Vatkalı Cer Makinesi
 • Vatkalı Cer Makinesi

   

  Vatkalı cer makinesinin görevleri

   

  1-Şerit birleştirme makinesinden gelen vatkaları (6-8 adet) dublaj yaparak karışımı daha da homojenleştirmek ve düzgünsüzlüğü en alt seviyeye indirmektir

  2-Dublaj kadar çekim (6-8) uygulayarak tekrar vatka (yumak) hâlinde sarmaktır.

   

  Vatkalı cer makinesi

   

  1-Girişte vatka besleme kısmı,

  2-Çekim kısmı,

  3-Tülbent sevki,

  4-Çıkışta vatka sarım kısımlarından oluşur.

  Vatka besleme kısmı

  Şerit birleştiricide vatka biçimine getirilen materyal, vatkalı cer makinesi besleme kısmına dublaj adedine göre beslenir. Her bir vatkadan alınan uçlar makinenin çekim kısmına beslenir .

  Çekim kısmı

  Çekim kısmı altta yivli çekim silindirleri ve üstte kauçuk kaplı baskı silindirlerinden oluşur. Bu kısımda en yüksek lif kontrolü ve liflerin paralelleştirilmesi amaçlanmaktadır. Aynı zamanda şerit birleştiricide bantların katlanması ve çekilerek inceltilmesi sonucunda oluşturulan vatkalar; burada çekilerek inceltilir. Çekim işleminin gerçekleşebilmesi için aşağıdaki şartların oluşması gerekir:

  1-Çekim silindirleri arasında girişten çıkışa doğru çevresel hızların giderek artması.

  2-Çekim silindirleri arasında, çalışılan lif stapeline göre ekartman ayarının yapılması.

  3-Yivli çekim silindirleri ile kauçuk kaplı baskı silindirleri arasında belirli bir basınç uygulanarak tutma noktalarının oluşması.

  Tülbent sevki

  Çekim kısmında çekilerek inceltilen vatka uçları 900 döndürülerek eğilmiş sevk levhalarından geçirilir. Besleme masası üzerinde üst üste toplanır. Vatkalar sarım kısmına iletilir.

  Vatka sarım kısmı

  Vatkalar çekim kısmında çekilerek inceltildikten sonra sarım kısmına gelir. Burada numarası belli olan materyal makara üzerine vatka biçiminde sarılır. Vatka dolduğunda makine durur ve vatka pnömatik olarak kesilir. Vatka yan taraftaki tutuculardan kurtulduktan sonra kapak yukarı kalkar. Vatkayı tutan kısım öne doğru gelir ve dolu vatkayı makinenin önüne iter. Aynı anda da boş makarayı yan tutucular arasına bırakır ve makine tekrar çalışmaya başlar. Dolu vatka pnömatik taşıyıcı ile yan tarafa itilir.

  Makineye Besleme Yapma

  Şerit birleştiriciden (dublör) gelen vatkalar makinenin besleme kısmına sıralanır. Her bir vatkanın ucu alınarak çekim kısmına beslenir. Beslenen vatkaların adedi makinede uygulanacak katlama adedine uygun olmalıdır.

  Üretim Yapma

  Üretime başlamadan önce makinenin kontrol edilmesi gerekir. Kapakların kapalı, ayarlarının ve beslemenin yapılmış olmasına dikkat edilmelidir. Makine, kontrol panosundaki başlat düğmesine basılarak çalıştırılır. Çalışma anında beslemedeki vatkalar bittiğinde dolularıyla değiştirilir. Çekim kısmında silindir sarması durumunda makine durdurularak baskılar temizlenir. Tülbent sevkinde oluşacak kopuklar ve sarım kısmındaki hatalar takip edilerek giderilir. Makine üzerindeki ışıklı sistem bize hataların hangi noktalarda oluştuğunu gösterir. Işık rengine göre zaman kaybetmeden hata tespit edilir ve giderilir.

  Numune Alma

  Makinede yapılan üretimin kalite kontrolü düzenli olarak yapılır. Bu amaçla vatkadan bir metre uzunluğunda numune alınır. Numune, hassas terazide tartılarak ağırlığı bulunur. Numaralama sistemlerinden istenen formül ile elde edilen değerler üzerinden numarası bulunur. Yapılan ölçümler bir yere kaydedilir. Vatkanın düzgünsüzlüğü, zommer formülü, tibbet faktörü veya frekans faktörü yöntemine göre bu ölçüm değerleri kullanılarak bulunur.

  Sonuçlara Göre Üretim Yapma

  Alınan numunelerin, numara değerlerine göre üretim yapılır. Sonuçlar %±5 toleransla değerlendirilir. Numara, düzgünsüzlük toleranslar içindeyse üretime devam edilir. Hatalı üretim varsa makine durdurularak ayarlar kontrol edilir ve yeniden numune alınır, ölçümler yapılır. Hata giderilinceye kadar bu işlemlere devam edilir.

   

  Yazan %PM, %07 %770 %2016 %20:%May in İplik Okunma 4421 defa

Vatkalı Cer Makinesi

 

 

...

?<