyah ve şekilsizdir.

   

  Akrilik Liflerinin Kullanım Alanları

   

  Akrilik lifleri çeşitli giysilerde ve ev tekstili ürünlerinde tek başlarına veya karışım hâlde kullanılabilir. Tutumlarının yün lifine benzemesi, hafif olmaları ve bakımlarının yüne göre daha kolay olması nedeniyle akrilik lifleri piyasada aranır bir konuma gelmiştir. Akrilik liflerinden hacimli iplikler üretilerek özellikle örme yüzey üretimde ve örmecilik sektöründe yaygın olarak yararlanılır.

   

  Giyim: Kazak, elbise, çorap, el örgü iplikleri çocuk giysilerinde ve bazı spor giysilerinde (özellikle kayak) kullanılır. Akrilik liflerinden imitasyon kürk kumaşlar da üretilebilir.

  Ev tekstili: Perdelik ve döşemelik kumaş, battaniye ve halı yapımında kullanılır.

   

  MODAKRİLİK LİFLERİ

   

  Bileşiminde % 35–85 arasında akrilonitril içeren life modakrilik lifi denir. Modakrilik liflerinde akrilonitrilin yanında komonomer olarak vinil krorür, viniliden klorür ve vinil disayinit bulunur. Lifler kuru veya yaş çekim yöntemine göre üretilir.

   

  Modakrilik liflerinin mukavemetleri ve sürtünmeye karşı dayanıklılıkları iyi değildir. Liflerin yaylanma yeteneği ve esneme özellikleri iyidir. Dökümlü bir liftir. Güneş ışığına karşı dayanıklılıkları çok iyidir. Kimyasal maddelere karşı ve aleve karşı dayanıklılığı iyidir.

  Modakrilik liflerinin nem çekme özelliği çok düşüktür % 0,4–3 arasında değişir. Sürtünmeden dolayı liflerde tüylenme problemi ile karşılaşılabilir. Modakrilik ürünleri 110 °C ve daha düşük sıcaklıklarda ütülenmelidir.

   

  POLİVİNİLKLORÜR LİFLERİ

   

  Bu lifler asetilen ve hidroklorik asitten elde edilen vinilklorürün polimerleştirilmesi sonucunda üretilen liflerdir. Bu gruba giren üç lif vardır.

   

  1-% 100 PVC lifleri

   

  2-polivinilklorür kopolimerleri

   

  3-modifiye edilmiş polivinil klorür lifleri.    

   

  % 100 PVC lifleri: % 100 polivilklorüre plastikleştirici eklenmesiyle % 100 PVC lifleri elde edilmektedir. Güç tutuşurluk yanmazlık ve kimyasal maddelere karşı dayanıklılıkları nedeniyle, itfaiyeci elbiselerinde, çadır, balık ağları, dokusuz yüzeyler ve yelkenler gibi endüstriyel tekstil alanında kullanılmaktadır.

   

  Vinilklorür kopolimerleri:

   

  Bu lifler güç tutuşurlukları, kimyasal maddelere karşı dayanıklılıklarının yüksek olması nedeniyle çeşitli filtreler ve ağ dokumaları gibi özel alanlarda kullanılır.

   

  Modifiye polivinilklorür lifleri:

   

  Polivinil klorürün kimyasal yapısı değiştirilerek içindeki klor miktarı arttırılır. Bunun sonucunda bazı özelliklerinde değişimler olur. Güç tutuşurluk ve yanmazlık özellikleri nedeniyle çadır, muşamba, tente ve çeşitli filtrelerin üretimde kullanılır.

   

  Polivinilidenklorür lifleri:

   

  Bileşiminde en az % 80 oranında viniliden klorür bulunan polimer maddeden çekilmiş lifler olarak tanımlanır. Güneş ışığına karşı dayanıklılıkları çok iyidir. Kolay yıkanır, temizlenir ve leke tutmaz. Bu özellikleri nedeniyle otomobil döşemelerinde ve dış mekânlarda kullanılacak döşemeliklerde kullanılır.

   

  Polivinilalkol lifleri:

   

  Bu lifler yaş eğirme yöntemine göre elde edilir. Polivinil alkol liflerinden çeşitli filtrelerin, balık ağlarının ve spor giysilerin yapımında yararlanılır. Ayrıca pamuk, viskoz ve ipek lifleri ile karıştırılarak eşarp ve fular yapımında da kullanılmaktadır.

