• Saten Örgüsünde atlama sayısının tespiti

   

   

  Saten örgülerinde bağlantı uçları yani noktaları birbirleriyle hiç temas etmez.

   

   

   

   

   0001saten

   

   

   

   

   

   

  Halbuki Bezayağı örgüsünde ve Dimi örgüsünde çözgü uçları veya noktaları birbirleri ile temas etmektedir.

   

   

   

   

   

   000001saten

   

   

   

   

   

   00001saten

   

   

   

   

   

   

  Bu nedenle saten örgüsü ile dokunan kumaşta iplik yüzmeleri görülür. Bu özellik kumaşın sağlam olmasını engeller. Uzun atlamalar oluşturduğundan dolayı parlak, pürüzsüz, yumuşak ve dökümlü kumaşların üretiminde kullanılır.

   

  Saten örgülü kumaşlar; Dimi örgüleri gibi diyagonal yollar meydana getirmez.

   

  Saten örgüsünün raporundaki çözgü ve atkı tel sayıları her zaman birbirine eşittir.

   

  Saten örgüsü ile dokunan kumaşların, ön ve arka yüzleri birbirinden farklıdır.

   

  Kumaşın ön yüzü çözgü sateni ise arka yüzü atkı satenidir. Kumaşın ön yüzü atkı sateni ise arka yüzü çözgü satenidir.

   

  Saten örgüleri iki çeşittir. Bunlarda biri ÇÖZGÜ SATENİ, diğeri ise ATKI SATENİ’DİR.

   

  Atkı ipliğinin rapor içerisinde her sırada, yalnız bir defa üste çıkarak bağlantı yaptığı saten örgüsüne ÇÖZGÜ SATENI denir.

   

  Çözgü ipliğinin rapor içerisinde her sırada yalnız bir defa üste çıkarak bağlantı yapıyorsa, buna ATKI SATENİ denir.

   

  Bağlantılarının uç uca temas etmeme özelliğinden dolayı, saten örgülerinde ATLAMA SAYISI önemlidir.

   

  Atlama sayısı, saten örgü raporunda bir bağlantı noktasından sonra diğer bağlantı noktasının kaç atkı atlayarak bulunması gerektiğini gösteren atkı atlama sayısına denir.

   

  Atlama sayılarının tespit edilmesi için kurallar şöyledir; Bunu örneklerle açıklayalım.

   

   

  Atlama sayısı 1 olamaz.

   

   

  Çünkü saten olabilmesi için bağlantıların uç uca gelmemesi gerekir. Bağlantılar uç uca gelir ve dimi örgüsü olur. Yani; Herhangi bir ATKI SATENİ ise, rapor içerisinde her çözgü ipliği bir kez atkı ipliğinin üzerine gelmelidir. Herhangi bir ÇÖZGÜ SATENİ ise, rapor içerisinde her atkı ipliği bir kez çözgü ipliğinin üzerine gelmelidir.

   

   

   

   

   

   

  032saten

   

   

   

   

   

   033saten

   

   

   

   

   

  034saten 

   

   

   

   

   

   035saten

   

   

   

   

   

  036saten 

   

   

   

   

   

   044saten

   

   

   

   

   

   

  Satenin kendisinin bir altındaki rakam, saten atlama sayısı olmaz.

   

   

  Çünkü saten olabilmesi için bağlantıların uç uca gelmemesi gerekir. Bağlantılar uç uca gelir ve dimi örgüsü olur. Yani; Herhangi bir ATKI SATENİ ise, rapor içerisinde her çözgü ipliği bir kez atkı ipliğinin üzerine gelmelidir. Herhangi bir ÇÖZGÜ SATENİ ise, rapor içerisinde her atkı ipliği bir kez çözgü ipliğinin üzerine gelmelidir.

   

   

   

   

   

   038saten

   

   

   

   

   

   039saten

   

   

   

   

   

   040saten

   

   

   

   

   

   

  041saten

   

   

   

   

   

   

  042saten

   

   

   

   

   

   

  043saten

   

   

   

   

   

   

  044saten

   

   

   

   

   

   

  Satenin, kendisine bölünebilen rakam atlama sayısı olamaz.

