Tekstil Lifleri Soruları
 • Tekstil Lifleri Soruları

   

   

  S.1.Tekstil lifleri kaç gruba ayrılır,isimleri nelerdir ?

  C.1.İki gruba ayrılır.1-Doğal lifler 2-Yapay lifler.
   
  S.2.Bitkisel lif ne demektir ?
   
  C.2.Bitkilerin yapı taşının selüloz olması nedeni ile bitkilerden elde edilen liflere bitkisel lifler denir ?
   
  S.3.Bitkisel lifler kaç grupta toplanır,isimleri nelerdir ?
   
  C.3.Dört grupta toplanır.1-Tohum lifleri 2-Gövde ( Sak ) lifleri 3-Yaprak Lifleri 4-Meyve lifleri
   
  S.4.Tohum lifleri nelerdir,isimlerini yazınız ?
   
  C.4.Pamuk,Kapok
   
  S.5. Gövde ( Sak ) lifleri nelerdir,isimlerini yazınız ?
   
  C.5.Keten,kenevir,jüt,Rami,Bambu
   
  S.6. Yaprak lifleri nelerdir,isimlerini yazınız ?
   
  C.6.Sisal,Manila keneviri,Abaca
   
  S.7. Meyve lifleri nelerdir,isimlerini yazınız ?
   
  C.7. Hindistan cevizi(coco)lif kabuğu
   
  S.8.Pamuk lifi  nedir,tanımını yapınız ?
   
  C.8.Pamuk bitkisinin tohum kabuğundan (çiğitten ) elden edilen life pamuk lifi denir.
   
  S.9.Yün lifi ( yapağı ) nedir,tanımını yapınız ?
   
  C.9 Koyun veya kuzu postlarından elde edilen life yün lifi denir,
   
  S.10.Elyaf nedir,tamını yapınız ?
   
  C.10. Elyaf; lif kelimesinin çoğulu olup, gerilebilme ve kopma mukavemeti ile bükülebilme (eğrilebilme), birbiri üzerine yapışabilme yeteneği olan ve boyu enine göre çok uzun olan renkli veya renksiz lif topluluğuna denir.
   
  S.11.Doğal lifler kaç gruba ayrılır,yazınız ?
   
  S.11.Üç gruba ayrılır.1-Bitkisel lifler 2-Hayvansal lifler 3-Madensel lifler
   
  S.12.Hayvansal lifler kaç grupta toplanır,isimleri nelerdir ?
   
  C.12.İki grupta toplanır.1-Kıl kökenli lifler 2-Salgı kökenli lifler.
   
  S.13.Kıl kökenli lifler nelerdir,isimlerini yazınız ?
   
  C.13.
   
  a-Yün (Koyun) Lifleri
  b- Spesiyal Lifler :  Keçi soyuna ait hayvanlardan elde edilenler: Tiftik, kaşmir, v.b
                                 Deve soyuna ait hayvanlardan ele edilenler: Deve, alpaka, v.b.
                                 Tavşan soyuna ait hayvanlardan elde edilenler: Angora
   
  S.14.Madensel lifler nelerdir,isimlerini yazınız ?
   
  C.14. Amyant-Asbest
   
  S.15.Doğal polimerler nelerdir ?
   
  C.15.Kağıt , odun , linter , bitkisel veya hayvansal kökenli proteinler , bir tür deniz yosunu olan algler , kauçuk
   
  S.16. Sentetik polimerler nelerdir ?
   
  C.16. Petrol yan ürünleri.
   
  S.17.Kimyasal ( Yapay ) lifler kaç grupta toplanır,nelerdir ?
   
  C.17.İki grupta toplanır.1-Rejenere ( Suni ) lifler 2-Sentetik lifler
   
  S.18.Rejenere ( Suni )  lif ne demektir ?
   
  C.18. Yapımında başlangıç maddesi olarak doğal hammadde (selüloz veya protein) kullanılan, kimyasal işlemlerle esas molekül yapısı bozulmadan elde edilen liflere rejenere lif denir
   
  S.19.Suni ( Rejenere ) lifler kaç grupta incelenir,isimleri nelerdir ?
   