   

  Poliolefin Lifleri

   

  Poliolefin lifleri ilk olarak İtalya ve Almanya’da üretilmiştir. ABD’de üretimi ise 1960 yılında başlamıştır. Poliolefin lifleri, doymamış hidrokarbonların polimerleşmesi ile elde edilen liflerdir.

   

  Poliolefin lifleri:

   

  1-polietilen lifleri

  2-polipropilen lifleri

  3-politetrafluoroetilen lifleri (teflon)

  Olmak üzere üç grupta incelenir.

   

  POLİPROPİLEN LİFLERİ

   

  Bir petrol ürünü olan propilenin uygun katalizörler ile 25 – 30 atmosfer basıncı altında 100 °C’ de polimerizasyonu ile elde edilmektedir. Polipropilen lifleri günümüzde yumuşak çekim veya düzesiz çekim yöntemine (film yarma tekniği) göre elde edilir.

   

  Polipropilen Liflerinin Fiziksel Özellikleri

   

  Enine kesit ve boyuna görünüş:

  Polipropilen liflerinin enine kesitleri genelde yuvarlak boyuna görünüşleri ise silindiriktir. Lif yüzeyi pürüzsüz görünür.

  Renk ve parlaklık:

  Polipropilen lifleri renksiz olarak üretilir. Üretim sırasında polimer sıvısı boyanarak istenilen renkte lif elde edilebilir.

  İncelik ve Uzunluk: Polipropilen liflerinin çeşitli uzunluklarda üretilebilir. Kullanım alanına bağlı olarak filament hâlde olabileceği gibi kesikli (stapel) şekilde de olabilir.

  Mukavemet: Polipropilen liflerinin mukavemeti yüksektir. Polipropilen liflerinin mukavemeti 3 – 5 gr/denye arasındadır.

  Nem çekme özelliği: Polipropilen lifleri bünyelerine hiç nem çekmez. Nem çekmediği için su ile bulaşan lekelerden etkilenmez. Polimer çözeltisi renklendirildiği zaman boyanabilir.

  Sürtünmeye karşı dayanıklılık: Polipropilen liflerinin sürtünmeye karşı dayanıklılığı çok iyidir.

  Boyut değiştirmezlik: Polipropilen liflerinin boyut değiştirmezliği mükemmeldir. 120°C’nin üzerindeki sıcaklıklarda ürünler büzüşür.

  Esneklik ve yaylanma özelliği: Polipropilen liflerinin esneklik özelliği çok iyidir, yaylanma özelliği ise iyi değildir.

  Hacimsel yoğunluk: Polipropilen liflerinin özgül ağırlığı çok düşük olup 0, 92gr/cm³tür. Bu lifin sudan da hafif olduğunu gösterir.

  Polipropilen Liflerinin Kimyasal Özellikleri

  Kimyasal maddelerden etkilenme:

  Polipropilen liflerinin asitlere ve alkalilere karşı dayanıklılığı iyidir. Kuru temizlemede kullanılan çözücüler life zarar verebilir. Bu yüzden yıkama yapılması daha iyidir ve önerilir.

  Çevresel faktörlere karşı dayanıklılık: Polipropilen lifleri uzun süre güneş ışığı etkisi altında kalırsa lif zarar görür. Bakteri, mantar, küf, güve ve diğer zararlı böcekler liflere zarar vermez.

  Elektriklenme özelliği:

  Polipropilen liflerinin elektrik iletme özelliği düşüktür. Nem çekmedikleri için ürünlerde statik elektriklenme problemi ile karşılaşılır. Bitim işlemleri ile bu problem giderilebilir.

  Isıdan etkilenme özelliği: Polipropilen liflerinin erime noktası 170 °C civarındadır.

  Yanma özelliği: Polipropilen lifleri alevle karşılaştığında yanarak erir. Alev çekildikten sonrada lifler kendi kendini söndürür. Kimyasal bir koku veya parafin kokusu çıkar. Siyah bir is bırakır. Külü oldukça serttir.

   

  Polipropilen Liflerinin Kullanım Alanları

   

  Polipropilen lifleri çeşitli giysilerde, döşemelik kumaş, halı ve endüstriyel alanda oldukça geniş bir kullanım alanına sahiptir. Tek başlarına veya diğer liflerle karıştırılarak kullanılabilir.

  Giyim: İç giyim, çorap, çocuk giysilerinde, çeşitli ipliklerin yapımında, özellikle lifin nem çekmemesi nedeniyle ve sürtünmeye karşı dayanıklı oluşlarından spor giysilerinde kullanılır.

