Mesleki Gelişim Soruları 10
 • Mesleki Gelişim Soruları 10

   

   

  S.233.İşletmelerde disiplin ne demektir?

   

  C.233. Disiplin, personelin inanarak ve arzu ederek iş yeri kurallarına ve düzenine uygun davranış göstermesini sağlayan güç olarak tanımlanabilir. Bir işletmede işlerin düzgün yürütülebilmesi için disiplin şarttır.

   

  S.234. İşletmelerde Yetki devri ne demektir?

   

  C.234. Yetki devri, üst yönetim tarafından belli bir yetkinin alt basamaklara devredilmesidir. İşletmede başarı sağlamak, yetki ve sorumlulukların açık bir şekilde belirlenmesi ve gerektiğinde yetkinin planlı bir şekilde alt kademelere devredilmesi ile yakından ilgilidir.

   

  S.235.İşletmelerde çalışanların eğitimi ne demektir?

   

  C.235. İnsan, yaptığı şey ne olursa olsun, öğrenmeyi sürdürürse kendisini geliştirebilir. İşletmeler için de benzeri bir durum geçerlidir. Bir işte uzmanlaştığına inanılarak konuyla ilgili her şeyin öğrenildiği sanılıp mücadele bırakıldığı takdirde rakipler sizin önünüze geçeceklerdir. Başarı için doğru zamanda, doğru yerde, doğru bilgi ve beceriye sahip insanların bulunması gerekir. Bu ise eğitimle kazandırılabilir.

   

  S.236. İşletmelerde teşvik tedbirleri ne demektir?

   

  C.236. Çalışanların işe teşvik için ödüllendirilmesi ve gerektiği zaman disiplin kurallarının işletilmesi, onları verimli çalışmaya itecektir. Başarılı olanların ödüllendirilmesi ile birlikte tüm çalışanların ödüllendirilmesi de kendilerinin önemli olduğu hissini vermek adına gereklidir.

   

  S.237. İşletmelerde çalışanların birbirleriyle ilişkileri neden önemlidir?

   

  C.237. Bir iş yerinde çalışanların birbirleriyle olan olumlu ilişkileri, iş yerinin başarısını etkileyen önemli unsurlardandır. Huzurlu bir ortamda çalışanlar işlerinde beklenen başarıyı gösterebilecekleri için kaynaklar daha etkin kullanılacaktır, kalite ve üretim miktarı artacaktır. Dolayısıyla kâr da artacaktır. Çalışanların birbiriyle ilişkilerini etkileyen faktörler; dayanışma, davranış tahmini, işe ve çevreye uyma ve ortak amaçlı kuruluşlardır.

   

  S.238. Dayanışma ne demektir?

   

  C.238. İnsanların bir amacı gerçekleştirmek için karşılıklı olarak yardımlaşma, duygu, düşünce ve çıkar birliği içinde olmalarına dayanışma denir.

   

  S.239.İşletmelerde işe ve çevreye uyma

   

  C.239. Çalışma yaşamına ilk kez başlayanlar için kuruluşun ortaya koyduğu kurallara

  Uygun davranışlar gösterme, diğer çalışanlarla iyi ilişkiler kurabilme, işletmede görev yeri değişikliği yapan personel için bilgi ve beceri eksikliğini giderme, işletmeye bağlılık duygusunu geliştirme, işten ayrılmayı azaltma, yanlış anlamaları önleme amacıyla yapılan faaliyetlerin tümü, işe ve çevreye uyum olarak ifade edilir.

   

  S.240. Ortak amaçlı kuruluşlar ne demektir?

   

  C.240. Ortak amaçlı kuruluşlar, üyelerinin ortak amaçlarını gerçekleştirmek için faaliyette bulunan kuruluşlardır. Bunlar; yapı kooperatifleri, sendikalar, dernekler ve yardımlaşma sandıkları gibi kuruluşlardır. Ortak amaçlı kuruluşlar, çalışanların iş yeri tarafından karşılanamayan bazı ihtiyaçlarını karşılamak için kendi gayret ve harcamalarıyla oluşturdukları kuruluşlardır. Çalışanlar, çalışma saatleri dışında bu kuruluşlarda bir araya gelirler. Ortak amaçlı kuruluşlar, üyelerinin ihtiyaçları dışında çeşitli sosyal, ekonomik, kültürel, siyasi ve ailevi ilişkilerin kurulmasını da sağlar.

   

  S.241. İşletmelerde dış ilişkiler ne demektir?

   

  C.241. Bir işletmenin faaliyetlerini sürdürebilmesi için diğer kişi ve kuruluşlara ihtiyacı vardır. İşletmelerin kuruluş amacı, insanların ihtiyaçlarını karşılamaktır. Bu ilişkilerin en önemli kısmını müşterilerle olan ilişkiler oluşturur. Diğeri ise ortaklarla olan ilişkilerdir.

