Örme Teknolojisi Soruları 7
 • Örme Teknolojisi Soruları 7

   

   

   

  S.227. Örme makinesinde makine çapı ne demektir?

   

  C.227. Yuvarlak örme makinelerinde çıkacak dokunun enini belirleyen bir ölçüdür. Mamulün kullanım yani Çalışma hızı Düz örme makinelerinde kilit sisteminin, yuvarlak örme makinelerinde iğne yatağının m/sn olarak hızıdır. Bu hız makinenin örme prensibine (RL, RR, LL), desenlendirme durumuna, makine eni veya çapına, örgünün yapısına ve kullanılan iplik özelliklerine göre belirlenir. erine göre değişik çaplarda makineler seçilir. Birim olarak inch (") kullanılır

   

  S.228. Örme makinesinde sistem ne demektir, açıklayınız?

   

  C.228.Atkılı örme makinelerinde bir iğne grubu, bir kam mekanizması ile bir iplik kılavuzundan oluşan ve bir örgü sırası meydana getiren birimesistem denir. Örme makinelerinde sistem sayısı arttıkça bir devirde üretilen sıra sayısı da artacaktır.

  Ancak düz örme makinelerinde kullanılabilecek maksimum sistem sayısı 6 ile sınırlıdır. Bugün ise genellikle 3-4 sistemli makineler üretilmektedir.

   

  S.229. Örme makinelerinde sistem sayısı artması sonucu nedir?

   

  C.229. Örme makinelerinde sistem sayısı arttıkça bir devirde üretilen sıra sayısı artar.

   

  S.230. Yuvarlak örme makineleri sistem yoğunluğu ne demektir?

   

  C.230. Yuvarlak örme makineleri içintanımlanan sistem yoğunluğu, sistem sayısının makine çapına oranıdır.

   

  S.231. Yuvarlak örme makinelerine örme işlemi düz örme makinelerine göre niçin daha fazladır?

   

  C.231. Yuvarlak örme makinelerine örme işlemiiğne yatağının hep aynı yöne hareketi ile sağlandığından kesiksiz bir çalışma vardır. İğne yatağı çevresine çok sayıda sistem yerleştirilebildiği ve kesiksiz çalışma sağlanabildiği için bu makinelerin üretimi çok yüksektir.

   

  S.232.Örgü kumaşlarda may ve sıra ne demektir?

   

  C.232. Örgü kumaşlarda kumaşın eni boyunca yer alan ilmek çubukları“may”,kumaşın boyu boyunca yer alan ilmek sıraları ise“sıra”olarak adlandırılır.

   

  S.233. Yuvarlak örme makineleri iğne yatağına göre kaç çeşittir ve nelerdir?

   

  C.233. Yuvarlak örme makineleri tek plakalı (tek iğne yataklı) veya çift plakalı (çift iğne yataklı) olmak üzere 2 çeşittir.

   

  S.234. Düz örme makinelerinde kullanılabilecek maksimum sistem sayısı kaçtır, niçin daha az sistemli ( 3-4 ) makineler üretilmektedir ve bunun gerekçeleri nelerdir?

   

  C.234. Düz örme makinelerinde kullanılabilecek maksimum sistem sayısı 6 ile sınırlıdır. Bugün ise genellikle 3-4 sistemli makineler üretilmektedir;

  Bunun iki nedeni vardır:

   

  1-Örme işlemi, sistemlerin gidip gelme hareketleri ile sağlandığından kesikli bir çalışma vardır. Çok sayıda sistemden oluşan kafanın ağırlığı da fazla olacağından, her seferinde kafanın hızını sıfırdan başlayarak arttırmak çok enerji gerektirecektir.

  2-Her sıra sonunda sistemlerin örme bölgesi dışına çıkma zorunluluğu vardır. Sistem sayısı arttıkça kafanın genişliği de artacağından, iğne yatağının yanlarında fazladan geniş yer bırakmak gerekecektir.

   

  S.235. Bir yuvarlak örme makinesindeki sistem sayısı nelere bağlıdır?

   

  C.235. Bir yuvarlak örme makinesindeki sistem sayısı; makine çapına, makinenin çalışma prensibine (düz, rib, haroşa), desenlendirme kapasitesine ve makine inceliğine bağlıdır. Sistem sayısı genellikle çift sayı olur ve jakarlı makinelerde temel yapıların yanında 2, 3, 4 renkli desenlerin örülebilmesi için iki ve üçe tam olarak bölünebilecek değerde olması istenir.

   

  S.236.İlmek sayısını veren faktörler nelerdir ve nasıl bulunur?

   

  C.236. Birim uzunluktaki may ve sıra sayılarının çarpımı birim alandaki teorik ilmek yoğunluğunu (sayısını) verir.