  C.19.İki gruba ayrılır.1-Selüloz esaslı suni lifler 2-Protein esaslı suni lifler
   
  S.20.Selüloz esaslı suni lifler nelerdir,maddeler halinde yazınız ?
   
  C.20. 1-Viskoz lifleri
           2-Modal lifleri
           3-HWM
           4-Asetat lifleri
           5-Triasetat lifleri
           6-Nitrat rayonu
           7-Bakır rayonu
   
  S.21.Protein esaslı suni lifler kaç grupta toplanır,isimleri nelerdir ?
   
  C.21. İki grupta toplanır.1- Bitkisel Protein Esaslı Sunî Lifler 2-Hayvansal Protein Esaslı Sunî Lifler
   
  S.22.Bitkisel Protein esaslı suni lifler nelerdir,isimlerini yazınız ?
   
  C.22. Yer Fıstığı (Ardil), Soya Fasulyesi (Silkool), Zein (Vicara)
   
  S.23.Hayvansal Protein esaslı suni lifler nelerdir,isimlerini yazınız ?
   
  C.23. Kazein.
   
  S.24.Madensel rejenere lifler nelerdir,isimlerini yazınız ?
   
  C.24.Cam lifleri,Seramik lifleri
   
  S.25.Diğer rejenere lifler nelerdir,isimlerini yazınız ?
   
  C.25.Aljinat lifleri ve Kauçuk lifleri
   
  S.26.Sentetik lifler kimyasal yapılarına göre kaç grupta incelenir, nelerdir ?
   
  C.26.Beş grupta incelenir.1- Poliolefin lifleri 2- Polivinil lifleri 3- Poliamid lifleri 4-Poliester lifleri  5-Poliüretan lifleri
   
  S.27. Poliester lifleri nelerdir,isimlerini yazınız ?
   
  C.27. Terilen, trevira
   
  C.28. 1-Naylon6
          2- Naylon 6.6
          3- Naylon 11
   
  S.29. Polivinil lifleri nelerdir ,isimlerini yazınız ?
   
  C.29. 1-Akrilik
          2-Modakrilik
          3-polivinilklorür
          4-polivinilidenklorür
          5- polivinilalkol 
          6-polistiren
   
  S.30. Poliolefin lifleri nelerdir ,isimlerini yazınız ?
   
  C.30. 1-Polietilen lifleri
          2-polipropilen lifleri
          3-politetrafluoroetilen lifleri [teflon ]
   
  S.31.Tekstil liflerinin temel özellikleri nelerdir,yazınız ?
   
  C.31.1-Uzunluk 2-İncelik 3-Mukavemet 4-Parlaklık 5-Eğrilme yeteneği 6-Uzama ve esneklik 7-Yoğunluk 8-Nem çekme özelliği 9-Isıdan etkilenme özelliği 10-Işıktan etkilenme özelliği 11-Kimyasal reaktiflerden etkilenme özelliği 12-Elektriksel özelliği
   
  S.32- Tekstil lifleri uzunluk bakımından kaça ayrılır,yazınız ?
   
  C.32. Tekstil lifleri uzunluk bakımından ikiye ayrılır;1-Kesikli elyaf 2- Kesiksiz elyaf
   
  S.33. Ştapel Lif nedir ?
   
  C.33. ortalama olarak 10 mm den 50 cm ye kadar olan bu liflere "stapel lif" denir.
   
  S.34. Kesikli elyaf ne demektir,açıklayınız ?
   
  C.34. Bu lifler pamuk, yün gibi kısa liflerden oluşmuştur. Uzunlukları tür ve soylarına göre değişir ve ortalama olarak 10 mm den 50 cm ye kadardır.ve bu liflere ştapel lif denir. Kesikli liflerde uzunluk çok önemlidir. Yapılacak mamulün kalitesini belirler. Makinelerdeki ayarlar, iplikçilikte ortalama stapele göre belirlenir.
   
  S.35. Kesiksiz  elyaf ne demektir,açıklayınız ?
   