   

  S.242. İşletmelerin müşterilerle ilişkileri nasıl olmalıdır?

   

  C.242. İşletmelerin ürettikleri mal veya hizmeti satın alan kişilere müşteri denir. İş hayatı; pazar için, bölgeler için, hepsinden çok daha önemlisi müşteri için her zaman rekabete sahne olmaktadır. Müşterilerin beklentileri her zamankinden yüksek ve kendilerine sunulan seçenek genişliği her zamankinden fazladır. Bu nedenle müşterilerle en çok teması olan kişilerin eğitimli, motivasyonu yüksek ve deneyimli kişilerden oluşması gerekir.

  Bir işletmeye devamlı müşteri olan birine, neden her zaman buradan alışveriş yaptığını sorsanız size: “Burası uygun, hep buradan alıyorum, başka bir yerden mi almalıyım?” diyecektir. Bununla birlikte devamlı müşteri: “Bu insanlar harikulade, satın almadığım zaman bile benimle ilgileniyorlar. Kesinlikle tavsiye ederim. Harika iş yapıyorlar.” diyecektir ve sizin de o işletmeye müşteri olmanız için teklifte bulunacaktır.

   

  S.243.İşletmede ortaklarla ilişkiler ne demektir?

   

  C.243. Bir işletmenin birden çok sahibi varsa ortaklar ifadesi kullanılır. Tek kişilik işletmelerde ortaklardan söz edilmez. Ortaklar, şirketlerin sahipleridir. Şirket, birden çok sahibi olan işletme demektir.

  Küçük işletmelerde, ortaklarla ilişkiler iç ilişkiler olarak ifade edilirken halka açık bir anonim şirkette ortak sayısı çok olduğundan ortaklarla ilişkiler dış ilişkiler olarak ifade edilir. Birbirlerini ve işletmede çalışanları her zaman tanıma fırsatı bulamayan insanların aynı amaç doğrultusundaki faaliyetlerini yönlendirmesi, aralarında kurdukları olumlu insani ilişkileri ve istekli çalışmalarıyla mümkün olacaktır.

   

  S.244.Sanat ne demektir?

   

  C.244. Yapılan bir iş veya hareketin güzel, gelişmiş ve etkileyici bir biçimde görünmesi, onu bir sanat olarak tanımlamamıza yetmektedir. Güzel sanatlar ise insanların tabiat karşısındaki duygu ve düşüncelerini çizgi, renk, biçim, ses, söz ve ritim gibi unsurlarla güzel ve etkili biçimde ve kişisel bir üslupla ifade etme çabasından doğan ruhsal bir faaliyettir.

   

  S.245. Sanatçı ne demektir?

   

  C.245. Sanat dallarından birinde üretici etkinlikte bulunan ve insani yaratmayı gerçekleştiren kişidir. Sanatçı olabilmek için yaşantıyı yakalayıp tutmak, onu belleğe, belleği anlatıma, gereçleri biçime dönüştürmek gerekir.

   

  S.246.Estetik ne demektir?

   

  C.246. Sanat ve güzellik konularını inceleyen bir bilim dalı, güzellik bilimi veya güzel sanatlar felsefesidir.

   

  S.247.Sanat yapıtı ne demektir?

   

  C.247. Sanat adına yapılan bir tasarım, bir süreç sonunda üretilen nesnedir.

   

  S.248. Yaratıcılık ne demektir?

   

  C.248. Bilinen şeylerden yepyeni bir şeyler çıkarmak, yeni ve özgün bir bireşime varmak birtakım sorunlara yeni çözüm yolları bulmak demektir.

   

  S.249. Deha ne demektir?

   

  C.249. Deha Olağanüstü yeteneği ve yaratıcı gücü olan kimsedir.

   

  S.250. Sanatsal yaratma ne demektir?

   

  C.250. Sanatsal yaratma, gerçekliğin yeniden üretilmesidir. Sanatçı aslında sanatsal nitelikte olmayan gerçekleri seçerek onları gerçekte yer aldıkları dizgeden başka bir dizge içinde yeniden konumlandırmaktadır.

   

  S.251. Sanat kuramı ne demektir?

   

  C.251. Estetiğin baş konusu ve gerecidir. Sanat kuramı; sanatın her yönüyle özellikle sanatçı, sanat eseri, sanat tüketicileri ile ilgilenir. Sanatsal düşünmenin, tasarlamanın kullanım sanatlarına dek tüm sanatsal yaratıların doğuşunun, bunların tüketiminin ve algılanıp izlenmesinin bağlandığı düzenlilikler ve evrimlerini irdeleyen kuramdır. En çok sanat tarihi ve eleştirisinden yararlanır. Sanat kuramcıları; sanatın varlığı, doğuşu, niteliği, özelliği, sınırları ile çeşitli türlerinin biçim ve oluşum tarzlarına dek her yönüyle ilgilenir.

