Pamuk inceliği ölçümü
 • pamuk inceliği ölçümü

   

  Bu deneyin amacı pamuk liflerinin Micronaire cihazında hava akımı yardımı ile inceliğinin belirlenmesidir. Pamuk lifi için bir ölçü olan incelik (mikroner) değeri, bilinen bir hazne içindeki liflerden belli ölçüde hava akımının geçirilmesi ve basınç değerinin not edilmesiyle bulunur.( TS 1174 - ISO 2403 ) Lif inceliği, temel bir özelliktir ve lifin nerelerde kullanılabileceğini belirler. Lif inceliği iplik numarası, düzgünsüzlük, mukavemet ve telef değerleri açısından önemlidir. Mikroner, elyaf inceliğinin bir ölçüsü olup, elyafın birim uzunluğunun ağırlığıdır. 1 inç uzunluğundaki elyafın mikrogram olarak ağırlığının ifadesidir.

   

  Kullanılan Cihazlar

  Standart atmosfer şartları, Micronaire cihazı, hassas terazi (%0,2 hassasiyette), elyaf numunesi.( Micronaire cihazı; basınç altında iken her cm2 sine 0,16 gram ile 0,30 gram arasında pamuk düşecek şekilde uçları gözenekli sıkıştırma silindirleri bulunan, deney numunesinden hava geçirmek için hava sağlayan bir kompresörü ve basınç farkını sağlayan bir vanası, numuneden geçen havanın basınç farkını ölçen bir manometresi ve numuneden geçen hava akımının göstermek için bir akış ölçeri bulunur. )  

   

  Numune Hazırlama  

  Balyadan alınan yeterli ağırlıktaki bir numune bütün testlerde kullanılabilmektedir. Numuneler; tohum, kum, sap v.b, gibi yabancı maddelerden arındırılarak temizlenir. Micronaire cihazının hassas terazisinde her biri 3.24 g ± % 0,2 olacak şekilde numuneler hazırlanır. Numuneler standart atmosfer şartlarında hava akımına maruz ortamda 4 saat ya da durgun ortamda 12 saat süre ile kondisyonlanır.

   

  Deneyin Yapılışı

  Deney numunesi parmaklar arasında sıkışmadan dolayı yapışmış lifler varsa bunlar açılarak lif kaybı olmaksızın Micronaire cihazının 2,5 inç çapındaki haznesine yerleştirilir ve parmakla sıkıştırılır. Haznenin kapağı kapatılır. Cihaz çalıştırılır. Belirlenen miktarda basınca sahip hava numune içerisinden geçmek üzere gönderilir. Elyafın içinden geçen hava akımı sayesinde küme elyaf incelik değeri (mikroner) skaladan okunur. İnceliği ölçülen numune hazneden dışarı atılır. Bu işlem diğer numuneler için tekrarlanır.

  Mikroner değerine göre pamuk incelikleri aşağıdaki şekilde değerlendirilir:

  Nm = (2.54 x 104)/mikroner

   

  Mikroner Değeri ve Değerlendirmesi  

   

  Mikroner Değeri (μg/inç)                 Değerlendirme 

  3,0 dan az                                               Çok ince 

  3 – 3,9                                                     İnce 

  4 – 4,9                                                     Orta 

  5 – 5,9                                                    Kalın 

  6 – Üstü                                                 Çok kalın

   

   

   

  Micronaire cihazıyla pamuk inceliğinin ölçülmesi
  Yazan %PM, %21 %824 %2016 %21:%May in Kalite Kontrol

pamuk inceliği ölçümü

?<