Kumaşlarda yırtılma mukavemetinin tayini Tek Dil Metodu
 • Kumaşlarda yırtılma mukavemetinin tayini Tek Dil Metodu

   

   

  Yırtılma mukavemeti, kumaşlarda daha önceden açılmış bir yırtığın ilerlemesi için gerekli olan kuvvettir. Dokuma kumaşların yırtılma dayanımları dil metodu, pantolon metodu, kanat metodu ve balistik sarkaç metodu gibi farkı yöntemler kullanılarak tespit edilebilir. Burada bahsedilecek metot pantolon (tek dil) metodudur. Bu metoda göre yırtılma mukavemeti TS EN ISO 13937–2 standardına göre tespit edilir. Tek yırtılma mukavemetinde pantolon şeklinde kesilmiş test numuneleri kullanılır. TS EN ISO 13937-2

   

  Kullanılan Malzemeler

   

  Üniversal test cihazı, cetvel, makas ve tutucu çeneler. Numuneler teste başlamadan önce standart atmosfer koşullarında 24 saat boyunca kondisyonlanmalıdır. Numunelerin 5’i atkı, 5’i çözgü olmak üzere 2 takım test numunesi hazırlanır. Numunelerin aynı atkı ve çözgü ipliklerini içermeyecek şekilde alınmasına dikkat edilir. Test numunesi olarak 50 mm x 200 mm ebatlarında dikdörtgen şeklinde numuneler işaretlenir. 50 mm işaretlediğimiz uzunluğun tam orta noktasından 100 mm uzunluğunda bir çizgi çizilir ve bu noktadan makasla kesilerek pantolon şekli oluşturulur. Daha sonra numunenin üst kısmından 25 mm işaretlenerek yırtılmanın sona erdirileceği yırtık sonu işaretlenir.

   

  Uzun kenarı çözgüye paralel olan numuneler için yırtılma doğrusu “Atkı Boyunca”,

   

  Uzun kenar atkıya paralel olan numuneler için yırtılma doğrusu “Çözgü boyunca

   

  olarak isimlendirilir.

   

  Deneyin Yapılışı

   

  Pantolon şeklinde hazırlanan test numuneleri çekme cihazında teste tabi tutulur. Çekme cihazı tutucularından biri hareketsiz ( sabit ) diğeri ise sabit hızda hareket eden bir cihaz olmalıdır. Tek yırtma testi için uygun çeneler cihaza takılır ve cihazın göstergesi 100 mm’ye, numune uzama hızı ise 100 mm/s’ye ayarlanır. Daha sonra hazırlanan test numunelerinin bacaklarından her biri cihazın çenelerine tutturulur ve ayırma işleminin çenelerin orta hattı boyunca olması sağlanır. Deney numunesinin kesilmemiş ucu serbest bırakılır. Her bir bacağın tutucu çenelere yırtma işleminin başlangıç noktası kesiğe paralel olacak şekilde yerleştirilmesine dikkat edilir. Cihazın PC ekranındaki kuvvet ve uzama tuşlarına basılarak değerler sıfırlanır. Ardından yukarı ok tuşuna basılır ve teste başlanır. Bu esnada çekme cihazının hareketli üst çenesi yukarı doğru harekete geçer. Yırtılma işlemi 25 mm olarak işaretlediğimiz noktaya gelene kadar devam eder. İşaretli noktaya gelindiğinde test durdurulur ve yırtılma kuvveti kaydedilir. Numune test edilirken çenelerde kayma olmaması, kumaştan herhangi bir iplik kopmaması, bir doğru boyuna yırtılma olması ve yırtılmanın tamamlanması durumunda testin doğru yapıldığı kabul edilir. Bu şekilde en az 5 test numunesi test edilerek test tekrar edilir. Kaydedilen tüm piklerin Newton cinsinden aritmetik ortalaması bize test sonucunu verir.

   

   

   

  Kumaşlarda yırtılma mukavemetinin tayini ( Tek –Dil Metodu )
  Yazan %PM, %28 %744 %2016 %19:%May in Kalite Kontrol Okunma 4738 defa

Kumaşlarda yırtılma mukavemetinin tayini Tek Dil Metodu

?<