Mikroprojeksiyon metodu ile yün çapının ölçülmesi
 • Mikroprojeksiyon metodu ile yün çapının ölçülmesi

   

   

  Bu deneyin amacı yün lifi çapının mikron cinsinden projeksiyon mikroskobu yardımı ile ölçülmesidir. Yün liflerinde incelik çok önemlidir ve lifin kalitesini belirler. Bu yöntemde lifler uzunlamasına yönde mikroskop altında incelenir ve kalınlıkları tespit edilir. Bu test yöntemi çapı dairesel olan tüm lifler için uygulanabilir.( TS 1186, BS 2043 )

   

  Kullanılan Malzemeler

   

  Elyaf numunesi, lam, lamel, gliserin, makas, tarak, Hardy mikrotomu (lifleri 0,8mm, 0,6 mm,yâda 0,4 mm boyutlarında kesmek için), Projeksiyon mikroskobu

  ( Projeksiyon mikroskobu; Bir ışık kaynağı, bir ışık toplayıcı, lam üzerindeki lifleri tutmaya yarayan bir tabla, objektif ve oküler ile dairesel ekrandan oluşur. Bölüntüleri ekran tarafından olan).

   

  Numune Hazırlanması

   

  Numunelerin tamamı kabaca 40 parçaya ayrılır. Her birinden bir tutam alınarak ikiye bölünür ve birisi rasgele atılır. Diğer yarım kısımda yine ikiye ayrılır ve yine bir kısmı rasgele atılır.Bu işleme her kısımda yaklaşık 25 lif kalana kadar devam edilir. İnceliği ölçülecek olan lifler iyice temizlenip kurutulup standart atmosfer şartlarında kondisyonlanır. Numuneden mikrotomun yarığını dolduracak kadar alınır. Karıştırıldıktan sonra hardy mikrotomu ile lif numuneleri kesilir. Lam üzerine gliserin sürülür ve numuneler dağıtılarak lam üzerine yerleştirilir. Daha sonra lamın üzeri hava kabarcığı kalmayacak şekilde lamelle kapatılarak preparat hazırlanır.

   

  Deneyin Yapılışı

   

  Hazırlanan numune projeksiyon mikroskobunun tablasına yerleştirilir. Projeksiyon mikroskobunun tabla, netlik ve mercek ayarlarını yaparak net bir görüntü elde edilir. Lif görüntüsünden kalınlık yazılım sayesinde ölçülür. Tabla hareket ettirilir ve diğer lifin hizasına getirilerek bu lifin kalınlığı da ölçülür. Bu şekilde en az 50 farklı lifin ölçümü alınır. Ölçüm işi bittikten sonra sonuçların ortalaması alınır ve yün lifinin inceliği ve CV değerini belirlenir.

   

   

   

   

  Mikroprojeksiyon metodu ile yün çapının ölçülmesi
  Yazan %PM, %21 %832 %2016 %21:%May in Kalite Kontrol Okunma 4578 defa

Yün çapının ölçülmesi

?<