Konfeksiyon Terimleri
 • Konfeksiyon Terimleri

   

   

  ANA MALZEME: Bir ürünün hazırlanmasında kullanılan temel malzeme

  APARTURA: Kol yırtmacını temizlemek için dikilen pat

  APLİKE: Giysiye üstten takılan parça

  APOLET: Giysilerin omuzlarına süs olarak takılan parça

  AGRAF: Kopçayı, özellikle sütyenlerin iki ucunu birbirine bağlayan aparat

  BALEN: Giysilerin arzu edilen görüntüde/formda durmalarını sağlamak amacıyla yaygın olarak kullanılan genellikle plastik şekilli çubukları, sütyende daha çok bonelerin alt kısmında yarım ay şeklinde ya da özellikle askısız modellerde sütyenin yan kol altı dikişinde bükülmeyi önlemek için kullanılan çubuklar

  BAZ KALIP: Üzerine model uygulanılacak ana kalıp

  BİZ: İşaret amaçlı kullanılan delici alet

  BİYE: Giysinin değişik bölümlerini temizlemek ve/veya süslemek için ek bir malzemeyle yapılan işlem

  BÜZGÜ: Giysiye form vermek ve/veya model uygulamak için kullanılan, bolluksuz kısma büzülerek eklenen bolluk

  BRİT/ASKILIK/LİŞET: Giysiyi asmak için giysinin uygun yerinde yer alan ince şerit

  BİZ: Katı bir şeyi dikerken iğne, kuşgözü, rivet gibi geçilecek yeri delmek için kullanılan çelikten yapılmış sivri uçlu ve ağaç saplı araç

  BÜZGÜ: Giysiye form vermek ve/veya model uygulamak için kullanılan, bolluksuz kısma büzülerek eklenen bolluk

  CETVEL: Kullanıma uygun uzunlukta, düzgün kenarlı, cm aralıklı çizim araç

  CIMBIZ: Çok iplikli makinelerde iplik geçirmeyi sağlayan küçük maşa

  CONTA: Pantolon arka parçasına form vermek için kalıbın bölünmesi

  ÇATMAK: İki parçanın dikilerek birleştirilmesi

  ÇIMA: 0 - 2 mm genişlikte dikilen üst dikiş

  ÇIT: Dikiş birleşimini gösteren işaret ve çentikler

  ÇİZGİ TAŞI: Kumaşı çizmeye yarayan sabun

  ÇİFTİĞNE MAKİNESİ: Belli aralıklı iki iğne ve bunlara ait dikiş mekanizması ile donatılmış, aynı anda iki paralel düz dikiş sırası oluşturan makineler

  D.B.İ. : Düz boy iplik

  DİJİT MASASI: Elde hazırlanan kalıpların çizgi ve işaretlerinin bilgisayara aktarılması sağlayan elektronik düzenek

  DİKİŞ PAYI: Kalıba dikim için gerekli fazlalıkların verilmesi

  DİJİT MASASI: Elde hazırlanan kalıpların çizgi ve işaretlerinin bilgisayara aktarılması sağlayan elektronik düzenek

  DOKUMA KUMAŞ: Çözgü ve atkı adı verilen iki iplik grubunun, birbirine dik bir şekilde kesişmesiyle oluşan tekstil yüzeyleri

  DÜZ BOY İPLİK: Kalıp üzerine işaretlenen, kumaşın çözgü yönünü gösteren çizgi

  DRAPAJ: Kumaşın ya da kalıp kağıdının giysi konumundaki görünüşü

  DRAPE: Kumaşa belirli bölgelerde katlı, dökümlü bir form ve görüntü kazandırma

  EŞEL: Minyatür kalıp çizimlerinde kullanılan, metrenin belli oranlarında küçültülmüş ölçülerinin bulunduğu ölçme araç

  EKSTRAFOR: Kumaşın esnemesini azaltmak için kullanılan dokuma şerit

  FIRFIR / FARBELA-FABRA: Giysinin değişik bölümlerine eklenen büzgülü parça

  FLETO CEP: Kesikli (yarma) cep kenarlarına geçirilen farklı genişliklerdeki bant şeklindeki parça