  C.35. Kontinü elyaf da denilen kesiksiz elyafta liflerin boyu sonsuz uzunluktadır. Bu liflere"filament" adı verilir. Doğal ipek ve yapay lifler, filament yani sonsuz haldedir. Yapay liflerin uzunluğu ise üretim metoduna ve kullanılacağı alana göre belirlenir
   
  S.36. Yapay kesikli elyaf ne demektir,açıklayınız ?
   
  C.36. Yapay elyafı, pamuk ve yün gibi doğal görünümlü hale getirmek için, isteğe göre şekillendirip belli boyda kesilmesiyle elde edilen elyafa,"yapay kesikli elyaf” denir.
   
  S.37. Flament ne demektir ?
   
  C.37. Kontinü elyaf da denilen kesiksiz elyafta liflerin boyu sonsuz uzunluktadır. Bu liflere "filament" adı verilir.
   
  S.38.Tekstil Elyafında incelik nedir ,açıklayınız ?
   
  C.38. Elyafın bir diğer özelliği de enine kesitinin(çapı) büyüklüğü ve biçimidir. Bu büyüklük, elyafın inceliği olarak da belirtilir. Lifin enine kesitinin boyutu, yani çapı, doğrudan doğruya ölçülemez; dolaylı olarak verilir. Çünkü çok az lifin enine kesiti yuvarlaktır ve standart bir çapa sahiptir. İplik çapını, yan yana gelen lifler oluşturur. Dolayısıyla ince liflerden ince iplik elde edilebilir. İplik numarası değişmediği halde çaptaki lif sayısı arttıkça sağlam ve kaliteli iplik yapılır.Lifin veya filamentin 10 mikrondan(μm)’dan ince olanları ile 50 mikrondan(μm)’dan fazla olanları iplik yapımı için uygun değildir, ince olanlar çok çabuk kopabilir. Kalınlar ise çok kaba iplikler meydana getirir.
   
  S.39. Tekstil Elyafında mukavemet nedir ,açıklayınız ?
   
  C.39. Elyafın, iplik veya kumaş haline gelinceye kadar uğradığı gerilimlere karşı, kopmadan durmasına dayanıklılık denir. Tekstil lifleri, yeterli mukavemete yani dayanıklılığa sahip olmalıdır. Tekstil liflerinin mukavemeti, ölçme yapılan yerin atmosfer neminden etkilenir. Genellikle doğal bitkisel lifler ıslandıklarında veya nemli halde daha sağlam olurlar. Bunun dışındakilerin ise dayanıklılığı azalır. En sağlamı cam lifidir.
   
  S.40. Tekstil Elyafında parlaklık nedir ,açıklayınız ?
   
  C.40. Parlaklık düzgün bir yüzeyden ışığın yansıması ile oluşur. Lifin parlaklığı, üzerine düşen ışığı yansıtmasına bağlıdır. Gelen ışığı, doğrusal düzgün olarak yansıtmayıp dağıtarak yansıtan lifler az parlak veya donuktur. Pamuk ve yün gibi lifler üzerine düşen ışığı dağınık yansıttıklarından dolayı az parlak görünümlüdürler. Keten, merserize pamuk ve ipek gibi lifler ise ışığı düzgün yansıttıklarından dolayı parlak görünümlüdürler. Lifler elde edilme yöntemleri, yetiştirildiği doğal çevre, cins ve türüne göre farklı yapıda olacağından üzerine düşen ışığı yansıtmaları da değişik olacaktır. Parlak lifler tekstilde tercih edilir.
   
  S.41. Tekstil Elyafında eğirme yeteneği nedir ,açıklayınız ?
   
  C.41. Her lifin iplik haline gelebilmesi için eğrilme yeteneğine sahip olması gerekir. Bu özellik, liflerin birbirine biraz yapışıcı olması yanında kütle halinde iken birleşik halde bulunmasından ileri gelir. Bir elyaf demetindeki lifler arasında gizli temas uçları, sayesinde liflerin birbirine yapışmasına(tutunmasına) sebep olur. Lif inceliği, lif yüzeyinin yapısı, uygulanan basınç ve lif uzunluğu, bu özelliğe etki eden faktörlerdir.
   