   

  Çünkü saten olabilmesi için bağlantıların uc uca gelmemesi gerekir. Bu kural oluşmamaktadır. Rapor içerisinde bazı atkılar çözgü ile bağlantı yapmamaktadır. Böyle hiç bir kumaş dokunmaz.

   

   

   

   

   

   045saten

   

   

   

   

   

   046saten

   

   

   

   

   

   

  047saten

   

   

   

   

   

   

  048saten 

   

   

   

   

   

   049saten

   

   

   

   

   

   050saten

   

   

   

   

   

   

  051saten 

   

   

   

   

   

   

   

  052saten 

   

   

   

   

   

   

  053saten

   

   

   

   

   

   054saten

   

   

   

   

   

   055saten

   

   

   

   

   

   056saten

   

   

   

   

   

   071saten

   

   

   

   

  Satenin, kendisine bölünebilen rakamın katları atlama sayısı olamaz.( Kendine bölünebilen sayı olduğunda yukarıda görüldüğü gibi atkı sateninde çift sayılı atkılar çözgü ile bağlantı yapmaz. Çözgü sateninde de durum aynıdır ).

   

  Herhangi bir satenin ATLAMA SAYISI, satenin kendisine bölünemeyen rakamdır.

   

  Şimdi örneklerle bazı satenlerin atlama sayılarını tespit edelim;

   

   

   

   

   071asaten

   

   

   

   

   

   

  1+4 =5

  Atkı hamiyeti olduğuna göre 5'li atkı satenidir.

  5/2= Tam olarak bölünmez.

  5/3= Tam olarak bölünmez.

  O halde bu satenin atlama sayıları 2 ve 3'tür.

   

   

   

   

   

   071bsaten


   

   

   

   

   

   

  1+6 =7

  Atkı hamiyeti olduğuna göre 7'li atkı satenidir.

   7/2= Tam olarak bölünmez.

  7/3= Tam olarak bölünmez.

  7/4= Tam olarak bölünmez.

  7/5= Tam olarak bölünmez.

  O halde 7'li atkı satenin atlama sayıları 2,3,4 ve 5'tir.

   

   

   

   

   

   071csaten

   

   

   

   

   

   

  1+7 =8

  Atkı hakimiyeti olduğuna göre 8'li atkı satenidir. 8/3= Tam olarak bölünmez.

  8/5= Tam olarak bölünmez.

  8/2= 4 Tam olarak bölünüyor olmaz.

  8/4 =Tam olarak bölünmez ama bölünen sayının ( 2'nin ) katı olduğu için olmaz.

  8/6 =Tam olarak bölünmez ama bölünen sayının ( 2'nin) katı olduğu için olmaz.

  O halde 8'li atkı satenin atlama sayıları 3 ve 5'tir.

   

   

   

   

   

   

  071dsaten

   

   

   

   

   

   

  8+1 =9

  Çözgü hâkimiyeti olduğuna göre 9'lu Çözgü satenidir.

  9/3= Tam olarak bölünür.

  9/5= Tam olarak bölünmez.

  9/2= 4 Tam olarak bölünmez

  9/4 =Tam olarak bölünmez.

  9/6 =Tam olarak bölünmez ama bölünen sayının ( 3''ün) katı olduğu için olmaz.

  9/7= Tam olarak bölünmez.

  O halde 9'lu Çözgü satenin atlama sayıları 2,4,5 ve 7'dir.

   

  DESEN ÇİZİMLERİNDE ARTIK ŞU KURALLARI BİLİYORUZ*

   

   

  1-Dokuma kumaş desenlerinde veya örgülerinde; Desen kâğıdında görülen her DOLU kare, ÇÖZGÜ ipliğinin ATKI ipliğinin üstünden geçtiğini gösterir.

   

  2-Dokuma kumaş desenlerinde veya örgülerinde;Desen kağıdında görülen her BOŞ kare,ATKI ipliğinin ÇÖZGÜ ipliğinin üstünden geçtiğini gösterir.

   

  3-Örgü çizgisinin üzerindeki rakam çözgüyü,örgü çizgisinin altındaki rakam atkıyı gösterir.Hangi rakam fazla ise çözgü tesirlidir veya atkı tesirlidir.

  Yazan %PM, %21 %803 %2016 %20:%Şub in Desen Okunma 6892 defa
Saten Örgüsü

Saten örgüsünde atlama sayısının tespiti

?<