  GAZE: 0,5 cm ve üstü genişlikte dikilen üst dikiş

  GODE/VOLAN: Üstü dar uca doğru genişleyerek açılan parça

  GÖNYE: Açı çizim ve ölçümlerinde kullanılan araç

  ISPALA: Ceket ve yelekte omuz genişliği

  JAPONE: Omuz formu verilmiş olan kol ortası yaka oyuntusundan kol ucuna kadar dikişli, kolun bedene takıldığı bir kol evi olmayan, bedenden çıkan kol çeşiti

  KARTELA: Boya, kumaş, halı gibi ürünlerin çeşit ve renklerini küçük parçalar halinde gösteren liste,

  KAPAMA PAYI: Pat kenarı ile giysi ortası arasındaki mesafe

  KAP (CUP) ÖLÇÜSÜ: Sütyen beden tanımlamalarında kullanılan göğüs çevresi ile göğüs altı çevresi arasındaki ölçü farkına göre oluşturulan tablo

  KAPİTONE: En az iki tekstil malzemesinin üst üste konularak düzlemsel olarak birleştirilmesi işlemi

  KAVADORA: Dikişte omuz ve kolun birleştiği yeri, kol oyuntusu

  KAZAYAĞI: Çapraz dikiş

  KEMER: Giysinin bel kısmına dikilen temizleme ve form amaçlı parça

  KİBRİT ÇIMA: 0,3 cm genişliğinde dikilen üst dikiş

  K.K. : Kumaş katı

  KOLEVİ: Giyside kolun takıldığı bölüm

  KONTRE: İki kumaşın karşı karşıya getirilmesi

  KOPÇA (AGRAF): Eteklere /pantolon vb. giysilerin iki yanını bitiştirmeye yarayan ve metal bir halka ile bir çengelden oluşan araç

  KÖPRÜ: Pantolon /etekte kemer takılan yer

  KORSAJ: Üst bedende; göğüs altından belin bitimine kadar, alt bedende; bel hattı ile kalça düşüklüğü arasındaki, bedeni saran yapıda şekillendirilmiş enine kesikler

  KRUVAZE: Kapamalı giysi modellerinde, kapama payının gerekli olan ölçüden daha fazla pay verilerek çalışıldığı kapama çeşiti

  KUP: Giysiye beden formu vermek ve model özelliği kazandırmak için kalıbın üzerinde yapılan boyuna kesiklerin oluşturduğu parça

  KUŞGÖZÜ: Giysinin değişik bölümlerine yapılan/açılan deliklere takılan küçük madeni halka

  MAKİNE PARKI: Dikilecek modelin dikiş sırasına göre düzenlenmiş makineler

  MANŞET: Giysinin kol uçlarını toplamak ve kullanım kolaylığı sağlamak amacıyla kol ağzına geçirilen, genellikle destekleme malzemesi ile sertleştirilmiş düz veya şekillendirilmiş giysi parçası

  MASURA: Sanayi tipi düz makinelerde alt ipliğe hareket vermek için üzerine iplik sarılan metal makara

  MAKAS: Kesim yaparken kullanılan araç

  MAKROSKOPİK ANATOMİ: İnsan vücudunun şekil ve yapısıyla, bu oluşumların birbirleri ile olan ilişkilerini çıplak gözle inceleyen bilim dalı

  MEZURA: Üzerinde metre ya da inç ölçü sistemi bulunan yumuşak malzemeden yapılmış katlanabilir, kıvrılabilir ölçüm aracı

  MOLA: Kalıba verilen yedirme payı

  MOSTRA / KLAPA: Bedenden çıkan yaka formları ve fermuarlı ön kapamalarda beden ön iç parçası

  MÜLAJ KAĞIDI: 1/1 ölçülerde kalıp çizimi hazırlamada kullanılan ince kağıt

  NERVÜR: Bir veya iki milimlik pili

  OYA: 1-Genellikle kol evine takılan ipli şerit telayı, 2- Süsleme amaçlı kullanılan malzeme

  OVERLOK: Değişik kumaş çeşitlerine ve işlemlere göre farklı tipleri bulunan, sürfile, temizleme, birleştirme amacıyla kullanılan dikiş makinesinde gerçekleştirilen işlem