  Ev tekstili: Polipropilen lifleri, battaniye, halı ve halat yapımında jüt ve benzeri liflerin yerini almaktadır. Polipropilen lifleri özellikle halı ve döşemelik kumaş yapımında kullanılmaktadır. Battaniye yapımında yün lifleri ile karıştırılarak kullanılır.

  Endüstriyel tekstil: Çeşitli filtre kâğıdı, balık ağ ve kayış yapımında kullanılmaktadır. Polipropilen liflerinden yat döşemeleri ve otomotiv sektöründe de yararlanılmaktadır.

   

  Elastomer Lifleri

   

  Poliuretan, glikol ile diizosiyanat bileşiklerinin reaksiyonundan elde edilir. Bu lif ilk olarak Almanya’da üretilmiştir. İlk üretilen bu lifler sert tutumlu olduğundan tekstilde kullanım alanı yaygınlaşmamıştır. Esneklikleri çok yüksek olan poliuretan lifleri elastomer lif grubuna girer.

   

  SPANDEX LİFLERİ

   

  Yapısında % 85 oranında poliuretan polimerleri bulunan sentetik liflere spandex adı verilir. Spandex lifleri 1958 yılında ABD’de üretilmiş ve 1959 yılında piyasaya sürülmüştür.

   

  Spandex liflerinin enine kesitleri yuvarlak ve yer fıstığı şeklinde, yüzeyleri genelde pürüzsüzdür. Spandex lifleri 0,7–1 gr/denye gibi çok düşük bir mukavemete sahiptir. Spandex liflerinin en önemli özelliği kopma anındaki uzama yüzdesinin % 400–700 arasında olmasıdır. Liflerin nem çekme yeteneği % 1 – 1,4 oranındadır.

   

  Spandex liflerinin kimyasal maddelere karşı dayanıklılığı iyidir. Bakteri ve mikroorganizmalar life zarar vermez. Güneş ışığına karşı dayanıklıdır. Spandex lifleri alevle karşılaştığında kimyasal bir koku çıkararak yanar ve siyah, yumuşak bir kül bırakır. Liflerin erime noktası 230 – 270 °C arasında değişmektedir.

  Spandex lifleri başka liflerle birlikte kullanılır. Bu liflerin üzeri bazen pamuk, viskoz ve naylon lifleri ile kaplanabilir. Esnekliği iyi olan mayo, iç çamaşırı, çorap konçları, çorap, dizlik, çeşitli dans ve spor giysilerinde kullanılmaktadır. Cerrahi bant ve korse yapımında da kullanılır. Çeşitli kumaşlarda ve trikolarda spandex liflerinden yararlanılır.

   

  SENTETİK LİFLERİN ORTAK ÖZELLİKLERİ

   

  Renk: Çekim sırasında çözeltiye renk pigmentleri eklenmediği takdirde çoğunlukla renkleri beyazdır.

   

  Uzunluk: Tüm sentetik lifler filament olarak elde edilir. İstenildiği takdirde kesilir.

   

  Enine kesit: Düze deliklerinin şekli lifin enine kesitini belirler.

   

  İncelik: Düze deliklerinin çapı lifin inceliğini belirler.

   

  Parlaklık: Genelde parlak liflerdir, kullanım alanına göre yarı mat veya mat olarak da elde edilebilir.

   

  Sürtünmeye karşı dayanıklılık: Sürtünmeye karşı dayanıklılıkları iyiden mükemmele doğru değişiklik gösterir. Yıpranma belirtisi olmadığı için giysiler uzun süre yeni görünür. Bu özelliği en düşük olan lif akriliktir. Sürtünmeye karşı dayanıklı olduklarından renkleri de kolay bozulmaz.

   

  Mukavemet: İyiden mükemmele doğru değişiklik gösterir.

   

  Tüylenme: Özellikle kesikli olarak üretilen liflerde problem olabilir.

   

  Yaylanma yeteneği: Mükemmeldir. Bu nedenle daha az buruşur.

   

  Hacimsel yoğunluk: Liflere göre değişiklik gösterse de genelde lifler hafiftir.

   

  Nem çekme özelliği: Nem çekme özellikleri çok düşük olduğundan ürünler çabuk kurur. Yıkandığında çekmez ve zor boyanır. Su ile bulaşan lekelere karşı dayanıklıdır.

   

  Güneş ışığına karşı dayanıklılık: Güneş ışığına karşı dayanıklılığı iyiden mükemmele doğru değişiklik gösterir. Perde, iç ve dış mekânlarda kullanılacak halı ve döşemelik kumaş üretiminde tercih edilir.

