Çözgü yönünde diyagonal dimi örgüsü
 • Çözgü yönünde diyagonal dimi örgüsü

   

   

   

  Genellikle çözgü raporları atkı raporlarının yarısı kadar olan 63 dereceli dimi örgüleri 45 dereceli dimi örgülerinden seçilir. Önce 45 dereceli bir dimi örgüsü seçilir. Sonra tek veya çift sayılı çözgüleri yan yana getirilir. Böylece 45 derecelik dimiye göre atkı raporu aynı fakat çözgü raporu yarı oranda yeni bir dimi örgüsü elde edilir ki 63 derecelik dimi yolu açısından dolayı bu örgülere 63 DERECELİ DİMİ ÖRGÜSÜ veya DİYAGONAL DİMİ ÖRGÜSÜ adı verilir.

   

   

  1d15

   

   

  Yukarıya doğru atlama sayısı iki veya daha fazla olan dimi örgülerine diyagonal dimi örgüleri denir. Bunun sonucu olarak da dimi yolları (diyagonalleri)45 derecelik bir açı yerine farklı açılar oluşturmaktadır.

  Diyagonal dimi örgüleri bayan elbiselik, ceketlik ve pantolonluk kumaşların dokunmasında kullanılır.

   

  DİYAGONAL DİMİ ÖRGÜSÜ

  1-Çözgü Yönünde Diyagonal Dimi Örgüsü

  2-Atkı Yönünde Diyagonal Dimi Örgüsü

  Olmak üzere iki çeşittir.

   

  Çözgü Yönünde Diyagonal Dimi Örgüsü

  Çözgü yönünde diyagonal dimi örgülerini elde etmek için temel dimi örgülerinden yararlanılır. Diyagonal dimi örgülerinin çizim yöntemi, normal dimi örgüleri çizim yöntemleri ile aynıdır. Çözgü yönünde diyagonal dimi örgüsünün rapor alanı hesaplanırken verilmiş olan dimi örgü raporu tel sayısı atlama sayısına bölünmek suretiyle elde edilen değer göz önünde bulundurulur.

  Rapor tel sayısı atlama tel sayısına tam bölünemiyorsa rapor çözgü ve atkı tel sayıları rapor tel sayısına eşittir.

  Tam bölünmesi durumunda ise elde edilen rakam çözgü tel sayısını verir. Rapor tel sayısı ise atkı tel sayısını verir. ( örneğin 6+6 = 12 ise 12 Atkı tel sayısını 12:6 = 6 ise çözgü tel sayısını verir).

   

  Örnek

   

   

  1d16

   

   

  1d17

   

   

  Örgüsünden çözgü yönünde diyagonal örgü elde edelim.

  1-Önce yapacağımız çözgü yönündeki diyagonal örgünün çözgü ve atkı tel sayısını tespit etmemiz gerekmektedir.

  Burada;

  Örgü çizgisinin üzerindeki ve altındaki rakamları toplarız.3+2 = 5 Bu sonuç bize dimi örgüsünün rapor içerisinde bulunması gereken çözgü ve atkı tel sayısını verdi.Bu elde ettiğimiz 5 rakamı 2’ye tam olarak bölünemediğinden,kural gereği çözgü yönünde diyagonal örgüsünün çözgü tel sayısı 5 ve atkı tel sayısı 5’tir.

   

   

  1d18

   

   

  2-Birinci çözgü ile 1.atkı ipliğinin kesiştiği kare aşağıdan yukarıya doğru 3 dolu 2 boş yapılır.

   

   

  1d19

   

   

  3-Şimdi ise 2.çözgü ipliği ile 3.atkı ipliğinin kesiştiği kareden başlamak üzere 3 dolu 2 boş olarak yazılır.

   

   

  1d20

   

   

  ( Dimi örgüsü çizilirken solundaki dolu kareden 1 yükselmek suretiyle desen yapılıyordu. Diyagonal örgüde ise solundaki dolu kareden 2 yükselmek suretiyle desen yapılır.)

  4-Sonra 3.çözgü ipliği ile 5.atkı ipliğinin kesiştiği kareden başlamak üzere 3 dolu 2 boş olarak yazılır.

   

   

   1d21

   

   

  5-Sonra 4.çözgü ipliği ile 2.atkı ipliğinin kesiştiği kareden başlamak üzere 3 dolu 2 boş olarak yazılır.

   

   

  1d22

   

   

  6-Sonra 5.çözgü ipliği ile 4.atkı ipliğinin kesiştiği kareden başlamak üzere 3 dolu 2 boş olarak yazılır. 

   

   

  1d23

   

   

  Bu şekilde diyagonal dimi örgüsü yapılmış olur.

  7-Tahar ve armür planı  

   

   

  1d24

   

   

  Veya  

   

   

  1d25

   

  8-Çözgü ve atkı kesiti 

   

   

  1d26

   

   

  Örnek

   

   

   1d27

   

   

  Örgüsünden çözgü yönünde diyagonal örgü elde edelim.

  1-Önce yapacağımız çözgü yönündeki diyagonal örgünün çözgü ve atkı tel sayısını tespit etmemiz gerekmektedir.

  Burada;

  Örgü çizgisinin üzerindeki ve altındaki rakamları toplarız.5+3 = 8 Bu sonuç bize dimi örgüsünün rapor içerisinde bulunması gereken çözgü ve atkı tel sayısını verdi.Bu elde ettiğimiz 8 rakam 2’ye tam olarak bölünür.Kural gereği çözgü yönünde diyagonal örgüsünün çözgü tel sayısı 4 ve atkı tel sayısı 8’dir.

   

   

  1d28

   

   

  2-Birinci çözgü ile 1.atkı ipliğinin kesiştiği kare aşağıdan yukarıya doğru 5 dolu 3 boş yapılır.

   

   

  1d29

   

   

  3-Şimdi ise 2.çözgü ipliği ile 3.atkı ipliğinin kesiştiği kareden başlamak üzere 5 dolu 3 boş olarak yazılır. 

   

   

  1d30

   

   

  ( Dimi örgüsü çizilirken solundaki dolu kareden 1 yükselmek suretiyle desen yapılıyordu. Diyagonal örgüde ise solundaki dolu kareden 2 yükselmek suretiyle desen yapılır.)

  4-Sonra 3.çözgü ipliği ile 5.atkı ipliğinin kesiştiği kareden başlamak üzere 5 dolu 3 boş olarak yazılır.

   

   

  1d31

   

   

  5-Sonra 4.çözgü ipliği ile 7.atkı ipliğinin kesiştiği kareden başlamak üzere 5 dolu 3 boş olarak yazılır.

   

   

  1d32

   

   

  Bu şekilde diyagonal dimi örgüsü yapılmış olur.

  6-Tahar ve armür planı

   

   

  1d33

   

  Örnek  

   

   

  1d34

   

   

  Örnek

   

   

  1d35

   

   

  Örnek 

   

   

  1d36

   

  Örnek

   

   

  1d37

   

   

   

   

   

   

  Yazan %AM, %13 %386 %2018 %11:%May in Desen

Çözgü yönünde diyagonal dimi örgüsü

?<