  S.42. Tekstil Elyafının eğirme yeteneğine etki eden faktörler nelerdir ?
   
  C.42. Lif inceliği, lif yüzeyinin yapısı, uygulanan basınç ve lif uzunluğu, bu özelliğe etki eden faktörlerdir.
   
  S.43. Tekstil Elyafında uzama ve esneklik nedir ,açıklayınız ?
   
  C.43. İki ucundan tutularak çekilen lif esneyerek kopmadan bir miktar esneyebilir. Lif bırakıldığında tekrar eski haline döner. Buna esneklik denir. Fakat daha fazla gerilim uygulanırsa lif eski haline dönemez. Bir miktar uzama gösterir. Lif, esneyebileceğinden fazla miktarda kuvvetle gerilirse uzamanın sonunda lif kopar. Lifin kopma anındaki uzunluğundan ilk boyu çıkarılır, 100 ile çarpılır ve ilk boyuna bölünürse yüzde uzama miktarı bulunur.
   
  S.44.Gövde liflerinini diğer adı nedir ?
   
  C.44. Sak
   
  S.45.Gövde lifleri, bitkinin neresinden elde edilir,açıklayınız ?
   
  C.45. Bitkilerin saplarından elde edilen selülozik liflere gövde lifleri denir. En önemli gövde lifleri keten, kenevir, jüt ve ramidir. Bunların yanında son yıllarda bambu bitkisinden elde edilen, bambu lifleri de gövde lifleri arasında yer almıştır
   
  S.46. Tekstil liflerinin yanma olayından önce ısı enerjisine karşı gösterdiği tepki iki şekildedir. Farklı fiziksel tepki gösteren lifler, bu özellikleri bakımından iki sınıfa ayrılır, bunlar nelerdir, açıklayınız ?
   
  C.46. Bunlara termoplastik ve non-termoplastik lifler adı verilir. Plastik kelimesi, herhangi bir etki altında şekil verilebilen ve biçim değiştiren anlamındadır.
   
  S.47. Termoplastik Lifleri anlatınız ?
   
  C.47.  Sıcaklığın belli bir miktarda yükselmesi ile biçim değiştirir. Bunlarda, önce yumuşama, daha yüksek sıcaklıklarda ise erime gözlenir. Belirli bir sıcaklığa erişildiğin de, bozunma ve yanma gözlemlenir. Bütün sentetik lifler ile rejenere asetat ipeği termoplastik yapıdadır. Yanan termoplastik materyal söndürüldüğünde, geriye boncuk şeklinde bir kalıntı bırakır. Termoplastik liflerin ilk yumuşama gösterdiği sıcaklık derecesine camlaşma sıcaklığı (cam geçiş sıcaklığı) denir ve Tg ile gösterilir. Erimenin meydana geldiği sıcaklık derecesiolan erime noktası ise Tm olarak gösterilir.
   
  S.48. camlaşma sıcaklığı (cam geçiş sıcaklığı) ne demektir ?
   
  C.48. Termoplastik liflerin ilk yumuşama gösterdiği sıcaklık derecesine camlaşma sıcaklığı (cam geçiş sıcaklığı) denir ve Tg ile gösterilir. Erimenin meydana geldiği sıcaklık derecesi olan erime noktası ise Tm olarak gösterilir.
   
  S.49. Non-Termoplastik Lifleri anlatınız ?
   
  C.49. Sıcaklık yükselmesi sırasında yanma noktasına kadar herhangi bir biçim değişikliği görülmez; yumuşama ve erime yoktur. Tüm doğal liflerle rejenere lifler nontermoplastik yapıdadır. Bu tür lifler de yanma noktası sıcaklığına eriştiklerinde yanar ve geriye bir miktar kül bırakır. Lifler, organik yapıda bileşikler olduğundan, belli bir sıcaklık derecesine eriştiklerinde yanar. Bu sıcaklık derecesine de yanma noktası denir
   
  S.50. Elastomer lif nedir,açıklayınız ?
   