   

  SENTETİK LİFLERİN ORTAK FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

   

  Kimyasal maddelerin etkisi: Birçok kimyasal maddeye karşı dayanıklıdır. Kimyasal maddelerle uğraşılan işlerde koruyucu giysi yapımında yararlanılır.

   

  Isıya karşı hassasiyet: Ütüleme sırasında ütünün çok sıcak olması durumunda sentetik kumaşlar büzüşür daha sonra da erir. Sigara yanığı ürün üzerinde delik oluşmasına neden olur.

   

  Mantar ve güvelerin etkisi: Mantar ve güvelere karşı dayanıklı olduğundan saklanmaları bir sorun yaratmaz.

   

  Yağ çekme özelliği: Lifin içine işleyen yağ lekeleri sadece kuru temizleme ile çıkarılabilir.

   

  Statik elektriklenme: Giysiler giyen kişinin üzerine yapışırken özelikle soğuk ve kuru havalarda statik elektriklenme olur.

   

  Güç tutuşurluluk: Life göre zayıftan mükemmele doğru değişiklik gösterir.

   

  SENTETİK LİFLERİN ORTAK KİMYASAL ÖZELLİKLERİ

   

  Yıkama: Çamaşır makinesinde yıkanabilir. 40°C’ de yıkanmalıdır. Ağartıcılar Kullanılabilir. Optik ağartıcılar kullanılmalıdır.

   

  Kurutma: Asarak veya kurutma makinesinde kurutulabilir.

   

  Ütüleme: Ütü yapılması gerektiğinde dikkatli olunmalı, düşük sıcaklıklar tercih edilmelidir.

   

  Kuvvetli deterjanlar: kullanılabilir.

   

  Yağ lekelerinin çıkarılması: Yağ lekelerinin çıkarılması için öncelikle bir ön hazırlık yapılmalı veya kuru temizlemeye verilmelidir.

   

  Saklama: Mantar, güve gibi böceklerin ürünler üzerinde olumsuz bir etkisi olmadığından saklanmaları problem değildir.

   

   

  SENTETİK LİFLERİN BOYUNA GÖRÜNÜMÜ VE ENİNE KESİT ÖZELLİKLERİ

   

  Poliamid lifleri (naylon, perlon rilsan)

   

  Boyuna görünüm: Poliamid lifleri mikroskop altında düzgün bir silindir, cam bir çubuk görünümündedir.

   

  Enine Kesit: Yuvarlaktır.

   

  Poliester lifleri

   

  Boyuna görünüm: Poliester lifleri mikroskop altında düzgün bir çubuk şeklinde görülür.

   

  Enine Kesit: Yuvarlaktır.

   

  Akrilik lifleri

   

  Boyuna görünüm: Akrilik liflerinin boyuna görünümleri pürüzsüz, büklümlü ve çizgilidir.

   

  Enine Kesit: Yaş eğirme yöntemine göre üretilen akrilik liflerinin enine kesiti yuvarlak veya fasulye şeklindedir. Kuru eğirme yöntemine göre elde edilen akrilik liflerinin enine kesiti yer fıstığı şeklindedir.

   

  Modakrilik lifleri

   

  Boyuna görünüm: Modakrilik liflerinin boyuna görünümleri pürüzlü ve boyuna çizgilidir.

   

  Enine Kesit: Enine kesiti tırtıklı, U şeklinde veya yerfıstığı şeklindedir.

   

  Polivinil klorür lifleri

   

  Boyuna görünüm: Boyuna görünümleri düzgündür.

   

  Enine Kesit: Enine kesiti yuvarlağa yakındır.

   

  Polipropilen lifleri

   

  Boyuna görünüm: Boyuna görünümleri silindiriktir. Lif yüzeyi pürüzsüz görünür.

   

  Enine Kesit: Enine kesitleri genelde yuvarlaktır.

   

  Polietilen lifleri

   

  Boyuna görünüm: Boyuna görünümleri düz ve üstleri pürüzsüzdür.

   

  Enine Kesit: Enine kesiti daire biçimindedir.

   

  Polivinilalkol lifleri

   

  Boyuna görünüm: Boyuna görünümleri düz ve pürüzsüzdür.

   

  Enine Kesit: Enine kesiti yassı fasulye biçimindedir.

   

  Poliuretan lifleri

   

  Boyuna görünüm: Boyuna görünümleri düzgündür.

