Atkı yönünde diyagonal dimi örgüsü
 • Atkı yönünde diyagonal dimi örgüsü

   

   

  Genellikle çözgü raporları atkı raporlarının yarısı kadar olan 63 dereceli dimi örgüleri 45 dereceli dimi örgülerinden seçilir. Önce 45 dereceli bir dimi örgüsü seçilir. Sonra tek veya çift sayılı çözgüleri yan yana getirilir. Böylece 45 derecelik dimiye göre atkı raporu aynı fakat çözgü raporu yarı oranda yeni bir dimi örgüsü elde edilir ki 63 derecelik dimi yolu açısından dolayı bu örgülere 63 DERECELİ DİMİ ÖRGÜSÜ veya DİYAGONAL DİMİ ÖRGÜSÜ adı verilir.

   

   

  1d38

   

   

  DİYAGONAL DİMİ ÖRGÜSÜ

  1-Çözgü Yönünde Diyagonal Dimi Örgüsü

  2-Atkı Yönünde Diyagonal Dimi Örgüsü

  Olmak üzere iki çeşittir.

   

  Atkı yönünde diyagonal dimi örgüsü

  Atkı yönünde diyagonal dimi örgülerini elde etmek için temel dimi örgülerinden yararlanılır. Dimi örgüsü çizildikten sonra örgünün ilk atkı iplik hareketi oluşturulacak olan örgünün rapor alanı içerisine ilk atkı ipliği olarak işaretlenir. Bağlantı noktaları atlama sayısına göre atkı ipliği istikametinde kaydırılarak örgü oluşturulur. Atkı yönünde diyagonal dimi örgüsünün rapor alanı hesaplanırken verilmiş olan dimi örgü raporu tel sayısı atlama sayısına bölünmek suretiyle elde edilen değer göz önünde bulundurulur. Rapor tel sayısı atlama tel sayısına tam bölünemiyorsa rapor çözgü ve atkı tel sayıları rapor tel sayısına eşittir.

  Tam bölünmesi durumunda ise elde edilen bölüm değer sayısı atkı tel sayısını, rapor tel sayısı ise çözgü tel sayısını verir. ( örneğin 6+6 = 12 ise 12 çözgü tel sayısını 12:6 = 6 ise atkı tel sayısını verir).

   

  Örnek

   

   

  3as9

   

   

  Örgüsünden atkı yönünde diyagonal örgü elde edelim.

  1-Önce yapacağımız atkı yönündeki diyagonal örgünün çözgü ve atkı tel sayısını tespit etmemiz gerekmektedir.

  Burada;

  Örgü çizgisinin üzerindeki ve altındaki rakamları toplarız.4+3 = 7 Bu sonuç bize dimi örgüsünün rapor içerisinde bulunması gereken çözgü ve atkı tel sayısını verdi. Bu elde ettiğimiz 7 rakamı 2’ye tam olarak bölünemediğinden, kural gereği çözgü yönünde diyagonal örgüsünün çözgü tel sayısı 7 ve atkı tel sayısı 7’tir.

   

   

  1d40

   

  2- Önce yapacağımız atkı yönündeki diyagonal örgüsüne esas olan dimi örgüsünü yaparız.

   

   

  1d41

   

  3-Birinci atkı ipliğine soldan sağa doğru, yukarıda görülen atkı yönündeki diyagonal örgüsüne esas olan dimi örgüsünün 1.atkı telindeki hareketi yaparız.

   

   

  1d42

   

   

  4-İkinci atkı ipliğine, birinci atkı ipliğindeki hareketleri iki yükselmek suretiyle soldan sağa doğru yazarız.

   

   

  1d43

   

   

  5- Üçüncü atkı ipliğine, ikinci atkı ipliğindeki hareketleri iki yükselmek suretiyle soldan sağa doğru yazarız.

   

   

  1d44

   

  6- Dördüncü atkı ipliğine, üçüncü atkı ipliğindeki hareketleri iki yükselmek suretiyle soldan sağa doğru yazarız.

   

   

  1d45

   

   

  7- Beşinci atkı ipliğine, dördüncü atkı ipliğindeki hareketleri iki yükselmek suretiyle soldan sağa doğru yazarız.

   

   

  1d46

   

   

  8- Altıncı atkı ipliğine, beşinci atkı ipliğindeki hareketleri iki yükselmek suretiyle soldan sağa doğru yazarız.

   

   

  1d47

   

  9- Yedinci atkı ipliğine, altıncı atkı ipliğindeki hareketleri iki yükselmek suretiyle soldan sağa doğru yazarız.  

   

   

  1d48

   

   

  Böylece atkı yönündeki diyagonal örgüsünün çizimini yapmış oluruz.

  10-Tahar ve armür planı

   

   

  1d49

   

  11-Çözgü ve atkı kesiti  

   

   

  1d50

   

   

  Örnek 

   

   

  1d51

   

   

  Örgüsünden atkı yönünde diyagonal örgü elde edelim.

  1-Önce yapacağımız atkı yönündeki diyagonal örgünün çözgü ve atkı tel sayısını tespit etmemiz gerekmektedir.

  Burada;

  Örgü çizgisinin üzerindeki ve altındaki rakamları toplarız.3+3+2+2+1+1 = 12 Bu sonuç bize dimi örgüsünün rapor içerisinde bulunması gereken çözgü ve atkı tel sayısını verdi. Bu elde ettiğimiz 12 rakamı 2’ye tam olarak bölündüğünden,kural gereği çözgü yönünde diyagonal örgüsünün çözgü tel sayısı 12 ve atkı tel sayısı 6’dır.

   

   

  1d52

   

   

  2-Önce yapacağımız atkı yönündeki diyagonal örgüsüne esas olan dimi örgüsünü yaparız.

   

   

  1d53

   

   

  3-Birinci atkı ipliğine soldan sağa doğru, yukarıda görülen atkı yönündeki diyagonal örgüsüne esas olan dimi örgüsünün 1.atkı telindeki hareketi yaparız.

   

   

  1d54

   

   

  4-İkinci atkı ipliğine, birinci atkı ipliğindeki hareketleri iki yükselmek suretiyle soldan sağa doğru yazarız.

   

   

  1d55

   

   

  5- Üçüncü atkı ipliğine, ikinci atkı ipliğindeki hareketleri iki yükselmek suretiyle soldan sağa doğru yazarız.

   

   

  1d56

   

   

  6- Dördüncü atkı ipliğine, üçüncü atkı ipliğindeki hareketleri iki yükselmek suretiyle soldan sağa doğru yazarız.

   

   

  1d57

   

   

  7- Beşinci atkı ipliğine, dördüncü atkı ipliğindeki hareketleri iki yükselmek suretiyle soldan sağa doğru yazarız.

   

   

  1d58

   

   

  8- Altıncı atkı ipliğine, beşinci atkı ipliğindeki hareketleri iki yükselmek suretiyle soldan sağa doğru yazarız.

   

   

  1d59

   

   

  Böylece atkı yönündeki diyagonal örgüsünün çizimini yapmış oluruz.

  9-Tahar ve armür planı

   

   

  1d60

   

   

   

   

   

  Yazan %AM, %13 %400 %2018 %11:%May in Desen

Atkı yönünde diyagonal dimi örgüsü

?<