  C.50. Gerildiğinde çok fazla miktarda uzayabilen ve kuvvet kaldırıldığında eski boyutlarını yeniden alabilen liflere, “elastomer lif” denir.
   
  S.51. Tekstil Elyafında yoğunluk kaça ayrılır ,açıklayınız ?
   
  C.51. Tekstil liflerinde yoğunluk ikiye ayrılır. 1-Hacimsel yoğunluk; Bir cismin kütlesinin, aynı hacimdeki suyun kütlesine oranıdır. Tekstil liflerinin hacimsel yoğunlukları genellikle 1 den büyüktür. 2-Lineer yoğunluk; Lifin birim uzunluğunun ağırlığı, lineer yoğunluk olarak verir. Tekstil liflerinde ve ipliklerinde birim uzunluğun ağırlığı, numaralandırma sistemi ile verilir.
   
  S.52. Tekstil Elyafının nem çekme özelliği nedir ,açıklayınız ?
   
  C.52. Tekstil liflerinin, belli sıcaklık ve rutubette sıvıları emme(içine çekme) kabiliyetidir.Emilen sıvı miktarı, elyaf türüne ve ortamın rutubet miktarına göre değişir. Liflerin nem çekme özelliği; iplik, dokuma, ağartma ve boyama işlemleri için gereklidir.Rutubetli ortama bırakılan bir kumaş, üzerine su toplar; buna karşılık nemli veya ıslak bir kumaş kuru havada üzerinde bulunan suyu kaybeder(deserpsiyon). Su absorpsiyonu ve deserpsiyon, bir denge kuruluncaya kadar devam eder, Bir elyaf ne kadar çabuk su absorpluyorsa o kadar çabuk kurur. Aynı bağıl rutubete sahip bir ortama konulan lifler içinde, en fazla nem çeken yündür. Bundan sonra sırasıyla ipek, rayonlar, keten, pamuk, asetat ipeği, poliamid ve diğer sentetik elyaf gelir. Cam elyafın nem çekme miktarı sıfırdır.Doğal lifler oldukça fazla miktarda nem çektiği halde elle tutulduğunda kuru hissedilebilir. Bu nedenle ticarette lif üzerinde bulunabilecek nem miktarı sınırlandırılmıştır. Tekstil materyalindeki nem miktarı, % nem ve mutlak nem olmak üzere iki şekilde belirlenir. % Nem: Tekstil materyalinin absorpladığı su miktarının, nemli materyal ağırlığına oranıdır. Mutlak nem: Tekstil materyalindeki su miktarının, kuru materyal ağırlığına oranıdır.Lif üzerindeki nem yüzdesi higrometre cihazı ile ölçülür.
   
  S.53.Tekstil materyalindeki nem miktarı kaça ayrılır,nelerdir,tanımını yapınız ?
   
  C.53.
   
  Tekstil materyalindeki nem miktarı, % nem ve mutlak nem olmak üzere ikiye ayrılır.
   
  1-% Nem: Tekstil materyalinin absorpladığı su miktarının, nemli materya ağırlığına oranıdır.
   
  2-Mutlak nem: Tekstil materyalindeki su miktarının, kuru materyal ağırlığına oranıdır. Lif üzerindeki nem yüzdesi higrometre cihazı ile ölçülür.
   
  S.54. Tekstil Elyafının ısıdan etkilenme özelliği nedir ,açıklayınız ?
   
  C.54. Bir organik maddenin ısı enerjisi aldığında, bu enerjiden etkileşimi belli bir değere kadar fizikseldir. Belli bir sıcaklık derecesinden sonra kimyasal etkileşim meydana gelmeye başlar. Isının organik bileşiği kimyasal olarak etkilemesi olayına "yanma" denir. Liflerin yanma olayından önce ısı enerjisine karşı gösterdiği tepki iki şekildedir.
   
  Termoplastik lifler, sıcaklığın belli bir miktarda yükselmesi ile biçim değiştirirler. İlk önce yumuşama, yüksek ısılarda ise erime gözlenir. Belirli bir sıcaklığa erişildiğinde, bozulma ve yanma olayı başlar. Sentetik lifler ve yapay lifler bu yapıdadır.
   
