Kumaş Analizi Formülleri
 • Kumaş Analizi Formülleri

   

   

  ELDE HİÇ BİR DONE YOKSA TARAK ENİNİN BULUNMASI

   

   

                                Gergin atkı ipliği ( cm ) x MKE ( cm )

  TE ( cm ) =           --------------------------------------------------

                                Kıvrımları düzeltilmemiş atkı ipliği ( cm ) 

   

   

  ÇÖZGÜNÜN TÜM VE TARAKTA 1 CM.DEKİ TEL SAYISI BİLİNİYORSA TARAK ENİNİN BULUNMASI

   

   

                             TÇTS

  TE ( cm )  =   ---------------

                          ÇS ( 1 cm. )

   

   

   

   

                                       KÇTS

                    ( TÇTS  -  ---------- )

                                         2     

  TE =         -----------------------------

                              ÇS

   

  Burada;

  KÇTS = Sağ ve sol Kenarda kullanılan toplam çözgü tel sayısı

   

  ÇÖZGÜNÜN TÜM VE TARAKTA 1 CM.DEKİ TEL SAYISI BİLİNMİYORSA TARAK ENİNİN BULUNMASI

   

   

             TDS ( Toplam )

  TE = -----------------------

            TDS ( 1 cm.deki )

   

   

  TARAKTA KULLANILAN TOPLAM TARAK DİŞİ SAYISI VE TARAK NUMARASI BİLİNİYORSA TARAK ENİNİN BULUNMASI 

   

   

               TDS                          

  TE = -----------------------

            DTS ( 1 cm.deki )               

   

   

   

  ATKI ÇEKMESİ VE KUMAŞIN HAM ENİ VEYA MAMÜL ENİ BİLİNİYORSA TARAK ENİNİ BULUNMASI

   

   

                         HKE ( cm )

  TE ( cm ) = -------------------------------

                       1-Ham atkı çekme yüzdesi     

                      

   

   

                                              MKE ( cm )

   ( Tarak Eni ) TE ( cm ) = ----------------------------------

                                             1-Mamül atkı çekme yüzdesi     

                      

   

   

  ZEMİN DÜZ İSE ÇÖZGÜ TEL SAYISININ BULUNMASI

   

   

              MKE ( cm )

  ÇTS =------------------

             ÇS ( 1 cm.de )

   

   

  ZEMİN EFEKTLİ( RENKLİ )  İSE ÇÖZGÜ TEL SAYISININ BULUNMASI

   

   

  ÇTS = ÇRR x ÇRT

   

  Burada;

   

  ÇRR: Çözgü renk raporu

   

  ÇRT: Çözgü rapor tekrarı

   

   

   

  TARAKTA 1 CM.DEKİ ÇÖZGÜ TEL SAYISI VE BİR DİŞTEN GEÇEN ÇÖZGÜ TEL SAYISI BİLİNİYORSA TARAK NUMARASININ BULUNMASI

   

   

                  Tarakta 1 cm.deki çözgü tel sayısı

  TNO =     ----------------------------------------------------

                                           DTS

   

   

  TARAKTA KULLANILACAK TOPLAM DİŞ SAYISI VE TARAK ENİ BİLİNİYORSA TARAK NUMARASININ HESAPLANMASI

   

   

                TDS ( Toplam diş sayısı ) x 10

  TNO = ---------------------------------------

                               TE

   

   

  ÇÖZGÜ TEL SAYISI, TARAK ENİ VE BİR DİŞTEN GEÇEN ÇÖZGÜ TEL SAYISI BİLİNİYORSA TARAK NUMARASININ HESAPLANMASI

   

   

              ÇTS ( Çözgü tel sayısı ) x 10                            

  TNO = ------------------------------------

                       TE(cm)x DTS       

     

   

   

  Burada ;

   

  DTS : (dişten geçen çözgü tel sayısı)  

   

   

  TARAKTA ÇÖZGÜ SIKLIĞININ HESAPLANMASI

   

   

                  ÇTS                   

   ÇS )= -------------

               TE  ( cm )           

   

   

   HAM KUMAŞTA ÇZÖGÜ SIKLIĞININ HESAPLANMASI

   

   

             ÇTS               

  ÇS = -----------

             HKE                

   

   

  BİTMİŞ ( MAMÜL ) KUMAŞTA ÇÖZGÜ SIKLIĞININ HESAPLANMASI

   

   

             ÇTS                            

  ÇS = -----------

             MKE   

   

   

  1 CM.DEKİ ÇÖZGÜ TEL SAYISI VE TARAK NUMARASI BİLİNİYORSA BİR TARAK DİŞİNDEN GEÇEN ÇÖZGÜ TEL SAYISININ HESAPLANMASI 

   

   

                10.cm.deki ÇTS                             

  DTS =   --------------------------      

                     TNO      

   

   