   

  S.237. Çift plakalı örme makinelerinde rib iğnedüzeni ve interlok iğne”düzeni nasıl gerçekleştirilir.

   

  C.237. Çift plakalı örme makinelerinde bir iğne yatağındaki iğneler diğer iğne yatağındaki iğnelerin arasında kalacak şekilde yerleştirilebilir. Bu iğne düzeni“rib iğne”düzeni olarak adlandırılır. İğnelerin karşılıklı gelecek şekilde yerleştirildiği iğne düzeni ise“interlok iğne”düzeni olarak adlandırılır.

   

  S.238. Süprem kumaşların özellikleri nelerdir?

   

  C.238.Sadece bir iğne yatağı üzerinde üretilen en basit ve en sık kullanılan örgü türüdür. İğne yatağı üzerindeki tüm iğneler örme işlemine katılır.

   

  • Kumaşın ön ve arka yüzlerinin görünüşü farklıdır.

  • Kumaş yapısı dengesizdir, bu nedenle kenarlarda kıvrılma görülür.

  • Kumaş yapısı içinde ilmek kaçığı may boyunca yukarı ve aşağı ilerler.

  • Kumaşı başlangıç ve bitiş yerlerinden sökmek mümkündür.

  • Kumaşın enine esnekliği boyuna esnekliğinin yaklaşık iki katıdır

   

  S.239. Ribana kumaşların özellikleri nelerdir?

   

  C.239. Her iki iğne yatağı da kullanılarak üretilen çift plaka örgülerdir. Bu yapıyı oluşturmak için her iki iğne yatağındaki tüm iğneler kullanılır.

   

  • Ön ve arka yüzey görünüşü aynıdır.

  • Dengeli kumaşlardır, kenarlarda kıvrılma olmaz.

  • Kumaşta oluşan ilmek kaçığı aynı may boyunca aşağı doğru ilerler.

  • Kumaşın enine esnekliği süprem örgünün yaklaşık iki katıdır. Boyuna esnekliği ise süpremle hemen hemen aynıdır.

  • Kumaşın kalınlığı süpremin yaklaşık iki katıdır.

   

  S.240.İnterlok kumaşların özellikleri nelerdir?

   

  C.240. Ribana örgü yapısında olduğu gibi iki iğne yatağı kullanılarak üretilen çift plaka örgülerdir. Her iki iğne yatağındaki iğneler karşılıklı gelecek şekilde dizilir.

   

  • Ön ve arka yüzey görünüşü aynıdır.

  • Dengeli kumaşlardır, kenarlarda kıvrılma olmaz.

  • Kumaşta oluşan ilmek kaçığı aynı may boyunca aşağı doğru ilerler.

  • Kumaşın enine esnekliği ribanadan daha azdır.

   

  S.241.Süprem kumaş örgüsünün desenlendirme imkânı diğer örgülere göre nasıldır?

   

  C.241. Süprem örme kumaş örgüsü diğer örgülere göre daha az desenlendirme olanağına sahiptir.

   

  S.242. Süprem örme kumaş hangi tekniğe göre üretilmektedir?

   

  C.242. Süprem kumaş RL düz örgü tekniğiyle üretilmektedir.

   

  S.243. RL düz örgü ile üretilmiş kumaşların ön ve arkasında ilmekler nasıl görünür?

   

  C.243. RL düz örgü ile üretilmiş kumaşların bir tarafında düz (R), diğer tarafında ise yalnızca ters (L) ilmekler görülür. 

   

  S.244. RL örgülerin desenlendirilmesinde hangi elemanlarla çalışılarak değişik görüntüler elde edilir 

   

  C.244. RL örgülerin desenlendirilmesinde askı, atlama gibi yardımcı örgü elemanlarıile çalışarak değişik görüntüler elde edilir.

   

  S.245. Süprem kumaşların özelliklerini anlatınız?

   