  Non-Termoplastik lifler de, sıcaklık yükselmesi sırasında yanma noktasına kadar herhangi bir biçim değişikliği görülmez. Tüm doğal lifler ve yapay lifler, non termoplastik yapıdadır. Bu lifler, yanma noktası sıcaklığına erişildiğinde, yanarlar ve geriye bir miktar kül bırakırlar.
   
  S.55. Tekstil Elyafının ışıktan etkilenme özelliği nedir ,açıklayınız ?
   
  C.56. Işık bir enerji türüdür. Bu nedenle organik bir bileşik olan lifler, uzun zaman içinde ışık enerjisinden etkilenir. Bu durumdaki elyaf kolayca hava oksijeni ve diğer etkenlerle reaksiyona girer. Bu da polimerleşme derecesinin düşmesi ve buna bağlı olarak dayanıklılığın düşmesi şeklinde ortaya çıkar. Tüm lifler, ışıkta olumsuz etkilenir. Bu etki süresi, life göre değişir. Ancak etki süresi bazıları için kıs sürelidir; bazıları ise uzun yıllar alabilir.
   
  S.57. Tekstil Elyafının kimyasal reaktiflerden etkilenme özelliği nedir ,açıklayınız ?
   
  C.57. Lif, kendisini oluşturan polimerin yapısına bağlı olarak, asit, baz, yükseltgen maddeler gibi kimyasal reaktiflerden etkilenir. Bu etkilenme her lif türü için farklıdır.
   
  S.58.Tekstil Elyafının elektrikten etkilenme özelliği nedir ,açıklayınız ?
   
  C.58. Tekstil liflerinde, iplik, kumaş yapımı ve diğer işlemlerde sürtünmeden dolayı statik elektriklenme meydana gelir. Bu durum elyafın işlenmesini zorlaştırır ve makinelerde arızalar meydana getirir. İstenmeyen bu durumları gidermek için materyal nemlendirilir. Nemli materyal, elektriği oluşurken iletir ve böylece statik elektrik üzerinde birikmez.
   
  S.59. Liflerin yanma olayından önce ısı enerjisine karşı gösterdiği tepki kaç şekildedir,isimleri nelerdir,açıklayınız ?
   
  C.59.Liflerin yanma olayından önce ısı enerjisine karşı gösterdiği tepki iki şekildedir.1-Termoplastik lifler,.2-Non-Termoplastik lifler
   
  S.60.Yün lifi nedir?
   
  C.60.Koyun veya kuzu postlarından (Ovis aries) elde edilen liftir.
   
  S.61.İpek lifi nedir?
   
  C.61.Yalnızca, ipek salgılayan böceklerden elde edilen liftir.
   
  S.62.Pamuk lifi nedir?
   
  C.62.Pamuk bitkisinin (Gossypium ) tohum kabuğundan (çiğitten ) elden edilen liftir.
   
  S.63.Kapok lifi nedir?
   
  C.63.Kapok meyvesinin (Ceibapentandra) içinden elde edilen liftir.
   
  S.64.Hindistan cevizi ( Kokos ) lifi nedir ?
   
  C.64.Cocos nucifera’nın meyvesinden elde edilen liftir.
   
  S.65. Keten lifi nedir?
   
  C.65.Keten bitkisinin (Linum usitatissimum) sak kabuğundan elde edilen liftir.
   
  S.66. Kenevir (Kendir) lifi nedir ?
   
  C.66.Kenevirin (Cannabis sativa) sak kabuğundan elde edilen liftir.
   
  S.67.Brom lifi nedir?
   
  C.67.Cytisus scoporius ve/veya Spartium junceum'un sak kabuğundan elde edilen liftir.
   
  S.68.Rami lifi nedir?
   
  C.68.Boehmeria nivea ve Boehmeria tenacissima'nın sak kabuğundan elde edilen liftir.
   
  S.69. Sunn (güneş keneviri) lifi nedir ?
   