   

  Enine Kesit: Enine kesiti genelde yuvarlaktır.

   

  SENTETİK LİFLERİN ALEVE KARŞI TEPKİLERİ VE YANMA KAREKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

   

  Poliamid lifleri (naylon, perlon rilsan)

   

  Yanış şekli: Önce erir, sonra yanar. Alevden çıkarılınca yanmaya devam eder. İssiz yanar, söndükten sonra beyaz duman çıkarır.

   

  Koku: (naylon, perlon rilsan) :Hafif yanık saç kokusu, pridin gibi kokar.

   

  Kalıntı: Kremsi, sarı, kahverengi boncuk şeklinde sert kalıntısı vardır.

   

  Poliester lifleri

   

  Yanış şekli: Önce erir, sonra yanar. Alevden çıkınca yanmaz. Dumanı isli ve siyahtır.

   

  Koku: Tatlı aromatik keskin kokuludur.

   

  Kalıntı: Külü kremsi-sarı, kahverengi boncuk şeklinde ve sert kalıntısı vardır.

   

  Akrilik lifleri

   

  Yanış şekli: Önce erir, sonra yanar. Alevden çıkarılınca sönmez. Hızlı ve siyah isli olarak yanmaya devam eder.

   

  Koku: Yanık et kokusu, tatlı hoş kokulu bir koku verir.

   

  Kalıntı: Siyah, sert şekilsiz kalıntı verir.

   

  Modakrilik lifleri

   

  Yanış şekli: Önce erir, sonra yanar Alevden çıkarılınca kendini söndürür.

   

  Koku: Keskin bir kimyasal koku verir.

   

  Kalıntı: Siyah, sert şekilsiz kalıntı verir.

   

  Polivinil klorür lifleri

   

  Yanış şekli: Önce erir, sonra yanar. Alevden çıkarılınca söner isli yanar, söndükten sonra beyaz duman çıkarır.

   

  Koku: HCL gibi kokar, keskin ve öksürtücüdür.

   

  Kalıntı: Gevşek, siyah kalıntı verir.

   

  Polipropilen lifleri

   

  Yanış şekli: Erir. Yanmaz, beyaz dumanlar çıkartır.

   

  Koku: Yanan mum kokusu verir.

   

  Kalıntı: Gevşek kahverengi kalıntı verir.

   

  Polietilen lifleri

   

  Yanış şekli: Önce erir, sonra yanar. Alevden çıkarılınca yanmaya devam eder. Dumanı issiz ve beyazdır.

   

  Koku: Yanan mum kokusu verir.

   

  Kalıntı: Gevşek kahverengi kalıntı verir.

   

  Polivinilalkol lifleri

   

  Yanış şekli: Erir. Hızlı yanar, alevden çıkınca yanmaya devam eder.

   

  Koku: Yanık şeker kokusu verir.

   

  Kalıntı: Gevşek kahverengi gevrek kalıntı verir.

   

  Poliuretan lifleri

   

  Yanış şekli: Erir. Yanar, alevden çıkınca yanmaya devam eder. İssiz yanar.

   

  Koku: Hoş olmayan fare pisliği kokusu verir.

   

  Kalıntı: Kahverengi sert kalıntı verir.

   

  SENTETİK LİFLERİN KURU DETİLASYON ÖZELLİKLERİ

   

  Poliamid lifleri

   

  Turnusol kâğıdı: Bazik

   

  Ph: 10 - 11

   

  Poliester lifleri

   

  Turnusol kâğıdı: Asidik

   

  Ph: 3 – 4

   

  Akrilik lifleri

   

  Turnusol kâğıdı: Bazik

   

  Ph: 10 - 11

   

  Polivinilklorür lifleri

   

  Turnusol kâğıdı: Asidik

   

  Ph: 2 – 3

   

  Polivinilalkol lifleri

   

  Turnusol kâğıdı: Asidik

   

  Ph: Asidik

   

  Polietilen lifleri

   

  Turnusol kâğıdı: Zayıf asidik

   

  Ph: 5 – 6

   

  Polipropilen lifleri

   

  Turnusol kâğıdı: Zayıf asidik

   

  Ph:6-7

   

  Poliuretan lifleri

   

  Turnusol kâğıdı: Bazik

   

  Ph: 10 - 11

   

   

   

   

   

  Yazan %PM, %26 %471 %2017 %13:%Mar in Tekstil Lifleri Okunma 2942 defa
Sentetik Lifler

Sentetik Lifler

?<