  C.245. Süprem kumaş RL düz örgü tekniğiyle üretilmektedir. RL düz örgü ile üretilmiş kumaşların bir tarafında düz (R), diğer tarafında ise yalnızca ters (L) ilmekler görülür. RL örgülerin desenlendirilmesinde askı, atlama gibi yardımcı örgü elemanları ile çalışarak değişik görüntüler elde edilir. Jakar tekniğiyle renkli desenler elde edilebilir. Renkli iplikler ile enine yönde çizgiler gibi desenler uygulanabilir. Ayrıca iğne ve çelik dizilişlerinin düzenlenmesiyle değişik desenler elde etmek mümkündür. Bu kumaşlar; Ön yüzleri ve arka yüzleri birbirinden farklı görünüşe sahiptirler. Tüp şeklinde üretilen, ancak kesilerek açık en şeklinde de kullanılabilen kumaşlardır. Ribana ve interlok kumaşlara göre süprem kumaşlarda daha geniş enler elde edilebilir. Hem enine hem boyuna yaklaşık aynı oranda esnerler. Fazla esnetildiklerinde şekilleri bozulabilirler. Giysi olarak kullanıldıklarında esnekliklerinin az olması nedeniyle diğer atkı yönlü örme kumaşlara göre vücudu sarmaları daha kötüdür. Süprem örme kumaş örgüsü diğer örgülere göre daha az desenlendirme olanağına sahiptir. Örgü raporu tek plaka üzerinde bir iğnede oluştuğu için birim alandaki harcanan iplik miktarı en az olan örgü çeşididir. Kesildiklerinde yanlardan kumaşın arka yüzüne doğru, üst ve alttan kumaşın ön yüzüne doğru kıvrılmalar meydana gelir. Buruşmaya eğilimleri azdır. Süprem örme kumaşlar özellikle yazlık dış giyimde, sportif kıyafelerde, tıbbi giysilerde kullanır

   

  S.246.Süprem kumaş çeşitlerine örnekler veriniz ?

   

  C.246. 30/1 Open-End Süprem-30/1 Ring Süprem-30/1 Penye Süprem-20/1 Open-End Süprem-20/1 Ring Süprem-20/1 Penye Süprem-30/1 Open-End %5 Lycra Süprem-30/1 Ring %5 Lycra Süprem,-30/1 Penye %5 Lycra Süprem-30/1 Ring FullLycra Süprem-30/1 Penye Full Lycra Süprem

   

  S.247.Lakost ( lacost ) Örme Kumaşları anlatınız?

   

  C.247. Tek ve çift toplamalı lakost olarak iki şekilde elde edilir:

  Tek toplamalı lakost dört sistemden Çift toplamalı lakost ise altı sistemden oluşur. Bu kumaşlar, iki çeşit iğne ve iki çeşit çelik kullanılarak oluşturulur. Stabilitesi yüksek bir yapıya sahip kumaşlardır. Kumaş tek katlı yapıya sahiptir. RL örgü konstrüksiyonudur. Önde R ilmek, ortada ise L ilmek mevcuttur. Fakat bu L ilmekler süprem kumaştaki gibi belirgin değildirler. Bu kumaşın örgü yapısından kaynaklanmaktadır.Lakost kumaşlar askı-ilmek kombinasyonunda üretilirler.Bir sıra ilmek askı-ilmek-askışeklinde giderken, diğer sıra; askı-ilmek-askı-ilmekşeklinde gider.

  Çift toplama lakost ise yukarıda tanımlanan sıralar ikişer defa tekrarlanmasıyla oluşur. Bu kumaşı oluşturmak için iki iğne kanalına ve uzun-kısa ayaklı olmak üzere iki çeşit iğneye ihtiyaç vardır.

   

  S.248. Lakost ( lacost ) Örme Kumaşlar kaç şekilde elde edilir ve kaç sistemlidirler?

   

  C.248. Tek ve çift toplamalı lakost olarak iki şekilde elde edilir. Tek toplamalı lakost dört sistemden Çift toplamalı lakost ise altı sistemden oluşur

   

  S.249. çift toplamalı lakost örgünün özelliklerini ve kullanım alanlarını anlatınız?

   

  C.249. Çift toplama lakost örgünün ön yüzünde R ilmekler mevcuttur, orta yüzeyde ise askı formu oldukça belirgin bir şekilde fark edilir. Kumaşın boyuna esnekliği az, enine esnekliği süprem kumaşlara göre daha iyidir. Dolgun bir tutumu vardır. Spor alt-üst giyimlerde klasik lakost T-shirt geniş bir kullanım alanına sahiptir. Yatak kıyafetlerinde de kullanılır.

   

  S.250. Vanize örgü ne demektir?

   

  C.250. RL Tek plaka (süprem) yuvarlak örme makinelerinde iki farklı renk iplik veya farklı özellikte (parlaklık, büküm, kalınlık, ham madde vb.) iplikle örme kumaş ön ve arka yüzü ile tersinin farklı renk veya görünüş özelliği kazandırılmış örgülerevanize örgülerdenir.

   

  S.251.Vanize örme kumaşlar hangi örme makinelerinde üretilir ve özellikleri nelerdir, anlatınız?

