Mesleki Gelişim Soruları 23
 • Mesleki Gelişim Soruları 23

   

   

  S.501. Problem çözme aşamalarından olan problemin tanımlanması ne demektir, açıklayınız?

   

  C.501. Fark edilen problemin tanımlandığı ve sınırlandırıldığı aşamadır. Problemin sınırlandırılması çözüm açısından çok önemlidir. Sınırları belirlenmemiş bir problem için çözüm yolları geliştirmek güçtür. Problem açık ve anlaşılır bir biçimde ifade edilmelidir.

   

  S.502. Problem çözme aşamalarından olan Hipotezlerin Oluşturulması ne demektir, açıklayınız?

   

  C.502. Problemin çözümüne ilişkin mümkün olduğu kadar çok çözüm yolunun oluşturulduğu aşamadır. Hipotezlerin oluşturulması, problemin çözümü ile ilgili yapılabilecek olanların sınırlarını çizer. Hipotez, bilinmeyenler konusunda tahminlere dayalı geçici önerilerdir. Bu tanım çerçevesinde her biri öneri niteliğinde ve problemin çözümü ile ilgili karar vermeye yardımcı olacak hipotezler geliştirilir.Doğrulanan hipoteze yasa, kısmen doğrulanan ve yeni bilgilerle desteklenebilecek hipoteze ise teori denir.

   

  S.503. Problem çözme aşamalarından olan Problemle İlgili Bilgi Toplanması ne demektir, açıklayınız?

   

  C.503. Problemin çözümünde yararlanılacak kaynakların belirlendiği aşamadır. Oluşturduğumuz hipotezleri elde ettiğimiz bilgilere göre test edeceğimiz için kaynaklar dikkatlice belirlenmeli ve bilgilerin doğruluğu kontrol edilmelidir. Problemin çözümü için anket, gözlem, görüşme, kaynak taraması, internet taraması gibi bilgi toplama yollarından faydalanılır.

   

  S.504. Problem çözme aşamalarından olan Hipotezlerin Test Edilmesi ne demektir, açıklayınız?

   

  C.504. Bu aşamada oluşturulan hipotezler test edilir. Böylelikle hipotezin problemin çözümlerinden biri olup olmadığı anlaşılır. Bu aşama aynı zamanda yöntem için de bir uygulama sürecidir.

   

  S.505. Problem çözme aşamalarından olan En Uygun Olanının Seçilmesi ne demektir, açıklayınız?

   

  C.505. Bu aşamada hipotezlerden probleme en uygun olanı seçilir. Hipotezlerle ilgili araştırmalar yapılır ve kanıtlar toplanır. Toplanan bu bilgiler ışığında hipotezlerle ilgili karşılaştırmalar yapılır ve problemin çözümüne yönelik en uygun hipotez seçilir.

   

  S.506. Problem çözme aşamalarından olan Genel Bir Sonuca Varılması ne demektir, açıklayınız?

   

  C.506. Genel bir sonuca varılması, problem çözme yönteminin son aşamasıdır. Hipotezlerin test edilmesinden sonuçlar çıkartılarak genel bir sonuca varılır. Hipotezin probleme ne ölçüde ve nasıl bir anlam kazandırdığına dair yazılı bir rapor hazırlanır

   

  S.507. Problem Çözme Tekniklerinden olan Fikir Üretme Teknikleri nelerdir?

  C.507.

  • A- Beyin fırtınası
  • B- Altı şapkalı düşünme tekniği
  • C- Kuvvet / güç alanı analizi
  • Ç- Odak grupları
  • D- Mülakat

   

  S.508. Problem Çözme Tekniklerinden olan Sürekli Geliştirme Teknikleri nelerdir?

  C.508.

  • A-PUKÖ döngüsü
  • B- 5N -1K tekniği

   

  S.509. Problem Çözme Tekniklerinden olan Problem Analiz Teknikleri nelerdir?

   

  C.509.

  • A-Akış diyagramı
  • B- Sebep-sonuç (balık kılçığı) diyagramı
  • C- Pareto analizi
  • Ç- Ağaç diyagramı
  • D- İlgi / yakınlık diyagramı
  • E- Yoklama kâğıtları
  • F- Kuvvet / güç alanı analizi

   

  S.510. Problem Çözme Tekniklerinden olan Önerileri / Nedenleri Önceliklendirme Teknikleri nelerdir?

   

  C.510.

  • A-İlişki diyagramı
  • B- Etkinlik analizi

   

  S.511. Problem Çözme Tekniklerinden olan Karar Verme Teknikleri nelerdir?

   

  C.511.

  • A-Nominal grup tekniği
  • B- Çoklu oylama tekniği
  • C- Hedef saptama (Benchmarking) tekniği

   

  S.512. Problem Çözme Tekniklerinden olan Veri Toplama, Veri Analizi ve Değerlendirme Teknikleri nelerdir?

   

  C.512.

  • A-Anketler
  • B- Kontrol tablosu (çetele)
  • C- Histogram
  • Ç- Pareto diyagramı
  • D- Serpme diyagramı
  • E- Hareket çizelgesi
  • F- Kontrol çizelgesi

   

  S.513. Beyin Fırtınası ne demektir, açıklayınız?