   

  S.252.Sanat eleştirisi ne demektir?

   

  C.252. Sanat eleştirisi 19. yüzyılın ikinci yarısından günümüze değişik boyutlarda yapılarak gelmiştir. Sanat ve sanat tartışmaları toplumsal dünyanın yaşamındaki ilerleme yollarından biridir. Sanatsal kültürün önemli bir parçasıdır.

  Sanat eleştirisinin işlevi, sanatsal iletişimin toplumla bağlantısını sağlamak ve bütün sistemi kendi kendini düzenleyen bir yapıya kavuşturmaktır.

   

  S.253.Sanat felsefesi ne demektir?

   

  C.253. Sanatın ve sanatsal yaratıcılığın ne olduğu, sanat yapıtının nasıl oluştuğu ve sanatın amacı gibi sorulara yanıt arayan felsefe dalıdır. Başlangıcı Platon’a dek uzanır.

  Felsefeciler sanatla ve estetikle ilgili kavramlarla ilgilenmişlerdir.

   

  S.254.Sanat sosyolojisi ne demektir?

   

  C.254. Sanat yapıtının oluşumunda toplumsal çevre koşullarının rolünü araştıran disiplindir. Sanatsal olayların sanat tüketicisi ile iletişimini irdeler. Sanat sosyolojisi bize sanatın kaynağını aydınlatan bilgiler verir. Sanatsal bilincin gelişmesi için gerekli olan düşünsel ortamı hazırlar. İlk olarak 19. yüzyılda edebiyat alanına ilişkin sorunları araştıran bir dal olarak ortaya çıkmıştır. Diğer sanatlarla ilgilenmeye ancak 20. yüzyılda başlamıştır.

   

  S.255.Sanat Tarihi nedir?

   

  C.255. Yeryüzünde hayatın başlangıcından bugüne insanoğlunun oluşturduğu sanat yapıtlarının gelişimini, zaman ve yer göstererek inceleyen bilim dalıdır. Sanat tarihi, sanatın tarihsel gelişimini inceleyen bir bilim dalı olarak 19. yüzyılda Almanya’da ortaya çıkmıştır.

   

  S.256. Sanatın toplumsal yaşama etkisi nedir?

   

  C.256. Sanat, sanatçı ve toplum birbiriyle etkileşim hâlindedir. Toplumsal yaşam sanatçıyı, toplumu ve sanat eserini, sanat eseri de toplumu etkilemektedir. Sanatçı, yaşadığı çağın özelliklerinden, toplumunun dinî inançları, dil ve edebiyat birikimi, yaşama biçimleri ve coğrafyasından beslenir ve etkilenir, ortaya koyduğu eserlerle toplumu etkiler. Sanat eseri yapıldığı dönemin kültürel, teknolojik, toplumsal, mimari özelliklerini taşır. Sanat eserini meydana getiren çevresel ve kişisel unsurlar vardır. Kültür, dil, din ve coğrafya çevresel unsurlardandır. Kişisel unsurlar ise zekâ, sezgi, duygu ve dünya görüşüdür.

   

  S.257. Güzel sanatlar nedir,kaça ayrılır,nelerdir?

   

  C.257. Güzel sanatlar genel olarak neye biçim verdiğine, hangi araçları kullandığına ve izledikleri amaçlara göre görsel sanatlar (plastik sanatlar), işitsel sanatlar (fonetik sanatlar), ritmik sanatlar (bileşik sanatlar) olmak üzere üçe ayrılır.

   

  S.258. Görsel sanatlar (Plastik Sanatlar) ne demektir, örnek veriniz?

   

  C.258.Maddeye biçim veren, genel olarak göze hitap eden, sergilendiği yer özelliği nedeniyle durağan, zamanın belirli bir anı veya belirli bir zaman aralığı ile ifade özelliği gösteren sanatlara denir. Resim, Grafik Sanatlar, Fotoğrafçılık, Heykel, Seramik, Mimarlık, Tekstil Tasarım sanat dalları bu gruba girer.

   

  S.259. İşitsel sanatlar (Fonetik Sanatlar) ne demektir?

   

  C.259. Sese ve söze biçim veren, genel olarak kulağa hitap eden, dinamik bir özelliğe sahip edebiyat ve müzik sanatlarına işitsel sanatlar denir

   

  S.260. Ritmik sanatlar (Bileşik Sanatlar) ne demektir?