   

  C.251. RL Tek plaka (süprem) yuvarlak örme makinelerinde üretilirler. Bu örgünün temeli iki ipliğin aynı anda, aynı sistemde ve aynı iğnede ilmek yapmasıdır. İpliklerin ön ve arka yüzde görünmeleri ise ipliklerin iplik kavuzlarından (mekikler) farklı noktalardan iğneye beslenmesi ile gerçekleşir. Doku oluşumu süprem örgü sisteminden farklılık göstermez. Buradaki tek fark iplik beslemesinin çift iplikle oluşmasıdır. Aynı noktadan iki iplik beslemesiyle elde edilirler. Beslenen iplik hammaddesi aynı veya farklı materyalden oluşabilir. Tek ve çift plakalı yuvarlak örme makinelerinde özellikleri birbirinden farklı iki iplikten birinin ön yüzünde, diğerinin örgünün arka yüzünde görülebileceği şekilde çalıştırılması ile vanize kumaş elde edilir. Örme sanayinde vanize süprem diye anılan bu örme çeşidinde de yöntem süprem örgüsünde olduğu gibidir. Farkı mekiğin çift gözlü ve jakar sistemine göre çalışmasıdır. Çift katlı kumaş görünümünde bu örgüde iplikler isteğe ve amaca göre farklı materyallerden yapılmış olabilirler. Örneğin eşofmanlık kumaşlarda ön yüzde floş, arka yüzde ise pamuk ipliği kullanılabilir.

   

  S.252.İki İplikli Örme Kumaşları Anlatınız?

   

  C.252. Bu örgü iki farklı numarada iplik kullanılarak dört sistemde oluşturulur. Mekik üzerinden öncelikle kumaş yüzeyinde görülecek iplik, arka delikten ise daha çok ters yüzünde görülecek iplik geçirilir. Arka yüzde görülecek iplik daha kalın numarada olan ipliktir. İki iplik kumaşlar tek plakalı platin donatımlı yuvarlak örme makinelerinde üretilmektedirler.Bu kumaş özel platinler yardımıyla oluşturulmuştur. İki iplikle çalıştırılmıştır. Astar iplikler askı formu kazanarak arka yüzeyde yer alırlar. İlk sırada ön yüzde görülen iplikler tüm iğnelerle örülür. İkinci sırada bu astar iplikleri platinlerin etkisiyle üç iğne atlayıp astar formunda yer almıştır. Ön yüzde bu astar iplikler görülmez, normal ilmekler mevcutken, arka yüzeyde ise tamamen astar iplikler hâkimdir. Kumaşın enine-boyuna esnemesi oldukça sınırlıdır. Bu özellik astar ipliklerinin örgüye kazandırdığı sağlamlıktan kaynaklanır. Kumaş dolgun bir tutuma sahiptir.

   

  S.253. Üç İplikli Örme Kumaşları Anlatınız?

   

  C.253. Bu örgü yapımında üç iplik kullanılır. Kullanılan üç iplikten ikisi aynı numaralı, diğeri ise farklı numaralı ipliktir. Bunlardan birincisi kumaş yüzeyinde, diğeri arada dolgu görevi yapar.

  Kalın olan iplik ise kumaşın ters yüzeyinde görülmektedir. Kullanılan iplik, zemin ipliği ve bağlantı ipliği Ne 30/1,astar ipliği olarak 10/1 karde ipliği kullanılır.

   

  Ayrı ayrı üç ipliğin (zemin, astar ve bağlantı ipliği)daha sağlam yapı oluşturacak ters yüzey meydana getirecek şekilde örülmesiyle elde edilen örgü çeşididir.

   

  İki ipliğe göre ağır ve gramajlıdır. Bu örgülerin en önemli özelliği kalın ipliğin yüzeyde daha az görünmesi sağlanarak iki yüzeyi farklı renk kumaşlarda yüzey görüntü niteliği sağlanmıştır.

   

  Üç iplik örme kumaşlar tek plakalı yuvarlak örme makinelerinde kullanılır.

   

  Üç iplik makinelerinin süprem makinelerinden farkı mekik, platin, iğne ve kilitlerin yapı ve dizilişlerinin üç iplik için özel olmasıdır.

   

  Üç iplikli örme platin dizimlerinin değişik şekilde hazırlanması ve üç ayrı kanaldan iplik beslemesi yapılarak elde edilen örgü çeşididirler.

   

  Örgüde aynı numarada kullanılan iki iplikten biri zemin, diğeri ise bağlayıcı ipliktir.

   

  Üçüncü iplik ise bağlayıcı iplikten daha kalın olan hav ipliğidir ve kumaşın tersinde atlama şeklinde görülür. Kumaş ön yüzü normal R ilmekli çubuklara sahiptir.

   

  Arka yüzeyde ise file görünümlü bir yapı vardır. Bu fileli görünüm astar ipliğin atlamasından kaynaklanır. Bu kumaşın enine stabilitesi iyidir. Elastikiyeti ise son derece sınırlıdır.

   

   

   

   

   

   

  Yazan %AM, %06 %323 %2017 %09:%May Okunma 3737 defa

Örme Teknolojisi Soruları 7

?<