  ÇÖZGÜ TEL SAYISI VE TOPLAM DİŞ SAYISI BİLİNİYORSA BİR TARAK DİŞİNDEN GEÇEN ÇÖZGÜ TEL SAYISININ HESAPLANMASI

   

   

                Zemin ÇTS + Kenar ÇTS           

  DTS = ------------------------------

                             TDS         

    

   

   

  ÇÖZGÜ TEL SAYISI, TARAK ENİ VE TARAK NUMARASI BİLİNİYORSA BİR DİŞTEN GEÇEN ÇÖZGÜ TEL SAYISININ HESAPLANMASI

   

   

                Zemin ÇTS+Kenar ÇTS                  

  DTS = -------------------------------------

             TEx1cm.deki diş sayısı      

   

   

  ÇÖZGÜ ÇEKMESİ VE ÇÖZGÜ UZUNLUĞUNUN HESAPLANMASI

   

   

                            ÇU-HKU

  HKÇ%çekme=  --------------

                               ÇU

   

   

   

                              ÇU-MKU

  MKÇ %çekme = ------------

                                 ÇU

   

   

  Burada;

   

  ÇU = Çözgü uzunluğu

   

  MKU = Mamül Kumaş Uzunluğu

   

  HKU = Ham Kumaş Uzunluğu

   

   

   

                               HKU

  HKÇU = --------------------------------

               1-Çözgüden çekme yüzdesi

                                               

   

   

                                        MKU

  MKÇU = ---------------------------------

                1-Çözgüden çekme yüzdesi

   

   

  HAM KUMAŞTA ÇÖZGÜ AĞIRLIĞININ HESAPLANMASI

   

   

                        ÇTS x 100 ( cm )

  ÇA ( gr )  = --------------------------------------------------

                       ( 1- hamda çözgüden çekme % ) x ÇİPNO

   

   

  HAM KUMAŞTA ATKI AĞIRLIĞININ HESAPLANMASI

   

   

                       TEx1.cm.deki AS x 100 ( cm )

  AA ( gr ) =  -----------------------------------------------

                      ( 1- hamda atkıdan çekme % ) x  AİPNO

   

   

  MAMÜL KUMAŞTA ÇÖZGÜ AĞIRLIĞININ HESAPLANMASI

   

   

                        ÇTS x 100 ( cm )

  ÇA ( gr )  = ---------------------------------------------------

                      ( 1-mamülde çözgüden çekme % ) XÇİPNO

   

   

  MAMÜL KUMAŞTA ATKI AĞIRLIĞININ HESAPLANMASI

   

   

                        TEx1.cm.deki AS x 100 ( cm )

  AA ( gr ) =  ---------------------------------------------------

                       ( 1- mamülde atkıdan çekme % ) x  AİPNO

   

   

  ATKI ÇEKMESİ VE ATKI UZUNLUĞUNUN HESAPLANMASI

   

   

                                                 Tarak Eni – Ham Kumaş Eni

  Ham Kumaş Atkı çekmesi = ----------------------------------

                                                             Tarak Eni

   

   

   

                                                  Tarak Eni –Mamül Kumaş Eni

  Mamül Kumaş Atkı çekmesi = -----------------------------------

                                                            Tarak Eni

   

   

  KUMAŞ AĞIRLIĞININ HESAPLANMASI

   

   

  KA ( gr ) = ÇA ( gr ) + AA ( gr )

   

  Burada;

   

  KA = Kumaş ağırlığı ( cm )

   

  ÇA = Çözgü ağırlığı ( cm )

   

  AA = Atkı ağırlığı  ( cm )

   

   

  KUMAŞ UZUNLUĞUNUN HESAPLANMASI

   

   

  HKU = ÇU x ( 1-Ham çözgü çekme % )

   

  MKU = ÇU x ( 1-Mamül çözgü çekme % )

   

   

  KUMAŞ ENİNİN HESAPLANMASI

   

   

  HKE = TE x ( 1-Ham atkı çekme % )

   

  MKE = TE x ( 1-Mamül atkı çekme % )

   

   

  KUMAŞTA ORTALAMA İPLİK NUMARASININ BULUNMASI (İKİ FARKLI İPLİK )

   

   

               ÇS1

  N1 = ------------

            ÇİPNO1

   

   

   

               ÇS2

  N2 = ------------

            ÇİPNO2

   

   

   

                              ÇS1 + ÇS2

  KOİPNO = --------------------------

                               N1 +N2

   

   

   

  Burada;

   

  KOİPNO = Kumaşta ortalama iplik numarası

   

  N1 = Birinci ipliğin numarası

   

  N2 = İkinci ipliğin numarası

   

  ÇS1 = Birinci ipliğin 1 cm.deki çözü sıklığı

   

  ÇS2 = İkinci ipliğin 1 cm.deki çözü sıklığı

   

        

  Yazan %PM, %12 %500 %2017 %14:%Kas in Desen Okunma 3343 defa

Kumaş Analizi Formülleri

?<