  PASKALA: Buhar kazanına bağlı, hava çekme sistemi çalıştığında kumaşı masaya yapıştıran ütüleme mekanizması

  PASTAL PLANI: Ana kalıbı hazırlanmış ve istenilen bedenlerde serilenmiş imalat kalıplarının imalat kumaş eni ve sipariş asortisine göre hazırlanan yerleşim planı

  PAT: Giysinin değişik yerlerine verilen kapama paylı açıklık

  PATLET: Düğmeleri veya fermuarı gizlemek için yapılan kapak

  PENS: Giysiye beden formunu vermek için kalıptan alınan pay

  PERVAZ: Giysinin kavisli bölümlerini temizlemek için dikilen parça

  PELUR KAĞIDI: Kopya çalışmaları için kullanılan çeşitli renklerde ince kağıt

  PİLİ: Giysiye form ve model özelliği katmak amacı ile katlanarak verilen bolluk

  PİLİSE: Isı tutan ve katlanmaya elverişli olan kumaşı belli bir düzen içinde makine yardımıyla katlayarak şekillendirme işi

  PİSTOLE: Minyatür kalıp çiziminde kavislerin düzgün çizilebilmesi için kullanılan değişik şekilleri olan çizim aracı

  PLOTTER KAĞIDI: Plotter makinesinde kullanılan yapışkanlı veya yapışkansız çizim kağıdı

  PLOTTER MAKİNESİ: Büyük ebatlı ve genellikle rulo şeklinde kağıt kullanılan çizici

  PONTU: Gizli dikiş

  PUNTERİZ DİKİŞ: Giysiyi süslemek ve dikişi sağlamlaştırmak için yapılan sarma dikiş

  REGLAN: Kol takım yerinin verev bir hat oluşturarak ön ve arka yaka oyuntusuyla birleştiği, kol üstü boydan dikişli veya dikişsiz kol türü

  REGULA: Şablona göre kesilmiş parçaların dikiş paysız-paylı kalıplarla yeniden kesilip düzeltilmesi

  RİGA: 1/1 ölçülerde kalıp çizimi yapılırken kavisli yerlerin düzgün çizilebilmesi için kullanılan değişik kavis şekilleri olan çizim aracı

  RİVET: Kotlarda genellikle cep kısımlarında kullanılan perçin

  ROBA: Gömlek/elbise üst bölümünde form vermek ya da model oluşturmak için kalıbın enine doğru bölünmesi

  ŞABLON: Dikiş payları verilmiş, tüm yazı ve işaretlerin üzerinde bulunduğu kesime hazır kalıp

  SÜRFİLE: Kumaşın kenarlarından iplik atmaması için elde yapılan seyrek ve çapraz dikiş

  TEKSTİL YÜZEYLERİ: Konfeksiyon üretiminde kullanılan ipliklerden, liflerden veya ipliklerle liflerin kombinasyonlarından üretilen çeşitli yüzeyler

  TELA: İşlenen kumaşa hacim ve direnç kazandırıp, giysiye verilecek biçime katkıda bulunarak, kumaşa dikim yıkanma, ütülenme gibi karşılaşabileceği işlerlerde destek rolü oynayan, giyside beklenen görünüm, kalite ve etkiyi elde etmek amacıyla farklı usullerle tutturulan ara katman

  TEYEL: Kumaş üzerine birleştirme için yapılan geçici dikiş işlemi

  VEREV: Kumaşın çapraz kesilmesi

  VOLAN: Dairesel hareketlerle bolluk verilerek hazırlanan parça

  YARDIMCI APARAT: Herhangi bir aracın çeşitli amaçlarla kullanılmasını sağlayan parçalar

  YARDIMCI MALZEME: Bir ürünün hazırlanmasında temel malzeme dışında kullanılan malzeme

  YIRTMAÇ: Giyside hareket özgürlüğü sağlamak ya da model uygulamak için istenilen kısma verilen açıklık

   

   

  Yazan %PM, %05 %748 %2016 %18:%Mar in Tekstil Terimleri

Konfeksiyon Terimleri

?<