  C.69.Crotalaria juncea’nın sak kabuğundan elde edilen liftir.
   
  S.70. Abaca (Manila kendiri)
   
  C.70.Corchorus capsularis veya Corchorus olitorius’un sak kabuğundan elde edilen lif tir.
   
  S.71. Abaca (Manila kendiri) lifi nedir ?
   
  C.71. Musa textilis’in yaprak kınından elde edilen liftir.
   
  S.72. Alfa lifi nedir ?
   
  C.72.Stipa tenacissima'nın yaprağından elde edilen liftir.
   
  S.73.Sisal lifi nedir ?
   
  C.73.Agave sisalana’nın yapraklarından elde edilen liftir.
   
  S.74.Henequen lifi nedir?
   
  C.74.Agave Fourcroydes'in yapraklarından elde edilen liftir.
   
  S.75.Henequen lifi nedir?
   
  C.75.Agave Contala'nın yapraklarından elde edilen liftir.
   
  S.76.Asetat lifi nedir?
   
  C.76.Hidroksil gruplarının % 74 ten fazlası, % 92 sinden azı asetillenmiş selüloz asetat lifidir.
   
  S.77.Aljinat lifi nedir ?
   
  C.77.Aljinik asidin metal tuzlarından elde edilen liftir.
   
  S.78.Kupro (kupramonyum reyonu) lifi nedir ?
   
  C.78.Kupramonyum yöntemiyle elde edilen rejenere selüloz liftir.
   
  S.79.Modal lifi nedir?
   
  C.79.Yüksek kopma mukavemeti ve yüksek yaş modüle sahip olan yenilenmiş viskoz işlemi yoluyla yeniden elde edilen selüloz liftir.
   
  S.80. Protein lifi nedir?
   
  C.80.Doğal protein maddelerinden rejenerasyon yoluyla ve kimyasal maddelerin etkisiyle stabilize edilerek elde edilmiş liftir.
   
  S.81.Triasetat lifi nedir ?
   
  C.81.Hidroksil gruplarının en az % 92 si asetillenmiş selüloz asetat lifitir.
   
  S.82.Viskoz lifi nedir ?
   
  C.82.Filament ve kesikli lif için viskoz yöntemi ile elde edilen rejenere selüloz liftir.
   
  S.83.Akrilik lifi nedir ?
   
  C.83.Zincirlerinin (kütlece) en az % 85 i akrilnitril ünitelerinden oluşan lineer makromoleküllerden elde edilen liftir.
   
  S.84.Kloro lifi nedir ?
   
  C.84.Zincirlerinde kütlece % 50 den fazla klorlanmış vinil veya viniliden monomerik üniteleri bulunduran lineer makromoleküllerden elde edilen liftir.
   
  S.85.Kloro lifi nedir?
   
  S.86.Modakrilik lifi nedir ?
   
  C.86.Zincirlerinin (kütlece) % 50 den fazlası ve % 85 den azı akrilnitril ünitelerinden oluşan lineer makromoleküllerden elde edilen liftir.
   
  S.87.Polyamid veya naylon lifi nedir ?
   
  C.87.Zincirlerinde, en az %85 i alifatik veya sikloalifatik birimleriyle birleşen amid bağlantılarının tekrarlanmasıyla oluşan sentetik lineer makromoleküllerden elde edilen liftir.
   
  S.88.Aramid lifi nedir ?
   
  C.88.En az %85 i doğrudan iki aromatik halkaya ve varsa, amid bağlantılarını geçmeyecek sayıda imid bağlantılara bağlanan amid veya imid bağlantılarına eklenen aromatik gruplardan oluşan sentetik lineer makromoleküllerden meydana gelen liftir.
   
  S.89.Polyimid  lifi nedir ?
   
  C.89.Zincirlerinde amid birimlerinin tekrarlamasıyla oluşan sentetik lineer makromoleküllerden oluşan liftir.
   
  S.90. Lyocell lifi nedir ?
   
  C.90.Çözülme ve türev oluşumu olmaksızın gerçekleşen solvent spinning işlemi sonucu yeniden elde edilen selüloz liftir.
   