   

  C.260. Harekete biçim veren, genel olarak göze ve kulağa hitap eden sanat dallarına ritmik sanatlar denir. Opera, bale, dans, tiyatro, sinema sanat dalları bu gruba girer. Ritmik sanatlarda sanat yapıtlarının hazırlanmasına ve sergilenmesine katılan sanatçı sayısının genellikle birden çok olması dikkat çekici bir özelliktir. Bu sanatların sergilenmesinde tek bir sanatçı görev alsa da hazırlanması için alanında uzman kişilerden oluşan teknik bir ekip çalışır. Ritmik sanatların özel sergi mekânları olarak kullanılan sahnelerde teknik cihaz ve düzenekler yer almaktadır.

   

  S.261.İş yerlerinde ve evlerde kullanılan el aletleri ne demektir?

   

  C.261. El aletleri: İş yerlerinde elektrikli alet ve makinelerin dışında el becerisine dayalı olarak kullanılan aletler, el aletleridir. Özellikle küçük iş yerlerinde meydana gelen iş kazalarının hemen çoğu el aletlerinin iyi kullanılamaması veya aletlerin kullanılamayacak şekilde arızalı ve yıpranmış olmasından kaynaklanmaktadır.

   

  S.262. El aletlerinin kullanılması sırasında meydana gelen iş kazalarına karşı alınabilecek tedbirler nelerdir?

   

  C.262.

  A-Yapılacak işe uygun alet seçilmelidir.

  B-Aletler temiz tutulmalıdır. Aletler kullanılmadan önce kontrol edilip vurma aletlerinin başları mantarlaşmış veya çapaklaşmışsa taşlanıp tamir edilmelidir.

  C- Sapları kıymıklaşmış, kırılmış veya gevşemiş aletler kullanılmadan önce değiştirilmelidir.

  Ç- Her aletin kendine ait depolama yeri olmalıdır. Aletler yerlerine konulmalı, çalışanların veya başkalarının üstüne düşebilecek veya ayağına takılabilecek yerlere bırakılmamalıdır. D- Özellikle keskin ve sivri uçlu olan aletleri ceplerde taşımak tehlikelidir. Bu nedenle alet çantası kullanılmalıdır.

  E- Herhangi bir el aleti üstüne gereğinden fazla basınç veya kuvvet tatbik edilmemelidir. F- Parçaların fırlamasına sebebiyet verecek yontma ve buna benzer işler yapılırken emniyet gözlüğü kullanılmalıdır.

  G- El aletleri sürekli bakım isteyen aletler olduğu için hemen her işin başlangıcında ve bitiminde bu aletlerin sağlamlığı kontrol edilmelidir.

  Ğ- Tezgâh üzerinde sadece gerekli olan takım ve aletlerin bulundurulmasına ve bunların belirli yerlerde olmasına özen gösterilmelidir. Örneğin tezgâh üzerinde ölçme ve markalama aletleri bir bölümde, kaba aletler başka bir bölümde, sürekli ve ara sıra kullanılacak olanlar ise farklı yerlerde bulundurulmalıdır.

   

  S.263. Atölyelerde bulunan el aletleri kaç grupta toplanır, nelerdir?

   

  C.263.

  A- Kesici aletler

  B- Vurma aletleri

  C- Sıkıştırma aletleri

  Ç Ölçme ve kontrol aletleri

  D- Markalama aletleri olarak sınıflandırılır.

   

  S.264. Tüm takım tezgâhları ile İlgili genel güvenlik Önlemleri nelerdir?

   

  C.264.

  A-Bir işe başlamadan önce gerekli olan mesleki yeterliliğin tam olarak alınmış olması gerekmektedir.

  B- Kullanılacak olan tezgâhların özellikleri ve çalışma prensipleri tam olarak bilinmelidir. C- Tezgâh kullanılırken bütün dikkat ona vermelidir. Başka bir şeyle ilgilenilmemelidir.

  Ç- Kullanılan tezgâhların elektrik problemleri olmamalıdır.

  D- Tezgâh üzerinde herhangi bir arıza meydana gelmişse veya tezgâh bakım görmekte ise üzerine mutlaka uyarıcı bir levha konulmalıdır.

  E- Tezgâhların hareketli kısımlarına yaklaşırken dikkatli ve uyanık olunmalıdır.

  F- Tezgâh başlarına uyarı levhaları asılmalıdır.

  G- Şüpheli konular daima yetkiliye sorulmalıdır.

  Ğ- İş için en uygun takımlar kullanılmalıdır.

  H- Yıpranmış ve körleşmiş takımlar hemen değiştirilmelidir.

  I- Kullanılmayan takım ve malzemeler iş masası üstünde bırakılmamalıdır.

  İ Atölye içindeki geçit ve pasajlar, makinelerin çevreleri her zaman temiz ve düzenli tutulmalıdır.

   

   

  Yazan %PM, %14 %751 %2017 %20:%May

Mesleki Gelişim Soruları 10

?<