HVI ile Pamukta Demet Halinde Lif Mukavemeti Ölçmek
 • HVI ile Pamukta Demet Halinde Lif Mukavemeti Ölçmek

   

   

   

  Bu deneyin amacı pamuk lifinin mukavemetinin HVI cihazı ile belirlenmesidir. Pamuk liflerinde uzunluk ve incelikle birlikte en çok aranan özelliklerden biri de mukavemettir. Elyaf mukavemeti doğrudan iplik mukavemetini etkilemektedir. Kullanılan elyaf ne kadar mukavemetli olursa üretilen iplik de o derece sağlam olmaktadır. Kullanılabilir tekstil elyafının minimum mukavemet değeri 6 cN/tex’tir. (TS 1153, BS 5116 )

  Numune Hazırlama

  Balyadan alınan yeterli ağırlıktaki bir numune mukavemet testinde kullanılabilmektedir. Numuneler; tohum, kum, sap v.b, gibi yabancı maddelerden arındırılarak temizlenir. Numuneler standart atmosfer şartlarında kondisyonlanır.

    

  Deneyin Yapılışı

  Elyaf uzunluğu ve mukavemeti tayini, cihazın aynı bölgesinde yapılmaktadır. Bu bölge; elyafı paralelleştirmek için bir fırçalama mekanizması, elyaf numunesinin uzunluğunu ölçmek için optik sistem ve elyaf mukavemetini ve uzamasını tayin etmek için de kıskaç sistemini içerir.

   

  Bu bölümde yapılan test ile aşağıda sıralanan özellikler tespit edilmektedir.

  1-Elyaf mukavemeti (g/tex) 

  2-Elyaf uzama %’ si 

  3-Üst yarı ortalama uzunluk 

  4-Üniformite indeksi 

  5-Kısa elyaf indeksi

   

  Test tarağındaki pamuk elyafı, uzunluk tayininden sonra mukavemet deneyinin yapılacağı çene sistemine gönderilir. Çeneler (biri sabit, diğeri hareketli) numuneyi 1/8 inç uzaklığındaki mesafede tutar. Arka çene sabit uzama oranında numune koparılıncaya kadar çekilir ve elyaf mukavemeti tespit edilmiş olur. Mukavemet ölçüm sonuçları hem Pressley hem de Stelometre olarak verilebilir. Ayrıca kopma uzaması değeri de belirlenmektedir. Aynı işlemler diğer numune için de tekrarlanır. Deneyin sonunda, numunelerin mukavemet ve kopma uzaması değerleri iki ölçümün ortalaması olarak verilmektedir. Mukavemet testi sonucunda

  mukavemet ve kopma uzaması aşağıdaki tablolara göre değerlendirilir.

    

  Mukavemet Değerleri ve Değerlendirmesi  

  Stelometre Değeri (g/tex)   Pressley Değeri PM (1000 pount / inç2)   Değerlendirme 

  20 ve altı                                          70 -76                                           Çok zayıf

  21 – 23                                             77 - 83                                          Zayıf

  24 – 26                                             84 – 90                                         Vasat

  27 – 29                                             91 – 97                                         Sağlam

  30 ve üstü                                        98 – 104                                       Çok sağlam

    

  Uzama Değeri ve Değerlendirmesi

    

  %Uzama Değeri                                           Değerlendirme 

  0- 5                                                                   Çok az 

  5 – 5,8                                                               Az 

  5,9 – 6,7                                                           Orta 

  6,8 – 7,6                                                           Yüksek 

  7,7 - Üstü                                                          Çok yüksek

   

   

   

   

  HVI ile Pamukta Demet Haline Lif Mukavemeti Ölçmek
  Yazan %PM, %22 %833 %2016 %22:%May in Kalite Kontrol

Pamukta lif Mukavemeti ölçümü

?<