  S.91.Poliaktid lifi nedir ?
   
  C.91.Zincirinde en az %85 (kütlece), doğal şekerden türetilen ve erime noktası en az 135 oC olan laktik asid ester birimlerine sahip lineer makromoleküllerden oluşan liftir.
   
  S.92.Poliester /Polyester lifi nedir ?
   
  C.92.Zincirleri (kütlece)en az % 85 diol ve tereftalik asitten oluşmuş bir ester içeren lineer makromoleküllerden elde edilen liftir.
   
  S.93-Polietilen lifi nedir ?
   
  C.93.Substituye edilmemiş alifatik doymuş hidrokarbon lineer makromoleküllerinden oluşmuş liftir.
   
  S.94.Polipropilen lifi nedir ?
   
  C.94.İsotaktik pozisyonda her ikinci karbon atomunda bir metil yan dalı içeren ve başkaca bir substitüsyonun söz konusu olmadığı doymuş alifatik hidrokarbon lineer makromoleküllerden oluşan liftir.
   
  S.95.Polikarbamid lifi nedir ?
   
  C.95.Zincirlerinde (NH-CO-NH) üretilen fonksiyonel grubunun tekrarlanmasıyla oluşan lineer makromoleküllerden elde edilen liftir?
   
  S.96.Poliüretan lifi nedir ?
   
  C.96.Zincirlerinde üretan fonksiyonel grubunun tekarlanmasıyla oluşan makromoleküllerden elde edilen liftir.
   
  S.97.Vinilal lifi nedir ?
   
  C.97.Zincirleri asetilizasyon derecesi farklı polivinil alkolden oluşan makromoleküllerden elde edilen liftir.
   
  S.98. Trivinil lifi nedir ?
   
  C.98.Hiçbiri toplam kütlenin % 50 sinden fazla olmamak üzere, akrilnitril terpolimeri, bir klorlanmış vinil monomeri ve bir üçüncü vinil monomerinden oluşan liftir.
   
  S.99.Elastodien lifi nedir ?
   
  C.99.Doğal veya sentetik poliisoprenden veya olarak bir ya da daha fazla dienin vinil monomeri ile veya bunsuz polimerize edilmesi ile oluşan elastiki lif. Bunlar orijinal uzunluğunun üç katı gerildiğinde ve serbest bırakıldığında hızlı bir şekilde ve tamamen başlangıç boyuna dönerlerler.
   
  S.100.Elastan lifi nedir?
   
  C.100.Kütlece en az % 85 i bölümler halindeki poliüretandan oluşan ve orijinal uzunluğunun 3 katı kadar gerilip serbest bırakıldığında hızlı bir şekilde ve tamamen başlangıç boyuna dönen elastiki liftir.
   
  S.101.Cam lifi demektir?
   
  C.101.Camdan yapılmış liftir.
   
  S.102. Elastomultiester lif nedir?
   
  C.102.İki veya daha farklı kimyasal doğrusal makromoleküllerin iki veya daha farklı aşamada etkileşimi ile oluşan (kütlesine göre %85’i aşmayan), baskın işlevsel birim olarak asidin alkolü etkilemesi ile oluşan bileşik grupları içeren (en azından %85 oranında) ve uygun muameleden sonra uzatıldığında orijinal uzunluğunun 1,5 katına kadar çıkan ve serbest bırakıldığında hızla ve gerçek anlamda başlangıç uzunluğuna ulaşan lif çeşididir.
   
  S.103.Elastolefin lif nedir ?
   
  C.103.En azından %95’i (kütlesine göre) kısmen çapraz moleküllerden oluşan, en az bir diğer olefin ve etilenden elde edilen, uzatıldığında orijinal uzunluğunun 1,5 katına kadar uzayan, serbest bırakıldığında hızla ve büyük ölçüde başlangıçtaki uzunluğuna ulaşan bir lif çeşididir.
   
   
   
   
   
  Yazan %PM, %24 %714 %2022 %19:%Oca in Ders Soruları

Tekstil Lifleri Soruları

?<