   

  C.513. Fikirlerin, problemlerin, algıların, soruların veya sonuçların bir listesini hazırlamak amacıyla bir ekibin yaratıcı düşüncesini ortaya çıkartmak için kullanılan tekniktir. Beyin fırtınasında amaç, çok sayıda düşünce üretmektir. Konuşmayı dinleyen insanlarda meydana gelen çağrışımlar, çok kısa sürede düşüncelerin artmasını sağlar. Üyelerin birbirini etkilemesi de düşünce sayısının artmasına neden olan etkenlerden biridir. Bu nedenle konuşmacıların toplantıda birbirlerini rahatça görebilecek ve duyabilecek şekilde oturmaları gerekir.Burada en önemli nokta, seçenek ve yaratıcı çözümlerin kolaylıkla ifade edilebileceği, eleştirilerden arındırılmış bir ortam sağlanmasıdır

   

  S.514. Etkili bir beyin fırtınası uygulaması için hangi hususlara uyulması gerekmektedir?

   

  C.514.

  • A-Beyin fırtınası için uyulması gereken kurallar açıklanır.
  • B- Katılan her kişiye eşit söz hakkı verilir. Her üyenin aktif katılımı sağlanmalıdır. Bunun için herkes ne kadar saçma gözükürse gözüksün, fikirlerini serbestçe belirtebilmelidir.
  • C- Zaman limiti oluşturulmalı ve buna uyulması sağlanmalıdır.
  • Ç- Konuşmacıya müdahale edilmemelidir.
  • D- Konuşmacılar eleştirilmemelidir.
  • E- Uygulama esnasında değerlendirme yapılmamalıdır.
  • F- Sırayla söz alınmalıdır. Sırası geldiğinde söyleyeceği olmayanlar "pas" geçilmelidir.
  • G- Konuşmacı söz aldığında sadece bir öneride bulunabilir.
  • H- Herkes pas geçinceye kadar konuşmalar devam etmelidir.
  • I- Pas geçenler çoğaldıktan sonra sıra takip edilmeden söz verilebilir.
  • İ- Takımın bütün üyeleri teşvik edilmeli, hiç bir düşünce ve fikir atlanmamalıdır.
  • J- Bütün fikirler takım üyelerinin görebileceği bir yere yazılmalıdır. Her fikir tam ifade edildiği gibi yazılmalıdır.
  • K- Beyin fırtınasından sonra ortaya çıkan ve listelenen tüm fikirlerin tüm üyelerce anlaşıldığından emin olunmalıdır.
  • L- Sürenin sonunda bütün fikirler üyeler tarafından değerlendirilerek en iyi fikir çözüm olarak seçilmelidir.

   

  S.515. Çoklu Oylama Tekniği ne demektir, açıklayınız?

   

  C.515. En iyi fikirleri belirlemek için “çoklu oylama tekniği” kullanılabilir. Çoklu oylama tekniği, beyin fırtınası ile belirlenen fikirlerin en önemlilerini takımdaki herkesin eşit katılımına başvurarak tespit etmek için kullanılan bir tekniktir. Oylama yapılır ve en çok oy alan fikir belirlenir. Fikirler aldıkları oya göre sıralanır.

   

  S.516. Nominal Grup Tekniği ne demektir, açıklayınız?

   

  C.516. Takım üyeleri arasında görüş birliği sağlamak için kullanılan puanlama tekniğidir. Genellikle beyin fırtınasından sonra kullanılır. Ortaya çıkan fikirlere gruptakiler puan verir ve en çok puanı alan fikirler öne çıkar.

   

  S.517. Nominal Grup Tekniğinin kuralları nelerdir?

   

  C.517.

  • A- Her grup üyesi listedeki görüşlerin sayısı kadar puanı vardır (7 görüş, 7 puan)
  • B- Grup üyeleri puanları verirken kendisi için en öncelikli olan görüşe en yüksek puanı verip, bir sonraki görüşe bir puan azaltarak puanlama yapar.

   

  S.518. Nominal grup tekniğinin uygulanması nasıl yapılır?

   

  C.518.

  • 1-Beyin fırtınasında üretilen görüşler liste haline getirilir.
  • 2-Her görüşe bir harf ya da sıra numarası verilir.
  • 3-Grup üyelerinin görüşleri puanlanır.
  • 4-Puanlar toplanır.
  • 5-Puan sırasına göre en büyük puandan başlayarak sıralanır.

   

  S.519. PUKÖ Döngüsü ne demektir, şekil çizerek açıklayınız?

   

  C.519. (Planla – Uygula – Kontrol Et – Önlem Al) PUKÖ adım adım plan yaparak sonuca ulaşmakta kullanılan sistematik bir yaklaşımdır.

   

   

   

   

   

  mesleki519soru

   

   

   

   

   

  Yazan %AM, %11 %392 %2017 %11:%Haz Okunma 4470 defa
Mesleki Gelişim Soruları

Mesleki Gelişim Soruları 23

?<